Outlook Web App Light > E-post

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sist oppdatert 2018-02-01

Light-versjonen av Outlook Web App er enklere både i utseendet og funksjonen enn standardversjonen av Outlook Web App. Hvis du for eksempel har den færre funksjoner for lesing og skriving av e-post enn standardversjonen. Hvis du vil lære mer om forskjellene, kan du se Sammenligning av lettversjonen og standardversjonen av Outlook Web App.

Klikk E-post i navigasjonsruten for å vise e-postmeldingene dine. Hvis du vil sortere e-postmeldingene, velger du en kolonneoverskrift.

Jeg vil light-versjonen av Outlook Web App. Hvor er standardversjonen?

Hvis du ikke valgte lettversjonen av Outlook Web App, logger du ut og bruke en støttet nettleser til å logge på igjen.

Hvis du valgte lettversjonen fra et alternativ, kan du her se hvordan du kommer tilbake til standardversjonen av Outlook Web App:

 1. I light-versjonen, kan du gå til Alternativer > Outlook Web App -versjon.

 2. Fjern merket for Bruk lettversjonen av Outlook Web App .

 3. Velg Lagre.

Logg av lettversjonen, lukk nettleseren og logg på igjen ved hjelp av en støttet nettleser. Du må kanskje lukke alle åpne nettleservinduer før du kan logge på igjen.

Light-versjonen av Outlook Web App er veldig enkel. Du kan for eksempel gjøre følgende oppgaver i light-versjonen:

 • Endre skriften. Lettversjonen av Outlook Web App bruker bare ren tekst, det vil si ingen fet skrift, understreking eller kursiv, ingen innebygde bilder og ingen aktive hyperkoblinger.

 • Lettversjonen av Outlook Web App har ingen stavekontrollfunksjon. Hvis nettleseren du bruker har en stavekontrollfunksjon, kan du bruke den.

 • Vis en forhåndsvisning av meldingen. Det finnes ikke noen lese- eller forhåndsvisningsrute.

 • Endre kolonnebredder, eller vise mer av emnelinjen i listevisningen.

 • Bruk flere e-postsignaturer, eller velge hvilke meldinger som skal ha en signatur.

 • Bruk regler til å videresende meldinger.

 • Koble deg til eller fra andre e-postkontoer.

 • Åpne en annens postboks.

 • Skriv ut en melding.

 • Kopier en melding eller et vedlegg. Du kan bruke CTRL+C og CTRL+V til å kopiere og lime inn innholdet i en melding.

 • Lagre en melding som en fil.

 • Motta et varsel når det kommer en melding.

 • Be om en lese- eller leveringsbekreftelse på en melding.

 • Administrer oppgaver, notater eller innboksregler.

 • Kall tilbake en e-postmelding.

 • Opprett eller endre en kontaktgruppe. Hvis du vil ha informasjon om hva du kan og ikke kan gjøre med kontakter, kan du se Outlook Web App Light > Kontakter.

E-postmeldinger leveres til serveren som er vert for postboksen din. Som standard oppbevares meldinger i postboksens innboks. Uleste meldinger vises med fet skrift i e-postmappene. Når meldingene åpnes, endres skrifttypen til vanlig skrift.

Hvis du vil sortere etter en kolonne, velger du kolonneoverskriften. Hvis du for eksempel vil se de nyeste meldingene først, velger du kolonneoverskriften Mottatt.

Du kan også bruke mapper til å organisere meldinger. Postboksen inneholder et sett med standardmapper. Disse mappene er blant annet Kalender, Kontakter, Slettede elementer, Kladd, Innboks, Søppelpost og Sendte elementer.

Meldinger som sendes til deg, lagres som standard i innboksen. Men du kan ordne mappene i et hierarkisk mappesystem og fortsette å justere etter hvert som behovene endres. Du kan for eksempel ha en mappe med navnet Min gruppe, som har undermapper for hver person i gruppen. Når noen forlater gruppen, kan du slette mappen for denne personen. Hvis noen flytter til en annen gruppe, kan du flytte mappen til denne gruppens mappe.

Bruk meldingsalternativene til å bestemme hvor mange meldinger som skal vises på hver side.

Vise mapper og mappeinnhold

 1. Velg Administrer mapper, og velg deretter Klikk for å vise alle mapper på navigasjonssiden. Da vises alle mappene som er opprettet i lettversjonen av Outlook Web App, eller i andre e-postprogrammer som Outlook eller Outlook Web App.

 2. Velg ønsket mappe fra listen i rullegardinlisten, og velg den grønne pilen.

Opprett en ny mappe

 1. Klikk Administrer mapper i navigasjonsruten.

 2. Velg plasseringen for den nye mappen i listen Opprett mappe i under Opprett ny mappe.

 3. Skriv navnet du vil bruke på den nye mappen, i Mappenavn-feltet.

 4. Velg Opprett.

Flytt en melding til en annen mappe

 1. Velg en melding som skal flyttes, ved å merke av for den i meldingslisten, eller åpne meldingen du vil flytte.

 2. Velg Flytt på verktøylinjen.

 3. Flytt til mappe-skjermen åpnes. I Flytt til listen, velger du mappen du vil flytte meldingene til.

 4. Velg Flytt for å flytte meldingen til den valgte mappen.

Hvis du bestemmer deg for ikke å flytte meldingen, velger du Lukk på verktøylinjen for å lukke skjermbildet og gå tilbake til forrige skjermbilde.

Hva annet kan jeg gjøre med mapper?

Når du velger Administrer mapper, får du alternativene Gi nytt navn, Flytt eller Slett i tillegg til alternativ for å opprette nye mapper.

Du kan ikke:

 • Kopier en melding til en annen mappe.

 • Få tilgang til arkivmapper opprettet i Outlook eller Outlook Web App.

Når du sletter et element fra postboksen, flyttes den til Slettede elementer-mappen. Dette betyr at du kan få det tilbake ved å finne den i Slettede elementer-mappen, og flytte den tilbake til innboksen.

Du kan slette hele innholdet av en mappe, inkludert alle undermapper, ved å velge Administrer mapper og bruke alternativet Slett mappe.

Slett elementer permanent fra mappen Slettede elementer

 1. Velg mappen Slettede elementer i E-post.

 2. Hvis du vil slette alt innholdet i mappen Slettede elementer permanent, velger du Tøm mappen Slettede elementer på verktøylinjen.

 3. Hvis du vil slette bare noen av elementene i mappen Slettede elementer permanent, merker du av for hvert element du vil slette, og velger Slett på verktøylinjen.

 4. Det kan være angitt en policy for mappen Slettede elementer som vil føre til at elementer i den slettes permanent etter at de har vært i mappen i en angitt tidsperiode.

Når du oppretter en melding, bruker du skjemaet for ny melding. Dette er det samme skjemaet som brukes til å svare på eller videresende meldinger. Når du svarer på meldinger, blir overskriftsinformasjonen (Til, Fra og Emne) automatisk fylt ut.

Hvis du vil bruke en e-postsignatur, går du til meldingsalternativer for å opprette eller endre signaturen din.

 1. Velg Ny melding på verktøylinjen i E-post.

 2. Adresser meldingen:

  • Skriv inn navnene eller e-postaliasene for de tiltenkte mottakerne i feltene Til, Kopi og Blindkopi etter behov. Skill flere navn med semikolon. Bruk ikonet Kontroller navn på verktøylinjen for å løse navnene. Hvis det er flere mulige treff, vises de uløste navnene i rødt, og en liste vises i navigasjonsruten. Klikk for å velge navnet eller navnene du vil bruke, fra listen.

  • Hvis du vil ha informasjon om flere alternativer, kan du se Outlook Web App Light > Adressebok.

 3. Skriv en kort emnelinje i Emne-feltet.

 4. Skriv inn meldingen.

 5. Velg Send på meldingsverktøylinjen for å sende meldingen til mottakerne.

 6. Hvis du ikke vil sende meldingen med én gang, kan du velge Lagre eller Lukk på meldingsverktøylinjen. Meldingen vil være lagret i Kladd-mappen til du åpner den og sender den.

Andre alternativer på meldingsverktøylinjen

 • Velg utropstegnet for å angi høy viktighet.

 • Velg nedpilen for å angi lav viktighet.

 • Velg binders-ikonet for å legge til et vedlegg, eller velg Vedlegg under emnet.

Bruke Alternativer for å bestemme hvor mange elementer som skal vises per side, og hva du må gjøre når flyttet eller slettet et element eller en melding har en lesebekreftelse. Det finnes ingen alternativer til å endre hvor ofte det skal se etter nye meldinger fordi e-post er tilgjengelig, så snart det er mottatt via e-postserveren. Du kan oppdatere siden i nettleseren for å se Hvis du har kommet nye meldinger.

 1. Velg E-post i navigasjonsruten.

 2. Velg mappen som inneholder meldingen du vil lese. Hvis ønsket mappe ikke vises, velger du Klikk for å vise alle mapper for å vise en liste over tilgjengelige mapper. Velg mappen du ønsker, fra listen, og deretter velger du pilen for å gå til mappen. Nye e-postmeldinger kommer alltid til innboksen, og vises i fet skrift.

 3. Velg emnet til e-postmeldingen du vil lese, for å åpne den.

 4. Bruk navigeringspilene på verktøylinjene for å vise Forrige eller Neste element i gjeldende mappe. Disse pilene er også tilgjengelige nederst på siden.

Når du åpner en e-postmelding, vises følgende informasjon i meldingshodet:

 • Emne: Emnet for meldingen.

 • Fra: Navnet eller e-postadressen til avsenderen eller organisasjonen.

 • Sendt: Datoen og klokkeslettet da meldingen ble sendt.

 • Til: Navnet eller e-postadressen til de primære mottakerne.

 • Kopi: Navnet eller e-postadressen kopi (kopi)-mottakere.

Hvis du vil ha mer informasjon om en avsender eller mottaker, for eksempel personens gateadresse eller telefonnummer, klikker du navnet på linjen Fra, Til eller Kopi.

Forsiktig!: Noen e-postmeldinger du mottar, kan inneholde følgende kobling i overskriften: Vis som nettsted. Det betyr at den opprinnelige meldingen inneholdt elementer som ble blokkert fordi de utgjorde en mulig sikkerhetsrisiko. Eksempler på slike elementer er Java-appleter og ActiveX-kontroller. Klikk koblingen for å vise meldingen i ufiltrert form i et eget leservindu. Før meldingen åpnes, vil du få en advarsel om den potensielle sikkerhetsrisikoen knyttet til å vise slikt innhold.

Når du svarer på en melding, åpnes skjemaet for ny melding med relevante navn i Til- og Kopi-feltene. Du kan om nødvendig legge til eller fjerne navn. Når du videresender en melding, fyller du ut alle mottakerne selv.

Du kan lage en fraværsmelding som skal sendes til personer som sender deg en melding mens du er borte.

Svare til avsenderen av en melding

 1. Velg Svar på verktøylinjen i skjemaet for lesing av melding. Når du velger Svar, fylles Til-feltet ut med avsenderen av den opprinnelige meldingen.

 2. Emne fylles ut automatisk.

 3. Teksten i den opprinnelige meldingen kopieres til meldingsteksten. Skriv inn svaret i eller over avsenderens opprinnelige melding.

Svare avsenderen og alle andre mottakere av en melding

 1. Velg Svar alle på verktøylinjen i skjemaet for lesing av melding. Når du velger Svar alle, fylles Til- og Kopi-feltene ut med avsenderen samt alle de andre mottakerne av den opprinnelige meldingen.

 2. Emne fylles ut automatisk.

 3. Teksten i den opprinnelige meldingen kopieres til meldingsteksten. Skriv inn svaret i eller over avsenderens opprinnelige melding.

Videresende en melding

 1. Velg Videresend på verktøylinjen i skjemaet for lesing av melding.

 2. Skriv inn e-postadressen du vil videresende meldingen til, i Til-boksen.

 3. Teksten i den opprinnelige meldingen kopieres til meldingsteksten. Skriv eventuell informasjon du vil legge til, i eller over avsenderens opprinnelige melding.

Når svaret er klart, velger du Send på meldingsverktøylinjen.

Et vedlegg kan være en fil som er opprettet i et program, for eksempel et Word-dokument, et Excel-regneark, en WAV-fil eller en punktgrafikkfil. Du kan legge ved alle slags filer som er tilgjengelig fra datamaskinen din eller via nettverket, til alle elementer opprettet i Outlook Web App. Du kan også fjerne vedlegg fra elementer.

Når en melding har et vedlegg, vises et bindersikon ved siden av den i meldingslisten. Kalenderelementer har et bindersikon i det ene hjørnet i kalendervisningen og viser en vedleggsliste når elementet åpnes. Kontakter viser en vedleggsliste når kontakten åpnes.

Når et element med et vedlegg åpnes, vises navnet på den vedlagte filen i vedleggslisten. Enkelte vedlegg, for eksempel TXT- og GIF-filer, kan åpnes i nettleseren.

Legge ved en fil i en e-postmelding eller et annet element

 1. Når du oppretter meldingen, avtalen eller kontakten, velger du Vedlegg på elementet. Meldinger vil ha Vedlegg-koblingen i meldingshodet. Kalenderelementer vil ha Vedlegg-koblingen på verktøylinjen, eller hvis oppføringen er et møte, rett over meldingsteksten. Kontakter vil ha Vedlegg-koblingen nederst på Kontakt-siden.

 2. Skriv inn banen til filen i navigasjonsruten, eller velg Bla gjennom for å finne filen.

 3. Når du har funnet filen du vil legge ved, velger du Åpne for å legge den til i vedleggslisten.

 4. Velg Legg ved, så vises filen under Vedlegg. Gjenta trinn 1–3 for hver fil du vil legge ved.

 5. Når du vil tilbake til skjemaet du arbeidet i, klikker du Fullført på verktøylinjen. Filene du valgte, vises nå i meldingshodet ved siden av Vedlegg.

