Oversikt over skjemaer, skjemakontroller og ActiveX-kontroller i et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Viktig!: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office på en Windows RT-PC. Vil du se hvilken versjon av Office du bruker?

Eksempler på regnearkskjemaer Ved hjelp av mange og skjemaer kontroller og objekter som du kan legge til dem, kan du gjøre dataregistrering på regnearkene enklere og forbedre regnearkene utseende. Du kan også gjøre dette selv med liten eller ingen behov for Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

En regnearkskjemaet er ikke samme som en Excel-mal. En mal er en forhåndsformaterte fil som kan hjelpe deg i gang å opprette en arbeidsbok som ser ut slik du ønsker. Et skjema inneholder kontroller, for eksempel avmerkingsbokser eller rullegardinliste lister, som kan gjøre det enklere for personer som bruker regnearket til å angi eller redigere data. Hvis du vil finne ut mer om maler du kan laste ned, kan du se Excel-maler.

Hva er et skjema?

Et skjema, er et dokument som er utformet med en standard struktur og format som gjør det enklere å fange opp, ordne og redigere informasjon om trykte eller elektroniske.

 • Skjemaer som skrives ut inneholder instruksjoner, formatering, etiketter og mellomrom for å skrive eller å skrive inn data. Du kan bruke Excel og Excel maler for å opprette skjemaer som skrives ut.

 • Elektroniske skjemaer inneholder de samme funksjonene som skjemaer som skrives ut. I tillegg inneholde elektroniske skjemaer kontroller. Kontroller er objekter som viser data eller gjøre det enklere for brukere å angi eller redigere data, utfører en handling eller foreta et valg. Generelt gjør Kontroller skjemaet enklere å bruke. Listebokser, alternativknapper og kommandoknapper er eksempler på vanlige kontroller. Kontroller kan også kjøre tildelte makroer og svare på hendelser, for eksempel museklikk, ved å kjøre Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Du kan bruke Excel på flere måter å opprette skjemaer på trykt og elektronisk.

Type Excel-skjemaer

Du kan lage flere typer skjemaer i Excel: dataskjemaer, regneark som inneholder skjemakontroller og ActiveX-kontroller og VBA UserForm-skjemaer. Du kan bruke hver skjematype alene, eller du kan kombinere dem på forskjellige måter for å lage en løsning som passer for deg.

Dataskjema

Å bruke et dataskjema er en praktisk måte å legge inn eller vise én hel rad med informasjon i et område eller en tabell uten å måtte rulle vannrett. Du kan oppdage at bruk av et dataskjema kan gjøre det enklere å legge inn data enn å flytte fra kolonne til kolonne når du skal legge inn data i flere kolonner enn det som kan vises på skjermen. Bruk et dataskjema når et enkelt skjema med tekstbokser som viser kolonneoverskriftene som etiketter, er tilstrekkelig og du ikke trenger avanserte eller egendefinerte skjemafunksjoner som en listeboks eller verdisettingsknapp.

Eksempel på et typisk dataskjema Excel kan generere et innebygd dataskjema for område eller tabell automatisk. Dataskjemaet viser alle kolonneoverskrifter som etiketter i en enkelt dialogboks. Hver etikett har en tilstøtende tom tekstboks der du kan angi data for hver kolonne, opptil maksimum 32 kolonner. Du kan angi nye rader i et dataskjema, finne rader ved å navigere, eller (basert på celleinnhold) oppdatere rader og slette rader. Hvis en celle inneholder en formel, resultatet av formelen vises i dataskjemaet, men du kan ikke endre formelen ved hjelp av dataskjemaet.

