Oversikt over Tilkoblingsdata (importeringsdata) data

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne referanseartikkelen omhandler importere og koble data. Du vil lære om oppgaver som å importere, oppdatere, sikring og behandle data i Excel 2007-regneark.

I denne artikkelen

Arbeide med eksterne datatilkoblinger

Oppdatere data

Importere data fra datakilder

Få tilgang til data sikrere

Problemer med å koble til data

Arbeide med eksterne datatilkoblinger

Følgende avsnitt diskuterer hvordan eksterne datatilkoblinger arbeidet, og hvordan du finner Rediger, administrere og dele tilkoblingsinformasjonen med andre programmer og brukere.

Til toppen av siden

Lære om det grunnleggende ved datatilkoblinger

Data i en Excel-arbeidsbok kan komme fra to ulike plasseringer. Dataene kan være lagret direkte i arbeidsboken, eller det kan være lagret i en ekstern datakilde, for eksempel en tekstfil, en database eller en kube for behandling av OLAP (Online Analytical). Denne eksterne datakilden er koblet til arbeidsboken via en datatilkobling, som er et sett med informasjon som beskriver hvordan du finner du frem og logge på og få tilgang til den eksterne datakilden.

Viktigste fordelen med å koble til eksterne data er at du jevnlig kan analysere disse dataene uten å kopiere data, som er en operasjon som kan være tidkrevende og utsatt gjentatte ganger. Når du har koblet til eksterne data, kan du også automatisk oppdatering (eller oppdatere) Excel-arbeidsbøker fra den opprinnelige datakilden når datakilden er oppdatert med ny informasjon.

Tilkoblingsinformasjon er lagret i arbeidsboken, og den kan også lagres som en tilkoblingsfil, for eksempel en ODC-fil (Office Data Connection) eller en DSN-fil (Data Source Name).

Hvis du vil hente eksterne data til Excel, må du tilgang til dataene. Hvis den eksterne datakilde du vil ha tilgang til, ikke er på den lokale datamaskinen, må du kontakte administratoren av databasen for et passord, brukertillatelse eller annen tilkoblingsinformasjon. Hvis datakilden er en database, må du kontrollere at databasen ikke er åpnet i alenemodus. Hvis datakilden er en tekstfil eller et regneark, må du kontrollere at en annen bruker ikke har den åpen for eksklusiv tilgang.

Mange datakilder krever også en ODBC-driver eller at en OLE DB-tjeneste koordinerer dataflyten mellom Excel, tilkoblingsfilen og datakilden.

Diagrammet nedenfor illustrerer det viktigste om datatilkoblinger.

Koble til eksterne datakilder

1. Det finnes en rekke datakilder som du kan koble til: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Office Access, andre OLAP- og relasjonsdatabaser, regneark og tekstfiler.

2. mange datakilder har en tilknyttet ODBC-driver eller OLE DB-leverandør.

3. en tilkoblingsfil definerer all informasjonen som kreves for å få tilgang til og hente data fra en datakilde.

4. tilkoblingsinformasjonen er kopiert fra en tilkoblingsfil inn i en arbeidsbok, og kan redigeres.

5. Dataene kopieres til en arbeidsbok slik at du kan bruke den på samme måte som du bruker data som er lagret direkte i arbeidsboken.

Til toppen av siden

Finne tilkoblinger

Bruk dialogboksen Eksisterende tilkoblinger til å finne tilkoblingsfiler. (Klikk Eksisterende tilkoblinger i gruppen Hent eksterne data i kategorien Data.) Ved hjelp av denne dialogboksen kan du se følgende tilkoblingstyper:

 • Tilkoblinger i arbeidsboken   

  Denne listen viser alle gjeldende tilkoblinger i arbeidsboken. Listen er opprettet fra tilkoblinger som du allerede har angitt, som er laget ved hjelp av dialogboksen Velg datakilde for veiviseren for datatilkobling eller fra tilkoblinger som du tidligere har valgt som en tilkobling fra denne dialogboksen.

 • Tilkoblingsfiler på datamaskinen   

  Denne listen er opprettet fra mappen Mine datakilder, som vanligvis er lagret i mappen Mine dokumenter (Windows XP) eller Dokumenter (Windows Vista).

 • Tilkoblingsfiler på nettverket   

  Denne listen kan bli opprettet fra følgende:

  • Et sett mapper på det lokale nettverket som har en plassering som kan distribueres på tvers av nettverket som en del av distribusjonen av Microsoft Office-gruppepolicyer.

  • En Excel Services Data datatilkoblingsbibliotek (DCL) på et Microsoft Office SharePoint Server 2007 område. Hvis du vil ha mer informasjon om DCLer, kan du se Publiser på Excel-tjenester.

Til toppen av siden

Redigere tilkoblingsegenskaper

Du kan også bruke Excel som et redigeringsprogram for tilkoblingsfiler for å opprette og redigere tilkoblinger til eksterne datakilder i en arbeidsbok eller i en tilkoblingsfil. Hvis du ikke finner tilkoblingen du vil bruke, kan du opprette en tilkobling ved å klikke Bla gjennom etter flere for å vise dialogboksen Velg datakilde, og deretter klikke Ny kilde for å starte veiviseren for datatilkobling.

Når du oppretter du tilkoblingen, kan du bruke dialogboksen Tilkoblingsegenskaper (Klikk EgenskaperData-fanen i gruppen Hent eksterne Data.) til å kontrollere forskjellige innstillinger for tilkoblinger til eksterne datakilder, og Hvis du vil bruke, på nytt, eller bytte tilkoblingsfiler.

Hvis du bruker en tilkoblingsfil til å koble til en datakilde, kopierer Excel tilkoblingsinformasjonen fra tilkoblingsfilen til Excel-arbeidsboken. Når du gjør endringer ved hjelp av dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, redigerer du informasjonen for datatilkoblingen som er lagret i den gjeldende Excel-arbeidsboken og ikke den opprinnelige tilkobling datafilen som kan ha blitt brukt til å opprette tilkoblingen, som er angitt av filnavnet som vises i egenskapen Tilkoblingsfil i kategorien definisjon. Når du redigerer tilkoblingsinformasjonen (med unntak av egenskapene Tilkoblingsnavn og Beskrivelse for tilkobling ), koblingen til tilkoblingsfilen er fjernet, og egenskapen Tilkoblingsfilen er fjernet.

