Oversikt over diagrammer

I Microsoft Office Excel 2007 er det enkelt å opprette diagrammer med et profesjonelt utseende. Velg en diagramtype, et diagramoppsett og en diagramstil, som alle er tilgjengelige i båndet, som er en komponent i det nye Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Du får du øyeblikkelige profesjonelle resultater hver gang du oppretter et diagram. Du kan gjøre det enda enklere ved å lagre favorittdiagrammet som en diagrammal som du deretter raskt kan bruke hver gang du oppretter et nytt diagram.

Hvis Office Excel 2007 er installert, kan du også benytte deg av de kraftige diagramfunksjonene i Excel i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer, for eksempel Microsoft Office PowerPoint 2007 og Microsoft Office Word 2007.

I denne artikkelen

Opprette diagrammer i Excel

Opprette diagrammer i PowerPoint og Word

Endre diagrammer

Bruke forhåndsdefinerte diagramoppsett og diagramstiler for å få et profesjonelt utseende

Legge til iøynefallende formatering i diagrammer

Bruke diagrammer på nytt ved å opprette diagrammaler

Opprette diagrammer i Excel

Hvis du vil opprette et grunnleggende diagram i Excel som du kan endre og formatere senere, kan du starte med å legge inn dataene for diagrammet i et regneark. Deretter bare merker du dataene og velger diagramtypen du vil bruke, på Office Fluent-båndet (kategorien Sett inn, Diagrammer-gruppen).

Regnearkdata og diagram

Knapp   Regnearkdata

2   Diagram opprettet på grunnlag av regnearkdata

Excel støtter flere diagramtyper slik at du kan vise data på en måte som betyr noe for brukerne. Når du oppretter et diagram eller endrer et eksisterende diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stolpediagram eller et sektordiagram) og undertypene (for eksempel et stablet stolpediagram eller en sektor i et 3D-diagram). Du kan også opprette et kombinasjonsdiagram ved å bruke mer enn én diagramtype i diagrammet.

Kombinasjonsdiagram

Eksempel på et kombinasjonsdiagram som bruker en stolpe- og linjediagramtype.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et diagram i Excel, kan du se Opprette et diagram.

Opprette diagrammer i PowerPoint og Word

Diagrammer er fullstendig integrert med andre 2007 Office-utgivelse-programmer, for eksempel Office PowerPoint 2007 og Office Word 2007. Begge programmene inneholder de samme diagramverktøyene som er tilgjengelige i Excel. Når Excel er installert, kan du opprette Excel-diagrammer i PowerPoint og Word ved å klikke Diagram-knappen på båndet (kategorien Sett inn, Illustrasjoner-gruppen), og deretter ved å bruke diagramverktøyene til å endre eller formatere diagrammet. Diagrammer du oppretter, innebygges i Office PowerPoint 2007 og Office Word 2007, og diagramdataene lagres i et Excel-regneark som er innebygd i PowerPoint- eller Word-filen.

Merknad: Hvis du arbeider i kompatibilitetmodus i Word, kan du sette inn et diagram ved å bruke Microsoft Graph i stedet for Excel. I PowerPoint kan du alltid bruke Excel til å opprette et diagram.

Du kan også kopiere et diagram fra Excel til PowerPoint 2007 og Word 2007. Når du kopierer et diagram, kan det enten innebygges som statiske data eller kobles til arbeidsboken. For et diagram som er koblet til en arbeidsbok du har tilgang til, kan du angi at det automatisk skal kontrollere om det er endringer i den koblede arbeidsboken hver gang diagrammet åpnes.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et diagram i PowerPoint 2007 eller Office Word 2007, kan du se Bruke diagrammer eller grafikk i presentasjonen eller Presentere data i et diagram eller en graf.

Til toppen av siden

Endre diagrammer

Når du har opprettet et diagram, kan du endre det. Det kan for eksempel hende du vil nedre hvordan akse vises, legge til en diagramtittel, flytte eller skjule forklaringen eller vise flere diagramelementer.

Du kan gjøre følgende for å endre et diagram:

  • Endre visningen av diagramakser    Du kan angi skalaen til akser og justere intervallet mellom verdiene eller kategoriene som vises. Hvis du vil gjøre det enklere å lese diagrammet, kan du også legge til aksemerker og aksemerkeetiketter på en akse, og angi intervallet de vises i.

  • Legge til titler og dataetiketter i et diagram    Hvis du vil klargjøre informasjonen som vises i diagrammet, kan du legge til en diagramtittel, aksetitler og dataetikett.