Regneark med skjemakontroller og ActiveX-kontroller

Et regneark er en type skjema som gjør mulig å registrere og vise data i rutenettet, og det finnes flere funksjoner for kontrollen som allerede innebygde til Excel-regneark, for eksempel kommentarer og datavalidering. Celler ligner på tekstbokser ved at du kan skrive inn og formatere dem i en rekke måter. Celler som ofte brukes som etiketter, og ved å justere radhøyde og kolonnebredde, og slå sammen celler, kan du opprette et regneark som oppfører seg som et enkelt dataregistreringsskjema. Andre kontroll-lignende funksjoner, for eksempel cellemerknader, hyperkoblinger, bakgrunnsbilder, datavalidering, betinget formatering, innebygde diagrammer, og AutoFilter kan gjøre en arbeidsbok som oppfører seg som et avansert-skjema.

For å få mer fleksibilitet kan du legge til kontroller og andre tegneobjekter på lerret til et regneark og kombinere og koordinere dem med regnearkceller. Du kan for eksempel bruke en listebokskontroll til å gjøre det enklere for en bruker å velge fra en liste med elementer. Eller du kan bruke en verdisettingsknappkontroll til å gjøre det enklere for en bruker å legge inn et tall.

I og med at kontroller og objekter lagres på lerretet, kan du vise kontroller og objekter sammen med tilhørende tekst som er uavhengig av rad- og kolonnegrensene, uten å endre oppsettet for rutenettet eller datatabellen i regnearket. I de fleste tilfeller kan mange av disse kontrollene også kobles til celler på regnearket uten at det kreves VBA-kode for at de skal fungere. Du kan angi egenskaper som bestemmer om en kontroll skal flyte fritt eller flyttes og endre størrelsen sammen med cellen. Du kan for eksempel ha en avmerkingsboks som du vil skal flytte seg sammen med den underliggende cellen når området sorteres. Hvis du har en listeboks som du vil ha på et bestemt sted hele tiden, vil du sannsynligvis ikke ha den til å flytte seg sammen med den underliggende cellen.

Excel har to typer kontroller: Kontroller og ActiveX-kontroller. I tillegg til disse sett med kontroller, kan du også legge til objekter fra tegneverktøy, for eksempel en autofigurer, WordArt, SmartArt-grafikk eller tekstbokser.

Avsnittene nedenfor beskriver disse kontrollene og tegneobjektene, og i tillegg forklares det mer detaljert hvordan du arbeider med disse kontrollene og objektene.

Skjemakontroller

Skjemakontroller er originalkontrollene som er kompatible med tidligere versjoner av Excel fra og med Excel versjon 5.0. Skjemakontroller er også utformet for bruk i XLM-makroark.

Du kan bruke skjemakontroller når du vil referere til enkelt og samhandle med celledata uten å bruke VBA-kode, og når du vil legge til kontroller i diagramark. Når du legger en listekontroll i et regneark og koble den til en celle, kan du for eksempel returnere en numerisk verdi for den gjeldende posisjonen til det valgte elementet i kontrollen. Deretter kan du bruke den numeriske verdien sammen med indeks -funksjonen til å velge ulike elementer fra listen.

Du kan også kjøre makroer ved hjelp av skjemakontroller. Du kan tilordne en eksisterende makro til en kontroll eller skrive eller registrere en ny makro. Når en som bruker skjemat, klikker kontrollen, kjøres makroen.

Legges til UserForm-skjemaer imidlertid disse kontrollene ikke kan, brukes til å kontrollere hendelser, eller endret for å kjøre Web-skript på websider.

Oversikt over skjemakontroller

Knappens navn

Eksempel

Beskrivelse

Knappesymbol

Etikett

Eksempel på skjemakontrollen etikett

Identifiserer formålet med en celle eller tekstboks, eller viser beskrivende tekst (som titler, tekster eller bilder) eller korte instruksjoner.

Knappesymbol

Gruppeboks

Eksempel på skjemakontrollen gruppeboks

Grupper beslektede kontroller i én visuell enhet i et rektangel med en valgfri etikett. Alternativknapper, avmerkingsbokser eller nært beslektet innhold er eksempler på ting som ofte grupperes.

Knappesymbol

Knapp

Eksempel på skjemakontrollen knapp

Kjører en makro som utfører en handling når en bruker klikker den. Knappen kalles også trykknapp.

Knappesymbol

Avmerkingsboks

Eksempel på skjemakontrollen avmerkingsboks

Aktiverer eller deaktiverer en verdi som angir et motsatt og entydig valg. Du kan merke av for mer enn ett alternativ i et regneark eller en gruppeboks. En avmerkingsboks kan ha en av tre tilstander: merket (aktivert), ikke merket (deaktivert) og blandet, som betyr en kombinasjon av aktiverte og deaktiverte tilstander (som ved flere valg).

Knappesymbol

Alternativknapp

Eksempel på skjemakontrollen alternativknapp

Alternativknapper gir mulighet til et enkelt valg innen et begrenset sett gjensidig utelukkende valg, og de plasseres vanligvis i en gruppeboks eller ramme. En alternativknapp kan ha en av tre tilstander: merket (aktivert), ikke merket (deaktivert) og blandet, som betyr en kombinasjon av aktiverte og deaktiverte tilstander (som ved flere valg).

Knappesymbol

Liste

Eksempel på skjemakontrollen listeboks

Viser en liste over ett eller flere tekstelementer som en bruker kan velge fra. Bruk listebokser til å vise et stort antall valg som varierer i tall eller innhold. Det finnes tre typer listebokser:

 • I en listeboks med enkel merking kan du gjøre bare ett valg. I dette tilfellet ligner listebokken en gruppe alternativknapper bortsett fra at en listeboks kan håndtere et stort antall elementer mer effektivt.

 • I en flervalgsliste kan du gjøre ett valg eller flere sammenhengende (tilstøtende) valg.

 • I en flervalgsliste med utvidet merking kan du gjøre ett valg eller flere sammenhengende valg eller usammenhengende (ikke tilstøtende) valg.

Knappesymbol

Kombinasjonsboks

Eksempel på skjemakontrollen kombinasjonsboks

Kombinerer en tekstboks og en listeboks for å lage en rullegardinliste. En kombinasjonsboks er mer kompakt enn en listeboks, men krever at brukeren klikker nedpilen for å vise listen over elementer. Bruk en kombinasjonsboks når brukeren enten skal skrive inn en oppføring eller velge bare ett element fra en liste. Kontrollen viser gjeldende verdi i tekstboksen, uavhengig av hvordan verdien blir lagt inn.

Knappesymbol

Rullefelt

Eksempel på skjemakontrollen rullefelt

Ruller gjennom et område av verdier når du klikker rullepilene eller når du drar rulleboksen. I tillegg kan du bla gjennom en side (et forhåndsinnstilt intervall) av verdier ved å klikke området mellom rulleboksen og en av rullepilene. Vanligvis kan brukerne også skrive en tekstverdi direkte i en tilknyttet celle eller tekstboks.

Knappesymbol

Verdisettingsknapp

Eksempel på skjemakontrollen verdisettingsknapp

Øker eller reduserer en verdi, for eksempel et tall, et klokkeslett eller en dato. Klikk opp-pilen for å øke verdien, og nedpilen for å redusere verdien. Vanligvis kan brukerne også skrive en tekstverdi direkte i en tilknyttet celle eller tekstboks.

Obs!: Følgende kontroller er tilgjengelige i Office Excel 2007 arbeidsbøker. Disse kontrollene kan brukes i Excel versjon 5.0 dialogark bare.

Knappens navn

Knapp Tekstfelt

Knappesymbol Kombinasjonsboks liste - Rediger

Knappesymbol Kombinasjonsboks rullegardinliste - Rediger

Knappesymbol Kjør dialogboks

ActiveX-kontroller

ActiveX-kontroller kan brukes i regnearkskjemaer, med eller uten VBA-kode, og i VBA UserForm-skjemaer. Generelt sett bruker du ActiveX-kontroller når du trenger mer fleksible utformingskrav enn de som gis av skjemakontroller. ActiveX-kontroller har et stort utvalg egenskaper som du kan bruke til å tilpasse kontrollenes utseende, virkemåte, skrifter og andre egenskaper.

Du kan også kontrollere forskjellige hendelser som skjer når det samhandles med en ActiveX-kontroll. Du kan for eksempel utføre forskjellige handlinger avhengig av hvilket alternativ en bruker velger fra en listebokskontroll, eller du kan be en database legge inn alternativer på nytt i en kombinasjonsboks når en bruker klikker en knapp. Du kan også skrive makroer som svarer på hendelser som er tilordnet ActiveX-kontroller. Når en bruker samhandler med kontrollen, kjøres VBA-koden for å utføre eventuelle hendelser som skjer for denne kontrollen.

Datamaskinen inneholder også mange ActiveX-kontroller som ble installert sammen med Excel og andre programmer, som Calendar Control 12.0 og Windows Media Player.

Viktig!: Mange ActiveX-kontroller kan brukes direkte i regneark, men noen kan brukes bare i UserForm-skjemaer laget med Visual Basic for Applications (VBA). Hvis du prøver å legge inn noen av disse ActiveX-kontrollene i et regneark, vises meldingen «Kan ikke sette inn objektet.» i Excel.

ActiveX-kontroller kan imidlertid ikke legges til diagramark fra brukergrensesnittet eller XLM-makroark. Du kan også tilordne en makro til å kjøre direkte fra en ActiveX-kontroll på samme måte som du kan fra en skjemakontroll.

Oversikt over ActiveX-kontroller

Knappens navn

Eksempel

Beskrivelse

Knappesymbol

Avmerkingsboks

Eksempel på ActiveX-kontrollen avmerkingsboks

Aktiverer eller deaktiverer en verdi som angir et motsatt og entydig valg. Du kan merke av for mer enn ett alternativ om gangen i et regneark eller en gruppeboks. En avmerkingsboks kan ha en av tre tilstander: merket (aktivert), ikke merket (deaktivert) og blandet, som betyr en kombinasjon av aktiverte og deaktiverte tilstander (som ved flere valg).

Knappesymbol

Tekstboks

Eksempel på ActiveX-kontrollen tekstboks

Lar deg, i en rektangulær, vise, skriver du inn eller redigere tekst eller data som er bundet til en celle. En tekstboks kan også være et statisk tekstfelt som presenterer skrivebeskyttet informasjon.

Knappesymbol

Kommandoknapp

Eksempel på ActiveX-kontrollen kommandoknapp

Kjører en makro som utfører en handling når en bruker klikker den. Kommandoknappen kalles også trykknapp.

Knappesymbol

Alternativknapp

Eksempel på ActiveX-kontrollen alternativknapp

Alternativknapper gir mulighet til et enkelt valg innen et begrenset sett gjensidig utelukkende valg som vanligvis er plassert i en gruppeboks eller ramme. En alternativknapp kan ha en av tre tilstander: merket (aktivert), ikke merket (deaktivert) og blandet, som betyr en kombinasjon av aktiverte og deaktiverte tilstander (som ved flere valg).

Knappesymbol

Liste

Eksempel på ActiveX-kontrollen listeboks

Viser en liste over ett eller flere tekstelementer som en bruker kan velge fra. Bruk listebokser til å vise et stort antall valg som varierer i tall eller innhold. Det finnes tre typer listebokser:

 • I en listeboks med enkel merking kan du gjøre bare ett valg. I dette tilfellet ligner listebokken en gruppe alternativknapper bortsett fra at en listeboks kan håndtere et stort antall elementer mer effektivt.

 • I en flervalgsliste kan du gjøre ett valg eller flere sammenhengende (tilstøtende) valg.

 • I en flervalgsliste med utvidet merking kan du gjøre ett valg eller flere sammenhengende valg eller usammenhengende (ikke tilstøtende) valg.

Knappesymbol

Kombinasjonsboks

Eksempel på ActiveX-kontrollen kombinasjonsboks

Kombinerer en tekstboks og en listeboks for å lage en rullegardinliste. En kombinasjonsboks er mer kompakt enn en listeboks, men krever at brukeren klikker nedpilen for å vise listen over elementer. Brukes når en bruker enten skal skrive inn en oppføring eller velge bare ett element fra en liste. Kontrollen viser gjeldende verdi i tekstboksen, uavhengig av hvordan verdien blir lagt inn.

Knappesymbol

Veksleknapp

Eksempel på ActiveX-kontrollen veksleknapp

Viser en tilstand, for eksempel ja/nei, eller en modus, for eksempel på/av. Knappen veksler mellom aktivert og deaktivert tilstand når den klikkes.

Knappesymbol

Verdisettingsknapp

Eksempel på ActiveX-kontrollen verdisettingsknapp

Øker eller reduserer en verdi, for eksempel et tall, et klokkeslett eller en dato. Klikk opp-pilen for å øke verdien, og nedpilen for å redusere verdien. Vanligvis kan brukerne også skrive en tekstverdi i en tilknyttet celle eller tekstboks.

Knappesymbol

Rullefelt

Eksempel på ActiveX-kontrollen rullefelt

Ruller gjennom et område av verdier når du klikker rullepilene eller når du drar rulleboksen. I tillegg kan du bla gjennom en side (et forhåndsinnstilt intervall) av verdier ved å klikke området mellom rulleboksen og en av rullepilene. Vanligvis kan brukerne også skrive en tekstverdi direkte i en tilknyttet celle eller tekstboks.

Knappesymbol

Etikett

Eksempel på ActiveX-kontrollen etikett

Identifiserer formålet med en celle eller tekstboks, viser beskrivende tekst (som titler, tekster eller bilder) eller gir korte instruksjoner.

Knapp

Bilde

Eksempel på ActiveX-kontrollen bilde

Bygger inn et bilde, for eksempel et punktgrafikk-, JPEG- eller GIF-bilde.

Rammekontroll

Eksempel på ActiveX-kontrollen gruppeboks

Et rektangulært objekt med en valgfri etikett, som grupperer beslektede kontroller i én visuell enhet. Alternativknapper, avmerkingsbokser eller nært beslektet innhold er eksempler på ting som ofte grupperes i en rammekontroll.

Obs!: ActiveX-kontrollen ramme er ikke tilgjengelig i delen ActiveX-kontroller i Sett inn-kommandoen. Du kan imidlertid legge til kontrollen i dialogboksen Flere kontroller ved å velge Microsoft Forms 2.0 Frame.

Knappesymbol

Flere kontroller

Viser en liste over andre ActiveX-kontroller som er tilgjengelig på datamaskinen og kan legges til i et egendefinert skjema, for eksempel Calendar Control 12.0 og Windows Media Player. Du kan også registrere en egendefinert kontroll i denne dialogboksen.

Tegneverktøyobjekter

Eksempler på figurer Du kan også legge til SmartArt-grafikk, figurer, WordArt og tekstbokser i skjemaer. Du kan endre størrelsen på, rotere, vende, legge farge på og kombinere disse objektene for å lage ende mer komplekse figurer. Når du skriver tekst direkte inn i et figur- eller tekstboksobjekt, blir teksten en del av dette objektet – og hvis du roterer eller vender objektet, roteres eller vendes teksten sammen med det. Til forskjell fra ActiveX-kontroller kan du tilordne forskjellige attributter, for eksempel skriftstørrelse og skriftstil, til individuelle ord og tegn i objektet. Du kan også tilordne makroer og hyperkoblinger til disse objektene. Du kan til og med koble tekst i et figur- eller tekstboksobjekt til en regnearkcelle og vise dynamisk oppdaterte verdier i disse objektene.

Arbeide med kontroller og objekter i regnearkskjemaet

Etter at du har lagt til skjemakontroller og ActiveX-kontroller i et regnearkskjema, kan du vanligvis finjustere og omordne kontrollene på en rekke måter for å lage et velutformet, brukervennlig skjema. Vanlige oppgaver omfatter følgende:

 • Kontrollere visningen av rutenettet mens du arbeider med kontrollene, og bestemme om rutenettlinjene skal vises for brukere av det endelige regnearkskjemaet.

 • Merke og oppheve merking av kontroller slik at du kan angi egenskaper eller utføre endringer.

 • Redigere tekst i en kontroll, for eksempel en bildetekst eller etikett.

 • Gruppere, kopiere, flytte eller justere kontroller for å ordne oppsettet i regnearkskjemaet.

 • Endre størrelsen på og formatere kontroller slik at de ser ut slik du ønsker.

 • Plassere eller endre størrelsen på en kontroll i forhold til en celle.

 • Beskytte kontroller og koblede celler i henhold til kravene du har til databeskyttelse.

 • Aktivere eller deaktivere utskrift av kontroller når regnearkskjemaet skrives ut.

 • Slette ubrukte kontroller.

Du kan utforme et regnearkskjema med eller uten rutenett i bakgrunnen. Du kan for eksempel deaktivere rutenettet og formatere alle celler med samme farge eller mønster eller med å bruke et bilde som bakgrunn i et ark. Fjern eller Merk av for rutenett for å vise eller skjule støttelinjene, i Vis/Skjul-gruppen i kategorien visning.

Finne ut hvilken type kontroll du har i regnearket

I og med at det er tre forskjellige typer kontroller og objekter du kan endre unikt, er det ikke sikkert du finner ut hvilken type kontroll det er, bare ved å se på den. Merk og høyreklikk skjema- eller ActiveX-kontrollen for å vise hurtigmenyen, for å finne ut hvilken type kontroll det er:

 • Hvis hurtigmenyen inneholder kommandoen Egenskaper, er kontrollen en ActiveX-kontroll, og du er i utformingsmodus.

 • Hvis hurtigmenyen inneholder kommandoen Tilordne makro, er kontrollen en skjemakontroll.

  Tips!: For å vise riktig hurtigmeny for en gruppeboks for skjemakontroll, må du passe på å merke kanten av i stedet for inne i gruppeboksen.

 • Hvis hurtigmenyen inneholder kommandoen Rediger tekst, er objektet et tegneobjekt.

VBA UserForm-skjemaer

Maksimal fleksibilitet, kan du opprette UserForm-skjemaer som er egendefinerte dialogbokser som inneholder vanligvis én eller flere ActiveX-kontroller. Du gjør UserForm-skjemaer tilgjengelig fra VBA-kode som du oppretter i Visual Basic-redigering. Overordnet trinnene for å opprette en UserForm er som følger:

 1. Sette inn en UserForm i arbeidsboken VBA. Du tilgang til VBA for en arbeidsbok ved å vise Visual Basic Editor (Trykk ALT + F11) først og deretter på Sett inn-menyen, klikke UserForm.

 2. Skriv en prosedyre for å vise UserForm-skjemaet.

 3. Legg til ActiveX-kontroller.

 4. Endre egenskapene for ActiveX-kontrollene.

 5. Skriv hendelsesbehandlingsprosedyrer for ActiveX-kontrollene.

Ved hjelp av UserForm-skjemaer, kan du også bruke avanserte skjemafunksjonalitet. For eksempel du kan legge til en egen alternativknappen for hver bokstav i alfabetet programmatisk, eller du kan legge til en avmerkingsboks for hvert element i en stor liste med datoer og tall.

Før du bruker et UserForm-skjema kan du vurdere om du kan bruke innebygde dialogbokser som er tilgjengelig fra Excel og som kan dekke behovet ditt. Disse innebygde dialogboksene inkluderer VBA-funksjonene InputBox og MsgBox, Excel-metodene InputBox, GetOpenFilename og GetSaveAsFilename og Dialogs-objektet til Application-objektet, som inneholder alle de innebygde Excel-dialogboksene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du utforske utviklersenteret for Microsoft Office Excel.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×