Oppsett, dialogboks

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk dialogboksen Utforming til å gå gjennom eller endre hvordan nettverksdiagramboksene plasseres på skjermen. Du kan:

  • Definere hvordan boksene skal plasseres på skjermen.

  • Angi justeringen, avstanden, høyden og bredden for radene og kolonnene.

  • Angi alternativer for koblingsstil og -farge.

  • Velge bakgrunnsfarge og -mønster for nettverksdiagrammet.

Dialogboksens plassering

Åpne Nettverksdiagram-visningen. Klikk UtformingFormat-menyen.

Detaljer

Oppsett-modus

Plasser alle bokser automatisk    Angir at nettverksdiagramboksene skal plasseres automatisk og låses på plass. Dette er standardvalget.

Tillat manuell plassering av boksene    Angir at nettverksdiagramboksene kan plasseres manuelt. Når det er merket av for dette alternativet, kan du peke på kanten av en boks og dra den til et annet sted på skjermen.

Boksen oppsettdelen

Plassering    Angir hvordan nettverksdiagrammene er plassert i nettverksdiagrammet. Klikk pilen for å velge fra listen over plasseringsalternativer, for eksempel Ovenfra og ned etter dag eller Midtstilt fra toppen.

Boksen ordningen valg

Ovenfra og ned fra venstre    Ordner nettverksdiagrammet slik at den første serien med koblede aktiviteter (den første banen) starter i øverste venstre hjørne, og at hver ny bane starter på neste rad under. Hver bane går vannrett på tvers av nettverksdiagrammet. Dette er standardplasseringen.

Ovenfra og ned etter dag    Ordner nettverksdiagrammet slik at den første banen begynner i øverste venstre hjørne, og alle aktiviteter som starter på samme dag, justeres loddrett, med dagene plassert vannrett på tvers av visningen. Dette er nyttig når du vil at nettverksdiagrammet skal vise alle aktiviteter som skal starte på en bestemt dag.

Ovenfra og ned etter uke    Ordner nettverksdiagrammet slik at den første banen begynner i øverste venstre hjørne, og alle aktiviteter som starter i samme uke, justeres loddrett, med ukene plassert vannrett på tvers av visningen. Dette er nyttig når du vil at nettverksdiagrammet skal vise alle aktiviteter som skal starte i en bestemt uke.

Ovenfra og ned etter måned    Ordner nettverksdiagrammet slik at den første banen begynner i øverste venstre hjørne, og alle aktiviteter som starter i samme måned, justeres loddrett, med månedene plassert vannrett på tvers av visningen. Dette er nyttig når du vil at nettverksdiagrammet skal vise alle aktiviteter som skal starte i en bestemt måned.

Ovenfra og ned - Kritisk først    Ordner nettverksdiagrammet slik at den første serien med koblede aktiviteter som starter i øverste venstre hjørne, er den kritiske linjen. Alle andre baner starter på en ny rad under den kritiske linjen. Alle banene går vannrett på tvers av nettverksdiagrammet.

Midtstilt fra venstre    Ordner nettverksdiagrammet slik at den første banen starter i øverste venstre hjørne, og at hver ny bane starter på neste rad under. Hver bane går vannrett på tvers av nettverksdiagrammet.

Midtstilt fra toppen    Ordner nettverksdiagrammet slik at den første banen starter i øverste venstre hjørne, og alle andre baner starter på en ny kolonne til høyre for den. Alle banene går loddrett ovenfra og nedover i nettverksdiagrammet.

Rad     Angir justeringen, avstanden og høyden for nettverksdiagramboksene i rader.

Radoppsett

Justering     Angir justeringen av nettverksdiagramboksene i rader.

Avstand     Angir avstanden i piksler mellom rader med nettverksdiagrambokser. Dette tallet må være mellom 0 og 200.

Høyde     Angir om radhøyden i nettverksdiagrambokser er fast eller justeres til beste tilpassing.

Kolonne     Angir justeringen, avstanden og bredden for kolonner med nettverksdiagrambokser.

Kolonneoppsett

Justering     Angir justeringen av nettverksdiagrambokser i kolonner.

Avstand    Angir avstanden mellom kolonner med nettverksdiagrambokser. Dette tallet må være mellom 0 og 200.

Bredde     Angir om kolonnebredden i nettverksdiagrambokser er fast eller justeres til beste tilpassing.

Vis aktivitetssammendrag     Viser aktivitetssammendrag i prosjektet, for alle visninger. Dette er den samme innstillingen som aktivitetssammendrag avmerkingsboksen Vis i kategorien Vis i dialogboksen Alternativer for (menyenVerktøy ). Dette alternativet er valgt som standard.

Bør jeg ha oppgavene sammen med sammendrag     Gir at aktiviteter skal med tilhørende aktivitetssammendrag over foregående og etterfølgende aktiviteter i oppsettet av nettverksdiagrammet. Dette alternativet er valgt som standard.

Juster etter sideskift    Flytter nettverksdiagrambokser slik at de ikke krysser sideskift. Som standard er det merket av for dette alternativet.

Koblingsstil-delen

Bruk denne delen til å angi stilen for avhengighetslinjer i Nettverksdiagram-visningen.

Rettlinjet    Viser avhengighetslinjer som rettvinklede linjer mellom bokser i nettverksdiagrammet. Avhengighetskoblinger kommer alltid inn på venstre side av en nettverksdiagramboks, og går ut på høyre side. Dette er standardvalget.

Rette     Viser avhengighetslinjer som rette linjer mellom nettverksdiagramboksene.

Vis piler    Viser piler på enden av hver avhengighetslinje. Pilene peker fra den foregående til den etterfølgende aktiviteten. Hvis du vil skjule piler, fjerner du merket. Som standard er det merket av for dette alternativet.

Vis koblingsetiketter    Viser etiketter som angir koblingstype (for eksempel AS eller AA) på koblingslinjer mellom bokser i nettverksdiagrammet. Som standard er det ikke merket av for dette alternativet.

Koblingsfarge-delen

Bruk denne delen til å angi fargen på koblingslinjer i Nettverksdiagram-visningen. Som standard har kritiske og ikke-kritiske aktiviteter ulike fargede koblingslinjer.

Ikke-kritiske koblinger     Angir fargen på ikke-kritisk koblingslinjer i nettverksdiagrammet.

Kritiske koblinger     Angir fargen på koblingslinjer mellom kritiske aktiviteter i nettverksdiagrammet.

Samme som foregående boks    Angir at koblingslinjene for alle aktiviteter skal ha samme farge som kantlinjen på nettverksdiagramboksen til den foregående aktiviteten, i stedet for forskjellige farger for kritiske og ikke-kritiske koblinger.

Diagramalternativer inndeling

Bakgrunnsfarge    Angir fargen på bakgrunnen i nettverksdiagrammet. Standard bakgrunnsfarge er hvit.

Bakgrunnsmønster     Angir fyllmønstret for bakgrunnen i nettverksdiagrammet.

Vis sideskift    Viser hvor sideskiftene kommer hvis du skriver ut Nettverksdiagram-visningen. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil skjule sideskiftene. Som standard er det ikke merket av for dette alternativet.

Merk aktivitet som pågående eller fullført    Angir at pågående og fullførte aktiviteter merkes i nettverksdiagrammet. En aktivitet som pågår, merkes med en enkelt diagonal linje gjennom boksen. En fullført aktivitet merkes med to diagonale linjer gjennom boksen (et kryss). Som standard er det merket av for dette alternativet.

Skjul alle felt unntatt ID    Viser bare ID-numrene til aktivitetene i nettverksdiagramboksene. Dette kan være nyttig hvis du vil vise mer av nettverksdiagrammet i et mindre område. Som standard er det ikke merket av for dette alternativet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×