Lange filnavn kan bli avkortet før filene legges ved. Dette berører ikke innholdet i filen. Hvis du for eksempel bruker Internet Explorer 6 med SP2 eller en nyere versjon, er navnet på den vedlagte filen begrenset til 76 tegn. Hvis filnavnet avkortes for at denne begrensningen skal overholdes, kan de to første tegnene i filnavnet bli endret. Eldre versjoner av Internet Explorer erstatter det lange filnavnet med et generisk navn, for eksempel filnavn[1].txt.

Fjerne ett eller flere vedlegg fra et element

 1. Åpne meldingen, og velg deretter Vedlegg i meldingshodet.

 2. Merk av for filene du vil fjerne, under Vedlegg.

 3. Velg Fjern.

 4. Velg Fullført for å lagre endringene og gå tilbake til elementet.

Vedlegg kopieres ikke når du svarer på en melding. Filen blir i stedet erstattet av et plassholderikon. Hvis du vil inkludere vedlegg, videresender du meldingen i stedet for å svare på den. Du må laste ned vedlagte filer til datamaskinen før du kan redigere dem.

Lese eller lagre et vedlegg

 • Velg navnet på den vedlagte filen. Du vil få mulighet til å velge å åpne vedlegget i det aktuelle programmet, eller lagre vedlegget på disken.

 • For noen vedleggstyper kan du bruke Åpne som nettside til å åpne vedlegget som en nettside som kan vises i nettleseren. Filtypene som kan åpnes som nettside er:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • PDF-filer fra Adobe Acrobat

Forsiktig!: Du må ikke åpne et vedlegg hvis du ikke stoler på innholdet og personen som sendte det til deg. Vedlegg er en vanlig måte å spre datavirus på. Så det er best å bruke alternativet Åpne som nettside så lenge du ikke er sikker på at et vedlegg er trygt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Outlook Web App Light > Åpne som nettside.

Sende et vedlegg

Programmet som ble brukt til å opprette vedlegget, må være installert på datamaskinen for at du skal kunne sende et redigert vedlegg. Hvis du for eksempel vil redigere et vedlegg som er en Word-fil, må du ha Word installert på datamaskinen.

 1. Åpne meldingen som har det opprinnelige vedlegget.

 2. Velg vedlegget, og velg deretter Lagre for å lagre vedlegget på datamaskinen.

 3. Åpne vedlegget fra lagringsstedet, og foreta deretter de ønskede endringene.

 4. Lagre endringene og lukk dokumentet.

 5. Gå tilbake til Outlook Web App, og åpne deretter den opprinnelige meldingen

 6. Velg Svar hvis du vil fjerne det opprinnelige vedlegget fra meldingen og legge ved versjonen du har endret.

 7. Velg Videresend hvis du vil ta med det opprinnelige vedlegget sammen med versjonen du endret.

Hva annet trenger jeg å vite om vedlegg?

 • Enkelte vedlegg kan fjernes eller blokkeres av antivirusprogrammer som brukes av organisasjonen, eller av organisasjonen til mottakere av e-postmeldingen. Hvis du har spørsmål om støtte for vedlegg, kan du kontakte kundestøtte.

 • Standard størrelsesgrense for ett vedlegg i Outlook Web App er 10 MB. Avhengig av hvilken tjeneste som er vert for postboksen, er standard størrelsesgrense for en hel melding med alle vedlegg 25 MB eller 35 MB. Vedlegg og størrelsesgrenser for meldinger i postboksen angis av personen som administrerer e-posten, og kan variere fra standardgrensene.

 • Standard maksimum antall vedlegg som du kan legge til i en enkelt melding, er 125. Grensen for antall vedlegg angis av systemansvarlig, og kan variere fra standardgrensen.

Her er noen ideer om hvordan du kan feilsøke hvis du mangler e-post i innboksen:

 • Kontroller søppelpostmappen.

 • Hvis e-postmeldingen er i en tilkoblet konto, trekkes den inn i lettversjonen av Outlook Web App en gang i timen.

 • Hør med avsenderen for å forsikre deg om at meldingen ble sendt til riktig e-postadresse.

 • Oppdater nettleseren. Meldinger blir tilgjengelig så snart de mottas av serveren.

Hvis du vil lære mer om alternativer som påvirker hvordan du leser og sender e-post, kan du se Alternativer > meldinger.

Hvis du vil lære hvordan du endrer passordet, kan du se Alternativer > Endre passord.

Outlook Web App Light > E-postsikkerhet

Outlook Web App Light > Adressebok

Outlook Web App Light > Kontakter

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×