Du kan sikre at tilkoblingsfilen alltid brukes når en datakilde oppdateres, ved å klikke Prøv alltid å bruke denne filen til å oppdatere data i kategorien Definisjon. Når du merker denne avmerkingsboksen, sikrer du at oppdateringer til tilkoblingsfilen alltid brukes av alle arbeidsbøker som bruker tilkoblingsfilen, og der denne egenskapen også må være angitt.

Til toppen av siden

Håndtere tilkoblinger

Du kan enkelt administrere disse tilkoblinger, inkludert å opprette, redigere og slette dem ved hjelp av dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger . (Klikk tilkoblingerData-fanen i gruppen Hent eksterne Data.) Du kan bruke denne dialogboksen til å gjøre følgende:

 • Opprette, redigere, oppdatere og slette tilkoblinger som brukes i arbeidsboken.

 • Kontrollere hvor eksterne data kommer fra. Tilkoblingen kan for eksempel være definert av en annen bruker.

 • Vise hvor hver tilkobling brukes i gjeldende arbeidsbok.

 • Diagnostisere en feilmelding om tikoblinger til eksterne data.

 • Omdirigere en tilkobling til en annen server eller datakilde, eller erstatte tilkoblingsfilen for en eksisterende tilkobling.

 • Gjøre det enkelt å opprette og dele tilkoblingsfiler med brukere.

Til toppen av siden

Dele tilkoblinger

Tilkoblingsfiler er spesielt nyttige for delingstilkoblinger på en konsekvent måte, slik at de blir enklere å oppdage, bidrar til å forbedre sikkerheten og forenkle administrasjon. Den beste måten å dele tilkoblingsfiler er å plassere dem på en sikker og klarert plassering som en nettverksmappe eller SharePoint-bibliotek, der brukere kan lese filen, men bare angitte brukere kan endre filen.

Bruke ODC-filer

Du kan opprette Office Data Connection (ODC)-filer (ODC) ved å koble til eksterne data gjennom dialogboksen Velg datakilde, eller ved hjelp av veiviseren for datatilkobling til å koble til nye datakilder. En ODC-fil bruker egendefinerte HTML og XML-koder til å lagre tilkoblingsinformasjonen. Du kan enkelt vise eller redigere innholdet i filen i Office Excel.

Du kan dele tilkoblingsfiler med andre personer for å gi dem samme tilgang som du har til en ekstern datakilde. Andre brukere trenger ikke konfigurere en datakilde for å åpne tilkoblingsfilen, men de må kanskje installere ODBC-driveren eller OLE DB-tjenesten som kreves for å få tilgang til de eksterne dataene på sin datamaskin.

Bruk av ODC-filer er den anbefalte metoden for tilkobling til data og deling av data. Det er enkelt å konvertere andre vanlige tilkoblingsfiler (DSN, UDL og spørringsfiler) til en ODC-fil ved å åpne tilkoblingsfilen og deretter klikke Eksporter tilkoblingsfil i kategorien Definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper.

Bruke spørringsfiler

Spørringsfiler er tekstfiler som inneholder informasjon om datakilder, inkludert navnet på serveren der dataene er plassert, og tilkoblingsinformasjonen du oppgir når du oppretter en datakilde. Bruk av spørringsfiler er en vanlig brukt metode for å dele spørringer med andre Excel-brukere.

Bruke DQY spørringsfiler     Du kan bruke Microsoft Query til å lagre DQY-filer som inneholder spørringer for data fra relasjonsdatabaser eller tekstfiler. Når du åpner disse filene i Microsoft Query, kan du vise dataene i spørringen og merke ulike data for spørringen for å hente. Du kan lagre en DQY-fil for en spørring som du oppretter, ved å bruke spørringsveiviseren eller direkte i Microsoft Query.

Bruke OQY spørringsfiler     Du kan lagre OQY-filer for å koble til data i en OLAP-database på en server eller i en frakoblet kubefil (.cub). Når du bruker veiviseren for flerdimensjonskobling i Microsoft Query til å opprette en datakilde for en OLAP-database eller en kube, opprettes det automatisk en OQY-fil. Fordi OLAP-databaser ikke er ordnet i poster eller tabeller, kan du ikke opprette spørringer eller DQY-filer for å få tilgang til disse databasene.

Bruke RQY spørringsfiler     Excel kan åpne query-filer i RQY-format for å støtte OLE DB data source drivere som bruker dette formatet. For mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for driveren.

Bruke qry spørringsfiler     Microsoft Query kan åpne og lagre query-filer i QRY-format for bruk med tidligere versjoner av Microsoft Query som ikke kan åpne DQY-filer. Hvis du har en spørringsfil i QRY-format som du vil bruke i Excel, åpne filen i Microsoft Query, og lagre den deretter som en DQY-fil. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer DQY-filer, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

Bruke webspørringsfiler     Excel kan åpne webspørringsfiler for å hente data fra nettet.

Til toppen av siden

Bruke eksterne dataområder og egenskaper

Eksterne dataområder (også kalt spørringstabeller) er definerte navn eller tabellnavn som definerer plasseringen til dataene som hentes inn i et regneark. Når du kobler deg til eksterne data, opprettes det automatisk et eksternt dataområde i Excel. Det eneste unntaket er pivottabellrapporter som er koblet til en datakilde, der det ikke opprettes et eksternt dataområde. I Excel kan du formatere og konfigurere et eksternt dataområde eller bruke det i beregninger, som med alle andre typer data.

Eksterne dataområder gis automatisk et navn i Excel på følgende måte:

 • Eksterne dataområder fra Office-datatilkoblingsfiler (ODC) får samme navn som filnavnet.

 • Eksterne dataområder fra databaser kalles med navnet på spørringen. Som standard er sammekilden navnet på datakilden som du brukte til å opprette spørringen.

 • Eksterne dataområder fra tekstfiler får tekstfilnavnet.

 • Eksterne dataområder fra webspørringer kalles med navnet på nettsiden som dataene hentes.

Hvis regnearket har mer enn ett eksternt dataområde fra samme kilde, nummereres områdene, for eksempel MyText, MyText_1, MyText_2 og så videre.

Et eksternt dataområde har ekstra egenskaper (må ikke forveksles med tilkoblingsegenskaper) som du kan bruke til å behandle dataene, for eksempel bevare celleformatering og kolonnebredde. Du kan endre disse egenskapene for eksterne dataområder ved å klikke Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data og deretter gjør du endringene dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde eller Egenskaper for eksterne data.

