Opprette, svare på eller videresende e-postmeldinger i Outlook på nettet og Outlook.com

Å opprette en melding i Outlook på nettet og Outlook.com er så enkelt som å velge Ny, skrive meldingen og velge Send. Svar på en e-postmelding ved å velge Svar, Svar alle eller videresend den til andre.

Kommentarer: 

Opprette og sende en e-postmelding

 1. Velg Ny øverst på siden for å opprette en ny melding.

  Skjermbilde av Skriv en ny melding-knappen

 2. Du skriver inn navnet eller e-postadressen til personen som skal motta meldingen, på Til-linjen. Listen over foreslåtte kontakter vil oppdateres mens du skriver.

 3. Du kan skrive inn en kort beskrivelse av hva e-postmeldingen handler om, på Legge til et emne-linjen.

 4. Hvis du vil legge ved en fil i meldingen, velg Legg ved-knappen .

  Hvis du vil ha mer informasjon om å legge ved filer i meldingen, kan du se Legge ved filer i Outlook.com eller Outlook på nettet.

 5. Skriv inn meldingen, og velg deretter Send.

Videresende en e-postmelding

Merknad: Du kan bare videresende én melding om gangen.

 1. Velg meldingen du vil videresende.

 2. Velg Flere handlinger-knappen. på høyre side av meldingsruten, og velg deretter Videresend.

  Skjermbilde av Flere handlinger-knappen

 3. Skriv inn meldingen, og velg deretter Send.

Automatisk videresending

Hvis du vil konfigurere automatisk videresending, velger du Innstillinger-knappen > Alternativer eller E-post > Videresending.

Svare på en e-postmelding

 1. Velg meldingen du vil svare på.

 2. Velg Flere handlinger-knappen. på høyre side av meldingsruten, og velg deretter Svar eller Svar alle.

  Skjermbilde av Flere handlinger-knappen

 3. Skriv svaret, og velg Send.

  Kommentarer: 

  • Den opprinnelige e-postmeldingen og historikken vises ikke som standard når en melding er i Svar-modus. Klikk på Vise meldingsloggen for å vise e-postmeldingen i redigeringsprogrammet.

   Skjermbilde av knappen Vise meldingsloggen.

  • Du kan endre standard-knappen fra Svar alle til Svar. Hvis du vil gjøre dette, velg en melding, velg Flere handlinger-knappen. , velg Endre standard, og velg deretter Svar.

   Skjermbilde av Endre standard-knappen.

   Dette endrer standardinnstillingen til Svar. Du trenger bare å gjøre dette trinnet én gang.

Legge til mottakere i Kopi eller Blindkopi-linjene

 • Velg Kopi eller Blindkopi til høyre for Til-linjen hvis du vil legge til mottakere i Kopi- eller Blindkopi-linjene.

  Merknad: Navnene på personene på Blindkopi-linjen er skjult for andre mottakere av meldingen.

  Skjermbilde av Kopi-knappen.

Forkaste et utkast av en e-postmelding

 • Hvis du vil forkaste en meldingskladd, velg Forkast nederst i meldingsruten.

  Skjermbilde av Forkast-knappen.

Tips om bruk av svar, svar til alle og videresend

 • Svar og Svar alle
  Du vil se at SV: er lagt til emnelinjen når du svarer på en melding. Den opprinnelige meldingen er lagt til under den nye meldingen.

  Merknad: Vedlegg i den opprinnelige meldingen er ikke inkludert når du svarer.

 • Videresende
  Prefikset VS: legges til emne-linjen når du videresender en melding, for å varsle mottakeren når de får en videresendt melding. Den opprinnelige meldingen er inkludert i den videresendte meldingen, sammen med vedlegg i den opprinnelige meldingen. Du kan redigere teksten i en videresendt melding eller legge til og fjerne eventuelle vedlegg før du sender.

 • Endre emnelinjen
  Du kan endre emnelinjen for meldingen når du svarer på eller videresender en e-postmelding. Bare slett den eksisterende emnelinjen, og skriv inn den nye.

  Merknad: Du kan ikke endre emnelinjen i Outlook på nettet.

Hvis du vil ha mer informasjon

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×