Oversikt over tekstruten som brukes med SmartArt-grafikk

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Tekstruten er ruten til venstre for SmartArt-grafikk, der du kan angi og redigere teksten som vises i SmartArt-grafikken. Hvis du vil ha informasjon om å legge til tall eller punkt i lysbildene eller dokumenter i Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007, kan du se legge til punktmerking eller nummerering for tekst og opprette en punktliste eller nummerert liste. Hvis du trenger hjelp med å opprette en SmartArt-grafikk, kan du se opprette en SmartArt-grafikk.

Hva du vil gjøre?

Introduksjon til tekstruten

Hva angir punkttegnene i tekstruten?

Formatere tekst i tekstruten

Hurtigtaster

Introduksjon til tekstruten

Ved hjelp av tekstruten, kan du fokusere på meldingen uten å måtte bekymre deg om resulterende SmartArt-grafikken. Når du oppretter en SmartArt-grafikk, fylles SmartArt-grafikken og tekstruten ut med plassholdertekst som du kan redigere og erstatte med informasjon. Du kan redigere teksten som skal vises øverst i tekstruten i SmartArt-grafikken. Du kan vise tilleggsinformasjon om SmartArt-grafikken, for eksempel hvilken type informasjon grafikken egner seg best for nederst i tekstruten. Hvis informasjonen nederst i tekst-ruten ikke vises, pek på navnet for SmartArt-grafikk for nederst i tekstruten, eller dra en kantlinje på tekstruten for å gjøre den større.

Selv om du ikke kan dra tekst til tekstruten, kan du kopiere og lime inn tekst inne i tekstruten. Du kan også kopiere fra tekstruten til alle 2007 Microsoft Office-system-dokumenter, eller fra 2007 Office-utgivelse-dokumenter til tekstruten. Når du fullfører innholdet i tekstruten, kan du prøve forskjellige oppsett og tilpasse SmartArt-grafikken.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

SmartArt-grafikk fungerer vanligvis best med lite tekst. Større mengder tekst kan ta oppmerksomheten bort fra det visuelle i SmartArt-grafikken, og kan gjøre det vanskeligere å formidle meldingen visuelt. Noen oppsett, for eksempel Trapesliste i Liste-typen, fungerer imidlertid bra med større mengder tekst. Du kan også inkludere tilleggsinformasjon utenfor SmartArt-grafikken, men innenfor 2007 Office-utgivelse-dokumentet, eller du kan uttrykke informasjonen muntlig under presentasjonen.

I enkelte SmartArt-grafikk vises bare noe av teksten i tekstruten, fordi SmartArt-grafikken inneholder et fast antall figurer. Tekst, bilder eller annet innhold som ikke vises er er identifisert i tekstruten med en rød X. innhold som ikke vises fremdeles tilgjengelige hvis du bytter til et annet oppsett, men hvis du vil beholde og lukk det samme oppsettet, informasjonen ikke lagres, for å beskytte personvernet.

Tekstrute med røde X-er

Hver gang du klikker utenfor SmartArt-grafikken, forsvinner tekstruten. Med mindre du skjule det, vises ruten på nytt når du klikker SmartArt-grafikken. Hvis du vil lukke tekst-ruten, klikker du Lukk øverst til høyre i tekstruten. Klikk håndtaket til venstre for SmartArt-grafikken for å vise tekst-ruten.

Tekstrutekontroll

Du kan stavekontrollere teksten i tekstruten, og endre størrelse på eller flytte teksten..

Til toppen av siden

Hva angir punkttegnene i tekstruten?

Tekstruten fungerer som en kantlinje eller en punktmerket liste som overfører informasjon direkte til SmartArt-grafikken. Hver SmartArt-grafikk definerer en egen overføring mellom punkttegnene i tekstruten og figursettet i SmartArt-grafikken.

Hvis du vil opprette en ny linje med punktmerket tekst i tekstruten, trykker du ENTER. Hvis du vil rykke inn en linje i tekstruten, velger du linjen du vil rykke inn, og klikk deretter Forhåndsvis i Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy, Hev nivå. Hvis du vil bruke negativt innrykk en linje, klikk Senk nivå. Du kan også trykke TAB for å rykke inn eller SKIFT + TAB for å bruke negativt innrykk fra tekstruten. Noen av disse endringer oppdaterer tilordningen mellom punktene i tekstruten og figurene i oppsettet for SmartArt-grafikken. Det er ikke mulig å senke tekst mer enn ett nivå fra teksten i linjen ovenfor, og heller ikke mulig å senke figuren på øverste nivå.

Merknad: Avhengig av oppsettet for SmartArt-grafikken som du velger, representeres hvert punkttegn i tekstruten i SmartArt-grafikk som en ny figur eller et punkttegn i en figur. Merk for eksempel hvordan den samme teksten overføres forskjellig i de to SmartArt-grafikk nedenfor. I det første eksemplet representert til underpunkter som separate figurer. I det andre eksemplet representert til underpunkter som punktmerker i figuren.

Hierarkiliste - SmartArt-grafikk som viser punkttegn i tekstruten, men ikke i figurer

Grunnleggende prosess – SmartArt-grafikk som viser punktmerker i tekstruten som punktmerker i en figur.

Hvis du bruker et oppsett for organisasjonskart med Assistent-figuren, angis denne figuren av et punkttegn med en tilknyttet linje.

Tekstruten viser punkttegn for figurer av typen overordnet, underordnet og assistent.

Til toppen av siden

Formatere tekst i tekstruten

Selv om tegnformatering, for eksempel skrift, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv og understreking, kan brukes på tekst i tekstruten, vises ikke tegnformatering i tekstruten. Alle formateringsendringer gjenspeiles imidlertid i SmartArt-grafikken.

Til toppen av siden

Hurtigtaster

Hvis du vil

Trykker du

Rykke inn tekst

TAB eller ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Bruke negativt innrykk av tekst

SKIFT+TAB eller ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Legge til et tabulatortegn

CTRL+TAB

Opprette en ny tekstlinje

ENTER

Stavekontrollere teksten

F7

Flette to tekstlinjer

DEL på slutten av den første tekstlinjen

Vise hurtigmenyen

SKIFT+F10

Bytte mellom toppen av tekstruten og koblingen Lær mer om SmartArt-grafikk nederst

CTRL+SKIFT+F1

Bytte mellom SmartArt-grafikken og tekstruten

CTRL+SKIFT+F2

Lukke tekstruten

ALT+F4

Skifte fokus fra tekstruten til kantlinjen for SmartArt-grafikken

ESC

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×