Obs!: Hvis du vil dele et sammendrag eller en rapport som er basert på eksterne data, kan du gi andre personer en arbeidsbok som inneholder et eksternt dataområde, eller du kan opprette en rapportmal. En rapportmal lar deg lagre sammendraget eller rapporten uten å lagre de eksterne dataene slik at filen er mindre. De eksterne dataene hentes når en bruker åpner rapportmalen.

Til toppen av siden

Forstå datakildestøtte i Excel og Excel Services

Det finnes flere dataobjekter (som et eksternt dataområde og en pivottabellrapport) som kan brukes til å koble til forskjellige datakilder. Hvilke datakildetyper du kan koble til, varierer imidlertid for hvert dataobjekt. Du kan også bruke og oppdatere tilkoblede data i Excel Services, men det er ingen andre begrensninger eller omgåelser du bør være oppmerksom på.

Excel-dataobjekter og datakildestøtte

Tabellen nedenfor oppsummerer hvilke datakilder som støttes for hvert dataobjekt i Excel.

Støttede datakilder

Excel
data
objekt

Oppretter
eksterne
data
område?

OLE
DB

ODBC

Tekst
fil

HTML
fil

XML
fil

Del -
punkt
liste

Veiviser for tekstimport

Yes

No

Nei

Yes

No

Nei

Nei

Pivottabellrapport
(ikke-OLAP)

Nei

Ja

Ja

Yes

No

Nei

Ja

Pivottabellrapport
(OLAP)

Nei

Yes

No

Nei

Nei

Nei

Nei

Excel-tabell

Ja

Ja

Yes

No

Nei

Ja

Ja

XML-tilordning

Yes

No

Nei

Nei

Nei

Yes

No

Webspørring

Yes

No

Nei

Nei

Ja

Yes

No

Veiviser for datatilkobling

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft Query

Yes

No

Ja

Yes

No

Nei

Nei

Obs!: Disse filene, en tekstfil som er importert ved hjelp av veiviseren for Import av tekst, et XML-fil importeres ved hjelp av en XML-tilordning, og et HTML eller XML-fil importeres ved hjelp av en webspørring bruker ikke en ODBC-driver eller OLE DB-leverandør til å opprette tilkoblingen til datakilden.

Excel Services og datakildestøtte

Hvis du vil vise en Excel-arbeidsbok i Excel-tjenester, kan du koble til og oppdatere data, men du må bruke en pivottabellrapport. Excel-tjenester støtter ikke eksterne dataområder, noe som betyr at Excel Services ikke støtter en Excel-tabell som er koblet til en datakilde, en webspørring, en XML-tilordning eller Microsoft Query.

Du kan imidlertid omgå denne begrensningen ved hjelp av en pivottabell til å koble til datakilde, og deretter utformingen og oppsettet pivottabellen som en todimensjonal tabell uten nivåer, grupper eller delsummer slik at alle ønskelig rad og kolonneverdiene vises. For mer informasjon, kan du se bruke en pivottabellrapport til å gjøre eksterne tabelldata tilgjengelige i Excel Services.

Til toppen av siden

Lære mer om Microsofts datatilgangskomponenter

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 er inkludert i Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista og Windows XP SP2. Med MDAC, kan du koble til og bruke data fra en rekke Relasjons- og ikke datakilder. Du kan koble til mange forskjellige datakilder ved hjelp av Open Database Connectivity (ODBC) drivere eller OLE DB leverandører som er bygd og levert av Microsoft eller utviklet av ulike tredjeparter. Når du installerer Microsoft Office, legges ekstra ODBC-drivere og OLE DB-leverandører til datamaskinen.

Hvis du vil vise en fullstendig liste over OLE DB-tjenester som er installert på datamaskinen, åpner du dialogboksen Datakoblingsegenskaper fra en datakoblingsfil, og deretter klikker du kategorien Tjeneste.

Du viser en fullstendig liste over ODBC-tjenester som er installert på datamaskinen, ved å vise dialogboksen ODBC-databaseadministrator, og deretter klikker du kategorien Drivere.

Du kan også bruke ODBC-drivere og OLE DB-tjenester fra andre produsenter for å få informasjon om andre kilder enn Microsoft-datakilder, inkludert andre typer ODBC- og OLE DB-databaser. Du får informasjon om hvordan du installerer disse ODBC-driverne eller OLE DB-tjenestene ved å referere til dokumentasjonen for databasen, eller du kan kontakte databaseforhandleren.

Til toppen av siden

Bruke ODBC til å koble til datakilder

Delene nedenfor beskriver ODBC (Open Database Connectivity) mer detaljert.

ODBC-arkitekturen

I ODBC-arkitekturen kobles et program (for eksempel Excel) til ODBC Driverbehandling, som igjen bruker en bestemt ODBC-driver (for eksempel Microsoft SQL ODBC-driveren) til å koble til en datakilde (for eksempel en Microsoft SQL Server-database).

Definere tilkoblingsinformasjon

Du kobler til ODBC-datakilder ved å gjøre følgende:

 1. Kontroller at riktig ODBC-driver er installert på datamaskinen som inneholder datakilden.

 2. Definer et DSN-navn (Data Source Name) ved hjelp av Administrator for ODBC-datakilde for å lagre tilkoblingsinformasjonen i registret eller i en DSN-fil, eller ved hjelp av en koblingsstreng i Microsoft Visual Basic-kode for å sende tilkoblingsinformasjonen direkte til ODBC Driverbehandling.

  For å definere en datakilde i Microsoft Windows Vista klikker du Start-knappen og deretter Kontrollpanel. Klikk deretter System og vedlikehold og Administrative verktøy. I Windows XP og Windows Server klikker du Start og Kontrollpanel. Klikk deretter Ytelse og vedlikehold, Administrative verktøy og Datakilder (ODBC). Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike alternativene, klikker du Hjelp-knappen i hver dialogboks.

Maskindatakilder

Datakilder for Machine lagrer tilkoblingsinformasjon i registret, på en bestemt datamaskin med et brukerdefinert navn. Du kan bruke maskindatakilder på bare datamaskin de er angitt på. Det finnes to typer Maskindatakilder – bruker og system. Datakilder for brukere kan bare brukes av gjeldende bruker og er synlig bare for denne brukeren. Datakilder for system kan brukes av alle brukere på en datamaskin og er synlig for alle brukere på datamaskinen.

Maskindatakilder er spesielt nyttige når du vil ha økt sikkerhet, fordi det hjelper til å sikre at bare brukere som er pålogget, kan vise kilden, og en maskindatakilde kan ikke kopieres til en annen datamaskin av en ekstern bruker.

Fildatakilder

Fildatakilder (også kalt DSN-filer) lagrer tilkoblingsinformasjon i en tekstfil, ikke i registret, og er generelt sett mer fleksible å bruke enn maskindatakilder. Du kan for eksempel kopiere en fildatakilde til en hvilken som helst datamaskin med riktig ODBC-driver. På den måten får programmet ditt konsekvent og nøyaktig tilkoblingsinformasjon til alle datamaskinene som det bruker. Du kan også plassere fildatakilden på én server, dele den mellom mange datamaskiner på nettverket og enkelt oppdatere tilkoblingsinformasjonen på én plassering.

Ikke alle fildatakilder kan deles. En fildatakilde som ikke kan deles, befinner seg på én datamaskin, og den viser til en maskindatakilde. Du kan bruke fildatakilder som ikke kan deles, til å få tilgang til eksisterende maskindatakilder fra fildatakilder.

Til toppen av siden

Bruke OLE DB til å koble til datakilder

Delene nedenfor beskriver OLE DB (Object Linking and Embedding Database) mer detaljert.

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen kalles programmet som får tilgang til dataene, en dataforbruker (for eksempel Excel), og programmet som tillater intern tilgang til data, kalles en databasetjeneste (for eksempel Microsoft OLE DB-tjeneste for SQL Server).

Definere tilkoblingsinformasjon

En UDL-fil (Universal Data Link) inneholder tilkoblingsinformasjonen som en dataforbruker bruker til å få tilgang til en datakilde via OLE DB-tjenesten for den datakilden. Du kan opprette tilkoblingsinformasjonen ved å gjøre følgende:

 • Bruk dialogboksen Datakoblingsegenskaper til å definere en datakobling for en OLE DB-leverandør i veiviseren for datatilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se importere data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling.

 • Opprett en tom UDL-fil, og rediger deretter filen som viser dialogboksen Datakoblingsegenskaper.

Til toppen av siden

Oppdaterer data

Når du er koblet til en ekstern datakilde, kan du også utføre en oppdateringsoperasjon for å hente de oppdaterte dataene. Hver gang du oppdaterer data, ser du den nyeste versjonen av dataene, inkludert alle endringer som er foretatt i dataene siden de ble oppdatert sist.

Illustrasjonen nedenfor forklarer den grunnleggende prosessen ved oppdatering av data som er koblet til en ekstern datakilde.

Den grunnleggende prosessen ved oppdatering av eksterne data

1. En oppdateringsoperasjon får oppdaterte data.

2. tilkoblingsfilen definerer all informasjonen som kreves for å få tilgang til og hente data fra en ekstern datakilde.

3. Det finnes en rekke datakilder som du kan oppdatere: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, regneark og tekst-filer.

4. Oppdaterte data blir lagt til i gjeldende arbeidsbok.

Excel inneholder mange alternativer for oppdatering av importerte data, inkludert oppdatering av data hver gang du åpner arbeidsboken, og automatisk oppdatering av data ved angitte tidsintervaller. Du kan fortsette å arbeide i Excel mens dataene oppdateres, og du kan også kontrollere statusen til oppdateringen mens dataene oppdateres.

Hvis den eksterne datakilden krever en passord å få tilgang til dataene, kan du kreve at passordet er skrevet inn hver gang eksternt dataområde oppdateres.

Til toppen av siden

Importerer data fra datakilder

Windows XP, Windows Vista og Microsoft Office angi ODBC-drivere og OLE DB-leverandører som du kan bruke til å hente data fra følgende vanlige datakilder: Microsoft Office Access, HTML-filer på Internett, tekstfiler, Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Analysis Services og XML-filer. Ved hjelp av veiviseren for datatilkobling og Microsoft Query, kan du også tilgang til mange andre datakilder som har riktig OLE DB-leverandører og ODBC-drivere, inkludert andre Excel-regneark, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle og DB2.

Til toppen av siden

Importere data fra en Access-database

Det finnes flere måter å utveksle data mellom Microsoft Office Access og Microsoft Office Excel på.

 • Hvis du vil hente data til Excel fra Access, kan du kopiere data fra et Access-dataark og lime dem inn i et Excel-regneark, koble til en Access-database fra et Excel-regneark eller eksportere Access-data til et Excel-regneark.

 • Hvis du vil hente data til Access fra Excel, kan du kopiere data fra et Excel-regneark og lime dem inn i et Access-dataark, importere et Excel-regneark til en Access-tabell eller koble til et Excel-regneark fra en Access-tabell.

Obs!: Ordet importere har to ulike betydninger mellom Excel og Access. I Excel betyr ordet importere å lage en permanent tilkobling til data som kan oppdateres. I Access betyr ordet importere å hente data til Access én gang, men uten en datatilkobling.

Arbeide med Access-data i Excel

Du kanskje vil arbeide med Access-data i en Excel-arbeidsbok for å kunne dra nytte av dataanalyse og diagramfunksjoner, fleksibilitet i dataoppsett og oppsett, eller funksjoner som ikke er tilgjengelig i Access.

Koble til Access-data fra Excel

Hvis du vil hente oppdaterbare Access-data til Excel, kan du opprette en tilkobling til Access-databasen, og hente alle dataene fra en tabell eller spørring. Det kan for eksempel hende at du vil oppdatere en Excel-budsjettsammendragsrapport som du distribuerer hver måned, slik at den inneholder data fra den gjeldende måneden.

Eksportere Access-data til Excel

Ved hjelp av veiviseren for eksport i Access, kan du eksportere et databaseobjekt i Access, for eksempel en tabell, spørring, skjema eller valgte poster i en visning i en Excel-regneark. Når du utfører en eksportoperasjon, kan du lagre detaljene for fremtidig bruk og partallssider tidsplan eksportoperasjonen skal kjøre automatisk med jevne mellomrom.

Følgende er vanlige scenarier for å eksportere data fra Access til Excel:

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen bruker både Access og Excel til å arbeide med data. Du lagrer dataene i Access-databaser, men du bruker Excel til å analysere dataene og fordele resultatene av analysen. Gruppen eksporterer for øyeblikket data til Excel ved behov, men du ønsker å gjøre denne prosessen mer effektiv.

 • Du er en erfaren bruker av Access, men din overordnede foretrekker å vise rapporter i Excel. Med jevne mellomrom utfører du arbeidet med å kopiere dataene til Excel, men du vil automatisere denne prosessen for å spare tid.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer data fra Access til Excel, kan du se Hjelp for Access.

Arbeide med Excel-data i Access

Det kan hende du vil arbeide med Excel-data i en Access-database for å dra fordel av Access-funksjonene for databehandling, sikkerhet eller flerbrukere. Selv om det er mange nyttige funksjoner i Access, er det to funksjoner som brukere kan finne spesielt nyttige for sine Excel-data:

 • Rapporter     Hvis du er fortrolig med å lage rapporter i Access, og du vil summere og organisere data i Excel i en rapport, kan du opprette en Access-rapport. Du kan for eksempel opprette mer fleksible rapporter, for eksempel grupper og sammendragsrapportene, utskrevne etikettene og grafiske rapporter.

 • Skjemaer     Hvis du vil bruke et skjema til å finne eller vise data i Excel, kan du opprette et Access-skjema. Hvis du for eksempel du kan opprette et Access-skjema for å vise feltene i en annen rekkefølge enn rekkefølgen på kolonner i regnearket, eller du kan vise en lang datarad lettere på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Access-skjemaer og -rapporter, kan du se Hjelp for Access.

Koble til Excel-data fra Access

Du kan koble et Excel-område til en Access-database som en tabell. Bruk denne fremgangsmåten når du har tenkt å opprettholde området i Excel, men vil også at området skal være tilgjengelig fra Access. Du oppretter denne koblingstypen fra Access-databasen ikke fra Excel.

Når du kobler til et Excel-regneark eller et navngitt område, opprettes en ny tabell som er koblet til kildecellene. Eventuelle endringer du gjør i kildecellene i Excel, gjenspeiles i den koblede tabellen. Du kan imidlertid redigere innholdet i den tilsvarende tabellen i Access. Hvis du vil legge til, redigere eller slette data, må du gjøre endringene i kildefilen.

Følgende er vanlige scenarier for kobling til et Excel-regneark fra Access:

 • Du vil fortsatt beholde dataene i Excel-regneark, men vil samtidig kunne bruke de kraftige funksjonene for spørringer og rapportering i Access.

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen din bruker Access, men data fra eksterne kilder som du arbeider med er i Excel-regneark. Du ønsker ikke å beholde kopier av eksterne data, men du vil kunne arbeide med den i Access.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler data fra Access til Excel, kan du se Hjelp for Access.

Importere Excel-data til Access

Hvis du vil lagre data fra Excel i en Access-database, og deretter bruke og vedlikeholde dataene i Access fra dette tidspunktet, kan du importere dataene. Når du importerer data, lagres dataene i en ny eller eksisterende tabell i Access uten at dataene endres i Excel. Du kan bare importere ett regneark om gangen under en importoperasjon. Hvis du vil importere data fra flere regneark, kan du gjenta importoperasjonen for hvert regneark.

Følgende er vanlige scenarier for å importere Excel-data til Access:

 • Du er en erfaren bruker av Excel, men i det videre arbeidet vil du bruke Access med disse dataene. Du vil flytte dataene i Excel-regnearkene til én eller flere nye Access-databaser.

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen bruker Access, men du mottar iblant data i Excel-format som må flettes med Access-databasene. Du vil importere disse Excel-regnearkene til databasen når du mottar dem.

 • Du bruker Access til å behandle dataene, men de ukentlige rapportene du mottar fra resten av gruppen, er Excel-arbeidsbøker. Du vil effektivisere importprosessen for å sikre at dataene importeres til databasen hver uke på et bestemt klokkeslett.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer data fra Excel til Access, kan du se Hjelp for Access.

Til toppen av siden

Importere data fra weben

Websider inneholder ofte informasjon som er perfekt for analyse i Excel. Du kan for eksempel analysere aksjekurser i Excel ved å bruke informasjon som kommer direkte fra en webside. Avhengig av behovene kan du hente data som kan oppdateres (det vil si at du kan oppdatere dataene i Excel med de siste dataene på websiden), eller du kan hente data fra en webside og bruke dem statisk i regnearket.

Du kan bruke en webspørring til å hente data som er lagret på et intranett eller på Internett, for eksempel én enkelt tabell, flere tabeller eller all tekst på en webside, og analysere dataene ved hjelp av verktøyene og funksjonene i Excel. Ved hjelp av et enkelt knappetrykk kan du oppdatere dataene med den siste informasjonen fra websiden. Du kan for eksempel hente og oppdatere aksjekurser fra en offentlig webside eller hente og oppdatere en tabell med salgsinformasjon fra websiden til et firma.

Du kan importere data som kommer fra en webside ved hjelp av dialogboksen Ny webspørring. (Klikk Fra nettstedData-fanen i gruppen Hent eksterne Data.) Du trenger tilgang til Internett via selskapets intranett eller via en modemet på datamaskinen eller nettverket, eller du kan gjøre en spørring mot lokale HTML eller XML-filer.

Til toppen av siden

Importere tekstfiler

Du kan bruke Excel til å importere data fra en tekstfil til et regneark. (Klikk Fra tekst i gruppen Hent eksterne data i kategorien Data.) Tekstimportveiviseren undersøker tekstfilen du importerer, og sikrer at dataene importeres slik du vil.

Det finnes to måter å importere data på fra en tekstfil ved å bruke Excel: Du kan åpne tekstfilen i Excel (slik at det ikke lages en kobling til tekstfilen), eller du kan importere tekstfilen som et eksternt dataområde (slik at det lages en kobling til tekstfilen).

Det finnes to vanlige tekstfilformater:

 • Tekstfiler med skilletegn (TXT), der TAB-tegnet (ASCII-tegnkode 009) vanligvis skiller hvert tekstfelt.

 • Tekstfiler med kommadelte verdier (CSV), der kommategnet (,) vanligvis skiller hvert tekstfelt.

Du kan også endre skilletegnet som brukes i tekstfiler med skilletegn og i CSV-tekstfiler. Dette kan være nødvendig for å sikre at import- eller eksportoperasjonen fungerer slik du ønsker.

Til toppen av siden

Importere data fra Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server er et relasjonsdatabase med fullstendige funksjoner utviklet for dataløsninger for hele virksomheten, som krever optimal ytelse, tilgjengelighet, skalerbarhet og sikkerhet. Det er enkelt å koble til en Microsoft SQL Server-database i Excel. (Klikk Fra andre kilder i gruppen Hent eksterne data i kategorien Data, og klikk deretter Fra SQL Server.)

Når du kobler til en Microsoft SQL Server-database, viser veiviseren for datatilkobling tre sider:

 • Side 1: koble til databaseserveren     Bruk denne siden til å angi serveren og hvordan du logger deg på databaseserveren.

 • Side 2: Velg Database og tabell    Bruk denne siden til å angi databasen, og tabellen eller spørringen.

 • Side 3: lagre dataene dataforbindelsesfil og Fullfør    Bruk denne siden til å angi og beskrive tilkobling-fil, og Søk uttrykk for å finne filen.

Til toppen av siden

Importere data fra Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services (en komponent av Microsoft SQL Server) som støtter forretningsintelligens og er et grunnlag for behandling av OLAP (Online Analytical) analyse systemer, nøkkel ytelsesindikatorer (KPI) målstyringer, datautvinning og instrumentbord rapporteringssystemer . I Excel, kan du enkelt å koble til en en Analysis Services OLAP-database ved hjelp av en OLAP-leverandør. (Klikk Fra andre kilder i kategorien Data i gruppen Hent eksterne Data, og klikk deretter Fra Analysis Services.) OLAP-leverandør er et sett med programvare som gir tilgang til en bestemt type OLAP-database. Programvaren kan inneholde en datakildedriver og annen klientprogramvare som er nødvendig for å koble til en database. Du må bruke en pivottabellrapport til å koble til en OLAP-leverandør.

Du kan også få tilgang til OLAP-data når du er koblet fra OLAP-datakilde. En frakoblet kubefil er en fil med filtypen CUB som lagrer en del av kildedata fra en OLAP-serverdatabase. Bruk en frakoblet kubefil til å fortsette å gjøre endringer i pivottabellen og pivotdiagramrapporter når serveren er utilgjengelig eller når du er koblet fra nettverket.

Når du kobler til en Microsoft SQL Server Analysis Services, viser veiviseren for datatilkobling tre sider:

 • Side 1: koble til databaseserveren     Bruk denne siden til å angi serveren og hvordan du logger deg på databaseserveren.

 • Side 2: Velg Database og tabell    Bruk denne siden til å angi databasen og kuben.

 • Side 3: lagre dataene dataforbindelsesfil og Fullfør    Bruk denne siden til å angi og beskrive tilkobling-fil, og Søk uttrykk for å finne filen.

Til toppen av siden

Importere XML-data

Office Excel gjør det enkelt å importere Extensible Markup Language (XML) data som er opprettet fra andre databaser og programmer, tilordne XML-elementer fra et XML-skjema til regnearkcellene, og Eksporter revidert XML-data for samhandling med andre databaser og programmer. Tenk på disse nye XML-funksjoner som gjør Excel til en XML-data filen generatorveiviser med en kjente brukergrensesnittet.

Ved hjelp av XML-tilordninger, kan du enkelt legge til, identifisere og trekke ut bestemte deler av forretningsdata fra Excel-dokumenter. Hvis du for eksempel en faktura som inneholder navnet og adressen til en kunde, eller en rapport som inneholder forrige kvartal økonomiske resultater er ikke lenger bare statiske rapporter. Du kan enkelt importere denne informasjonen fra databaser og programmer, endrer du den og eksportere den til den samme eller andre databaser og programmer.

Viktige XML-scenarier

Nedenfor vises de viktigste scenariene som XML-funksjoner er utviklet for å håndtere:

 • Utvide funksjonaliteten til eksisterende Excel-maler ved å tilordne XML-elementer til eksisterende celler. Dette gjør det enklere å få XML-data inn i og ut av malene uten at du må utforme dem på nytt.

 • Bruke XML-data som inndata i de eksisterende beregningsmodellene ved å tilordne XML-elementer i eksisterende regneark.

 • Importere XML-datafiler i en ny arbeidsbok.

 • Importere XML-data fra en webtjeneste til Excel-regnearket.

 • Eksportere data i tilordnede celler til XML-datafiler uavhengig av andre data i arbeidsboken.

Den grunnleggende prosessen ved bruk av XML-data i Excel

Diagrammet nedenfor viser hvordan de forskjellige filene og operasjonene virker sammen når du bruker XML med Excel. Det er fem faser i prosessen.

Oversikt over hvordan Excel virker med XML-data

Bildeforklaring 1 Legge til en XML-skjemafil (XSD) i en arbeidsbok.

Bildeforklaring 2 Tilordne XML-skjemaelementer til enkeltceller eller XML-lister.

Bildeforklaring 3 Importere en XML-datafil (XML) og binde XML-elementene til tilordnede celler.

Bildeforklaring 4 Angi data, flytte tilordnede celler og dra nytte av Excel-funksjonalitet mens du bevarer XML-strukturen og definisjoner.

Bildeforklaring 5 Eksportere revidere data fra tilordnede celler til en XML-datafil.

Bruke XML-data

Når du importerer innholdet i en XML-datafil til en eksisterende XML-tilordning i en arbeidsbok, binder du dataene fra filen til en XML-tilordning som lagres i arbeidsboken. Dette betyr at hvert dataelement i XML-datafilen har et tilsvarende element, i XML-skjemaet, som du har tilordnet fra en XML-skjemafil eller et tiltenkt skjema. Hver XML-tilordning kan bare ha én XML-databinding, og en XML-databinding er bundet til alle tilordningene som ble opprettet fra én enkelt XML-tilordning.

Du kan vise dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning (i XML-gruppen i kategorien utvikler Klikk Kartegenskaper.), der det er tre alternativer for alle på som standard, som du kan angi eller fjern merket for å kontrollere virkemåten til en XML-data binding:

 • Valider data mot XML-skjema for import og eksport    Angir om Excel validerer data mot XML-tilordningen når du importerer data. Angi dette alternativet når du vil sikre at XML-dataene du importerer overholder XML-skjemaet.

 • Overskriv eksisterende data med nye data    Angir Hvis data blir overskrevet når du importerer data. Angi dette alternativet når du vil erstatte de gjeldende dataene med nye data, for eksempel når oppdaterte data finnes i den nye XML-datafilen.

 • Legg nye data til eksisterende XML-lister    Angir hvis innholdet i datakilden blir lagt til eksisterende data i regnearket. Angi dette alternativet, for eksempel når du konsoliderer data fra flere lignende XML-datafiler til en XML-liste, eller du ikke vil overskrive innholdet i en celle som inneholder en funksjon.

