Partnere: Bygge opp virksomheten og administrere Office 365-partnerabonnementet

Fordi du er autorisert Microsoft Cloud-partner, gir Office 365 deg mulighet til å øke kundebasen og skape varige relasjoner med kundene dine. Ved hjelp av Office 365 kan de bruke skybaserte tjenester – de trenger ikke å håndtere sikkerhetskopiering av data, servermaskinvare og serveroppdateringer. De er villig til å betale en månedlig eller årlig avgift for den ekstra tryggheten slike tjenester tilbyr. Bruk funksjonene på administrasjonssenteret for partnere til å sende kundene dine invitasjoner til prøveabonnement og kjøpstilbud, samt tilby dem tjenester for delegert administrasjon, avhengig av tjenestene du er autorisert for å gi. Du kan også bruke produktnøkler til å konfigurere kundenes Office 365-abonnement.

Når du logger deg på Office 365, klikker du Partner for å gå til Partner admin center (Administrasjonssenter for partnere). Det finnes flere koblinger på siden Client management (Kundeadministrasjon) eller Partner overview (Partneroversikt), avhengig av hvilke typer tjenester du er autorisert for å gi.

Hva vil du gjøre?

Verifisere firmainformasjonen

Administrere firmaabonnementet

Administrere kunder

Opprette og sende invitasjoner til prøveabonnement

Opprette og sende kjøpstilbud

Tilby delegert administrasjon

Bruke en produktnøkkel til å konfigurere et kundeabonnement

Verifisere firmainformasjonen

Før du kommuniserer med kundene, må du sørge for at firmainformasjonen er riktig. Kundene dine kan se firmainformasjonen, for eksempel telefonnummer og e-postadresse, på en rekke steder i Office 365.

Firmanavnet vises som en kobling øverst til høyre på siden Client management (Kundeadministrasjon) eller Partner overview (Partneroversikt). Klikk denne koblingen for å vise firmainformasjonen. Hvis du er global administrator, kan du redigere denne informasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre organisasjonens adresse og annen profilinformasjon.

Administrere firmaabonnementet

Som partner har du ditt eget Office 365-firmaabonnement som inkluderer brukerkontoer. Hvis du vil behandle innstillinger for firmaets brukere og administratorer, går du til Instrumentbord > Brukere > Aktive brukere.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av brukere, kan du se Opprette eller redigere brukere.

Når du oppretter en ny bruker eller redigerer en eksisterende bruker, angir du administratortillatelser for brukeren.

Obs!: Kontroller at en kunde ikke er valgt i listevisningen for kundeadministrasjon.

  1. Gå til Instrumentbord > Brukere > Aktive brukere.

  2. Klikk Legg til  Legge tilAktive brukere-siden. Eller klikk brukeren du vil redigere, og klikk deretter Rediger  Redigere .

  3. Disse tilleggsinnstillingene er tilgjengelig for partnere på fanen Innstillinger:

  4. Tilordne administrativ tilgang til firmaet ditt: Klikk Ja for å gi brukeren tilgang til Administrator-siden. Velg en rolle fra listen for å gi brukeren administratorrettigheter for firmaet.

  5. Tilordne administrativ tilgang til firmaer du støtter: Klikk Ja for å la brukeren opprette invitasjoner til prøveabonnement og kjøpstilbud på Partneroversikt-siden. Velg riktig tilgang fra listen:

    • Full administrasjon: Denne rollen har samme rettigheter som rollen global administrator for firmaene du støtter.

    • Begrenset administrasjon: Denne rollen har samme rettigheter som passordet for global administrator for firmaene du støtter.

Hvis du vil ha mer informasjon om administratorroller og tillatelser, kan du se Tilordne administratorroller.

Det kan også hende at du må behandle domener og konfigurere tjenesteinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett og administrasjon av Office 365-abonnementene dine, kan du se Konfigurere Office 365 for bedrifter.

Administrere kunder

Obs!:  Denne funksjonen er bare tilgjengelig for partnere som er autorisert til å tilby delegert administrasjon, og for autoriserte tjenesteleverandører.

Du kan hjelpe kundene ved å administrere abonnementene sine, opprette og sende serviceforespørsler og tilbakestille passord. Hvis du administrerer færre enn 100 kunder, bruker du den nye funksjonen for kundeadministrasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere kunder i administrasjonssenteret for partnere.

Hvis du administrerer 100 eller flere kunder, kan du se Finne og hjelpe kunder.

Opprette og sende invitasjoner til prøveabonnement

Obs!: Denne funksjonen er tilgjengelig bare for partnere som er autoriserte abonnementsrådgivere.

Du kan opprette og sende invitasjoner til dine kunder slik at de kan prøve Office 365. En invitasjon kan inneholde ett prøveabonnement.

Hvis du er sertifisert til å tilby delegert administrasjon, kan du legge til et alternativ i invitasjonen til prøveabonnement som tillater deg å administrere abonnementet på vegne av kunden din. Det gjør det enklere for kunden å prøve Office 365.

Når du oppretter en invitasjon til prøveabonnement, opprettes det en tilpasset nettadresse. Nettadressen har en innebygd kode som identifiserer deg som abonnementsrådgiver. Du kan bruke denne nettadressen til én kunde eller til flere kunder. Du kan sende nettadressen til kunden i en e-post eller legge den ut på nettstedet.

Hvis du vil ha mer informasjon om invitasjoner til prøveabonnement, kan du se Opprette en invitasjon til prøveabonnement.

Opprette og sende kjøpstilbud

Obs!: Denne funksjonen er tilgjengelig bare for Microsoft Cloud-partnere som er autoriserte abonnementsrådgivere.

Etter at du har sendt en invitasjon til prøveabonnement til kundene, følger du opp med et kjøpstilbud. Du kan tilpasse et tilbud slik at det inkluderer de bestemte tjenestene kunden behøver, og det riktige antallet brukerlisenser. Hvis du er sertifisert til å tilby delegert administrasjon, kan du legge til et alternativ i kjøpstilbudet som tillater deg å administrere abonnementet på vegne av kunden din.

Når du oppretter kjøpstilbudet, opprettes det en tilpasset nettadresse. Nettadressen har en innebygd kode som identifiserer deg som abonnementsrådgiver. Du kan bruke denne nettadressen til én kunde eller mange kunder. Send nettadressen til kunden i en e-post, eller legg den ut på nettstedet.

Hvis kunden vil ha et annet antall lisenser, sender du et nytt tilbud, eller kunden kan endre antall lisenser når abonnementet kjøpes.

Hvis du vil ha mer informasjon om kjøpstilbud, kan du se Opprette et kjøpstilbud.

Tilby delegert administrasjon

Obs!:  Denne funksjonen er tilgjengelig bare for Microsoft Cloud-partnere som er sertifisert til å tilby delegert administrasjon.

Hvis du har kunder som allerede abonnerer på Office 365, kan du tilby dem mer omfattende kundestøtte ved å tilby delegert administrasjon. Som delegert administrator utfører du de fleste administrasjonsoppgaver for kundens abonnement.

Når du sender ut et kjøpstilbud eller en invitasjon til prøveabonnement, kan du tilby delegert administrasjon til kundene. Du kan også sende et tilbud om delegert administrasjon etter at kunden har kjøpt et abonnement.

For å administrere tjenester på vegne av kunden, må kunden autorisere deg som delegert administrator ved å godta tilbudet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilby delegert administrasjon.

Bruke en produktnøkkel til å konfigurere et kundeabonnement

Obs!: Denne funksjonen er tilgjengelig bare for Microsoft Cloud-partnere som er autoriserte abonnementsrådgivere.

Du kan tilby kundene Office 365-abonnementer ved å kjøpe Office 365-produktnøkler, og deretter konfigurere Office 365-abonnementet for kunden din. Samtidig kan du også tilby kunden delegert administrasjon. Hvis du er angitt som kundens POR (partner of record), kan du få flere fordeler – du kan for eksempel få varsler om endringer i din kundes abonnement. Du må være en abonnementsrådgivningspartner for å kunne angis som POR for din kunde.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker produktnøkler til å konfigurere et kundeabonnement, kan du se Bruke en produktnøkkel til å konfigurere et kundeabonnement.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×