Office
Logg på

Overføre andre typer IMAP-postbokser til Office 365

Som en del av distribusjonsprosessen for Office 365, kan du velge å overføre innholdet i brukerpostbokser fra en IMAP-e-posttjeneste (Internet Mail Access Protocol) til Office 365.

Leter du etter Windows PowerShell-kommandoer for generelle IMAP-overføringer? Se Bruk PowerShell til å utføre en IMAP-overføring til Office 365.

Overføringsoppgaver for IMAP i postbokser

Obs!: 

Her er oppgavene du må utføre når du er klar til å starte overføringen av IMAP-postboksene:

Office 365 trenger navnet på kilde-e-postsystemet, også kalt en server, som du vil overføre postbokser fra. Det finnes mange måter du kan finne navnet på e-postsystemet ditt på. Det enkleste er å bruke en e-postklient som er koblet til e-postsystemet ditt. I denne oppgaven beskriver vi hvordan du kan finne navnet på systemet ved hjelp av Outlook Web App. Hvis e-postklienten din ikke beskrives her, kan du ta kontakt med kundestøtte for kilde-e-postsystemet ditt.

Finn navnet på kilde-e-postsystemet ditt ved hjelp av TE102821288

 1. Klikk følgende på verktøylinjen i Outlook Web App: Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Alternativer > E-post > Kontoer > POP- og IMAP. Nedenfor kontoinformasjonen vises det en kobling med teksten Innstillinger for POP- og IMAP-tilgang. Navnet på IMAP-serveren er oppført under IMAP-innstillingene.

  Viser koblingen for POP- eller IMAP-tilgangsinnstillinger

  Se Bruke POP eller IMAP for å koble til kontoer fra Office 365 for bedrifter eller Microsoft Exchange-kontoer for å få mer informasjon om IMAP-tilkoblinger i Office 365.

Fremgangsmåten nedenfor for å opprette listen med postbokser som skal overføres, er avhengig av hvordan du får tilgang til postboksene. Du må ha tilgang til brukerpostboksene før du kan overføre dem til Office 365. Her er to måter du kan få tilgang til postboksene på:

Opprette listen over brukerpostbokser når du vet brukerpassordene, eller du tilbakestiller passordene

I denne oppgaven vil du opprette en overføringsfil som inneholder en liste over postbokser som skal overføres til Office 365. Vi bruker Excel i instruksjonene fordi det er den enkleste måten å opprette overføringsfilen på. Du kan bruke Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007.

Når du oppretter en overføringsfil, må du vite passordet til hver postboks som skal overføres. Vi forutsetter at du ikke kjenner brukerpassordene, så du må sannsynligvis tilordne midlertidige passord (ved å tilbakestille passordene) til alle postboksene under overføringen.

Du trenger ikke overføre alle postboksene samtidig. Du kan overføre dem gruppevis når det passer deg. Du kan ha med opptil 50 000 postbokser (én rad for hver bruker) i overføringsfilen, som kan være opptil 10 MB.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CSV-filer for IMAP-overføringsgruppe.

 1. Gå til kilde-e-postsystemet (det du overfører fra), og finn listen over postbokser du vil overføre.

  Vi skulle gjerne gitt deg en nøyaktig fremgangsmåte hvis vi kunne, men det finnes så mange ulike e-postsystemer der ute, så du må finne ut dette på egen hånd. Når du finner listen over postbokser, beholder du dette vinduet åpent.

 2. Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

 3. Naviger til Brukere > Aktive brukere. Hold et øye med Brukernavn-kolonnen. Du skal bruke denne informasjonen om et øyeblikk. Hold også Administrasjonssenter for Office 365 åpen.

  Brukernavn-kolonnen i administrasjonssenteret for Office 365
 4. Start Excel.

 5. Bruk følgende skjermbilde som mal for å opprette overføringsfilen i Excel. Start med overskriftene i rad 1. Kontroller at de er helt like dem i bildet, og at de ikke inneholder mellomrom. Her er navnene på overskriftene:

  • EmailAddress i celle A1.

  • UserName i celle B1.

  • Password i celle C1.

   Celleoverskrifter i Excel-overføringsfilen
 6. Skriv deretter inn e-postadressen, brukernavnet og passordet for hver postboks som skal overføres. Angi én postboks per rad:

  • Kolonne A er e-postadressen til Office 365postboksen. Dette er det som vises i Brukernavn-kolonnen i Brukere > Aktive brukere i Administrasjonssenter for Office 365.

  • Kolonne B er påloggingsnavnet, for eksempel alberta eller alberta@contoso.com, for brukerens postboks på kilde-e-postsystemet.

   Obs!: Mange e-postsystemer bruker hele e-postadressen som påloggingsnavn. Du bør også være klar over at kolonnene A og B kan være identiske hvis du bruker det samme domenet i Office 365 som i kilde-e-postsystemet.

  • Kolonne C er passordet til brukerens postboks.

   Eksempel på en fullført overføringsfil

   Hvis du ikke kjenner passordene til brukerne, må du tilbakestille dem til passord du kjenner, og deretter angi disse passordene i overføringsfilen. Dette er upraktisk for brukere, men det finnes ingen måte å omgå dette på med mindre kilde-e-postsystemet ditt støtter bruk av superbrukerlegitimasjon.

   Hvis du vil at brukerne skal ha tilgang til kilde-e-postsystemet, kan du distribuere nye passord til dette systemet når overføringen er fullført. Vi kommer tilbake til hvordan du får tak i de nye passordene som er distribuert, når overføringen er fullført.

 7. Tilbakestill passordene, og skriv inn de nye passordene i overføringsfilen. Den nøyaktige fremgangsmåten vil avhenge av kilde-e-postsystemet. Du vil sannsynligvis finne alternativet for å tilbakestille et passord når du viser brukerens e-postkonto.

 8. Lagre filen som en CSV-fil, og lukk Excel.

  Viser alternativet Lagre som CSV i Excel

I denne oppgaven skal du opprette en overføringsfil som inneholder en liste over postbokser som skal overføres til Office 365. Den enkleste måten å opprette overføringsfilen på, er ved hjelp av Excel, så vi bruker Excel i disse instruksjonene. Du kan bruke Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007.

Når du oppretter en overføringsfil i denne oppgaven, skriver du inn administratorlegitimasjonen og brukernavnene for postboksene i et spesielt format. Dette gir deg tilgang til brukerpostboksene uten at du kjenner eller må tilbakestille brukerpassordene. Vi gir formatet som brukes av Exchange, Dovecot og Mirapoint IMAP-servere. Hvis kilde-e-postsystemet ditt ikke er oppført her, og du ikke vet hva som er riktig format, har du fortsatt mulighet til å tilbakestille brukerpassordene. Hopp over denne oppgaven og gå til Opprette listen over brukerpostbokser når du vet brukerpassordene, eller du tilbakestiller passordene.

Du trenger ikke overføre alle postboksene samtidig. Du kan overføre dem gruppevis når det passer deg. Du kan ha med opptil 50 000 postbokser (én rad for hver bruker) i overføringsfilen, som kan være opptil 10 MB.

 1. Gå til kilde-e-postsystemet (det du overfører fra), og finn listen over postbokser du vil overføre. Vi skulle gjerne gitt deg en nøyaktig fremgangsmåte hvis vi kunne, men det finnes så mange ulike e-postsystemer der ute, så du må finne ut dette på egen hånd. Når du finner listen over postbokser, beholder du vinduet åpent til senere bruk.

 2. Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

 3. Gå til Brukere > Aktive brukere. Hold et øye med Brukernavn-kolonnen. Du skal bruke denne informasjonen om et øyeblikk. Hold også Administrasjonssenter for Office 365-siden åpen.

  Brukernavn-kolonnen i administrasjonssenteret for Office 365
 4. Start Excel.

 5. Bruk følgende skjermbilde som mal for å opprette overføringsfilen i Excel. Start med overskriftene i rad 1. Kontroller at de er helt like dem i skjermbildet, og at de ikke inneholder mellomrom. Her er navnene på overskriftene:

  • EmailAddress i celle A1.

  • UserName i celle B1.

  • Password i celle C1.

   Celleoverskrifter i Excel-overføringsfilen
 6. Skriv deretter inn e-postadressen, brukernavnet og passordet for hver postboks som skal overføres. Angi én postboks per rad.

  • Kolonne A er e-postadressen til brukerens Office 365postboks. Dette er det som vises i Brukernavn-kolonnen under Brukere > Aktive brukere i Administrasjonssenter for Office 365.

  • Kolonne B er en kombinasjon av administratornavn og brukernavn for postboksen som er spesifikk for ditt kilde-e-postsystem. Se Formatere administratorlegitimasjon for postbokser for ulike IMAP-servere for formateringsinstruksjoner.

  • Kolonne C er passordet til administratorkontoen for postboksen.

 7. Lagre filen som en CSV-fil, og lukk deretter Excel.

  Eksempel på en fullført overføringsfil

Formater administratorlegitimasjon for postbokser for ulike IMAP-servere

I overføringsfilen består hver celle i UserName-kolonnen av to kombinerte navn: brukernavnet til personen som får overført e-post, og brukernavnet til administratorkontoen for postboksen. Støttet format for administratorlegitimasjon for en postboks varierer avhengig av hvilket kilde-e-postsystem du har. Her er formatene for flere typer kilde-e-postsystemer.

Microsoft Exchange

Hvis du skal overføre e-post fra IMAP-implementeringen for Exchange, bruker du formatet Domene/Administrator_Brukernavn/Bruker_Brukernavn for UserName-attributtet i overføringsfilen. La oss si at du overfører e-post fra Exchange for Alberta Greene, Bobby Overby, Irwin Hume, Katrina Hernandez og Mathew Slattery. Du har en administratorkonto for postboksen der brukernavnet er mailadmin og passordet er P@ssw0rd. Slik kan overføringsfilen din se ut:

Et eksempel på overføringsfil for Exchange
Dovecot

Kilde-e-postsystemer som en Dovecot IMAP-server som støtter SASL (Simple Authentication and Security Layer), bruker formatet Administrator_Brukernavn*Bruker_Brukernavn. La oss si at du overfører e-post fra en Dovecot IMAP-server med postboksadministratorlegitimasjonen mailadmin og P@ssw0rd. Slik kan overføringsfilen din se ut:

Et eksempel på overføringsfil for Dovecot
Mirapoint

Hvis du skal overføre e-post fra Mirapoint Message Server, bruker du formatet #bruker@domene#Administrator_Brukernavn#. La oss si at du overfører e-post med postboksadministratorlegitimasjonen mailadmin og P@ssw0rd. Slik kan overføringsfilen din se ut:

Et eksempel på overføringsfil for Mirapoint
Courier IMAP

Noen kilde-e-postsystemer som Courier IMAP støtter ikke bruk av postboksadministratorlegitimasjon for overføring av postbokser til Office 365. Du kan i stedet konfigurere kilde-e-postsystemet slik at det bruker virtuelle delte mapper. Med virtuelle delte mapper kan du bruke administratorlegitimasjonen for postbokser til å få tilgang til brukerpostbokser på kilde-e-postsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer virtuelle delte mapper for Courier IMAP, kan du se Delte mapper.

Hvis du vil overføre postbokser etter at du har konfigurert virtuelle delte mapper på kilde-e-postsystemet, må du ta med det valgfrie attributtet UserRoot i overføringsfilen. Dette attributtet angir plasseringen til hver brukers postboks i den virtuelle delte mappestrukturen på kilde-e-postsystemet. Bane til Albertas postboks er for eksempel /users/alberta.

