Organisere notatene

Akkurat som en notatblokk av papir eller en ringperm, kan du organisere informasjon i notatblokker i Microsoft Office OneNote 2007, som inneholder sider og inndelinger. Du kan legge til sider, inndelinger og ytterligere notatblokker hvor og når du trenger dem, og du kan like enkelt endre navn på, flytte eller slette dem.

En vanlig OneNote-notatblokk består av én eller flere notatblokkinndelinger. Hver inndeling inneholder sider og undersider der du kan ta notater. OneNote er ikke begrenset til en bestemt organiseringsstil. Du kan organisere notatene akkurat slik du vil, og hvis du ombestemmer deg, er det enkelt å endre måten notatene er organisert på.

Hva vil du gjøre?

Arbeide med sider og undersider

Arbeide med inndelinger

Arbeide med sider og undersider

I OneNote kan du ta notater hvor som helst på en side. Merkede sidefaner langs sidevinduet identifiserer hver side, slik at du enkelt kan vise sidene du ønsker. Sidefanene gjør det også enkelt å legge til nye sider hvor som helst i en notatblokk.

Ved å legge til undersider kan du opprette grupper med relaterte sider. Hver gruppe vil ha én primærside og så mange undersider du trenger. Du kan enkelt velge gruppen som en enhet for å forenkle sideoppgaver (for eksempel å kopiere eller flytte dem, eller sende dem i en e-postmelding). Titler på undersider kan også hjelpe deg med å organisere informasjonen.

Opprette en ny side eller underside

Gjør ett av følgende:

 • Klikk knappen Ny side over sidefanene for å opprette en ny side.

 • Klikk pilen Ny side og klikk deretter Ny underside for å opprette en ny underside.

  Tips!: Du kan også opprette en ny underside ved å høyreklikke en sidefane og deretter klikke Ny underside på hurtigmenyen.

Legge til eller endre en sidetittel

 • Skriv en tittel direkte i tittelområdet øverst på en hvilken som helst side. Hver sidetittel vises også på tilhørende sidefane. Hvis du lar tittelområdet stå tomt, blir den første linjen i notatene automatisk tittelen på siden.

  Hvis du vil gi nytt navn til en side, klikker du sidefanen, og deretter skriver du en annen tittel i tittelområdet.

Slette en side eller underside

 • Høyreklikk sidefanen, og klikk deretter Slett for å slette en side eller underside.

Endre datoen for en side

 1. Klikk datoen under sidetittelen, og klikk deretter kalenderikonet som vises.

 2. I kalenderen klikker du datoen du vil vise på siden. Hvis du vil bruke gjeldende dato, klikker du I dag.

  Obs!: Den nye datoen du velger, erstatter den gamle datoen på siden permanent. Når du søker i notater, brukes den nye sidedatoen.

Merke én eller flere sider

 • Hvis du vil merke en side, klikker du sidefanene for å gå til siden, og deretter klikker du sidefanen på nytt for å merke siden.

 • Hvis du vil merke en sidegruppe, merker du primærsiden i gruppen, og deretter dobbeltklikker du sidefanen.

 • Hvis du vil merke flere sider som ikke er en del av en gruppe, holder du nede CTRL eller SKIFT mens du klikker fanene for sidene du vil merke.

Gruppere eksisterende sider

 1. Klikk og dra fanen for siden du vil bruke som primærsiden, slik at den vises først i listen over sider du vil gruppere.

 2. Hold nede CTRL eller SKIFT, og klikk deretter sidefanene for sidene du vil gruppere.

 3. Høyreklikk sidene du merket, og klikk deretter Grupper sider.

Dele opp sidegrupper

 • Hvis du vil dele opp en sidegruppe i enkeltsider, høyreklikker du sidefanen eller en av undersidefanene, og deretter klikker du Del opp sidegruppe.

Flytte en side eller underside i en inndeling

 1. Klikk fanen for siden du vil flytte og dra den til den nye plasseringen. En liten trekant angir hvor siden blir plassert.

  • Hvis du vil merke mer enn én side eller underside, holder du nede CTRL eller SKIFT mens du klikker fanene på siden du vil flytte.

  • Hvis du drar en underside til en ny plassering, blir den primærsiden. Hvis du vil flytte en primærside og tilhørende undersider, merker du primærsiden og tilhørende undersider, og flytter dem sammen.

 2. Dra sidefanen opp eller ned til trekantindikatoren er ved ønsket plassering, og slipp deretter museknappen.

Flytte en side eller underside til en annen inndeling

 1. Klikk fanen for siden du vil flytte, og dra den deretter over inndelingsfanen du vil flytte den til.

  Tips!: Du kan også høyreklikke fanen for siden eller undersiden du vil flytte, velge Flytt sider til på hurtigmenyen, og deretter klikke En annen inndeling.

  • Hvis du vil merke mer enn én side eller underside, holder du nede CTRL eller SKIFT mens du klikker fanene på sidene du vil flytte.

  • Hvis du flytter en underside til en ny plassering, blir den primærsiden. Hvis du vil flytte en primærside og tilhørende undersider, merker du primærsiden og tilhørende undersider, og flytter dem sammen.

 2. Klikk inndelingen der du vil flytte siden eller undersiden, i dialogboksen Flytt eller kopier side, og klikk deretter Flytt.

Kopiere og lime inn en hyperkobling til gjeldende side

På alle sider i notatblokken kan du legge til en hyperkobling fra et tekstutvalg for å hoppe til en annen side i notatblokken. Dette er nyttig for å kunne kryssreferere notater eller lage en innholdsfortegnelse på den første siden for hver inndeling i notatblokken.

 1. I sidemargen høyreklikker du fanen på siden som hyperkoblingen skal peke til.

 2. På hurtigmenyen klikker du Kopier hyperkobling til denne siden .
  Hyperkoblingen til den merkede siden og tittelen for siden kopieres til utklippstavlen.

 3. Klikk plasseringen på siden som skal inneholde hyperkoblingen.

 4. Klikk Lim innRediger-menyen.
  Det settes inn en hyperkobling som viser målsiden når hyperkoblingen klikkes.

  Tips!: Hvis du vil gå raskt tilbake til den forrige siden etter at du har klikket en hyperkobling, klikker du Tilbake på standardverktøylinjen.

Ordne notater på en side på nytt

 • Klikk topphjørnet på notatbeholderen du vil flytte, og dra deretter beholderen til en ny plassering på siden.

  Tips! 

  • Hvis du vil flytte et avsnitt, flytter du pekeren over avsnittshåndtaket til pekeren blir en firehodet pil, og deretter drar du avsnittet til den nye plasseringen på siden. Hvis avsnittet du flytter, inneholder innrykkede avsnitt, flyttes de innrykkede avsnittene sammen med det merkede avsnittet. Hvis du bare vil merke det øverste avsnittet, klikker du håndtaket på nytt.

  • Du kan flette notatbeholdere ved å holde nede SKIFT mens du drar én notatbeholder over en annen.

  • Som standard festes notatbeholdere og andre elementer på en side til et usynlig rutenett når de flyttes rundt på siden. Dette gjør det lettere å plassere notatbeholdere, bilder og andre elementer på siden. Du kan overstyre denne innstillingen midlertidig ved å holde nede ALT mens du drar en notatbeholder.

Til toppen av siden

Arbeide med inndelinger

I noen ringpermer organiseres notater i inndelinger ved hjelp av faner, som alle kan merkes med forskjellige emner. I OneNote representerer fanene langs toppen av gjeldende side inndelingene (og eventuelle mapper) i notatblokken som er åpen. Hver inndeling i notatblokken lagres i en ONE-fil i mappen OneNote-notatblokker, som er plassert i standardmappen for dokumenter på datamaskinen.

Opprette en ny inndeling

 1. Velg NyFil-menyen, og velg deretter Inndeling.

  Tips!: Du kan også opprette nye inndelinger ved å høyreklikke en eksisterende inndelingsfane og deretter klikke Ny inndeling på hurtigmenyen.

 2. Skriv inn en ny tittel i den valgte inndelingsfanen, og trykk deretter ENTER.

Åpne en inndeling

 1. Velg ÅpneFil-menyen, og klikk deretter Inndeling.

 2. Finn inndelingsfilen du vil åpne, i dialogboksen Åpne fil, og klikk deretter Åpne.

Flytte en inndeling

Etter hvert som notatblokker øker i størrelse, kan det bli nødvendig å endre rekkefølgen på inndelingsfanene du la til.

Hvis du raskt vil flytte en inndelingsfane til en ny plassering i gjeldende notatblokk, gjør du ett av følgende:

 • Øverst på gjeldende side klikker og drar du en inndelingsfane mot venstre eller høyre. En liten trekant vises for å angi den nye plasseringen.

 • Klikk Vis navigasjonsfelt (doble piler) i den venstre margen øverst i navigasjonsfeltet for å vise inndelingene i hver åpne notatblokk, og dra deretter en inndelingsfane opp eller ned til den nye plasseringen. Når du drar en inndeling, vises en vannrett linje for å angi den nye plasseringen.

Hvis du vil flytte en inndeling fra gjeldende notatblokk til en mappe eller til en annen notatblokk, gjør du følgende:

 1. Høyreklikk inndelingsfanen du vil flytte, øverst på gjeldende side, og klikk deretter Flytt på hurtigmenyen.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Flytt inndeling til:

  • Hvis du vil flytte gjeldende inndeling foran en annen inndelingsfane, klikker du målinndelingsfanen i listen, og deretter klikker du Flytt foran.

  • Hvis du vil flytte gjeldende inndeling bak en annen inndelingsfane, klikker du målinndelingsfanen i listen, og deretter klikker du Flytt etter.

  • Hvis du vil flytte gjeldende inndeling til en inndelingsgruppe eller en notatblokk uten eksisterende inndelinger, klikker du målinndelingsgruppen eller -notatblokken i listen, og deretter klikker du Flytt til.

   Tips!: Hvis du vil opprette en ny inndelingsgruppe, velger du en plassering i listen, og deretter klikker du Opprett ny inndelingsgruppe før du flytter den gjeldende inndelingen.

Gi nytt navn til en inndeling

 1. Høyreklikk fanen for inndelingen du vil gi nytt navn til, og klikk deretter Gi nytt navn på hurtigmenyen.

 2. Skriv inn et nytt navn for inndelingen, og trykk deretter ENTER.

Slette en inndeling

 • Høyreklikk fanen for inndelingen du vil slette, og klikk deretter Slett på hurtigmenyen.

Kopiere og lime inn en hyperkobling til gjeldende inndeling

På alle sider i notatblokken kan du legge til en hyperkobling fra et tekstutvalg for å hoppe til en annen inndeling i notatblokken. Dette er nyttig for å kunne kryssreferere notater eller lage en innholdsfortegnelse på den første siden for hver inndeling i notatblokken.

 1. Høyreklikk fanen for inndelingen som hyperkoblingen skal peke til.

 2. Klikk Kopier hyperkobling til denne inndelingen på hurtigmenyen.
  Hyperkoblingen til den merkede siden og tittelen for siden kopieres til utklippstavlen.

 3. Klikk plasseringen på siden som skal inneholde hyperkoblingen.

 4. Klikk Lim innRediger-menyen.
  Det settes inn en hyperkobling som viser målinndelingen når hyperkoblingen klikkes.

  Tips!: Hvis du vil gå raskt tilbake til den forrige siden etter at du har klikket en hyperkobling, klikker du Tilbake på standardverktøylinjen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×