Opprette relasjoner i diagramvisning i Power Pivot

Arbeid med flere tabeller gjør dataene mer interessante og relevante for pivottabellene og rapportene der disse dataene brukes. Når du arbeider med dataene i Power Pivot-tillegget, kan du bruke diagramvisning til å opprette og behandle tilkoblingene mellom tabellene du har importert.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Oppretting av tabellrelasjoner krever at hver tabell har en kolonne som inneholder samsvarende verdier. Hvis du for eksempel relaterer kunder og ordrer, må hver ordrepost ha en kundekode eller kunde-ID som løses mot én enkelt kunde.

 1. Aktiver Power Pivot og åpnePower Pivot-vinduet. Se Start Power Pivot in Microsoft Excel 2013-tillegget for instruksjoner.

 2. Klikk Diagramvisning i Power Pivot-vinduet. Oppsettet i datavisningsregnearket endres til et visuelt diagramoppsett, og tabellene ordnes automatisk basert på relasjonene.

 3. Høyreklikk et tabelldiagram, og klikk deretter Opprett relasjon. Dialogboksen Opprett relasjon åpnes.

 4. Hvis tabellen er fra en relasjonsdatabase, er en kolonne merket på forhånd. Hvis ingen kolonner er merket på forhånd, velger du en fra tabellen som inneholder dataene som skal brukes til å samsvare radene i hver tabell.

 5. For Relatert oppslagstabell velger du en tabell som har minst én kolonne med data som er relatert til tabellen du nettopp valgte for Tabell.

 6. For Kolonne velger du kolonnen som inneholder dataene som er relatert til Relatert oppslagskolonne.

 7. Klikk Opprett.

Obs!:  Selv om Excel kontrollerer om datatypene samsvarer mellom hver kolonne, verifiserer det ikke at kolonnene faktisk inneholder samsvarende data. Relasjonen opprettes selv om verdiene ikke samsvarer. Hvis du vil kontrollere om relasjonen er gyldig, oppretter du en pivottabell som inneholder felt fra begge tabellene. Hvis dataene ser feil ut (hvis for eksempel cellene er tomme eller den samme verdien blir gjentatt nedover i hver rad), må du velge andre felt og muligens andre tabeller.

Søke etter en relatert kolonne

Når datamodeller inneholder mange tabeller, eller når tabeller inneholder mange felt, kan det være vanskelig å finne ut hvilke kolonner som skal brukes i en tabellrelasjon. En måte å finne en relatert kolonne på er å søke etter den i modellen. Denne teknikken er nyttig hvis du allerede vet hvilken kolonne (eller nøkkel) du vil bruke, men er ikke sikker på om andre tabeller inneholder kolonnen. Faktatabeller i et datalager inneholder for eksempel vanligvis mange nøkler. Du kan starte med en nøkkel i denne tabellen og deretter søke etter andre tabeller i modellen som inneholder den samme nøkkelen. Alle tabeller som inneholder en tilsvarende nøkkel, kan brukes i en tabellrelasjon.

 1. Klikk Finn i Power Pivot-vinduet.

 2. Skriv inn nøkkelen eller kolonnen som søkeord i Søk etter. Søkeord må bestå av et feltnavn. Du kan ikke søke etter karakteristikker for en kolonne eller datatypen den inneholder.

 3. Merk av for Vis skjulte felt under søk etter metadata. Hvis en nøkkel ble skjult for å gjøre modellen mindre rotete, kan det hende at den ikke vises i diagramvisning.

 4. Klikk Søk etter neste. Hvis et treff blir funnet, utheves kolonnen i tabelldiagrammet. Du vet nå hvilken tabell som inneholder en samsvarende kolonne som kan brukes i en tabellrelasjon.

Endre den aktive relasjonen

Tabeller kan ha flere relasjoner, men bare én kan være aktiv. Den aktive relasjonen brukes som standard i DAX-beregninger og pivotrapportnavigering. Inaktive relasjoner kan brukes i DAX-beregninger via USERELATIONSHIP-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se USERELATIONSHIP-funksjonen (DAX).

Flere relasjoner finnes hvis tabellene ble importert på denne måten, der flere relasjoner ble definert for tabellen i den opprinnelige datakilden, eller hvis du oppretter flere relasjoner manuelt for å støtte DAX-beregninger.

Hvis du vil endre den aktive relasjonen, kan du forfremme en inaktiv relasjon. Den gjeldende aktive relasjonen blir inaktiv automatisk.

 1. Pek på relasjonslinjen mellom tabellene. En inaktiv relasjon vises som en prikket linje. (Relasjonen er inaktiv fordi det allerede finnes en indirekte relasjon mellom de to kolonnene.)

 2. Høyreklikk linjen, og klikk deretter Merk som aktiv.

  Obs!:  Du kan bare aktivere relasjonen hvis ingen andre relasjoner er relatert til de to tabellene. Hvis tabellene allerede er relatert til hverandre, men du vil endre relasjonen mellom dem, må du merke gjeldende relasjon som inaktiv og deretter aktivere den nye.

Ordne tabeller i diagramvisning

Hvis du vil se alle tabellene på skjermen, klikker du ikonet Tilpass til skjermstørrelse øverst til høyre i diagramvisningen.

Hvis du vil ordne en komfortabel visning, bruker du kontrollen Dra for å zoome, minikartet, og drar tabellene inn i oppsettet du foretrekker. Du kan også bruke rullefeltene og musehjulet for å bla på skjermen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×