Oversikt over Excel-tabeller

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan gjøre det enklere å behandle og analysere en gruppe med relaterte data ved å gjøre et område om til en Microsoft Office Excel-tabell (tidligere kalt Excel-liste). En tabell inneholder vanligvis relaterte data i en serie med regneark-rader og -kolonner som er formatert som en tabell. Ved å bruke tabellfunksjonene, kan du så behandle dataene i tabellradene og -kolonnene uavhengig av dataene i andre rader og kolonner i regnearket.

Data i en Excel-tabell

Obs!: Excel-tabeller bør ikke forveksles med datatabeller som er en del av en rekke hva-skjer-hvis-analyser. Hvis du vil ha mer informasjon om datatabeller, kan du se Beregne flere resultater med en datatabell.

Lær om elementene i en Excel-tabell

En tabell kan inneholde følgende elementer:

 • Overskriftsrad    En tabell har en overskriftsrad som standard. Filtrering er aktivert i overskriftsraden for hver tabellkolonne, slik at du kan filtrere eller sortere tabelldataene raskt.

  Overskriftsrad i en Excel-tabell

 • Radstriper    Alternativ skyggelegging eller striper er brukt på radene i en tabell som standard, slik at det er lettere å skille dataene.

  Radstriper i en Excel-tabell

 • Beregnede kolonner    Hvis du skriver inn en formel i en celle i en tabellkolonne, kan du opprette en beregnet kolonne der denne formelen umiddelbart brukes for alle andre celler i tabellkolonnen.

  Beregnet kolonne i en Excel-tabell

 • Totalrad    Du kan legge til en totalrad i tabellen som gir tilgang til sammendragsfunksjoner (for eksempel GJENNOMSNITT, ANTALL, or SUMMER. En rullegardinliste vises i hver totalradcelle slik at du raskt kan beregne totalene du ønsker.

  Totalrad i en Excel-tabell

 • Skaleringshåndtak    Du kan dra tabellen til ønsket størrelse med et skaleringshåndtak i nedre høyre hjørne av tabellen.

  Skaleringshåndtak i nederste høyre hjørne av den siste cellen i en Excel-tabell

Behandle data i en Excel-tabell

Du kan bruke én tabell til å behandle dataene dine, men hvis du vil behandle flere grupper med data, kan du sette inn mer enn én tabell i det samme regnearket.

Hvis du har tilgang til og redigeringstillatelse for et Microsoft Windows SharePoint Services-nettsted, kan du bruke det til å dele en tabell med andre brukere. Hvis du eksporterer dataene til en SharePoint-liste, kan andre vise, redigere og oppdatere dataene i SharePoint-listen. Du kan opprette en enveis tilkobling til SharePoint-listen, slik at du kan oppdatere tabelldataene i regnearket og inkludere endringene som er gjort i dataene i SharePoint-listen. Du kan ikke lenger oppdatere en SharePoint-liste med endringer du gjør med tabelldataene i Excel. Etter at du eksporterer tabelldataene til en SharePoint-liste, kan du åpne en SharePoint-liste i Excel som skrivebeskyttet. Eventuelle endringer påvirker bare dataene på SharePoint-nettstedet.

Obs!: Hvis arbeidsboken er en delt arbeidsbok, kan ikke denne tabellen opprettes.

Tabellfunksjoner som du kan bruke til å administrere tabelldata

 • Sortering og filtrering    Filtrete rullegardinlister legges automatisk til i overskriftsraden til en tabell. Du kan sortere tabeller i stigende eller synkende rekkefølge eller etter farge, eller du kan opprette en egendefinert sorteringsrekkefølge. Du kan filtrere tabeller for å vise bare data som oppfyller kriteriene du angir, eller du kan filtrere etter farge. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan filtrere eller sortere data, kan du se Filtrere data eller Sortere data.

 • Formatere tabelldata    Du kan formatere tabelldata raskt ved å bruke en forhåndsdefinert eller egendefinert tabellstil. Du kan også velge alternativer for Tabellstiler for å vise en tabell med eller uten en overskriftsrad eller en totalrad, bruke rad- eller kolonnestriper som gjør en tabell enklere å lese, eller skille mellom den første eller siste kolonnen og andre kolonner i tabellen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer en tabell, kan du se Formatere en Excel-tabell.

 • Sette inn og slette tabellrader og -kolonner    Du kan bruke én av flere måter for å legge til rader og kolonner i en tabell på. Du kan raskt legge til en tom rad på slutten av tabellen, ta med tilstøtende regnearkrader eller regnearkkolonner i tabellen eller sette inn tabellrader og tabellkolonner hvor som helst. Du kan slette rader og kolonner etter behov. Du kan også raskt fjerne rader som inneholder dupliserte data fra en tabell. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til og slette tabellrader og -kolonner, kan du se Legge til eller fjerne Excel-tabellrader og -kolonner.

 • Bruke en beregnet kolonne    Hvis du vil bruke en enkel formel som justeres for hver rad i en tabell, kan du opprette en beregnet kolonne. En beregnet kolonne utvides automatisk for å inkludere flere rader, slik at formelen umiddelbart utvides til disse radene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en beregnet kolonne, kan du se Bruke beregnede kolonner i en Excel-tabell.

 • Vise og beregne tabelldatatotaler    Du kan raskt summere dataene i en tabell ved å vise en totalrad på slutten av tabellen og deretter bruke funksjonene i rullegardinlistene for hver totalradcelle. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser og beregner totalsummer for tabelldata, kan du se Summere dataene i en Excel-tabell.

 • Bruke strukturerte referanser    Du kan bruke strukturerte referanser som referer til tabellnavn i en formel i stedet for å bruke cellereferanser som A1 eller R1C1.

 • Sikre dataintegritet     For tabeller som ikke er koblet til SharePoint-lister, kan du bruke de innebygde funksjonene for datavalidering i Excel. Du kan for eksempel velge å tillate bare tall eller datoer i en kolonne i en tabell. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikrer dataintegritet, kan du se Bruk datavalidering på celler.

 • Eksportere til en SharePoint-liste    Du kan eksportere en tabell til en SharePoint-liste, slik at andre personer kan vise, redigere og oppdatere tabelldataene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×