Outlook 2016 for Mac – produktmerknader for Insider Fast-bygg

Insider-bygg for Office 2016 for Mac oppdateres regelmessig for å gi nye og forbedrede funksjoner, sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger.  Hvis du vil ha lignende informasjon om andre Office for Mac-apper, kan du gå til Produktmerknader for Insider Fast-bygg for Office 2016 for Mac.

Les hvordan du installerer Office for Mac-oppdateringer, og ta en titt på informasjonen under for å lese mer om hver Insider Fast-utgivelse.

Utgivelse 13. november 2017

Versjon: 16.8 (171111)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Bannere for tom innboks: tøm en mappe for å vise en vennlig, inspirerende melding

Løsninger:

 • Innboksen og andre mapper synkroniseres nå på riktig måte (løser kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Når du søker i kalenderen, oppdateres resultatene i listevisning nå på riktig måte

 • Forhåndsvisning av meldingen blir nå ikke kuttet av i e-postlisten

 • Når du oppretter en ny hendelse i kalendervisning, vil nå den nylig opprettede hendelsen være merket i rutenettet etter lagring/sending

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.8 (171107)

Kjent problem:

 • Innboksen eller andre mapper synkroniseres kanskje ikke på riktig måte i enkelte scenarioer. Løsningen er forventet i neste oppdatering. Som en midlertidig løsning kan Tøm hurtigbuffer for mappen brukes til å vise nye e-postmeldinger

Løsninger:

 • Når du oppretter en ny e-postmelding, svarer eller videresender, blir teksten som du skriver inn rett etter at du har åpnet vinduet, nå vist på riktig måte

 • E-postmeldinger sent fra IMAP-kontoer vises nå i Sendt-mappen i Alle kontoer

 • Mapper i Alle kontoer viser nå e-postmeldinger fra delte postbokser

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Versjon: 16.8 (171101)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Gjentagelse fra utgivelsen den 1. november 2017: OneNote-integrering: Sende e-post og møter til OneNote. Se blogginnlegg for å få mer informasjon (krever Office 365-abonnement).

Løsninger:

 • Å skrive inn tegn med aksenter i meldingsteksten i e-post eller hendelsen resulterer ikke i at Outlook ikke svarer lenger 

 • Flytende vinduer, som autofullfør når man skriver og været i kalenderen, har nå mørkere kantlinjer når «Øk kontrast»-innstillingen i macOS-systemvalg > Tilgjengelighet > Vis brukes

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.7 (171029)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • OneNote-integrering: Send e-post og møter til OneNote, slik at du kan arkivere og få tilgang til Outlook-innhold når du trenger det. Se blogginnlegget for å få mer informasjon (krever Office 365-abonnement).

Løsninger:

 • Tekststørrelse i meldingsteksten i leseruten vises ikke lenger mindre eller større når du starter Outlook

 • Når et nettmøte er opprettet for et arrangement, inkluderes nå tilgangskoder i koblingene Bli med via telefon, slik at de ikke lenger må angis manuelt når du blir med via telefon

 • Ukenumrene som vises i rutenettvisningen for måned i kalenderen og i minikalenderen i sidestolpen, samsvarer nå, selv når innstillingen Første dag i uken i Outlook > Kalender ikke samsvarer med innstillingen Første dag i uken i Systemvalg > Språk og område

 • VoiceOver-fokus angir ikke lenger svarinnstillinger for en konto når Send automatiske svar for kontoen... ikke er merket i fraværende modus (innstillinger for automatisk svar)

 • Visningen for Planleggingsassistent byttes ikke lenger tilbake til Avtale (tittel og brødtekst for hendelse) når du åpner Romsøker når du oppretter eller viser en hendelse

 • Grupper vises nå mellom Sendt- og Papirkurv-mappene i sidepanelet for E-post (Office 365-kontoer med Grupper)

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.7 (171020)

Løsninger:

 • Outlook krasjer ikke lenger når du svarer på eller videresender e-postmeldinger som inneholder manglende innebygde bilder (vises som «?» i meldingsteksten)

 • Når du åpner et nytt opprettingsvindu for e-postmeldinger eller hendelser, er fokuset nå plassert i Til:-feltet, i stedet for meldings- eller hendelsesteksten

 • Google-kontoer: E-post med vedlegg blir nå merket med vedleggsikonet på riktig måte i listen over e-postmeldinger

 • Google-kontoer: Når påminnelser for hendelser som er en del av en serie forkastes, forblir påminnelsen forkastet

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.7 (171017)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Endre størrelse på teksten i E-post: Øk eller reduser størrelsen på teksten i sidestolpen, listen over e-postmeldinger og leseruten i E-post ved hjelp av glidekontrollen i innstillinger for skrifter

 • Forbedret VoiceOver-støtte i kalenderen: Naviger mellom dager i kalenderrutenettet og samhandle med bestemte dager for å navigere mellom hendelser for disse dagene. Samhandle med minikalenderkontrollen i sidestolpen for å velge bestemte uker eller dager i rutenettet

Løsninger:

 • Bilder i signaturer vises nå i sendt e-post (løser kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Når det legges til detaljer om nettmøte til en hendelse, inkluderes koblingen «Prøv nettappen for Skype»

 • Krypterte e-postmeldinger i nettarkivmapper vises nå som de skal

 • Standard skriftfarge for svar og videresendinger kan nå endres i innstillinger for skrifter

 • La til menyelement for Planlegging til møtemenyen for å veksle mellom Planleggingsassistent-ruten 

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Oppdatert 13. oktober 2017, med uthevet og flagget e-post under «Nye eller forbedrede funksjoner»

Versjon: 16.7 (171008)

Kjent problem:

 • Bilder i signaturer vises ikke i sendt e-post. En løsning forventes i neste oppdatering. En midlertidig løsning er å opprette signaturen i Word og deretter kopiere og lime den inn i meldingsteksten når du skriver

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Uthev flagget e-post: Det er tilbake! E-post som er flagget for oppfølging, er uthevet i blekgul i listen over e-postmeldinger

 • Google-kontoer: Avtaler kan nå flyttes eller kopieres fra Google-kalendere til Outlook.com-, Office 365- og Exchange-kalendere

Løsninger:

 • Office 365-påloggingen eller forespørsler om nøkkelringtilgang vises ikke lenger ved første oppstart (løser et kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Outlook krasjer ikke lenger når du prøver å sende e-postmeldinger (løser et kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Kontonavn er lagt til i vindustittelen for e-poster og hendelser når du skriver, for å hjelpe med å indikere Fra-konto.

 • Når du sletter et møte som allerede er avbrutt, eller som er i fortiden, blir du ikke lenger bedt om å varsle organisatoren

 • Knappene i Påminnelse-vinduet er nå i fanerekkefølgen på tastaturet, og kan trykkes på med mellomromstasten

 • Outlook forsøker ikke lenger å koble deg til Google-kontoer når du arbeider frakoblet eller ikke er koblet til nettverket

 • Når du arbeider frakoblet, forsøker ikke Outlook lenger å laste ned kontaktbilder for Office 365- og Exchange-kontoer

 • VoiceOver sier nå fra om at meldingen ble sendt når du sender e-post med snarveien kommando-retur

 • Når du trykker på knappen «Vis alle meldinger i denne samtalen» i meldingshodet, er VoiceOver-fokuset nå plassert i samtaleindeksen

 • Antall søkeresultater i vinduet Søk etter personer (adressebok) vises nå på riktig måte

 • La til et menyelement for Romsøker i Møte-menyen

 • Mellomromtasten kan nå brukes til å velge ledige rom i Romsøker

 • Hurtigmeny for mapper i sidepanelet vises nå for andre visninger enn E-post.

Sist oppdatert 4. oktober

Versjon: 16.6 (171001)

Kjente problemer:

 • Spørsmål om Office 365-pålogging eller nøkkelringtilgang på første oppstart for noen brukere 

 • Signaturbilder vises ikke riktig i sendte e-postmeldinger. Vi arbeider aktivt med å finne en løsning. En mulig midlertidig løsning er å opprette signaturen i Word og deretter kopiere og lime inn signaturen i vinduet Skriv e-post.

 • Outlook krasjer når du prøver å sende e-postmeldinger. Hvis du stadig opplever krasj med arbeidsflyten under sending av e-postmeldinger, kan du feilsøke via Hjelp > Kontakt kundestøtte.

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Emoji-støtte når du skriver: Se tillagte emojier fra Emoji og symboler i Rediger-menyen

Løsninger:

 • Smarte mapper vises ikke lenger i sidepanelet Kalendervisning hvis det ikke finnes smarte mapper

 • Lagt til menyelement for forhåndsvisning av melding i Vis-menyen

Versjon: 15.40 (170926)

Løsninger:

 • High Sierra: Løste et krasj ved avslutning når det fantes påminnelser

 • Meldingsoverskrift: Skjul detaljer-knappen vises ikke lenger under listen over vedlegg

 • Meldingsoverskrift: Profesjonelt oppsett av vedlegg og tilknyttede handlingsknapper

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 15.39 (170919)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret ytelse i meldingslisten ved å vise et vindu med de nyeste meldingene i den valgte mappen

 • Gruppekortet vises nå når pekeren holdes over en gruppe i linjen Til: eller Kopi: i meldingshodet 

 • Ekstra støtte for styreputebevegelser for å slette og arkivere e-postmeldinger

Løsninger:

 • Profesjonelt oppsett av knappene for svar på møter i møteinvitasjonshodet

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Oppdatert: 15. september 2017

Versjon: 15.39 (170913)

Kjent problem:

 • Outlook krasjer når du klikker på eller merker en melding i enkelte ikke-engelske versjoner av Outlook. Dette er løst med den nyeste utgaveversjonen av Insider Fast 15.39 (170915).

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Flytt/kopier melding: Forbedret støtte for VoiceOver for å søke og navigere i mapper i Velg mappe-arket

Løsninger:

 • Arbeide frakoblet: Når du starter Outlook på nytt mens du arbeider frakoblet, blir meldinger nå liggende i utboksen i stedet for å bli sendt

Versjon: 15.39 (170905)

Nye eller forbedrede funksjoner

| Løsninger:

 • Planleggingsassistent: Informasjon om ledig/opptatt vises nå som den skal når delte kalendere er åpne

 • Hovedvindu: Når det vises en melding med et stort antall vedlegg, utvides ikke lenger vinduet øverst utenfor skjermen

 • Kalenderhendelse: Forbedret tabulatorrekkefølgen i hendelsesvinduet for å navigere mellom startdato, starttidspunkt, sluttdato og sluttidspunkt

 • Sidepanel i E-post: Oppdatert rekkefølgen av spesielle mapper (f.eks. Kladd, Sendt, Papirkurv og så videre) for bedre innretting med Outlook for iOS

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 15.39 (170829)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • F6-tasten kan brukes til å gå raskt mellom hovedområder, for eksempel båndet og sidestolpen, uten at det er nødvendig å bla gjennom hver kontroll

 • Forbedret samhandling med VoiceOver i Planleggingsassistenten

Løsninger:

 • Gjenopprettet muligheten til å dra og slippe kontakter mellom Til-, Kopi- og Blindkopifeltene (kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Løst problem med at Outlook kontinuerlig forsøkte å oppdatere bestemte mapper, noe som førte til høy CPU-bruk

 • Når du limer inn innhold fra Word mens du skriver, vises nå ikonet for utklippstavlen på riktig måte med tilgjengelige alternativer for innliming

 • Løste problemet der Outlook krasjet når visse tillegg ble brukt, for eksempel Boomerang

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 15.38 (170822)

Nye eller forbedrede funksjoner

Løsninger:

 • Når du skriver en melding, vises ikke lenger dupliserte Legg ved fil-knapper på båndet.

 • Når du bruker mellomrom til å trykke knapper for visningsutvalg på sidestolpen, forblir tastaturfokuset på knappen som ble trykket

Kjente problemer:

 • macOS High Sierra: Hvis du har installert plugin-modulen Cisco WebEx, kan Outlook krasje

 • Når du skriver en melding, må du velge, klikke og holde før du drar for å dra og slippe kontakter mellom feltene til, kopi og blindkopi

Versjon: 15.38 (170815)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Forbedret appstabilitet

 • Aktiverte Bli med/Forlat gruppe fra Gruppekontaktkortet

 • Forbedret tastaturet og VoiceOver-navigasjonen i kalendermodul

 • Romsøkerliste viser nå rom i alfabetisk rekkefølge

 • Støttet ICS-fil i UTF-8-stykkliste (Byte Order Mark)

Løsninger:

 • Løste et kjent problem i 15.38 (170809) der listen over nylig brukte e-postadresser er tom når du skriver en e-postmelding

 • Løste et synkroniseringsproblem i postboksen når du legger til en delt postboks som har en høyere Exchange-versjon enn den primære postboksen

 • Løste et godkjenningsproblem på grunn av tidssone i forbindelse med Exchange-kontoer, spesielt lokale Exchange-postbokser. Nå kan Exchange-kontoer legges til med den gyldige legitimasjonen

 • Løste et problem der forkastede påminnelser fortsatte å komme tilbake (på andre Outlook-endepunkt)

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Versjon: 15.38 (170809)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Forbedret appstabilitet ved krasj eller heng

 • La til et alternativ om å bufre passord i nøkkelring når du oppretter en Kerberos-ID

 • Forbedret Sist brukt-bufferlogikk for å inkludere nylig sendt e-postadresse

 • Forbedret topptekst for å skrive meldinger for å øke muligheten til å finne ut hvilken konto e-postmeldingen blir sendt fra

 • Forbedret tastaturet og VoiceOver-navigasjonen i Romsøker

Løsninger:

 • Løste en feil der alternativene Laste ned alle og Forhåndsvise alle fortsatt er igjen når du har fjernet det siste vedlegg i e-postmeldingen

 • Løste en feil med manglende ledig/opptatt-informasjon når deltakerstørrelsen på et møte er større enn 100 – i stedet for å ikke vise ledig/opptatt-informasjon, viser Outlook nå tilgjengeligheten til de første 100 inviterte 

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Versjon: 15.38 (170801)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Bedre appstabilitet ved krasj eller heng.

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon på tilbakevendingsinnstillingen for rullegardinlisten for møteelementer.

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon for å kunngjøre at personer blir med i / forlater gruppen på gruppekort.

 • Bedre støttevarsler, slik at Outlook bare viser varslet når det kjøres i forgrunnen.

Løsninger:

 • Løste et problem med å opprette en Outlook-e-postmelding fra en mailto-nettadresse i nettleseren.

 • Løste et problem med å sette inn signaturen nedenfor innholdet som blir generert fra en mailto-kobling

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Versjon: 15.37 (170725)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon for grensesnittet for å kontrollere navn når du skriver e-post

 • Forbedret appstabilitet ved krasj eller heng

Løsninger:

 • Når du importerer en oppdatert kalenderhendelse, erstatter Outlook den opprinnelige kalenderhendelsen i stedet for å opprette en kopi

 • Løste et problem der det å klikke på Mer på mottakerlisten ikke utvidet hele listen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Oppdater: En ny Insider Fast-versjon ble tilgjengelig 20. juli med versjonen 15.37 (170720). Problemer med manglende signatur og nettmøtekoblinger er løst.

Versjon: 15.37 (170718)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Smarte mapper-listen på det nye sidefeltet vises nå hele tiden.

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon for møteinvitasjoner og e-postoverskrifter.

 • Bedre visuelle effekter for å dra og slippe e-postmelding(er) til en mappe.

 • Gi en kommando for å bruke domenebasert autosøk når du legger til en Exchange-postboks (gjelder bestemte O365-tenanter. Du kan kontakte systemansvarlig for å få mer informasjon).

Løsninger:

 • Løste et problem med påminnelser der opprettede eller endrede påminnelser (inkludert utsatte påminnelser) ikke ble vist før du startet Outlook på nytt

 • Løste et problem med flytting av en melding med vedlegg fra innboksen til en annen mappe, og vedlegget manglet når meldingen ble vist i den nye mappen

Kjente problemer:

 • Nettmøtedetaljer og -koblinger mangler når du oppretter et nettmøte. Vi arbeider med serverteamet for å løse problemet – Oppdatering: Dette er løst i versjon 15.37 (170720) utgitt 20. juli

 • Når du setter inn en signatur i skrivevisningen manuelt, blir ikke signaturen lagt til. Dette vil bli løst i neste Insider Fast-utgivelse - Oppdatering: Dette er løst i versjon 15.37 (170720) utgitt 20. juli

Versjon: 15.37 (170712)

Nye og forbedrede funksjoner

 • Varsel for Innboks med fokus vises ikke lenger på nytt etter at du trykker på Avbryt

 • Delegerte og delte kalendere og kontakter merkes av i sidepanelet og skal vises korrekt når du har lagt dem til

 • Mapper kan nå flyttes under kontoen og inndelingene På Min datamaskin via dra og slipp

 • Gjenopprettet muligheten til å dra og slippe en e-postmappe fra sidepanelet til utenfor Outlook for å opprette en MBOX-fil

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon når du flytter til og fra Vis alle-knappen i Outlook-innstillinger

 • Bedre fanerekkefølge i Kontoinnstillinger-vinduet

Løsninger:

 • Løste et krasj for maskiner med bestemte innstillinger for nettverkstilkobling eller når du bytter nettverk

 • Filtrering av elementer etter Denne uken når Første dag i uken er satt til mandag fungerer nå på riktig måte

Kjente problemer:

 • Nylig opprettede eller endrede påminnelser (inkludert utsatte påminnelser) blir ikke vist før du starter Outlook på nytt. Vi har funnet en løsning som skal nå den neste Insider Fast-oppdateringen

Mer informasjon:

 • Du kan bruke Hjelp > Kontakt kundestøtte ved eventuelle problemer

 • Du kan bruke Hjelp > Foreslå en funksjon ved funksjonsforespørsler

 • Klikk på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×