Opprette, redigere eller slette en relasjon

Når du har opprettet en tabell for hvert emne i databasen, må du angi verktøy som Office Access 2007 kan bruke til å hente informasjonen når det er behov. Du gjør dette ved å plassere fellesfelt i tabeller som er relaterte, og ved å definere tabellrelasjoner mellom tabellene. Du kan deretter opprette spørringer, skjemaer og rapporter som viser informasjon fra flere tabeller samtidig.

Denne artikkelen beskriver trinnvise fremgangsmåter for å opprette, redigere og slette tabellrelasjoner. Du lærer hvordan du gjennomfører referanseintegritet for å hindre opprettelsen av isolerte poster, hvordan du angir sammenføyningstypen for å bestemme hvilke poster fra hver side i en relasjon som inkluderes i et spørringsresultat, og hvordan du angir gjennomgripende alternativer for å holde referanser synkronisert.

Hvis du vil ha mer informasjon om tabellrelasjoner, kan du se artikkelen Veiledning for tabellrelasjoner.

I denne artikkelen

Opprette en tabellrelasjon

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av dokumentfanen Relasjoner

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av Feltliste-ruten

Redigere en tabellrelasjon

Gjennomføre referanseintegritet

Slette en tabellrelasjon

Opprette en tabellrelasjon

Du kan opprette en tabellrelasjon i Relasjoner-vinduet eller ved å dra et felt til et dataark fra Feltliste-ruten. Når du oppretter en relasjon mellom tabeller, behøver ikke fellesfelt å ha samme navn, selv om de ofte har samme navn. Fellesfeltene må ha samme datatype. Hvis primærnøkkelfeltet er et Autonummer-felt, kan imidlertid sekundærnøkkelfeltet også være et Tall-felt hvis egenskapen .Feltstørrelse for begge felt er den samme. Du kan for eksempel koble et Autonummer-felt til et Tall-felt hvis egenskapen Feltstørrelse for begge feltene er satt til Langt heltall. Når begge fellesfeltene er Tall-felt, må de ha samme innstilling for egenskapen Feltstørrelse.

Til toppen av siden

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av dokumentfanen Relasjoner

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Gå til gruppen Vis/skjul på fanen Databaseverktøy, og klikk Relasjoner.

  Båndet i Access

 4. Hvis du ikke har definert noen relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell automatisk. Hvis den ikke vises, velger du kategorien Utforming, går til gruppen Relasjoner og klikker Vis tabell.

  Båndutformingsfanen i relasjonergruppen

  Dialogboksen Vis tabell viser alle tabellene og spørringene i databasen. Hvis du vil se bare tabeller, klikker du Tabeller. Hvis du vil se bare spørringer, klikker du Spørringer. Hvis du vil se begge deler, klikker du Begge.

 5. Velg én eller flere tabeller eller spørringer, og klikk deretter Legg til. Når du er ferdig med å legge til tabeller og spørringer i dokumentfanen Relasjoner, klikker du Lukk.

 6. Dra et felt (vanligvis primærnøkkelen) fra en tabell til fellesfeltet (sekundærnøkkelen) i den andre tabellen. Hvis du vil dra flere felt, holder du nede CTRL-tasten, klikker hvert felt, og deretter drar du dem.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

  Dialogboksen Redigere relasjoner

 7. Kontroller at feltnavnene som vises, er fellesfeltene for relasjonen. Hvis et feltnavn er feil, klikker du feltnavnet og velger det aktuelle feltet fra listen.

  Når du skal gjennomføre referanseintegritet for denne relasjonen, merker du av for Gjennomfør referanseintegritet. Hvis du vil ha mer informasjon om referanseintegritet, kan du se delen Gjennomføre referanseintegritet

  Se også artikkelen Veiledning for tabellrelasjoner.

 8. Klikk Opprett.

  Det trekkes en relasjonslinje mellom de to tabellene. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises linjen som tykkere i hver ende. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises også tallet 1 over den tykke delen på én side av relasjonslinjen, og uendeligsymbolet () vises over den tykke delen på den andre siden av linjen slik det vises i den følgende illustrasjonen.

Dra et felt fra en tabell til det samsvarende feltet i en annen tabell

Obs!: 

 • Opprette en én-til-én-relasjon    Begge fellesfeltene (vanligvis primærnøkkel- og sekundærnøkkelfeltene) må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for disse feltene skal settes til Ja (ingen dubletter). Hvis begge feltene har en unik indeks, oppretter Access en én-til-én-relasjon.

 • Opprette en én-til-mange-relasjon    Feltet på én-siden (vanligvis primærnøkkelen) i relasjonen må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes til Ja (ingen dubletter). Feltet på mange-siden skal ikke ha en unik indeks. Det kan ha en indeks, men den må tillate dubletter. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes enten Nei eller Ja (dubletter tillatt). Når et felt har en unik indeks og det andre ikke har det, oppretter Access en én-til-mange-relasjon.

Til toppen av siden

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av Feltliste-ruten

I Office Access 2007 kan du legge til et felt i en eksisterende tabell som er åpen i dataarkvisning, ved å dra feltet fra Feltliste-ruten. Feltliste-ruten viser felt som er tilgjengelige i relaterte tabeller, og den viser felt som er tilgjengelige i andre tabeller i databasen. Når du drar et felt fra en annen (ikke-relatert) tabell og deretter fullfører oppslagsveiviseren, opprettes en ny én-til-mange-relasjon automatisk mellom tabellen i Feltliste-ruten og tabellen som du har dratt feltet til. Denne relasjonen, som er opprettet av Access, gjennomfører ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se delen Redigere en tabellrelasjon for mer informasjon.

Åpne en tabell i dataarkvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til feltet i og opprette relasjonen til, og deretter klikker du Dataarkvisning på hurtigmenyen.

Åpne Feltliste-ruten

 • Klikk Legg til eksisterende felt i gruppen Felt og kolonnerDataark-fanen.

  Båndet i Access

  Feltliste-ruten vises.

  Feltlisterute

Feltliste-ruten viser alle de andre tabellene i databasen, gruppert i kategorier. Når du arbeider med en tabell i dataarkvisning, vises felt i én av to kategorier i Feltliste-ruten: Felt som er tilgjengelige i relaterte tabeller, og Felt som er tilgjengelige i andre tabeller. Den første kategorien viser alle tabellene som har en relasjon til tabellen du arbeider med. Den andre kategorien viser alle tabellene som tabellen ikke har relasjoner til.

Når du klikker plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn i Feltliste-ruten, ser du en liste over alle feltene som er tilgjengelige i denne tabellen. Hvis du vil legge til et felt i tabellen, drar det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen i dataarkvisning.

Legge til et felt og opprette en relasjon fra Feltliste-ruten

 1. Klikk Legg til eksisterende felt i gruppen Felt og kolonnerDataark-fanen.

  Båndet i Access

  Feltliste-ruten vises.

 2. Klikk plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn under Tilgjengelige felt i andre tabeller for å vise listen over felt i denne tabellen.

 3. Dra det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen som er åpen i dataarkvisningen.

 4. Når innsettingslinjen vises, slipper du feltet på plass.

  Oppslagsveiviseren startes.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre oppslagsveiviseren.

  Feltet vises i tabellen i dataarkvisning.

Når du drar et felt fra en annen (ikke-relatert) tabell og deretter fullfører oppslagsveiviseren, opprettes en ny én-til-mange-relasjon automatisk mellom tabellen i Feltlisten og tabellen som du har dratt feltet til. Denne relasjonen, som er opprettet av Access, gjennomfører ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se delen Redigere en tabellrelasjon for mer informasjon.

Til toppen av siden

Redigere en tabellrelasjon

Du endrer en tabellrelasjon ved å velge den i dokumentfanen Relasjoner og deretter redigere den.

 1. Plasser markøren nøyaktig slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter linjen for å merke den.

  Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Dobbeltklikk relasjonslinjen mens den er merket.

  eller

  Klikk Rediger relasjoner i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

Åpne dialogboksen Redigere relasjoner

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Gå til gruppen Vis/skjul på fanen Databaseverktøy, og klikk Relasjoner.

  Dokumentfanen Relasjoner vises.

  Hvis du ikke har definert noen relasjoner, og dette er første gang du åpner dokumentfanen Relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 4. Gå til Utforming-fanen, videre til gruppen Relasjoner, og klikk Alle relasjoner.

  Båndutformingsfanen i relasjonergruppen

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen), og at relasjonene ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen Veiledning for navigasjonsruten.

 5. Klikk relasjonslinjen for relasjonen du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 6. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  eller

  Klikk Rediger relasjoner i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

  Dialogboksen Redigere relasjoner

 7. Utfør endringene, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Redigere relasjoner lar deg endre en tabellrelasjon. Du kan endre tabellene eller spørringene på begge sider av relasjonen eller feltene på begge sider. Du kan også angi sammenføyningstypen, eller du kan gjennomføre referanseintegritet og velge et gjennomgripende alternativ. Hvis du vil ha mer informasjon om sammenføyningstypen og hvordan du angir den, kan du se delen Angi sammenføyningstypen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjennomfører referanseintegritet og velger et gjennomgripende alternativ, kan du se se delen Gjennomføre referanseintegritet.

Angi sammenføyningstypen

Når du definerer en tabellrelasjon, overføres informasjon om relasjonen til spørringsutformingene. Hvis du for eksempel definerer en relasjon mellom to tabeller og du deretter oppretter en spørring som bruker de to tabellene, velger Access automatisk samsvarende felt som standard, basert på feltene angitt i relasjonen. Du kan overstyre disse innledende standardverdiene i spørringen, men verdiene som angis av relasjonen, er ofte riktige. Det kan være nyttig og tidsbesparende å angi standarder ved å opprette relasjoner fordi du ofte finner samsvar mellom og setter sammen data fra flere tabeller i alle databaser, unntatt de minst kompliserte.

En spørring for flere tabeller kombinerer informasjon fra flere tabeller ved å finne samsvar mellom verdiene i fellesfelt. Operasjonen som finner samsvar mellom og kombinerer verdier, kalles en sammenføyning. La oss for eksempel tenke at du vil vise kundeordrer. Du oppretter en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen, i feltet Kunde-ID. Spørringsresultatet inneholder kundeinformasjon og ordreinformasjon for bare de radene der et samsvar ble funnet.

Én av verdiene som du kan angi for hver relasjon, er sammenføyningstypen. Sammenføyningstypen bestemmer hvilke poster som skal inkluderes i et spørringsresultat. Anta for eksempel igjen at du har en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen i fellesfeltene som representerer Kunde-ID. Spørringen bruker standardsammenføyningstypen (kalt en indre kobling), og den returnerer bare Kunde-radene og Ordre-radene der fellesfeltene (også kalt sammenføyde felt) er like.

Tenk deg imidlertid at du vil inkludere alle kunder, også kunder som ikke har lagt inn ordrer ennå. Når du skal gjøre dette, må du endre sammenføyningstypen fra en indre kobling til en venstre ytre kobling. En venstre ytre kobling returnerer alle radene i tabellen på venstre side i relasjonen og bare de som samsvarer i tabellen til høyre. En høyre ytre kobling returnerer alle radene til høyre og bare de som samsvarer mot venstre.

Obs!: I dette tilfellet refererer venstre og høyre til plasseringen av tabellene i dialogboksen Rediger relasjoner, ikke i dialogboksen Relasjoner.

Du bør vurdere hvilket resultat du hyppigst ønsker fra en spørring som føyer sammen tabellene i denne relasjonen, og deretter angi sammenføyningstypen tilsvarende.

Angi sammenføyningstypen

 1. Klikk Sammenføyningstype i dialogboksen Rediger relasjoner.

  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper vises.

 2. Klikk valget ditt, og klikk deretter OK.

Den følgende tabellen (Kunder- og Ordrer-tabellene brukes) viser de tre valgene som vises i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper, sammenføyningstypen som brukes, og om alle rader eller samsvarende rader returneres for hver tabell.

Valg

Relasjonssammenføyning

Venstre tabell

Høyre tabell

1. Ta med bare de radene der de sammenføyde feltene er like i begge tabeller.

Indre kobling

Samsvarende rader

Samsvarende rader

2. Ta med ALLE poster fra Kunder og de postene i Ordrer som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Venstre ytre kobling

Alle rader

Samsvarende rader

3. Ta med ALLE poster fra Ordrer og de postene i Kunder som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Høyre ytre kobling

Samsvarende rader

Alle rader

Når du velger alternativ 2 eller alternativ 3, vises en pil på relasjonslinjen. Denne pilen peker på siden av relasjonen som bare viser samsvarende rader.

Utføre endringene i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på fanen Databaseverktøy.

  Båndet i Access

  Dokumentfanen Relasjoner vises.

  Hvis du ikke har definert noen relasjoner, og dette er første gang du åpner dokumentfanen Relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 4. Gå til Utforming-fanen, videre til gruppen Relasjoner, og klikk Alle relasjoner.

  Båndutformingsfanen i relasjonergruppen

  Alle tabeller som har relasjoner, vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen), og at relasjonene ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen Veiledning for navigasjonsruten.

 5. Klikk relasjonslinjen for relasjonen du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 6. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  eller

  Klikk Rediger relasjoner i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 7. Klikk Sammenføyningstype

 8. Klikk et alternativ i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 9. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Gjennomføre referanseintegritet

Formålet med referanseintegritet er å forhindre isolerte poster og holde referanser synkronisert, slik at du unngår poster som refererer til andre poster som ikke lenger eksisterer. Du gjennomfører referanseintegritet ved å aktivere den for en tabellrelasjon. Når den er angitt, blir operasjoner som bryter med referanseintegritet for en tabellrelasjon, avvist. Dette betyr at Access avviser både oppdateringer som endrer målet for en referanse, og slettinger som fjerner målet for en referanse. Hvis du vil la Access overføre referansemessige oppdateringer og slettinger, slik at alle relaterte rader endres tilsvarende, kan du se delen Angi gjennomgripende alternativer.

Aktivere eller deaktivere referanseintegritet

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på fanen Databaseverktøy.

  Båndet i Access

  Dokumentfanen Relasjoner vises.

  Hvis du ikke har definert noen relasjoner, og dette er første gang du åpner dokumentfanen Relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 4. Gå til Utforming-fanen, videre til gruppen Relasjoner, og klikk Alle relasjoner.

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen), og at relasjonene ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen Veiledning for navigasjonsruten.

 5. Klikk relasjonslinjen for relasjonen du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 6. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  eller

  Klikk Rediger relasjoner i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 7. Merk av for Gjennomfør referanseintegritet.

 8. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Når du har angitt referanseintegritet, gjelder følgende regler:

 • Du kan ikke angi en verdi i sekundærnøkkelfeltet for en relatert tabell hvis denne verdien ikke finnes i primærnøkkelfeltet for primærtabellen. Hvis du gjør dette, opprettes isolerte poster.

 • Du kan ikke slette en post i en primærtabell hvis samsvarende poster eksisterer i en relatert tabell. Du kan for eksempel ikke slette en post i tabellen Ansatte hvis det ligger ordrer som er tilordnet denne ansatte, i tabellen Ordrer. Du kan imidlertid velge å slette en primærpost og alle relaterte tabeller i én operasjon ved å merke av for Slett relaterte poster gjennomgripende.

 • Du kan ikke endre en primærnøkkelverdi i primærtabellen hvis dette forårsaker isolerte poster. Du kan for eksempel ikke endre et ordrenummer i Ordrer-tabellen hvis det finnes linjeelementer tilordnet denne ordren, i tabellen Ordredetaljer. Du kan imidlertid velge å oppdatere en primærpost og alle relaterte poster i én operasjon ved å merke av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende.

  Obs!: Hvis du har problemer med å aktivere referanseintegritet, bør du legge merke til at de følgende betingelsene må være oppfylt før referanseintegritet kan gjennomføres:

  • Fellesfeltet fra den primære tabellen må være en primærnøkkel eller ha en unik indeks.

  • Fellesfeltene må ha samme datatype. Det eneste unntaket er at et Autonummer-felt kan være relatert til et Tall-felt som har innstillingen Langt heltall for egenskapen Felstørrelse.

  • Begge tabellene må finnes i samme Access-database. Referanseintegritet kan ikke gjennomføres med koblede tabeller. Hvis kildetabellene er i Access-format, kan du imidlertid åpne databasen som de er lagret i, og aktivere referanseintegritet i denne databasen.

Angi gjennomgripende alternativer

Det kan oppstå en situasjon der du har behov for å endre verdien på én-siden i en relasjon. I slike tilfeller må alle rader som påvirkes, automatisk oppdateres som en del av én enkelt operasjon. På denne måten fullføres oppdateringen fullstendig, slik at databasen ikke er inkonsekvent – med noen rader oppdatert og andre ikke. Du kan unngå dette problemet i Access ved hjelp av alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende. Når du angir referanseintegritet, velger alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende og deretter oppdaterer en primærnøkkel, oppdaterers automatisk alle felt som refererer til primærnøkkelen.

Det kan også hende at du må slette en rad og alle relaterte poster, for eksempel en Speditør-post og alle relaterte ordrer for denne speditøren. På grunn av dette finnes alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende i Access. Når du angir referanseintegritet og merker av for Slett relaterte poster gjennomgripende, sletter Access automatisk alle poster som refererer til primærnøkkelen, når du sletter posten som inneholder primærnøkkelen.

Aktivere eller deaktivere gjennomgripende oppdatering og/eller gjennomgripende sletting

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på fanen Databaseverktøy.

  Båndet i Access

  Dokumentfanen Relasjoner vises.

  Hvis du ikke har definert noen relasjoner, og dette er første gang du åpner dokumentfanen Relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 4. Gå til Utforming-fanen, videre til gruppen Relasjoner, og klikk Alle relasjoner.

  Alle tabeller som har relasjoner, vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen), og at relasjonene ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen Veiledning for navigasjonsruten.

 5. Klikk relasjonslinjen for relasjonen du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 6. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  eller

  Klikk Rediger relasjoner i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 7. Merk av for Gjennomfør referanseintegritet.

 8. Merk av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende eller Slett relaterte poster gjennomgripende, eller merk av for begge.

 9. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Obs!: Hvis primærnøkkelen er et Autonummer-datatype-felt, har det ingen virkning hvis du merker av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende, ettersom du ikke kan endre verdien i et Autonummer-felt.

Til toppen av siden

Slette en tabellrelasjon

Når du skal fjerne en tabellrelasjon, må du slette relasjonslinjen i dokumentfanen Relasjoner. Plasser markøren nøyaktig slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter linjen. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket. Trykk DEL mens relasjonslinjen er merket. Legg merke til at når du fjerner en relasjon, fjerner du også støtte for referanseintegritet for denne relasjonen, hvis referanseintegritet er aktivert. Opprettingen av isolerte poster på mange-siden i en relasjon blir derfor ikke forhindret automatisk.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Gå til gruppen Vis/skjul på fanen Databaseverktøy, og klikk Relasjoner.

  Båndet i Access

  Dokumentfanen Relasjoner vises.

  Hvis du ikke har definert noen relasjoner, og dette er første gang du åpner dokumentfanen Relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 4. Gå til Utforming-fanen, videre til gruppen Relasjoner, og klikk Alle relasjoner.

  Alle tabeller som har relasjoner, vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen), og at relasjonene ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen Veiledning for navigasjonsruten.

 5. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil slette. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 6. Trykk DEL-tasten.

  eller

  Høyreklikk, og klikk deretter Slett.

 7. Det kan hende at Access viser meldingen Er du sikker på at du vil slette de valgte relasjonene permanent fra databasen?. Hvis denne bekreftelsesmeldingen vises, klikker du Ja.

Obs!: Hvis en av tabellene som brukes i tabellrelasjonen, er i bruk – kanskje av en annen person eller prosess eller i et åpent databaseobjekt, for eksempel et skjema – kan du ikke slette relasjonen. Du må lukke alle åpne objekter som bruker disse tabellene, før du prøver å fjerne relasjonen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×