Opprette punktlister eller nummererte lister

Which Office program are you using?

Word

PowerPoint

Word

Do any of the following:

Add bullets or numbering to text

 1. Select the text that you want to add bullets or numbering to.

  Merknad   Bullets and numbering are applied to each new paragraph.

 2. On the Home tab, under Paragraph, do one of the following:

To add

Click

Bullets

Bulleted List  Punkter-knappen

Numbering

Numbered List  Nummereringsknapp

nummerert disposisjonsliste

Multilevel List  Liste med flere nivåer, and then click the one that you want.

 1. How to restart numbering at 1

  1. Click the item that you want to be the first item in the new list.

  2. On the Format menu, click Bullets and Numbering, and then click the Numbered tab.

  3. Under List numbering, click Restart numbering.

Indent items within a list

 1. Select the lines in the list that you want to indent.

 2. On the Home tab, under Paragraph, click Increase Indent   Øk innrykk-knapp.

Create a bulleted list as you type

 1. Start a new line, type * (asterisk), and then press SPACEBAR or TAB .

 2. Type any text that you want.

 3. Press RETURN to add the next list item.

 4. To finish the list, press RETURN two times.

  Tips!   To move a whole list to the left or the right, click the first bullet or number in the list and drag it to a new location. The whole list moves as you drag, without changing the numbering levels in the list..

Create a numbered list as you type

 1. Start a new line, type 1. (the number 1 followed by a period), and then press SPACEBAR or TAB .

 2. Type any text that you want.

 3. Press RETURN to add the next list item.

 4. To finish the list, press RETURN two times.

  Tips!   To move a whole list to the left or the right, click the first bullet or number in the list and drag it to a new location. The whole list moves as you drag, without changing the numbering levels in the list.

Delete items from a list

 1. Select the items that you want to delete.

 2. Press DELETE .

See also

Stop a bulleted or numbered list

Format a bulleted or numbered list

Create an outline numbered list

PowerPoint

Do any of the following:

Add bullets or numbering to text

 1. Select the text that you want to add bullets or numbering to.

 2. On the Home tab, under Paragraph, do one of the following:

To add

Click

Bullets

Bulleted List  Punkter-knappen

Numbering

Numbered List  Nummereringsknapp

Indent items within a list

 1. Select the lines in the list that you want to indent.

 2. On the Home tab, under Paragraph, click Increase Indent   Øk innrykk-knapp.

Delete items from a list

 1. Select the items that you want to delete.

 2. Press DELETE .

See also

Stop a bulleted or numbered list

Format a bulleted or numbered list

Animate bullet points on a slide

Gjelder for: Word for Mac 2011Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk