Oversette tekst på et annet språk

Du kan oversette tekst som er skrevet på et annet språk, for eksempel uttrykk eller avsnitt eller enkeltord (ved hjelp av minioversetteren), eller oversette en hel fil med Office. Hvis du vil oversette tekst til bestemte språk, kan det også hende operativsystemet må oppfylle visse krav for dem, for eksempel støtte for språk som går fra høyre mot venstre.

Merknad: Kommandoen Oversett er bare tilgjengelig i følgende Microsoft Office-programmer: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel og Visio.

Du kan også opprette et dokument på ett språk og deretter bruke en maskinoversettingstjeneste til å oversette det til et annet språk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversette en hel fil.

Hva du vil gjøre?

Oversett en hel fil

Oversett merket tekst

Se oversettelser med minioversetteren

Flere språkverktøy

Oversett en hel fil

Du kan få en hel fil oversatt av en datamaskin og vist i en nettleser. Når du velger denne typen oversettelse, sendes innholdet i filen via Internett til en tjenesteleverandør.

Merknad: Maskinoversetting er nyttig for å trekke ut det grunnleggende emnet i innholdet og kontrollere om innholdet er relevant for deg. Manuell oversetting anbefales for viktige eller sensitive filer ettersom maskinoversetting ikke alltid beholder det fullstendige budskapet og tonen i teksten.

 1. Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom i filen du vil ha oversatt.

 2. Klikk Velg oversettelsesspråk.

 3. Under Velg språk for dokumentoversetting klikker du språkene for Oversett fra og Oversett til, og deretter klikker du OK.

 4. Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom.

 5. Klikk Oversett dokument. Fra- og Til-språket du valgte, vises.

Det åpnes et nettleservindu med filen på originalspråket og oversatt til språket du valgte.

Merknad: Hvis dette er første gang du bruker oversettingstjenester, klikker du OK for å installere de tospråklige ordlistene og aktivere oversettingstjenesten gjennom Oppslag-ruten. Du kan også se hvilke tospråklige ordlister og maskinoversettingstjenester du har aktivert, ved å klikke koblingen Alternativer for oversettelse i Oppslag-ruten.

Til toppen av siden

Oversett merket tekst

Du kan oversette et uttrykk, en setning eller et avsnitt mellom flere språkpar som du velger selv i følgende Microsoft Office-programmer: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word. Oversettelsene vises i Oppslag-ruten med mindre du bruker minioversetteren.

 1. Høyreklikk hvor som helst i filen og velg Oversett på menyen for å åpne Oppslag-ruten.

 2. Klikk Oversetting i listen All referanselitteratur i Oppslag-ruten.

  Hvor er dette?

  Oppslagsrute

 3. Gjør følgende:

  • Hvis du vil oversette et bestemt ord, trykker du ALT og klikker et ord. Resultatene vises i Oppslag-ruten under Oversettelse. Hvis du har minioversetteren slått på, kan du også peke på ordet du vil ha oversatt, og så viser minioversetteren oversettelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om minioversetteren, kan du se Se oversettelser med minioversetteren.

  • Hvis du vil oversette et kort uttrykk, merker du ordene og trykker ALT, og deretter klikker du det merkede området. Resultatene vises i Oppslag-ruten under Oversettelse.

  • Hvis du vil oversette et ord eller uttrykk, skriver du inn ordet eller uttrykket i Søk etter-boksen, og deretter trykker du Enter.

   Kommentarer: 

   • Hvis dette er første gang du bruker oversettingstjenester, klikker du OK for å installere de tospråklige ordlistene og aktivere oversettingstjenesten gjennom Oppslag-ruten.

   • Du kan også se hvilke tospråklige ordlister og maskinoversettingstjenester du har aktivert, ved å klikke koblingen Alternativer for oversettelse i Oppslag-ruten.

   • Du kan endre språkene som brukes i oversettelsen, ved å velge språkene du vil oversette fra og til, under Oversetting i Oppslag-ruten. Hvis du for eksempel vil oversette fra engelsk til fransk, klikker du Engelsk (USA) i Fra-listen og Fransk (Frankrike) i Til-listen.

   • Hvis du vil tilpasse ressursene som brukes til oversettingen, klikker du Alternativer for oversettelse, og deretter velger du alternativene du ønsker.

Til toppen av siden

Se oversettelser med minioversetteren

Oversettelsen av et ord vises i minioversetteren når du peker på det med markøren. Du kan også kopiere den oversatte teksten til utklippstavlen, lime den inn i et annet dokument eller spille av en uttale av det oversatte ordet.

 • Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom, og klikk deretter Minioversetter.

 • Pek på et ord eller uttrykk du vil ha oversatt, med musen.

Hvis minioversetteren ikke er slått på , klikker du Minioversetter-knappen for å slå den på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se oversettelser med minioversetteren.

Til toppen av siden

Hvilket Microsoft Office-program bruker du?

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversette merket tekst.

Til toppen av siden

OneNote

 1. Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversette merket tekst, Oversette en hel fil eller Se oversettelser med minioversetteren.

Til toppen av siden

Outlook

Du kan oversette tekst i en e-postmelding du har mottatt, enten i meldingsteksten eller i leseruten. Du kan også bruke funksjonen Oversett når du skriver en e-postmelding.

Meldinger du mottar

 1. Merk teksten i meldingsteksten til en e-postmelding du har mottatt, høyreklikk den merkede teksten, og klikk deretter Oversett på hurtigmenyen.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversett merket tekst, Oversett en hel fil eller Se oversettelser med minioversetteren.

Meldinger du skriver

 1. Når du skriver en e-postmelding, merker du først teksten i meldingsteksten. Deretter klikker du Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversett merket tekst eller Se oversettelser med minioversetteren.

Til toppen av siden

PowerPoint

Merknad: Bare én lysbildetekstboks kan oversettes om gangen.

 1. Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversette merket tekst eller Se oversettelser med minioversetteren.

Til toppen av siden

Publisher

 1. Klikk Se gjennom i Språk-gruppen, og deretter klikker du Oversett merket tekst.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversett merket tekst.

Til toppen av siden

Visio

 1. Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversette merket tekst.

Til toppen av siden

Word

 1. Klikk Se gjennom og Oversett.

  Tips!: Du kan høyreklikke hvor som helst i dokumentet, og deretter klikke Oversett.

 2. Følg instruksjonene i avsnittet Oversette merket tekst, Oversette en hel fil eller Se oversettelser med minioversetteren.

Til toppen av siden

Flere språkverktøy

Hvis du vil lære mer om andre alternativer for oversetting av Office 2010-filene og å arbeide på forskjellige språk, kan du se Hvor er alternativene for oversettelse?

Hvis du vil oversette tekst direkte i en nettleser, kan du se Bing Translator.

Hvis du vil ha flere Office 2013-verktøy for fremmedspråk ved å installere språkpakker eller språkgrensesnittpakker, kan du se Språkalternativer for Office 2013.

Mer informasjon

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×