Her er et eksempel på en overføringsfil som inneholder UserRoot-attributtet:

Et eksempel på overføringsfil for Courier IMAP

Hvis overføringen av e-post skal lykkes, må Office 365 koble seg til og kommunisere med kilde-e-postsystemet. Til dette bruker Office 365 et overføringsendepunkt. Dette er en teknisk term som beskriver innstillingene som brukes til å opprette tilkoblingen. Du vil opprette overføringsendepunktet i denne oppgaven.

 1. Gå til Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Gå til Mottakere > Overføring > Mer Mer-ikonet > Overføringsendepunkter i Administrasjonssenter for Exchange.

  Navn for overføringsendepunkt
 3. Klikk Ny Ny-ikon for å opprette et nytt overføringsendepunkt.

 4. Velg IMAP på siden Velg overføringsendepunkt-typen.

 5. Skriv inn følgende informasjon på IMAP-overføringskonfigurasjon-siden:

  • * IMAP-server Skriv inn meldingsservernavnet (for eksempel imap.contoso.com) for kilde-e-postserveren.

  • Bruk standardinnstillingene for resten av informasjonen. Disse vil fungere i de fleste tilfeller.

 6. Klikk Neste. Overføringstjenesten bruker innstillingene til å teste tilkoblingen til e-postserveren. Hvis tilkoblingen virker, vises siden Angi generell informasjon.

 7. På siden Angi generell informasjon skriver du inn et navn på overføringsendepunktet, for eksempel Test5-endpoint. La de andre to boksene stå tomme for å bruke standardverdiene.

  Navn for overføringsendepunkt
 8. Klikk Ny for å opprette overføringsendepunktet.

Du bruker en overføringsgruppe når du skal overføre grupper med e-post til Office 365 samtidig. Overføringsgruppen består av postboksene som du angav i overføringsfilen, i forrige oppgave.

Tips!: 

 • Vi anbefaler at du lager en testoverføringsgruppe med noen få postbokser for å teste prosessen først.

 • Bruk overføringsfiler med samme antall rader, og kjør jobbene på lignende tidspunkt på dagen. Deretter sammenligner du total kjøretid for hver testoverføringsgruppe. Denne sammenligningen gjør at du kan beregne hvor lang tid det kan ta å overføre alle postboksene, hvor stor hver overføringsgruppe bør være, og hvor mange samtidige tilkoblinger til det opprinnelige e-postsystemet du bør bruke for å finne en balanse mellom overføringshastighet og Internett-båndbredde.

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Klikk Ny Ny-ikon > Overfør til Exchange Online.

  Velg Overfør til Exchange Online
 3. Velg IMAP-overføring > Neste.

 4. Velg brukersiden, klikker du på Bla gjennom for å angi overføringsfilen du opprettet. Når du har valgt en overføringsfil, vil Office 365 kontrollere den for følgende:

  • Den er ikke tom.

  • Den bruker kommadelt formatering.

  • Den inneholder ikke mer enn 50 000 rader.

  • Den inneholder de nødvendige attributtene i overskriftsraden.

  • Den inneholder rader med samme antall kolonner som overskriftsraden.

  Hvis noen av kontrollene mislykkes, vil du få en feilmelding som beskriver årsaken til feilen. Hvis du får en feilmelding, må du rette opp i overføringsfilen og sende den på nytt for å opprette en overføringsgruppe.

 5. Når Office 365 har validert overføringsfilen, vises antall brukere som er oppført i filen, som antall postbokser for overføring.

  Ny overføringsgruppe med CSV-fil
 6. Klikk Neste.

 7. Klikk NesteIMAP-overføringskonfigurasjon-siden.

 8. På denne siden velger du overføringsendepunktet som du opprettet i Trinn 4: Koble Office 365 til e-postsystemet.

 9. Flytt konfigurasjon-siden, skriver du inn navnet (ingen mellomrom eller spesialtegn) på overføringsgruppen, for eksempel, Test5-overføring, og klikker deretter Neste.

  Standardnavnet på overføringsgruppen som vises, er navnet på overføringsfilen du angav. Navnet på overføringsgruppen vises i listen på overføringsinstrumentbordet når du har opprettet overføringsgruppen.

  Hvis du vil, kan du også angi navnene på mappene du vil utelate fra overføringen, for eksempel Delt, Søppelpost og Slettet. Klikk Ny Ny-ikon hvis du vil legge dem til i listen med dem som skal utelates. Du kan også redigere og fjerne dem. Bruk rediger-ikonet Legg til-ikonet hvis du vil endre et mappenavn, og fjern-ikonet Fjern-ikonet hvis du vil slette et mappenavn.

  Viktig!: Hvis du overfører e-post fra Microsoft Exchange Server, anbefaler vi at du utelater fellesmapper fra overføringen. Hvis du ikke gjør det, blir innholdet i fellesmappene kopiert til Office 365-postboksen for hver bruker i overføringsfilen.

  Flytt konfigurasjonsdialogboksen
 10. Klikk Neste.

 11. Gjør følgende på Start partiet-siden:

  • Klikk Bla gjennom hvis du vil sende en kopi av overføringsrapportene til andre brukere. Som standard får du tilsendt overføringsrapportene. Du kan også få tilgang til overføringsrapporter fra egenskapssiden til overføringsgruppen.

  • Velg Start jobben automatisk. Overføringen startes så snart du lagrer den nye overføringsgruppen. Statusen for overføringsgruppen er først Opprettet og endres til Synkroniserer når overføringen starter.

   Overføringsgruppe synkroniseres

Kontroller at denne oppgaven fungerte

 • Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange. Kontroller at overføringsgruppen vises på overføringsinstrumentbordet. Hvis overføringen ble fullført, er statusenSynkronisert.

  Hvis oppgaven mislyktes, må du kontrollere de tilknyttede statusrapportene for postboksene for feil, og dobbeltsjekke at overføringsfilen har riktig e-postadresse i Office 365 i EmailAddress-kolonnen.

Bekrefte en vellykket postboksoverføring til Office 365

 • Be brukerne med overførte postbokser om å utføre følgende oppgaver:

  • Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

   Bruk det midlertidige passordet.

  • Oppdater passordet ditt, og angi tidssone. Det er viktig at du velger riktig tidssone for å sikre at kalender- og e-postinnstillingene er riktige.

  • Når Outlook Web App er åpen, sender du en e-postmelding til en annen Office 365-bruker for å bekrefte at du kan sende e-post.

  • Velg Outlook, og kontroller at e-postmeldingene og mappene er der.

Denne oppgaven er valgfri. Du trenger ikke gjøre denne oppgaven, men hvis du hopper over den, kan det ta lengre tid før e-posten dukker opp i de nye Office 365-postboksene dine.

Når personer utenfor organisasjonen sender deg e-post, dobbeltsjekker ikke e-postsystemene deres hvor de skal sende den e-posten hver gang. I stedet lagrer systemene plasseringen til e-postsystemet ditt basert på en innstilling i DNS-serveren som kalles en TTL (time-to-live). Hvis du endrer plasseringen til e-postsystemet ditt før TTL utløper, forsøker de å sende e-posten til den gamle plasseringen før de forstår at plasseringen er endret. Dette kan føre til forsinkelser i e-postleveringen. En måte å unngå dette på, er å senke TTL-verdien som DNS-serveren gir til servere utenfor organisasjonen. Dette fører til at de andre organisasjonene oppdaterer plasseringen til e-postsystemet ditt oftere.

Hvis du bruker et kort intervall, for eksempel 3 600 sekunder (en time) eller mindre, betyr det at de fleste e-postsystemene vil be om en oppdatert plassering hver time. Vi anbefaler at du setter intervallet minst like lavt før du starter e-postoverføringen. Dette gjør at alle systemene som sender deg e-post, får nok tid til å behandle endringen. Deretter, når du har foretatt den endelige overgangen til Office 365, kan du endre TTL-verdien tilbake til et lengre intervall.

Du kan endre TTL-innstillingen i e-postsystemets postutvekslerpost, også kalt MX-posten. Denne finnes i det offentlige DNS-systemet. Hvis du har mer enn én MX-post, må du endre verdien i hver post til 3 600 sekunder eller mindre.

Ikke bekymre deg hvis du hopper over denne oppgaven. Det kan ta lengre tid før e-posten dukker opp i de nye Office 365-postboksene, men den kommer frem.

Hvis du trenger hjelp med å konfigurere DNS-innstillingene, kan du se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene. Hvis du bruker Office 365 drevet av 21Vianet i Kina, kan du se denne versjonen av artikkelen i stedet: Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

E-postsystemer bruker en DNS-post som kalles MX-post, til å finne ut hvor e-posten skal leveres. Under e-postoverføringen lot vi MX-posten peke til kilde-e-postsystemet. Nå som e-postoverføringen til Office 365 er fullført, må du sette MX-posten til å peke til Office 365. Dette bidrar til å sikre at e-post blir levert til Office 365-postboksene. Når du flytter MX-posten, får du også muligheten til å slå av det gamle e-postsystemet.

For mange DNS-leverandører finnes det spesifikke instruksjoner for å endre MX-postene. Se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene. Hvis du bruker Office 365 drevet av 21Vianet i Kina, kan du se denne versjonen av artikkelen i stedet: Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene. Hvis DNS-leverandøren din ikke er inkludert, eller hvis du vil ha en oversikt over de generelle instruksjonene, har vi også tatt med generelle instruksjoner for MX-poster. Se Opprette DNS-poster på en DNS-vertleverandør for Office 365. For Office 365 i Kina, kan du se denne versjonen av artikkelen: Opprette DNS-poster på en DNS-vertleverandør for Office 365.

Det kan ta opptil 72 timer før e-postsystemene til kundene og partnerne dine registrerer den endrede MX-posten. Vent minst 72 timer før du fortsetter til neste oppgave der du skal stoppe e-postsynkroniseringen.

I den siste oppgaven endret du MX-posten. Nå er det på tide å bekrefte at all e-post rutes til Office 365, og så kan du slette overføringsgruppen. Når dette gjøres, stopper synkroniseringen mellom kilde-e-postsystemet og Office 365. Før du gjør dette, må du passe på et par ting:

 • Brukerne bruker Office 365 utelukkende til e-post. Etter at du har slettet overføringsgruppen, vil ikke e-post som sendes til postbokser på kilde-e-postsystemet, bli kopiert til Office 365. Det betyr at brukerne ikke vil få denne e-posten, så pass på at alle brukerne er med i det nye systemet.

 • La overføringsgruppen kjøre i minst 72 timer før du sletter den. Dette øker sannsynligheten for følgende to ting:

  • Kilde-e-postsystemet og Office 365-postboksene har blitt synkronisert minst én gang (de synkroniseres én gang om dagen).

  • E-postsystemene til kundene og partnerne har registrert endringene av MX-postene dine og sender nå e-post til Office 365-postboksene på riktig måte.

Når du sletter overføringsgruppen, rydder overføringstjenesten opp i alle poster knyttet til overføringsgruppen og fjerner dem fra overføringsinstrumentbordet.

Slett en overføringsgruppe

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg overføringsgruppen på overføringsinstrumentbordet, og klikk deretter Slett.

  Slett en overføringsgruppe

Slik bekrefter du at slettingen virket

 • Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange. Kontroller at overføringsgruppen ikke lenger er oppført på overføringsinstrumentbordet.

Se også

Overføre IMAP-postboksene dine til Office 365

Måter å overføre e-post til Office 365 på

Tips for å optimalisere IMAP-overføringer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×