Opprette spalter i nyhetsbrev

Hva vil du gjøre?

Legge til spalter i deler av et dokument

Formatere et dokument med spalter

Begynne med en mal

Slutte å bruke spalter

Legge til spalter i deler av et dokument

  1. Merk teksten du vil formatere i spalter, eller plasser markøren der du vil at spaltene skal begynne.

  2. Klikk Spalter i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  3. Klikk Flere spalter.

  4. Klikk antallet spalter du ønsker.

  5. Klikk Merket tekst eller Herfra og fremover i Bruk på-listen.

Merknad  

  • Hvis du vil legge til en loddrett strek mellom spaltene, klikker du Spalter på nytt og Flere spalter, og deretter merker du av for Strek mellom. Du kan også justere spaltebredden og -avstanden.

  • Hvis du vil endre oppsettet på nytt lenger nede i dokumentet, merker du tekst eller klikker der du vil endre oppsettet, og deretter følger du den samme fremgangsmåten. Du kan for eksempel bytte fra et oppsett med én spalte til et oppsett med to spalter og deretter bytte tilbake til oppsettet med én spalte på en senere side.

Til toppen av siden

Formatere et dokument med spalter

Du kan følge denne fremgangsmåten før du skriver inn tekst i et tomt dokument.

  1. Klikk Spalter i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  2. Klikk oppsettet du vil bruke.

Dokumentet formateres i spalter.

Merknad  Hvis du vil legge til en loddrett strek mellom spaltene, klikker du Spalter på nytt og Flere spalter, og deretter merker du av for Strek mellom. Du kan også justere spaltebredden og -avstanden.

Til toppen av siden

Begynne med en mal

Den raskeste måten å formatere filen på er å begynne med en mal som allerede har oppsettet du ønsker. Alt du trenger å gjøre, er å erstatte plassholderteksten i malen med din egen tekst.

På webområdet for Microsoft Office.com-maler finner du mange maler. Bare søk etter nyhetsbrev med spalter.

Til toppen av siden

Slutte å bruke spalter

Du finner ikke en angrekommando for å gå tilbake til et format med én spalte i dokumentet, men du kan angre en formatering med flere spalter ved å gjøre følgende.

  • Klikk Spalter i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett, og klikk deretter En for å gå tilbake til et format med én spalte.

Til toppen av siden

Gjelder for: Word Starter, Word 2010, Word 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk