Personer-siden i Outlook.com

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Merknad: Logg deg på Outlook.com ved hjelp av en Microsoft-konto, inkludert e-postkontoer som slutter på @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com.

I Outlook.com, kan du bruke personer-siden til å vise, opprette, redigere, finne og slette kontakter. Du kan bruke kontaktene for egen referanse, og du kan automatisk legge til dem som mottakere når du skriver en e-postmelding.

I denne artikkelen

Gå til Personer-siden

Dette ser du på Personer-siden

Forstå kontaktmapper

Opprette en kontakt fra grunnen av

Opprette en kontakt fra en e-postmelding

Opprette en kontaktliste

Redigere en kontakt eller kontaktliste

Arbeide med kontaktmapper

Slette eller gjenopprette en kontakt eller kontaktliste

Søke etter en kontakt eller kontaktliste

Koble til og koble fra kontakter

Gå til Personer-siden

 1. Logg på Outlook på nettet. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Logge på Outlook på nettet.

 2. Velg startprogrammet for apper øverst på skjermen, Knapp for startprogrammet for apper. > Personer.

  Et skjermbilde av personer-flis i startprogrammet.

Dette ser du på Personer-siden

Følgende skjermbilde viser hva du ser på Personer-siden.

Skjermbilde av Outlook Personer-siden.

Her er en beskrivelse av det du får se:

 1. Boksen Søk etter personer, som du bruker til å søke etter en kontakt eller en kontaktliste

 2. Verktøylinjen med menyer og kommandoer for å opprette og endre kontaktene og kontaktlistene avhengig av sammenhengen

 3. Dine kontakter, som inneholder alle kontaktmappene

 4. Den midterste ruten, som viser kontaktene og kontaktlistene som finnes i elementet som er valgt i den venstre ruten

 5. Filtermenyen, som inneholder alternativer for å begrense og sortere kontaktene og kontaktlistene som vises

 6. Kontaktkortet, som viser detaljer om kontakten eller kontaktlisten som er valgt i den midterste ruten

Forstå kontaktmapper

Når du oppretter en kontakt eller kontaktliste fra grunnen av, blir den lagret i kontaktmappen som er valgt i ruten til venstre. Du kan opprette kontaktmapper for å holde bestemte kontakter eller kontaktlister sammen og finne dem enklere.

Dine kontakter, som er i den venstre ruten på Personer-siden, inneholder alle kontaktmappene. Når Dine kontakter er skjult, kan du velge den for å utvide den og vise alle kontaktmappene.

Når kontaktene er utvidet, vises kontakter-mappen under det, som vist i følgende skjermbilde. Du får kontakter-mappen automatisk. Den inneholder alle kontaktene lokale med mindre du oppretter andre mapper og legge til kontakter i dem.

For mer informasjon, kan du se arbeide med kontaktmapper senere i denne artikkelen.

Skjermbilde av Outlook Personer-siden. I den venstre ruten er Mine kontakter utvidet, og Kontakter-mappen vises under den.

Opprette en kontakt fra grunnen av

 1. Under Dine kontakter i ruten til venstre velger du mappen der du vil opprette kontakten. Hvis Dine kontakter velges i stedet for en bestemt mappe, blir den nye kontakten opprettet i Kontakter-mappen.

  Merknad: Før du oppretter en ny kontakt, må du passe på å velge mappen i den venstre ruten som du vil opprette den i. Når du har opprettet en kontakt, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Hvis du vil lagre en kontakt i en annen mappe etter at du har opprettet den, kan du slette kontakten og gjenopprette den i en annen mappe.

 2. Velg Ny på verktøylinjen.

  Skjermbilde av verktøylinjen på Outlook Personer-siden, med en boble for Ny-kommandoen.
 3. I skjemaet Legg til kontakt som åpnes, fyller du ut informasjonen du vil ta med.

  Du kan velge ikonet Legg til informasjon-ikonet for å se alternativer for den typen informasjon. Velg for eksempel Legg til informasjon-ikonet ved siden av Telefon for å legge til telefonnumre.

 4. Velg Lagre Lagre når du er ferdig.

Opprette en kontakt fra en e-postmelding

Hvis du raskt vil legge til en avsender eller mottaker som er i en e-postmelding, i Kontakter-mappen, gjør du følgende:

 1. Velg ikonet til startprogrammet for apper Knapp for startprogrammet for apper. > E-post.

 2. I en e-postmelding i leseruten velger du navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til kontaktene.

 3. Velg på kontaktkortet som vises for denne personen, Legg til.

  Skjermbilde av en del av en e-postmelding på siden Outlook E-post. Avsenderen av meldingen er uthevet, og kontaktkortet til den mottakeren vises. Det er en boble for Legg til-kommandoen på kontaktkortet.
 4. I skjemaet Legg til kontakt som åpnes, kan du legge til mer informasjon om kontakten hvis du vil.

 5. Velg Lagre Lagre for å legge til kortet ditt i Kontakter-mappen.

  VIKTIG: når du oppretter en kontakt på denne måten, er det ikke mulig å lagre kontakten i en annen mappe eller å flytte den til en annen mappe.

Opprette en kontaktliste

En kontaktliste er en samling av kontakter. Det er noen ganger også kalt en distribusjonsliste. Du kan angi en liste over kontakter som en mottaker når du skriver en e-postmelding. Når du sender meldingen, går den til alle kontaktene i listen samtidig. Opprette en kontaktliste kalt "Klubben bok" og legge til alle medlemmene i en bok klubb til den. Og deretter for å løse en melding til alle i klubben, vil bare må du skrive inn klubben bok den til: linjen i e-postmeldingen.

 1. Under Dine kontakter i ruten til venstre velger du mappen der du vil opprette kontaktlisten. Hvis Dine kontakter velges i stedet for en bestemt mappe, blir den nye kontaktlisten opprettet i Kontakter-mappen.

  Merknad: Før du oppretter en ny kontaktliste, må du passe på å velge mappen i den venstre ruten som du vil opprette den i. Når du har opprettet en kontaktliste, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Hvis du vil lagre en kontaktliste i en annen mappe etter at du har opprettet den, kan du slette kontaktlisten og gjenopprette den i en annen mappe.

 2. Velg pil ned ved siden av Ny på verktøylinjen, og velg deretter Ny kontaktliste.

  Skjermbilde av en del av verktøylinjen på Outlook Personer-siden. Skjermbildet viser alternativet Ny kontaktliste i rullegardinmenyen Ny.
 3. I et tomt skjema som åpnes, skriver du inn kontaktlistenavnet, kontaktlistens medlemmer og valgfrie notater.

 4. Velg Lagre Lagre for å legge til kortet ditt i Kontakter-mappen.

Redigere en kontakt eller kontaktliste

Du kan redigere kontakter eller kontaktlister som du oppretter eller importerer til Outlook.com. Du kan ikke redigere kontakter som du får ved å koble til en konto for sosiale nettverk for eksempel LinkedIn. For informasjon om import av kontakter fra en annen e-konto eller e-postprogram, kan du se importere kontakter til Outlook for Windows.

Merknad:  Hvis du vil lagre en kontaktliste i en annen mappe etter at du har opprettet den, kan du slette kontaktlisten og deretter opprette den på nytt i den andre mappen.

 1. I den midterste ruten merker du av i boksen ved siden av kontakten eller kontaktlisten du vil redigere, og deretter velger du Rediger på verktøylinjen.

  Skjermbilde av en del av Outlook Personer-siden. I skjermbildet er avmerkingsboksen ved siden av navnet på en kontakt valgt, og det er en boble for Rediger-kommandoen på verktøylinjen.
 2. Foreta de endringene du vil.

 3. Velg Lagre Lagre for å legge til kortet ditt i Kontakter-mappen.

Arbeide med kontaktmapper

 • Hvis du vil opprette en kontaktmappe, høyreklikker du eller trykker og holder Dine kontakter i ruten til venstre, og deretter velger du Ny mappe.

 • Hvis du vil gi nytt navn til eller slette en kontaktmappe du har opprettet, høyreklikker du mappen og velger Gi nytt navn eller Slett.

 • Hvis du vil flytte en kontaktmappe du har opprettet til en mappe som heter Andre kontakter slik at mappen fortsatt er synlig, men ute av veien, høyreklikker du mappen og velger Flytt til Andre kontakter. Du vil se mappen vises under Andre kontakter.

  Hvis du vil flytte en mappe fra Andre kontakter tilbake til hovedlisten over mappene under Dine kontakter, høyreklikker du mappen og velger Flytt til «Dine kontakter».

Vise kontaktene og kontaktlistene

Når du velger et element i ruten til venstre på Personer-siden, viser den midterste ruten kontakter som er i det elementet, som følger:

 • Når du velger kontaktene, viser den midterste ruten alle kontaktene og kontaktlistene.

 • Når du velger en bestemt kontaktmappe, viser den midterste ruten bare kontakter og kontaktlister som er i den mappen.

Det finnes to eller tre ord (for eksempel etter fornavn eller selskapet ) som beskriver måten kontaktene for øyeblikket er sortert i boksen Vis øverst i den midterste ruten ved siden av navnet på elementet (for eksempel kontakter ) som du valgte i ruten til venstre. Du kan velge denne teksten til å åpne en meny med alternativer for å begrense og sortere kontaktene som vises.