  • Legge til en forklaring eller datatabell     Du kan vise eller skjule en forklaring eller endre plasseringen. I noen diagrammer kan du også vise en datatabell som viser forklaringsnøkler og verdiene som vises i diagrammet.

  • Bruke spesialalternativer for hver diagramtype    Spesiallinjer (for eksempel differanselinjer og trendlinje), felt (for eksempel differansefelt og feilfelt), dataindikator, og andre alternativer som er tilgjengelige for ulike diagramtyper.

Til toppen av siden

Bruke forhåndsdefinerte diagramoppsett og diagramstiler for å få et profesjonelt utseende

I stedet for manuelt å legge til eller endre diagramelementer eller formatere diagrammet, kan du raskt bruke et forhåndsdefinert diagramoppsett og en diagramstil i diagrammet. I Excel finnes det en rekke nyttige forhåndsdefinerte oppsett og stiler du kan velge blant, men du kan om nødvendig finjustere et oppsett eller en stil videre ved å foreta manuelle endringer i oppsettet og formatet til individuelle diagramelementer, for eksempel diagramområde, tegneområde, dataserie eller forklaring i diagrammet.

Når du bruker et forhåndsdefinert diagramoppsett, vises det et bestemt sett med diagramelementer (for eksempel titler i diagrammer, en forklaring, en datatabell eller dataetikett) på en bestemt måte i diagrammet. Du kan velge blant en rekke oppsett som finnes for hver diagramtype.

Når du bruker en forhåndsdefinert diagramstil, formateres diagrammet basert på dokumentets tema som du har brukt, slik at diagrammet samsvarer med organisasjonens eller dine egne temafarger (et sett med farger), temaskrifter (et sett med skrifter for overskrifter og brødtekst), og temaeffekter (et sett med linjer og fylleffekter).

Merknad: Du kan ikke opprette dine egne diagramoppsett eller stiler, men du kan opprette diagrammaler som inneholder diagramoppsettet og formateringen du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om diagrammaler, kan du se Bruke diagrammer på nytt ved å opprette diagrammaler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer utseendet til et diagram, kan du se Endre oppsett eller stil for et diagram.

Til toppen av siden

Legge til iøynefallende formatering i diagrammer

I tillegg til å bruke en forhåndsdefinert diagramstil, kan du på en enkel måte bruke formatering på individuelle diagramelementer, for eksempel dataindikator, diagramområdet, tegneområdet og tallene og teksten i titler og etiketter for å gi diagrammet et egendefinert, iøynefallende utseende. Du kan bruke bestemte figurstiler og WordArt-stiler, men du kan også formatere figurene og teksten i diagramelementene manuelt.

Gjør følgende for å legge til formatering:

  • Fylle diagramelementer    Du kan bruke farger, teksturer, bilder og gradert fyll for å fremheve bestemte diagramelementer.

  • Endre disposisjonen til diagramelementer    Du kan bruke farger, linjestiler og linjetykkelser til å understreke diagramelementer.

  • Legge til spesialeffekter i diagramelementer    Du kan bruke spesialeffekter, for eksempel skygge, refleksjon, glød, myke kanter, skråkant og 3D-rotasjon i diagramelementfigurer, som gir diagrammet et profesjonelt utseende.

  • Formatere tekst og tall    Du kan formatere tekst og tall i titler, etiketter og tekstbokser i et diagram, på samme måte som på tekst og tall i et regneark. Hvis du vil fremheve tekst og tall, kan du til og med bruke WordArt-stiler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer diagramelementer, kan du se Formatere diagramelementer.

Til toppen av siden

Bruke diagrammer på nytt ved å opprette diagrammaler

Hvis du vil bruke et diagram som du har tilpasset etter egne behov, på nytt, kan du lagre dette diagrammet som en diagrammal (*.crtx) i mappen for diagrammaler. Når du oppretter et diagram, kan du bruke diagrammalen på samme måte som en hvilken som helst annen innebygd diagramtype. Diagrammaler er faktisk sanne diagramtyper, og du kan også bruke dem til å endre diagramtypen til et eksisterende diagram.

Hvis du bruker en diagrammal ofte, kan du lagre den som den standard diagramtypen.

Merknad: Diagrammaler er ikke basert på tema. Hvis du vil bruke temafarger, temaskrifter og temaeffekter i et diagram som du oppretter ved hjelp av en diagrammal, kan du bruke en stil i diagrammet. En diagramstil tilbakestiller temaet i et diagram til dokumenttemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke forhåndsdefinerte diagramstiler og diagramoppsett for å få et profesjonelt utseende.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker diagrammaler, kan du se Opprette, bruke eller fjerne en diagrammal.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×