Til toppen av siden

Importere data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

Du kan bruke veiviseren for datatilkobling til å koble til en OLE DB og ODBC ekstern datakilde som allerede er definert. For å åpne veiviseren for datatilkobling, i kategorien Data i gruppen Hent eksterne Data, klikker du Fra andre kilder, og klikk deretter Fra Veiviser for datatilkobling.

Hvis du velger alternativet Annet/avansert for datakilden i veiviseren for datatilkobling, kan du vise en liste over tilgjengelige OLE DB-leverandører i dialogboksen Datakoblingsegenskaper. I tillegg tillater også Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers tilgang til ODBC-kilder. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av de forskjellige kategoriene i denne dialogboksen, klikker du Hjelp i dialogboksen Datakoblingsegenskaper.

Generelt for å definere tilkoblingsinformasjonen i dialogboksen Datakoblingsegenskaper, gjør du følgende:

 • Klikk kategorien Leverandør, velg OLE DB-leverandør, og klikk deretter Neste for å vise kategorien tilkobling for å angi spesifikk tilkoblingsinformasjon for OLE DB-leverandøren.

  OLE DB-leverandører definerer spesifikk tilkoblingsinformasjon. Hvis du for eksempel Microsoft OLE DB-leverandør for SQL Server krever et servernavn, serverplasseringen og et brukernavn, og du vil definere vil ha mer informasjon, for eksempel et passord, eller om du vil bruke integrert sikkerhet for Microsoft Windows.

 • Klikk kategorien Avansert for å angi annen informasjon, for eksempel nettverksinnstillinger og tilgangstillatelser.

 • Klikk kategorien Alt for å definere initialiseringsegenskapene for denne OLE DB-leverandøren.

Obs!: Du kan ikke filtrere eller slå sammen data i veiviseren for datatilkobling.

Til toppen av siden

Importere data ved hjelp av Microsoft Query

Du kan også bruke Microsoft Query til å importere data. (Klikk Fra andre kilder i kategorien Data i gruppen Hent eksterne Data, og klikk deretter Fra Microsoft Query.) Du kan bruke Microsoft Query til å konfigurere ODBC-datakilder til å hente data. Du kan bruke spørringsveiviseren til å opprette en enkel spørring i Microsoft Query, eller du kan bruke avanserte kriterier i spørringen til å opprette en mer komplisert spørring, og gjør følgende:

 • Filtrere rader eller kolonner med data før de hentes til Excel.

 • Opprette en parameterspørring.

 • Sortere data før de hentes til Excel.

 • Slå sammen flere tabeller.

Med Microsoft Query får du en enkel front, lett tilgjengelig fra Excel, til å utføre disse spesialiserte spørringsoppgavene.

Til toppen av siden

Importere data programmatisk og ved bruk av funksjoner

Hvis du er utvikler, finnes det flere løsninger i Excel som du kan bruke til å importere data:

 • Du kan bruke Visual Basic for Applications til å få tilgang til en ekstern datakilde. Avhengig av datakilden, kan du bruke ActiveX Data Objects eller datatilgangsobjekter for å hente dataene. Du kan også definere en tilkoblingsstreng i koden som angir tilkoblingsinformasjonen. Ved hjelp av en tilkoblingsstreng er nyttig, for eksempel når du vil unngå at systemansvarlige eller brukere først å opprette en tilkoblingsfil, eller hvis du vil forenkle installasjonen av programmet.

 • Hvis du importerer data fra en SQL Server-database, kan du vurdere å bruke SQL Native Client, som er en frittstående datatilgang API Application Programming Interface () som brukes for OLE DB- og ODBC. Den kombinerer SQL OLE DB-leverandør og SQL ODBC-Driver til én opprinnelig, dynamisk koblingsbibliotek (DLL) samtidig som den nye funksjonalitet som er separat og distinkte fra Microsoft Data Access Components (MDAC). Du kan bruke SQL Native Client til å opprette nye programmer eller forbedre eksisterende programmer som kan dra nytte av nye funksjoner i SQL Server 2005, for eksempel støtte med data flere aktive resultatet Sett MARS (), brukerdefinerte typer (UDT) og XML.

 • Funksjonen RTD henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering. RTD COM-automatisering tillegget må opprettet og registrert på en lokal datamaskin.

 • SQL-Setningen. Be om funksjonen kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark. SQL. Forespørsel om returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammering. Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig, må du installere i Microsoft Excel ODBC-tilleggsprogram (XLODBC.) XLA). Du kan installere tillegget fra webområdet for Microsoft Office Online.

Hvis du vil ha mer informasjon om å lage Visual Basic for Applications, kan du se Hjelp for Visual Basic.

Til toppen av siden

Gjøre datatilgang sikrere

Når du kobler til en ekstern datakilde eller oppdatere dataene, er det viktig å være klar over potensielle sikkerhetsproblemer med og vite hva du kan gjøre om disse sikkerhetsspørsmål. Bruk følgende retningslinjer og anbefalte fremgangsmåter for å sikre dataene.

Til toppen av siden

Lagre datatilkoblinger på en klarert plassering

En datatilkoblingsfil inneholder ofte én eller flere spørringer som brukes til å oppdatere eksterne data. Ved å erstatte denne filen kan en ondsinnet bruker utforme en spørring for å få tilgang til konfidensiell informasjon og distribuere den til andre brukere, eller utføre andre skadelige handlinger. Det er derfor viktig å kontrollere følgende:

 • At tilkoblingsfilen ble skrevet av en pålitelig person.

 • Tilkoblingsfilen er sikker og kommer fra en klarert plassering.

Tilkoblinger til eksterne data for å forbedre sikkerheten, kan være deaktivert på datamaskinen. Hvis du vil koble til data når du åpner en arbeidsbok, må du aktivere datatilkoblinger ved hjelp av klareringssenteret linjen eller ved å plassere arbeidsboken på en klarert plassering. For mer informasjon, kan du se opprette, fjerne eller endre en klarert plassering for filene dine, legge til, fjerne eller vise en klarert utgiverog vise mine sikkerhetsinnstillinger i klareringssenteret.

Til toppen av siden

Bruke legitimasjoner på en sikker måte

Der kreves vanligvis legitimasjon (som brukernavn og passord), som brukes til å godkjenne brukeren, for å få tilgang til en ekstern datakilde. Pass på at du mottar denne legitimasjonen på en sikker måte, og at du ikke i vanvare avslører denne informasjonen for andre.

Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: House27. Passord bør inneholde 8 eller flere tegn. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

Unngå å lagre påloggingsinformasjon når du kobler til datakilder. Denne informasjonen kan lagres som ren tekst i arbeidsboken og tilkoblingsfilen, og en ondsinnet bruker kan få tilgang til informasjonen sikkerheten for datakilden.

Når det er mulig, kan du bruke Windows-godkjenning (også kalt en klarert tilkobling), som bruker en Windows-brukerkonto til å koble til SQL Server. Når en bruker kobler til en Windows-brukerkonto, bruker SQL Server informasjon i Windows-operativsystemet til å validere kontonavnet og passordet. Før du kan bruke Windows-godkjenning, må en serveradministrator konfigurere SQL Server hvis du vil bruke denne modusen for godkjenning. Hvis Windows-godkjenning ikke er tilgjengelig, kan du unngå å lagre brukeres påloggingsinformasjon. Det er sikrere for brukere å skrive inn påloggingsinformasjon hver gang de logger på.

Til toppen av siden

Publisere sikkert til Excel Services

Når du kobler til en datakilde, kan du bruke dialogboksen Innstillinger for godkjenning av Excel Services til å velge en godkjenningsmetode for tilgang til datakilden i Excel Services. Du kan velge et av følgende alternativer for å logge på datakilden:

 • Windows-godkjenning    Velg dette alternativet for å bruke Windows-brukernavnet og -passordet til gjeldende bruker. Dette er den sikreste metoden, men ytelsen kan påvirkes når det er mange brukere.

 • Enkel pålogging    Velg dette alternativet for å bruke enkel pålogging, og angi deretter inn ID-strengen i SSO-ID-tekstboksen. En administrator kan konfigurere et SharePoint-område for å bruke en enkel pålogging database der et brukernavn og passord kan lagres. Denne metoden kan være den mest effektive når det er mange brukere.

 • Ingen    Velg dette alternativet for å lagre brukernavn og passord i tilkoblingsfilen.

Obs!: Godkjenningsinnstillingen brukes bare av Excel-tjenester, og ikke av Microsoft Office Excel. Hvis du vil være sikker på at de samme dataene brukes enten du åpner arbeidsboken i Excel eller Excel-tjenester, kontrollerer du at godkjenningsinnstillingen i Excel er den samme.

Hvis du vil forbedre sikkerheten på forbindelsene dine, kan du bruke en Data datatilkoblingsbibliotek (DCL). Et DCL er et spesielt SharePoint-dokumentbibliotek som kan defineres som en klarert plassering-biblioteket, og som gjør det enkelt å lagre, sikker, dele og administrere ODC-filer. En administrator må for eksempel flytte en database fra en testserver til en produksjonsserver, eller oppdatere en spørring som har tilgang til dataene. Administrasjon av denne tilkoblingsinformasjonen er mye enklere ved å bruke én ODC-fil som er lagret i et DCL, og brukerens tilgang til data som er mer praktisk, fordi alle arbeidsbøkene bruker samme tilkoblingsfil og en oppdateringsoperasjon (om på datamaskinen klient eller server) får oppdatert endringer i denne tilkoblingsfilen. Du kan også konfigurere Office SharePoint Server og en brukers klientdatamaskinen automatisk oppdage endringer til tilkoblingsfilen fil og bruke den nyeste versjonen av denne tilkoblingsfilen. For mer informasjon, kan du se Office SharePoint Server 2007 hjelp for Sentraladministrasjon.

Til toppen av siden

Problemer ved tilkobling til data

I delene nedenfor behandles flere problemer som kan oppstå når du kobler til eksterne data

Til toppen av siden

Problem: Det blir for lite diskplass når jeg prøver å importere data.

Hvis det blir for lite diskplass når du prøver å importere data, kan du vurdere å gjøre følgende:

Kontroller og øke tilgjengelig diskplass     Hvis du vil frigjøre plass på harddisken, kan du prøve å tømme papirkurven, sikkerhetskopiere unødvendige filer og fjerne dem fra harddisken eller fjerner Windows-komponenter du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du frigir plass på harddisken, kan du se Windows hjelp.

Strategier du kan prøve når har begrenset diskplass     Hvis du har bare en begrenset mengde tilgjengelig plass på harddisken, kan du prøve følgende:

Microsoft Query    Gjør ett eller flere av følgende:

 • Forenkle spørringen     Kontroller at du inkluderer bare tabellene og feltene som trengs for spørringen. Hvis spørringen inneholder unødvendige tabeller eller felt, kan du slette dem fra spørringen for å redusere størrelsen på en midlertidig spørringsfil.

 • Bruke kriterier for å redusere størrelsen på resultatet angi     Bruke vilkår til å hente bare bestemte oppføringer i stedet henter alle postene fra en database. For mer informasjon, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

 • Angi en grense for antall poster som returneres av spørringen     Begrense antall poster spørringen returnerer. I Microsoft Query, klikk AlternativerRediger-menyen, Merk av for Begrens antall poster som returneres til under brukerinnstillinger, og deretter angir du maksimalt antall poster som skal returneres i boksen poster.

Veiviseren for datatilkobling     Selv om du kan begrense dataene gjennom veiviseren for datatilkobling, kan det være at du kan begrense data fra datakilden ved å definere en spørring i datakilden. Hvis du ikke har mulighet til eller tillatelse til å definere en spørring i datakilden, kan du kontakte systemansvarlig data.

Til toppen av siden

Problem: Hvor er veiviseren for OLAP-kuber?

Veiviseren for OLAP-kube i Microsoft Query, som opprettet en OLAP-kube fra en Jet-database, er ikke lenger tilgjengelig i Office Excel.

Til toppen av siden

Problem: Hva har skjedd med datahentingstjenestene?

Datahentingstjenestene, som ble innført i Microsoft Office 2003, bruker en UDC-fil (Universal Data Connection) (UDCX) for å få tilgang til webtjenester og spørre forskjellige datakilder.

I veiviseren for datatilkobling på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling, kan du velge alternativene Microsoft Business Solutions eller datahentingstjenester data source. Alternativet datahentingstjenester lar deg velge to datahentingstjenester: Windows SharePoint Services-lister som henter data fra lister og dokumentbiblioteker på en server som kjører Windows SharePoint Services og Microsoft SQL Server , som henter data fra Microsoft SQL Server 2000 eller senere.

Selv om veiviseren for datatilkobling ikke lenger støtter redigering av UDC-filer, har Excel fortsatt støtte for tilkoblinger til eksisterende datahentingstjenester, og du kan fremdeles oppdatere disse tilkoblingene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×