Outlook-lisenskrav for Exchange-funksjoner

Følgende funksjoner krever spesifikke Outlook-lisenser og en Microsoft Exchange Online-konto eller en Microsoft Exchange Server-lisens med en klientadgangslisens (CAL) for Microsoft Exchange Server:

  • Lokalt arkiv

  • Oppbevaringspolicyer

  • Bruk av IRM (Information Rights Management)

  • Nettstedspostbokser

  • Tips om DLP-policyer

Detaljistlisenser for Outlook

Disse lisensene er tilgjengelig via kjøp hos forhandler. Selv om detaljistlisensversjoner av Outlook ikke inkluderer Exchange Server eller Exchange Online, kan noen koble til Exchange for å aktivere bestemte funksjoner.

Arkivpostboks 1

Oppbevaringspolicyer

Bruk av IRM 2

Nettstedspostbokser 3

Tips om DLP-policyer 4

Outlook 2013 frittstående

Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Professional 2013

Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Home and Business 2013

Outlook 2010 frittstående

Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Professional Plus-abonnementet

Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Home and Business 2010

Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Professional 2010

Outlook 2007 frittstående5

Outlook 2007 inkludert i Microsoft Office Ultimate 20075

Volumlisenser for Outlook

Disse lisensene er bare tilgjengelige gjennom volumlisenser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsofts volumlisensprogrammer.

Arkivpostboks 1

Oppbevaringspolicyer

Bruk av IRM 2

Nettstedspostbokser 3

Tips om DLP-policyer 4

Outlook 2013 frittstående

Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2010 frittstående

Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office 20106

Outlook 2007 frittstående5

Outlook 2007 inkludert i Microsoft Office Professional Plus 20075

Outlook 2007 inkludert i Microsoft Office Enterprise 20075

Outlook 2007 inkludert i Microsoft Office 20075

Outlook i Office 365-abonnementer

Disse abonnementene er tilgjengelige gjennom Internett-kjøp og utvalgte kanaler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tjenestebeskrivelser for Office 365.

Arkivpostboks 1

Oppbevaringspolicyer

Bruk av IRM 2

Nettstedspostbokser 3

Tips om DLP-policyer 4

Outlook i Office 365 ProPlus

Outlook i Office 365 Enterprise E3

Outlook i Office 365 Business

Outlook i Office 365 Business Premium

Merknad  Outlook var også tilgjengelig som en del av Office 365 Small Business Premium og Midsize Business. Office 365 Business Premium vil erstatte disse planene over tid. Gå til Meldingssenter i administrasjonssenteret for Office 365 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan dette påvirker deg, eller ta kontakt med Office 365-leverandøren din.

1Arkivpostboks og oppbevaringspolicyer krever Exchange Server 2013, Exchange Online-arkivering (EOA), Exchange Online eller Office 365. Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online for å finne ut hvilke planer som inkluderer denne funksjonen.

2Bruk av IRM krever Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online for å finne ut hvilke planer som inkluderer denne funksjonen.

3Nettstedspostbokser krever Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online eller Office 365. Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online og Tjenestebeskrivelse for SharePoint Online for å finne ut hvilke planer som inkluderer denne funksjonen.

4Tips om DLP-policyer krever Exchange Server 2013, Exchange Online eller Office 365. Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online for å finne ut hvilke planer som inkluderer denne funksjonen.

5 Arkiveringspolicyer vises ikke i brukergrensesnittet i Outlook 2007. De kan bare distribueres eller endres av en Exchange Server-administrator. Outlook 2007-brukere kan bare vise eller endre policyer i Outlook Web App (OWA), og bare hvis OWA er aktivert.

Følgende er mulig uten policyer:

  • Dra og slippe meldinger til og fra arkivet på stedet

  • Kopiere og lime inn meldinger til og fra arkivet på stedet

  • Bruke Flytt-menyen til å flytte eller kopiere meldinger til arkivet på stedet

  • Opprette regler på klientsiden for å flytte eller kopiere meldinger til arkivet på stedet

Brukerne kan bare utføre et søk i den valgte mappen i arkivet på stedet. Eventuelle søk som utføres ved hjelp av Direktesøk i en mappe i den primære Exchange Server-kontoen, selv når Alle e-postelementer er angitt, returnerer heller ikke elementer i arkivet på stedet.

6 Microsoft Office Standard 2010-brukere kan få tilgang til arkivpostboks med Outlook Web App (OWA).

Gjelder for: Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk