Outlook Web App Light > Kontakter

Light-versjonen av Outlook Web App er enklere enn standardversjonen når det gjelder både utseende og funksjoner. Og fordi den er HTML-basert fungerer Light-versjonen bedre med enkelte hjelpeteknologier som for eksempel skjermlesere.

Light-versjonen har færre funksjoner for å behandle kontakter enn standardversjonen av Outlook Web App. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige, kan du se Sammenligning av lettversjonen og standardversjonen av Outlook Web App.

Du kan for eksempel ikke gjøre følgende oppgaver i Light-versjonen:

 • Opprette en ny kontaktgruppe eller legge til personer i en eksisterende kontaktgruppe. Men du kan opprette eller redigere en kontaktgruppe i et annet e-postprogram, for eksempel Outlook eller standardversjonen av Outlook Web App, og deretter sende e-post eller invitasjoner til denne gruppen.

 • Importere en kontakt eller en kontaktliste. Men du kan importere kontakter ved å bruke et annet e-postprogram, for eksempel Outlook, og deretter redigere disse kontaktene.

 • Høyreklikk avsenderen av en e-post og legg til personen i kontaktene.

 • Skrive ut et kontaktkort.

Alle kontakter eller kontaktgrupper som du oppretter i Outlook eller Outlook Web App, er tilgjengelige.

Hvis du lurer på hvorfor du ser Light-versjonen av Outlook Web App, hvordan du kommer tilbake til standardversjonen av Outlook Web App eller til Office, kan du se Outlook Web App Light.

I denne artikkelen

Hvordan oppretter jeg en kontakt?

Hvordan viser eller endrer jeg en kontakt?

Hvordan sletter jeg en kontakt?

Hvordan sorterer og organiserer jeg kontaktene?

Vise mapper og mappeinnhold

Opprette en ny mappe

Flytte en kontakt til en annen mappe

Hva annet kan jeg gjøre med mapper?

Hvordan sender jeg en melding eller en møteinvitasjon til en kontakt?

Hvor finner jeg mer informasjon?

Hvordan oppretter jeg en kontakt?

Du kan opprette kontakter for å oppbevare informasjon om personer du kommuniserer med, herunder e-postadresse, gateadresse, telefonnumre og annen informasjon.

 1. Klikk Ny kontakt på verktøylinjen i Kontakter.

 2. På den nye kontaktsiden skriver du inn informasjonen du vil ta med for kontakten.
  Du kan bruke rullegardinlistene til å registrere flere oppføringer i noen bokser. Du kan for eksempel bruke rullegardinlisten ved siden av E-post til å lagre opptil tre forskjellige e-postadresser for en kontakt (E-post, E-post 2 og E-post 3). Du kan også lagre flere enn én adresse og telefonnummer.

 3. Bruk listen Arkiver som til å bestemme hvordan kontakten skal vises i Kontakter. Du kan vise hver kontakt med fornavn og etternavn, med etternavn først, eller med firmanavn.

 4. Hvis du har flere enn én adresse lagret for en kontakt, kan du angi en adresse som kontaktens postadresse. Velg adressen i rullegardinlisten, og merk av for Dette er postadressen nederst på siden.

 5. Klikk Lagre og lukk for å lagre den nye kontakten. Klikk Avbryt hvis du vil forkaste endringene.

Du kan også knytte en fil, for eksempel et Word-dokument, til en kontakt for å holde relatert informasjon samlet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva med vedlegg?

Til toppen av siden

Hvordan viser eller endrer jeg en kontakt?

 1. Klikk navnet på kontakten du vil vise eller endre, i Kontakter.

 2. Klikk Rediger kontakt på verktøylinjen for å redigere kontakten.

 3. Endre kontakten slik du ønsker.

 4. Klikk Lagre og lukk for å lagre endringene, eller Avbryt for å forkaste dem.

Til toppen av siden

Hvordan sletter jeg en kontakt?

 1. Merk av for kontakten du vil slette, i Kontakter. Du kan merke av for flere kontakter.

 2. Klikk Slett på verktøylinjen. Du kan også slette en enkeltkontakt ved å åpne den og klikke Slett.

Til toppen av siden

Hvordan sorterer og organiserer jeg kontaktene?

Du kan sortere kontakter på flere måter. Klikk en av de følgende overskriftene øverst i kontaktlisten i Kontakter for å sortere etter den overskriften:

 • Arkiver som

 • E-post

 • Telefon

 • Tittel

 • Firma

Du kan også bruke mapper til å organisere kontakter, og deretter justere mappene etter behov. Du kan for eksempel ha én mappe for personlige kontakter og én for jobbkontakter.

Vise mapper og mappeinnhold

 • Klikk mappen i navigasjonsruten.

Opprette en ny mappe

 1. Klikk Administrer kontaktmapper i navigasjonsruten.

 2. Skriv navnet du vil bruke på den nye mappen, i Mappenavn-feltet under Opprett ny kontaktmappe.

 3. Klikk Opprett.

Flytte en kontakt til en annen mappe

 1. Velg en kontakt som skal flyttes, ved å merke av for den i kontaktlisten, eller åpne kontakten du vil flytte.

 2. Klikk Flytt på verktøylinjen.

 3. Skjermbildet Flytt til kontaktmappe åpnes. Velg mappen du vil flytte kontakten til, i Flytt til-listen.

 4. Klikk Flytt for å flytte kontakten til den valgte mappen.

Hvis du bestemmer deg for ikke å flytte kontakten, klikker du Lukk på verktøylinjen for å lukke skjermbildet og gå tilbake til forrige skjermbilde.

Hva annet kan jeg gjøre med mapper?

Når du velger Administrer kontaktmapper, får du alternativene Gi nytt navn eller Slett i tillegg til alternativ for å opprette nye mapper.

Du kan ikke kopiere en kontakt til en annen mappe.

Til toppen av siden

Hvordan sender jeg en melding eller en møteinvitasjon til en kontakt?

 1. I Kontakter kan du merke av for kontaktene du vil sende en melding eller en møteinvitasjon til, eller for å åpne én kontakt.

 2. Klikk ikonet Send e-post eller Send møteinvitasjon på verktøylinjen.

 3. Avhengig av hvilket ikon du valgte, åpnes et nytt meldingsskjema eller et nytt møteinvitasjonsskjema adressert til kontakten eller kontaktene du valgte.

 4. Fyll ut meldingen eller møteinvitasjonen, og klikk Send.

Til toppen av siden

Hvor finner jeg mer informasjon?

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer profilen din i Office 365, inkludert endring av bilde, kan du se Min konto.

Alternativer > Søppelpost

Outlook Web App Light > Adressebok

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×