Overføre kontakter mellom Outlook og Google Gmail

Du kan overføre Google Gmail-kontaktene dine til Microsoft Outlook. Du kan også eksportere Outlook-kontakter til Google Gmail.

Hva vil du gjøre?

Importere kontakter fra Google Gmail til Outlook

Eksportere kontakter fra Outlook til Google Gmail

Importere kontakter fra Google Gmail til Outlook

 1. Logg på Google Gmail-kontoen.

 2. Klikk Contacts i kolonnen til venstre.

 3. Klikk Export over antall meldinger på høyre side av skjermen.

 4. Klikk Outlook CSV (for import into Outlook clients).

 5. Klikk Export Contacts.

 6. Når du får spørsmål om å laste ned den eksporterte filen, klikker du Lagre.

 7. Velg en plassering på datamaskinen for å lagre filen midlertidig. Standard filnavn er Gmail-to-outlook.csv.

  Merknad   Du kan slette denne filen etter at du har importert kontaktene i Outlook.

 8. Klikk Lagre.

 9. Klikk Importer og eksporterFil-menyen i Outlook.

 10. Klikk Importer fra et annet program eller fil, og klikk deretter Neste.

 11. Klikk Kommadelte verdier (DOS), og klikk deretter Neste.

 12. Bla deg frem til filen du lastet ned i trinn 8, i boksen Importer fil, og dobbeltklikk filen.

 13. Klikk ett av følgende:

  • Erstatt like elementer med importerte elementer

  • Tillat oppretting av like elementer

  • Ikke importer like elementer

 14. Klikk Neste.

 15. I mappelisten klikker du kontaktmappen du vil lagre de importerte kontaktene i, og deretter klikker du Neste.

 16. Hvis du vil legge til eller fjerne felt for å angi hvordan kontaktinformasjonen i den nyimporterte filen lagres, klikker du Tilordne egne felt.

  Merknad   Det er ikke sikkert knappen Tilordne egne felt i dialogboksen Importer fil er tilgjengelig når du prøver å importere data fra et annet program eller en annen fil. I boksen Følgende handlinger vil bli utført merker du av for Importer, og knappen Tilordne egne felt blir tilgjengelig.

  Mer hjelp til tilordning av egne felt

  1. I Fra-boksen drar du feltet du vil konvertere, til Outlook-feltet som er oppført i Til-boksen.

   Merknad   Navn-feltet vises ikke i Til-boksen fordi Outlook reserverer den første raden i et navngitt område eller feltnavn. Hvis området du importerer, ikke inneholder feltnavn, tolkes den første raden med data som feltnavn og importeres ikke som data. Hvis du vil forsikre deg om at alle data i det navngitte område importeres, bruker du den første raden til feltnavn.

   • Hvis du vil se flere oppføringer i Fra-boksen, klikker du Forrige eller Neste.

   • Klikk Fjern tilordning for å fjerne all tilordning.

   • Klikk Standardtilordning for å gjenopprette den opprinnelige tilordningen.

  2. Hvis du vil vise flere felt i Til-boksen, klikker du plusstegnet (+) ved siden av feltet. Hvis du for eksempel vil vise feltene Adresse, arb.: Gate/vei og Adresse, arb.: Poststed, klikker du plusstegnet (+) ved siden av Adresse, arb..

 17. Klikk Fullfør.

Til toppen av siden

Eksportere kontakter fra Outlook til Google Gmail

Før du eksporterer kontakter fra Outlook, er det en fordel om du vet forskjellen på adresseboken og kontaktene i Outlook. Begge er en del av Outlook. Adresseboken er imidlertid en samling av de forskjellige adresselistene som du kan lagre i Outlook, for eksempel Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Internett-kataloger, den Global adresseliste (GAL) eller andre tredjeparts adressebøker. Kontakter er bare én av adresselistene som er inkludert i en adressebok. Det er bare kontakter som kan eksporteres direkte fra Outlook til Google Gmail.

 1. Klikk Importer og eksporterFil-menyen i Outlook.

 2. Klikk Eksporter til en fil, og klikk deretter Neste.

 3. Klikk Kommadelte verdier (DOS), og klikk deretter Neste.

 4. I mappelisten klikker du kontaktmappen du vil eksportere, og deretter klikker du Neste.

 5. Velg en plassering på datamaskinen for å lagre filen midlertidig.

  Merknad   Du kan slette denne filen etter at du har importert kontaktene i Google Gmail.

 6. Skriv inn et navn for den eksporterte filen, og klikk deretter OK.

 7. Klikk Neste.

 8. Hvis du vil legge til eller fjerne felt for å angi hvordan kontaktinformasjonen i den nyimporterte filen lagres, klikker du Tilordne egne felt.

  Merknad   Det er ikke sikkert knappen Tilordne egne felt i dialogboksen Eksporter til fil er tilgjengelig når du prøver å importere data fra et annet program eller en annen fil. I boksen Følgende handlinger vil bli utført merker du av for Eksporter, og knappen Tilordne egne felt blir tilgjengelig.

  Mer hjelp til tilordning av egne felt

  1. I Fra-boksen drar du feltet du vil konvertere, til Outlook-feltet som er oppført i Til-boksen.

   Merknad   Navn-feltet vises ikke i Til-boksen fordi Outlook reserverer den første raden i et navngitt område eller feltnavn. Hvis området du importerer, ikke inneholder feltnavn, tolkes den første raden med data som feltnavn og importeres ikke som data. Hvis du vil forsikre deg om at alle data i det navngitte område importeres, bruker du den første raden til feltnavn.

   • Hvis du vil se flere oppføringer i Fra-boksen, klikker du Forrige eller Neste.

   • Klikk Fjern tilordning for å fjerne tilordningen.

   • Klikk Standardtilordning for å gjenopprette den opprinnelige tilordningen.

  2. Hvis du vil vise flere felt i Til-boksen, klikker du plusstegnet (+) ved siden av feltet. Hvis du for eksempel vil vise feltene Adresse, arb.: Gate/vei og Adresse, arb.: Poststed, klikker du plusstegnet (+) ved siden av Adresse arb..

 9. Klikk Fullfør.

 10. Logg på Google Gmail-kontoen.

 11. Klikk Contacts i kolonnen til venstre.

 12. Klikk Import over antall meldinger på høyre side av skjermen.

 13. Klikk Browse under Import Contacts.

 14. Velg filen du eksporterte i trinn 9.

 15. Klikk Åpne.

 16. Klikk Import Contacts.

Til toppen av siden

Gjelder for: Outlook 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk