Opprette tilgjengelige Excel-arbeidsbøker

I denne artikkelen finner du en veiledning til måter du kan opprette Microsoft Excel-arbeidsbøker på for å gjøre dem mer tilgjengelige. Fordi mange filer ofte vises elektronisk, implementerer myndigheter og bransjer over hele verden policyer som krever at elektronisk teknologi og informasjonsteknologi er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Tips!: Fra og med Microsoft Office 2010 har du et verktøy for Excel, Word og PowerPoint som kalles Tilgjengelighetskontroll, som du kan bruke til å kontrollere Excel-regnearket for eventuelle problemer som kan gjøre det utfordrende for en bruker med funksjonshemninger. Du finner mer informasjon i Kontrollere for tilgjengelighetsproblemer i Office 2016.

I denne artikkelen

Legg til alternativ tekst for bilder og objekter

Angi informasjon om kolonneoverskrifter i Excel-tabeller

Bruk en illustrerende hyperkoblingstekst

Gi alle arkfaner unike navn

Inkluder teksting for lyd eller videoer

Lær mer

Legge til alternativ tekst for bilder og objekter

Alternativ tekst vises når du flytter pekeren over et bilde eller objekt, og hjelper personer som bruker skjermlesere, med å forstå innholdet i bilder i filen. For mange brukere er dette den eneste informasjonen de har om bildene og objektene i filen. Du bør inkludere alternativ tekst for disse objektene i arbeidsboken:

 • Bilder

 • Utklipp

 • Diagrammer

 • Tabeller

 • Figurer (som ikke inneholder tekst eller er i grupper)

 • SmartArt-grafikk

 • Grupper (alle objektene i denne listen, bortsett fra figurer, bør også ha alternativ tekst når de er i grupper)

 • Innebygde objekter

 • Håndskrift

 • Video- og lydfiler

Slik legger du til alternativ tekst:

 1. Høyreklikk bildet eller objektet, og klikk deretter Formater.

Merknad:  For tabeller klikker du Tabeller.

 1. Klikk Alternativ tekst.

 2. Skriv inn en beskrivelse av bildet eller objektet i tekstboksene Tittel og Beskrivelse.

Tips!:  Bruk klare, men kortfattede beskrivelser. "en rød Ferrari" forteller brukeren mer om bildet enn "en bil".

 1. Klikk Lukk.

Du finner mer informasjon i Legg til alternativ tekst i en figur, et bilde, et diagram, en tabell, SmartArt-grafikk eller annet objekt.

Til toppen av siden

Angi informasjon om kolonneoverskrifter i Excel-tabeller

I tillegg til å legge til alternativ tekst som beskriver tabellen, er det viktig å angi en overskriftsrad og skrive tydelige kolonneoverskrifter. Dette hjelper alle med å forstå hva som er i tabellen. En kolonne med hundrevis av tall gir mye bedre mening hvis den får en overskrift, som f.eks. «Gjennomsnittlig boligpris». Overskriftsraden er vel så viktig, men på en mindre synlig måte – skjermlesere bruker informasjonen i overskriftsraden til å identifisere rader og kolonner.

Slik angir du en overskriftsrad i en blokk med celler merket som en tabell:

 1. Klikk hvor som helst i tabellen.

 2. Merk av for Overskriftsrad i gruppen Alternativer for tabellstil i kategorien Utforming under Tabellverktøy.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter som hjelper leseren med å forstå hvilken informasjon kolonnen inneholder.

Slik angir du en overskriftsrad i en ny blokk med celler som du merker som en tabell:

 1. Merk cellene du vil ta med i tabellen.

 2. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn.

 3. Merk av for Tabellen har overskrifter.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bruke meningsfull hyperkoblingstekst

Hyperkoblingstekst skal gi en klar beskrivelse av koblingsmålet, ikke bare URL-adressen. Mike's Auto Shop gir for eksempel mer mening enn http://www.mikefixescarsforyou.com

Slik legger du til en hyperkobling i arbeidsboken:

 1. Plasser markøren i cellen der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i kategorien Sett inn for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 3. Skriv inn navnet eller teksten som skal gi en kort beskrivelse av koblingsmålet, i boksen Tekst som skal vises.

 4. Skriv inn URL-adressen for koblingen i Adresse-boksen.

 5. Klikk OK.

Slik endrer du teksten for en hyperkobling:

 1. Merk koblingen, og klikk deretter Hyperkobling i Koblinger-gruppen i kategorien Sett inn for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 2. Foreta de nødvendige endringene i teksten i boksen Tekst som skal vises.

 3. Klikk OK.

I tillegg kan du inkludere skjermtipstekst som vises når når du holder markøren over en hyperkobling. Skjermtipstekst kan brukes omtrent som alternativ tekst. Slik legger du til skjermtipstekst:

 1. Plasser markøren i hyperkoblingen der du vil legge til skjermtipstekst.

 2. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i kategorien Sett inn for å åpne dialogboksen Hyperkobling.

 3. Klikk Skjermtips.

 4. Skriv inn teksten i boksen Skjermtipstekst.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Gi alle arkfaner unike navn

Arknavn skal gi informasjon om hva regnearket inneholder, slik at det blir enklere å navigere gjennom en arbeidsbok. Du bør fjerne alle tomme ark i en arbeidsbok.

Slik endrer du navnet på et ark:

 1. Høyreklikk arkfanen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 2. Skriv inn et kort, unikt navn som beskriver arkinnholdet.

Slik sletter du et ark:

 • Høyreklikk arkfanen, og klikk deretter Slett.

Til toppen av siden

Inkludere teksting for lyd eller videoer

Hvis du bruker ytterligere lyd- eller videokomponenter i en arbeidsbok, bør du sørge for at innholdet er tilgjengelig i andre formater for brukere med funksjonshemninger, for eksempel teksting, utskrifter eller alternativ tekst.

Til toppen av siden

Lær mer

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!