Bruke filtermenyen til å begrense og sortere kontaktvisningen

Øverst til høyre på den midterste ruten er det en rullegardinmeny som du kan bruke til å begrense og sortere kontaktene og kontaktlistene som vises der. Navnet på menyen beskriver sorteringsrekkefølgen som brukes for øyeblikket. Standardmenynavnet er Etter fornavn fordi det er standard sorteringsrekkefølge.

Når du velger menyen for å åpne den, ser du at den inneholder følgende tre inndelinger:

 • Visning-inndelingen, der du kan velge Personer hvis du bare vil vise kontaktene som er personer, eller Lister for bare å vise kontaktene som er kontaktlister.

 • Visningsrekkefølge-inndelingen, der du kan velge Fornavn Etternavn eller Etternavn Fornavn for å styre hvordan hvert navn vises.

 • Sorteringsrekkefølge-inndelingen, der du kan velge blant alternativer som Etternavn, Selskap og By, arbeid. Sorteringsrekkefølgen som brukes, bestemmer navnet på menyen. Hvis for eksempel gjeldende menynavn er Etter fornavn og du endrer sorteringsrekkefølgen ved å velge Etternavn, endres menynavnet til Etter etternavn.

Skjermbilde av Outlook Personer-siden. Skjermbildet inneholder en boble for filtermenyen i den midterste ruten. Boblen viser at navnet på menyen nå er Etter etternavn.

Slette eller gjenopprette en kontakt eller kontaktliste

Du kan slette kontakter eller kontaktlister som du opprettet eller importert til Outlook.com. Du kan ikke slette kontakter som du får ved å koble til en konto for sosiale nettverk, for eksempel LinkedIn.

Du kan gjenopprette kontakter og kontaktlister som du har slettet mindre enn 30 dager siden. Når du vil gjenopprette en kontakt eller kontaktliste, Outlook.com automatisk plasserer du den i kontakter-mappen.

Slette en kontakt eller kontaktliste

 1. Velg kontakten eller kontaktlisten.

 2. Velg Slett.

  Et skjermbilde av Slett-knappen.

Gjenopprette en kontakt eller kontaktliste

 1. På verktøylinjen velger du Administrer og deretter Gjenopprett slettede kontakter.

  Et skjermbilde av knappen Gjenopprett slettede kontakter.

 2. I vinduet Gjenopprett slettede elementer merker du av i boksen til venstre for hver kontakt eller kontaktliste du vil gjenopprette.

 3. Velg Gjenopprett øverst i vinduet Gjenopprett slettede elementer.

Søke etter en kontakt eller kontaktliste

I boksen Søk etter personer øverst i den venstre ruten skriver du inn et søkeord.

Et skjermbilde av boksen Søk etter personer.

 • Hvis du vil søke etter en kontakt, skriver du inn navnet eller e-postadressen deres i Søk etter personer-boksen, og deretter velger du søkeikonet Søk etter kundestøtte eller trykker ENTER.

 • Hvis du vil søke etter en kontaktliste, skriver du inn hele eller deler av navnet på kontaktlisten i boksen Søk etter personer og velger deretter søkeikonet Søk etter kundestøtte eller trykker ENTER.

Koble til og koble fra kontakter

Du kan koble kontakter til hverandre for å angi at de er knyttet en eller annen måte. I tillegg Outlook.com automatisk oppdager kontakter som har samme eller svært like navn og kobler dem slik at de vises som en enkelt kontakt.

Koble kontakter

 • Merk av ved siden av hver kontakt i den midterste ruten, og på verktøylinjen velger du Kobling.

  Et skjermbilde av Kobling-knappen på Personer-siden.

Koble kontakter

 1. I den midterste ruten merker du av ved siden av en koblet kontakt.

 2. Velg rullegardinmenyen Koblinger på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Koblinger-knappen på Personer-siden.

 3. På rullegardinmenyen velger du Koble fra-ikonet. ved siden av kontakten du vil koble fra de andre.

Forstå automatisk kobling

Hvis du vil se hvilke kontakter Outlook.com har koblet automatisk for en bestemt kontakt og for å se forslag til andre, lignende kontakter å koble den kontakten til, følger du disse trinnene:

 1. Merk avmerkingsboksen til venstre for navnet på kontakten. Hvis Outlook.com har koblet automatisk alle kontakter som har samme eller lignende navn, vises en rullegardinmenyen koblinger på høyre side av verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Koblinger-knappen på Personer-siden.

 2. Velg rullegardinmenyen Koblinger på verktøylinjen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Velkommen til Outlook.com

Importere kontakter til en Outlook.com- eller Hotmail.com-konto

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×