Opprette, redigere og håndtere tilkoblinger til eksterne data

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke Microsoft Office Excel til å opprette og redigere tilkoblinger til eksterne datakilder som er lagret i en arbeidsbok eller i en tilkoblingsfil. Du kan enkelt administrere disse tilkoblinger, inkludert å opprette, redigere og slette dem ved hjelp av dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger .

Sikkerhetsmerknad: Tilkoblinger til eksterne data kan være deaktivert på datamaskinen. Hvis du vil koble til data når du åpner en arbeidsbok, må du aktivere datatilkoblinger ved hjelp av klareringssenteret linjen eller ved å plassere arbeidsboken på en klarert plassering. For mer informasjon, kan du se legge til, fjerne eller endre en klarert plassering for filene dine, legge til, fjerne eller vise en klarert utgiverog vise Mine alternativer og innstillinger i klareringssenteret.

Data i en Excel-arbeidsbok kan komme fra to ulike plasseringer. Dataene kan være lagret direkte i arbeidsboken, eller det kan være lagret i en ekstern datakilde, for eksempel en tekstfil, en database eller en kube for behandling av OLAP (Online Analytical). Den eksterne datakilden er koblet til arbeidsboken via en datatilkobling, som er et sett med informasjon som beskriver hvordan du finner, Logg på, spørring, og få tilgang til den eksterne datakilden.

Når du er koblet til en ekstern datakilde, kan du også utføre en oppdateringsoperasjon for å hente de oppdaterte dataene. Hver gang du oppdaterer data, vises den nyeste versjonen av dataene, inkludert eventuelle endringer som ble gjort i dataene siden de sist ble oppdatert.

Tilkoblingsinformasjonen kan enten være lagret i arbeidsboken eller i en tilkoblingsfil, for eksempel en Office Data Connection (ODC)-fil (ODC) eller en Universal Data Connection (UDC)-fil (*.udcx). Tilkoblingsfiler er spesielt nyttige for delingstilkoblinger regelmessig og forenkle administrasjon.

Hvis du bruker en tilkoblingsfil til å koble til en datakilde, kopierer Excel tilkoblingsinformasjonen fra tilkoblingsfilen til Excel-arbeidsboken. Når du gjør endringer ved hjelp av dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, redigerer du informasjonen for datatilkoblingen som er lagret i den gjeldende Excel-arbeidsboken, og ikke den opprinnelige tilkobling datafilen som kan ha blitt brukt til å opprette tilkoblingen, angitt med filnavnet som vises i egenskapen Tilkoblingsfil. Når du redigerer tilkoblingsinformasjonen (med unntak av egenskapene Tilkoblingsnavn og Beskrivelse for tilkobling ), koblingen til tilkoblingsfilen er fjernet, og egenskapen Tilkoblingsfilen er fjernet.

Dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger hjelper deg med å håndtere en eller flere tilkoblinger til eksterne datakilder i arbeidsboken. Du kan bruke denne dialogboksen til å gjøre følgende:

 • Opprette, redigere, oppdatere og slette tilkoblinger som brukes i arbeidsboken.

 • Kontroller hvor eksterne data som kommer fra, fordi du for eksempel tilkoblingen ble definert av en annen bruker.

 • Vis der hver tilkobling brukes i den gjeldende arbeidsboken.

 • Diagnostisere en feilmelding om tilkoblinger til eksterne data.

 • Omdirigere en tilkobling til en annen server eller datakilde, eller erstatte tilkoblingsfilen for en eksisterende tilkobling.

 • Vise dialogboksen Eksisterende tilkoblinger for å opprette nye tilkoblinger. For mer informasjon, kan du se koble til (importere) eksterne data.

 • Vise dialogboksen Tilkoblingsegenskaper Hvis du vil endre egenskaper for datatilkoblinger, redigere spørringer og endre parametere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilkoblingsegenskaper.

 • Gjør det enkelt å opprette og dele tilkoblingsfiler med brukere.

Hvis du vil håndtere tilkoblinger i gjeldende arbeidsbok, gjør du ett eller flere av følgende:

Identifisere en tilkobling

I den øverste delen av dialogboksen vises alle tilkoblinger i arbeidsboken automatisk med følgende informasjon:

Kolonne

Kommentar

Navn

Navnet på tilkoblingen, definert i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper.

Beskrivelse

En valgfri beskrivelse av tilkoblingen, definert i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper.

Sist oppdatert

Datoen og klokkeslettet da tilkoblingen ble sist oppdatert. Hvis det er tom, er tilkoblingen aldri oppdateres.

Legge til en tilkobling

Vis tilkoblingsinformasjonen

 • Velg en tilkobling, og klikk deretter Egenskaper for å vise dialogboksen Tilkoblingsegenskaper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilkoblingsegenskaper.

Oppdatere eksterne data

 • Klikk pilen ved siden av Oppdater, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil oppdatere bestemte tilkoblinger, velger én eller flere tilkoblinger, og klikk deretter Oppdater.

  • Hvis du vil oppdatere alle tilkoblinger i arbeidsboken, fjerner du alle tilkoblinger, og klikk deretter Oppdater alt.

  • Hvis du vil hente statusinformasjon om en oppdateringsoperasjon, velger én eller flere tilkoblinger, og klikk deretter Oppdateringsstatus.

  • Hvis du vil stoppe gjeldende oppdateringsoperasjon, klikker du Avbryt oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere tilkoblede (importerte) data.

Fjerne en eller flere tilkoblinger

 • Velg én eller flere tilkoblinger som skal fjernes fra arbeidsboken, og klikk deretter Fjern.

  Obs!: 

  • Denne knappen er deaktivert når arbeidsboken er beskyttet eller et objekt, for eksempel en pivottabellrapport, som bruker tilkoblingen er beskyttet.

  • Fjerne en tilkobling bare fjerner tilkoblingen og fjernes ikke objekter eller data fra arbeidsboken.

Viktig!: Fjerne en tilkobling, brytes tilkoblingen til datakilden, og kan føre til utilsiktede konsekvenser, for eksempel forskjellige formelresultater og mulige problemer med andre funksjoner i Excel.

Vis plasseringen til en eller flere tilkoblinger i arbeidsboken

 • Velg én eller flere tilkoblinger, og klikk deretter koblingen Klikk her for å se hvor de valgte tilkoblingene brukes under steder der tilkoblinger brukes i denne arbeidsboken.

  Følgende informasjon vises.

Kolonne

Kommentar

Ark

Regnearket der tilkoblingen brukes.

Navn

Navnet på Excel-spørringen.

Plassering

Referanse til en celle, et område eller et objekt.

Verdi

Verdien av en celle eller en tom verdi for et celleområde.

Formel

Formelen i en celle eller et celleområde.

Hvis du velger en annen tilkobling øverst i dialogboksen fjernes visningen av gjeldende informasjon.

Ved hjelp av dialogboksen Tilkoblingsegenskaper eller veiviseren for datatilkobling, kan du bruke Excel til å opprette en Office Data Connection (ODC)-fil (ODC).

 1. Gjør noe av følgende:

 2. Lagre informasjon om tilkobling til en tilkoblingsfil ved å klikke Eksporter tilkoblingsfil i kategorien definisjon i dialogboksen Egenskaper for tilkobling for å vise dialogboksen Lagre fil, og deretter lagre gjeldende tilkobling informasjon til en ODC-fil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilkoblingsegenskaper.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×