OptionValue-egenskap

Gjelder for

CheckBox-objektet

OptionButton-objektet

ToggleButton-objektet

Hver kontroll i en alternativgruppe har en numerisk verdi du kan angi med OptionValue-egenskapen. Lese/skrive Lang.

uttrykk. OptionValue

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Når kontrollen er valgt, tilordnes nummeret til alternativgruppen. Hvis alternativgruppen er bundet til et felt, blir verdien av den valgte kontrollens OptionValue-egenskap lagret i feltet.

For eksempel er denne alternativgruppen for Område bundet til Område-feltet i en tabell. Europa-knappen har en OptionValue-egenskapsinnstilling på 1, Asia-knappen har innstilling på 2 og Afrika-knappen har en innstilling på 3. Når en av disse knappene er valgt vil verdien for alternativgruppen Område være det samme som OptionValue-egenskapsinnstillingenfor den valgte kontrollen. I dette tilfellet er verdien i dette feltet i tabellen også lik 2, fordi Område-alternativgruppen er bundet til Område-feltet.

Obs!: OptionValue-egenskapen gjelder bare for avmerkingsboks-, alternativknapp-, og veksleknapp-kontrollene i en alternativgruppe.

Du kan angi OptionValue-egenskapen ved hjelp av kontrollens egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications, VBA-kode.

Med mindre du endrer OptionValue-egenskapen selv, har den første kontrollen du plasserer i en alternativgruppe en verdi på 1, den andre kontrollen har en verdi på 2 og så videre.

OptionValue-egenskapen er bare tilgjengelig når kontrollen er plassert inne i en alternativgruppekontroll. Når en avmerkingsboks, en veksleknapp eller alternativknapp ikke er i en alternativgruppe, har ikke kontrollen noen OptionValue-egenskap. I stedet har hver slik kontroll en ControlSource-egenskap, og verdien for hver kontroll vil enten være Sann hvis den er valgt, eller Usann hvis den ikke er valgt.

Eksempel

Følgende eksempel angir OptionValue-egenskapen for tre alternativknapper i alternativgruppen «Lever metodegruppen» når et skjema åpnes. Når en alternativknapp er valgt i alternativgruppen, vises en melding som angir avsenderens tilordnede ID-nummer.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×