Oversikt over tekstruten som brukes med SmartArt-grafikk

Tekstruten er ruten til venstre for SmartArt-grafikken, der du kan skrive inn og redigere teksten som vises i SmartArt-grafikken.

Hva vil du gjøre?

Introduksjon til tekstruten

Hva angir punkttegnene i tekstruten?

Formatere tekst i tekstruten

Hurtigtaster

Introduksjon til tekstruten

Ved hjelp av tekstruten kan du fokusere på meldingen uten å tenke på den resulterende SmartArt-grafikken. Når du oppretter en SmartArt-grafikk, fylles SmartArt-grafikken og tekstruten ut med plassholdertekst som du kan redigere og erstatte med informasjon. Øverst i tekstruten kan du redigere teksten som skal vises i SmartArt-grafikken. Nederst i tekstruten kan du vise tilleggsinformasjon om SmartArt-grafikken, for eksempel hvilken type informasjon grafikken egner seg best for. Hvis informasjonen nederst i tekstruten ikke er synlig, kan du enten peke på SmartArt-grafikknavnet nederst i tekstruten, eller dra en kantlinje på tekstruten for å gjøre den større.

Selv om du ikke kan dra tekst til tekstruten, kan du kopiere og lime inn tekst inne i tekstruten. Du kan også kopiere fra tekstruten til alle 2007 Microsoft Office-system-dokumenter, eller fra 2007 Office-utgivelse-dokumenter til tekstruten. Når du fullfører innholdet i tekstruten, kan du prøve forskjellige oppsett og tilpasse SmartArt-grafikken.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

SmartArt-grafikk fungerer vanligvis best med lite tekst. Større mengder tekst kan ta oppmerksomheten bort fra det visuelle i SmartArt-grafikken, og kan gjøre det vanskeligere å formidle meldingen visuelt. Noen oppsett, for eksempel Trapesliste i Liste-typen, fungerer imidlertid bra med større mengder tekst. Du kan også inkludere tilleggsinformasjon utenfor SmartArt-grafikken, men innenfor 2007 Office-utgivelse-dokumentet, eller du kan uttrykke informasjonen muntlig under presentasjonen.

I noe SmartArt-grafikk vises bare noe av teksten i tekstruten, fordi SmartArt-grafikken inneholder et fast antall figurer. Tekst, bilder eller annet innhold som ikke vises, er identifisert i tekstruten med en rød X. Innhold som ikke vises, er fremdeles tilgjengelig hvis du bytter til et annet oppsett, men hvis du beholder og lukker det samme oppsettet, lagres ikke informasjonen. Dette gjøres for å beskytte personvernet ditt.

Tekstrute med røde X-er

Hver gang du klikker utenfor SmartArt-grafikken, forsvinner tekstruten. Hvis du ikke skjuler den, vises ruten på nytt når du klikker SmartArt-grafikken. Hvis du vil lukke tekstruten, klikker du Lukk i øvre høyre hjørne i tekstruten. Hvis du vil vise tekstruten, klikker du Tekstrutekontroll.

Du kan stavekontrollere teksten i tekstruten, og endre størrelse på eller flytte teksten..

Til toppen av siden

Hva angir punkttegnene i tekstruten?

Tekstruten fungerer som en kantlinje eller en punktmerket liste som overfører informasjon direkte til SmartArt-grafikken. Hver SmartArt-grafikk definerer en egen overføring mellom punkttegnene i tekstruten og figursettet i SmartArt-grafikken.

Hvis du vil opprette en ny linje med punktmerket tekst i tekstruten, trykker du ENTER. Hvis du vil rykke inn en linje i tekstruten, merker du linjen du vil rykke inn, og deretter klikker du Hev nivå i gruppen Opprett grafikk under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming. Hvis du vil bruke negativt innrykk på en linje, klikker du Senk nivå. Du kan også trykke TAB for å rykke inn, eller SKIFT+TAB for å bruke negativt innrykk fra tekstruten. Alle disse manipuleringene oppdaterer tilordningen mellom punktene i tekstruten og figurene i oppsettet for SmartArt-grafikken. Det er ikke mulig å senke nivået på tekst mer enn ett nivå fra teksten i linjen over, og det er heller ikke mulig å senke nivået på figuren på øverste nivå.

Merknad   Avhengig av oppsettet for SmartArt-grafikken du velger, vil hvert punkttegn i tekstruten representeres i SmartArt-grafikken som enten en ny figur eller et punkttegn i en figur. Legg for eksempel merke til hvordan den samme teksten overføres forskjellig i de to SmartArt-grafikkbildene under. I det første eksemplet vises underpunkttegnene som separate figurer. I det andre eksemplet vises underpunkttegnene som punkttegn i figuren.

Hierarkiliste - SmartArt-grafikk som viser punkttegn i tekstruten, men ikke i figurer

Grunnleggende prosess – SmartArt-grafikk som viser punktmerker i tekstruten som punktmerker i en figur.

Hvis du bruker et oppsett for organisasjonskart med Assistent-figuren, angis denne figuren av et punkttegn med en tilknyttet linje.

Tekstruten viser punkttegn for figurer av typen overordnet, underordnet og assistent.

Til toppen av siden

Formatere tekst i tekstruten

Selv om tegnformatering, for eksempel skrift, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv og understreking, kan brukes på tekst i tekstruten, vises ikke tegnformatering i tekstruten. Alle formateringsendringer gjenspeiles imidlertid i SmartArt-grafikken.

Til toppen av siden

Hurtigtaster

Hvis du vil

Trykker du

Rykke inn tekst

TAB eller ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Bruke negativt innrykk av tekst

SKIFT+TAB eller ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Legge til et tabulatortegn

CTRL+TAB

Opprette en ny tekstlinje

ENTER

Stavekontrollere teksten

F7

Flette to tekstlinjer

DEL på slutten av den første tekstlinjen

Vise hurtigmenyen

SKIFT+F10

Bytte mellom toppen av tekstruten og koblingen Lær mer om SmartArt-grafikk nederst

CTRL+SKIFT+F1

Bytte mellom SmartArt-grafikken og tekstruten

CTRL+SKIFT+F2

Lukke tekstruten

ALT+F4

Skifte fokus fra tekstruten til kantlinjen for SmartArt-grafikken

ESC

Til toppen av siden

Gjelder for: Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk