Office
Logg på

Outlook Web App Light > Kalender

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis din Outlook Web App ser ut som illustrasjonen nedenfor, kan du bruker light-versjonen av Outlook Web App. Dette kan være fordi du har valgt alternativet for å bruke light-versjonen, eller fordi du bruker en nettleser som ikke støtter standardversjonen av Outlook Web App.

Outlook Web App Light

Light-versjonen av Outlook Web App er enklere i både utseende og funksjon enn standardversjonen. Fordi Light-versjonen er HTML-basert, fungerer den bedre med enkelte hjelpeteknologier som skjermlesere.

Du kan bruke Light-versjonen av Outlook Web App til å planlegge avtaler eller møter, men den har færre funksjoner enn standardversjonen av Outlook Web App. Hvis du vil ha en detaljert liste over funksjonene, kan du se Sammenligne standardversjonen og Light-versjonen av Outlook Web App.

Du kan for eksempel ikke gjøre følgende oppgaver i Light-versjonen:

 • Vise kalenderen etter uke eller måned.

 • Angi påminnelser om møter og avtaler.

 • Dele en kalender med andre, eller åpne en kalender som noen har delt med deg.

 • Endre fargen eller oppsettet for kalenderen.

Jeg vil light-versjonen av Outlook Web App. Hvor er standardversjonen?

Hvis du ikke valgte lettversjonen, logger du ut, og bruker en støttet nettleser til å logge på på nytt.

Hvis du valgte lettversjonen fra et alternativ, kan du her se hvordan du kommer tilbake til standardversjonen av Outlook Web App:

 1. Gå til Alternativer > Outlook Web App-versjon i lettversjonen.

 2. Fjern avmerkingen for Bruk lettversjonen av Outlook Web App.

 3. Velg Save.

 4. Logge av light-versjonen, Lukk nettleseren, og logg deretter på nytt med en støttet nettleser. Du må kanskje lukke alle åpne vinduer før du logger på igjen.

I denne artikkelen

Hvordan kan jeg vise planen min?

Hvordan bruker jeg avtaler?

Opprette en avtale

Vise eller endre en avtale

Slette en avtale eller et møte

Hvordan arbeider jeg med møter?

Invitere til et møte

Avlyse eller endre et møte

Svare på en møteinvitasjon

Videresende en møteinvitasjon

Hvordan bruker jeg gjentakende elementer?

Gjøre et element gjentakende

Endre et repetisjonsintervall

Slette en gjentakelse

Hvor finner jeg mer informasjon?

Hvordan kan jeg vise planen min?

I kalenderen vises avtaler og møter for den gjeldende dagen.

 1. Klikk Kalender i navigasjonsruten.

 2. Hvis du vil vise en annen dag, velger du en dato i månedsvisningen ved siden av tidsplanen.

 3. Hvis du vil vise detaljene for et element eller endre det, klikker du det.
  Hvis du redigerer et gjentakende element, for eksempel et møte som forekommer ukentlig, blir du spurt om du vil endre den ene forekomsten av møtet eller alle forekomstene.

Til toppen av siden

Til forskjell fra møter, som inkluderer andre personer, er avtaler forpliktelser som bare du må delta på, for eksempel et besøk hos legen, henting av barn på skolen eller arbeid på et prosjekt. Når du oppretter en avtale i kalenderen, kan du angi hvordan dette tidsrommet skal vises (for eksempel Opptatt eller Fraværende) når andre ser på tidsplanen din.

Opprette en avtale

 1. Klikk Ny avtale på kalenderverktøylinjen.

 2. Skriv en kort beskrivelse av avtalen i I Emne-boksen.

 3. Angi hvor avtalen skal finne sted, i Plassering-boksen.

 4. Velg aktuelle datoer og klokkeslett i listene Starttidspunkt og Sluttidspunkt.

 5. Velg beskrivelsen som skal vises i planen så lenge avtalen varer, i listen Vis tid som. Valget ditt (Opptatt, Foreløpig, Ledig eller Borte) er det andre vil se når de ser på planen din.

 6. Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon i meldingsområdet, for eksempel en liste over ting du skal ha med til avtalen. Du kan også klikke bindersikonet hvis du vil legge til et vedlegg i avtalen.

 7. Klikk Lagre og lukk.
  Du kan klikke Avbryt for å lukke avtalen uten å lagre den, og gå tilbake til kalendervisning.

Vise eller endre en avtale

 1. Klikk datoen for oppføringen du vil vise eller endre. Hvis kalenderen du vil ikke standard, velger du det fra delen Mine kalendere i navigasjonsruten. Hvis du leter etter datoen ikke er i gjeldende måned, kan du bruke Forrige og Neste måned pilene ved siden av navnet på måneden for å gå til måneden du ønsker.

 2. Klikk emnet for oppføringen du vil åpne. Når du åpner et gjentakende element, åpner Outlook Web App bare valgt dato, ikke hele serien. Hvis du vil gjøre endringer i en gjentakende serie, klikker du Rediger serie på verktøylinjen eller koblingen for redigering av serier under verktøylinjen.

 3. Gjør de ønskede endringene.

 4. Klikk på Lagre og lukk.

Slette en avtale eller et møte

 1. Finn og åpne oppføringen du vil slette.

 2. Klikk Slett.

 3. Hvis du sletter en møteinvitasjon, vil du bli bedt om å sende et avlysningsvarsel til deltakerne.

 4. Hvis du sletter et gjentakende element, får du valget mellom å slette bare gjeldende forekomst, slette alle forekomster fra og med en gitt dato eller slette alle forekomster uansett dato.

Til toppen av siden

Hvordan arbeider jeg med møter?

Et møte er en avtale du deler med en annen person. Når du inviterer til et møte, legger du til en liste over deltakere som skal inviteres, i tillegg til å angi et tidspunkt og et emne for møtet. Du kan også legge til ressurser, for eksempel konferanserom eller projektor. Hvis mottakerne er oppført i organisasjonens adressebok, kan du se om de er ledige eller opptatt. De fleste mottakere kan svare på møteinvitasjonen ved å godta, godta midlertidig eller avslå invitasjonen. Møteinvitasjoner kan gjelde for et enkeltmøte, på samme måte som avtaler, eller de kan planlegges som gjentakende møter.

Invitere til et møte

 1. Klikk Ny møteinvitasjon på kalenderverktøylinjen.

 2. Skriv inn navnene på personene du vil motta møteinnkallelsen, i boksene til og valgfritt. Klikk Kontroller navn-ikonet på verktøylinjen for flere alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til deltakere i en møteinnkallelse, kan du se "Hvordan adresserer jeg en møte request?" i Outlook Web App Light > adressebok.

 3. Hvis du vil angi et konferanserom eller utstyr som skal brukes under møtet, legger du inn ressursen eller konferanserommet i Ressurser-feltet.

 4. Hvis du vil kontrollere tilgjengeligheten av potensielle deltakere og ressurser, klikker du Planleggingsassistent. Det vises en liste over mulige tidspunkt og tilgjengeligheten til potensielle deltakere. Klikk ønsket tidspunkt.
  Mulige tidspunkt justeres etter arbeidstiden til hver enkelt deltaker. Hvis én eller flere av deltakerne befinner seg i en annen tidssone, kan det hende du ikke ser tilgjengelige tidspunkt.

 5. Det er som standard merket av for Be om svar på denne innkallelsen. Fjern merket hvis du ikke vil at mottakerne av møteinvitasjonen skal sende deg svar.

 6. Skriv inn emnet for møtet i Emne-boksen.

 7. Angi hvor møtet vil bli avholdt, i Plassering-boksen. Hvis du har valgt en Ressurs, legges den inn i plasseringsfeltet automatisk.

 8. Velg aktuelle datoer og klokkeslett i listene Starttidspunkt og Sluttidspunkt.

 9. Velg beskrivelsen som skal vises i planen så lenge møtet varer, i listen Vis tid som. Valget ditt (Opptatt, Foreløpig, Ledig eller Borte) er det andre vil se når de ser på planen din og de andre deltakernes planer.

 10. Skriv meldingen du vil sende med møteinvitasjonen, i meldingsteksten. Du kan også klikke bindersikonet hvis du vil legge til et vedlegg i møteinvitasjonen.

 11. Klikk Send.

Til toppen av siden

Avlyse eller endre et møte

Slik endrer du et møte:

 1. Finn og åpne den opprinnelige møteinvitasjonen i kalenderen.

 2. Gjør eventuelle nødvendige endringer.

 3. Hvis det oppstår en planleggingskonflikt med én eller flere deltakere, klikker du Planleggingsassistent for å se mulige tidspunkt og tilgjengelighet. Dette hjelper deg med å finne et mer passende tidspunkt.

 4. Klikk Send oppdatering for å sende oppdateringen til alle deltakerne.

Avlyse et møte:

 1. Finn og åpne møtet du vil avlyse.

 2. Hvis du vil inkludere en melding, for eksempel årsaken til at du avlyser møtet, skriver du inn meldingen i møteskjemaet før du sender det.

 3. Klikk Slett.

 4. Du vil bli bedt om å sende en avlysningsmelding til deltakerne.

 5. Hvis du avlyser et gjentakende møte, kan du velge å slette bare gjeldende forekomst, slette alle forekomster fra og med en gitt dato eller slette alle forekomster uansett dato. Når du har gjort ditt valg, må du klikke Send avlysning for å gjøre endringene og varsle deltakere.

Svare på en møteinvitasjon

Andre brukere kan invitere deg til møter ved å bruke kalenderen i Outlook Web App. Disse møteinvitasjonene vises som meldinger i innboksen.

 1. Klikk møteinvitasjonen i innboksen for å åpne den.

 2. Klikk Godta for å legge til møtet i kalenderen og la arrangøren få vite at du vil delta. Klikk Foreløpig for å legge til møtet i kalenderen og la arrangøren få vite at du kanskje vil delta. Klikk Avslå for å la møtearrangøren få vite at du ikke vil delta.

 3. Du kan kontrollere planen før du godtar møtet, ved å klikke Kalender på verktøylinjen.

 4. Hvis du velger Rediger svaret før det sendes, åpnes et meldingsvindu som er adressert til avsenderen av møteinvitasjonen, når du klikker Godta, Foreløpig eller Avslå. Hvis du vil legge til mottakere i møtesvaret, legger du dem inn i Til- og Kopi-feltene.

 5. Hvis du vil sende en melding sammen med svaret, skriver du inn en melding i tekstboksen. Du kan for eksempel forklare hvorfor du kanskje ikke vil delta på møtet.

 6. Klikk Send når du er ferdig.

Videresende en møteinvitasjon

 1. Åpne møteinvitasjonen.

 2. Klikk Videresend på verktøylinjen.

 3. Skriv inn e-postadressen du vil videresende invitasjonen til, i til-boksen.

 4. Teksten i den opprinnelige meldingen kopieres til meldingsteksten. Skriv eventuelt det du vil legge til, i eller over avsenderens opprinnelige melding.

 5. Klikk Send.

Til toppen av siden

Hvordan arbeider jeg med gjentakende elementer?

Mange møter, avtaler og hendelser skjer regelmessig i løpet av en tidsperiode. I stedet for å opprette nye kalenderelementer for hver forekomst, kan du angi elementet som gjentakende.

Gjøre et element gjentakende

 1. Skriv en ny avtale eller møteinvitasjon, eller åpne et element som allerede vises i tidsplanen.

 2. Klikk Gjenta på verktøylinjen.

 3. Bruk listene Start og Varighet under Avtaletidspunkt til å velge start- og sluttidspunktet for det gjentakende elementet. Sett datoen til dagen du vil starte dette gjentakelsesmønsteret.

 4. Klikk Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig for å angi hvor ofte avtalen eller møtet skal forekomme. Avtaler settes som standard til ukentlig gjentakelse.

 5. Angi flere alternativer under Gjentakelsesmønster. Alternativene for gjentakelsesmønsteret vil variere etter om du har valgt Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig.

 6. Velg når gjentakelsesmønsteret skal starte og slutte, under Repetisjonsområde. Du kan angi repetisjonsområdet uten sluttdato, med avslutning etter et bestemt antall forekomster eller med avslutning på en bestemt dato.

 7. Klikk Lagre for å lagre endringene.

Endre et repetisjonsintervall

 1. Åpne avtalen eller møtet du vil endre, i kalenderen. Velg Rediger serie.

 2. Klikk Gjenta på avtale- eller møteverktøylinjen.

 3. Endre gjentakelsesmønsteret som ønsket, i dialogboksen Repetisjon.

 4. Klikk Lagre for å lagre endringene.

Slette en gjentakelse

Du kan slette gjentakelser av møteinvitasjoner eller avtaler.

 1. Klikk for å åpne avtalen eller møtet du vil slette, i kalenderen.

 2. Klikk Slett.

 3. Du kan slette den ene gjentakelsen, alle gjentakelser fra en angitt dato, eller alle gjentakelser uavhengig av dato.

 4. Velg alternativet du vil bruke, og klikk deretter Lagre og lukk for en avtale eller Send avlysning for et møte.

Til toppen av siden

Hvor finner jeg mer informasjon?

Hvis du vil lære hvordan du angir kalenderalternativer, som å definere arbeidsuken din, kan du se Alternativer > Kalender.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×