Opprette punktlister eller nummererte lister

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Word

Gjør et av følgende:

Legg til punktmerking eller nummerering for tekst

 1. Merk teksten der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

  Merknad: Punktmerking og nummerering brukes på alle nye avsnitt.

 2. Gjør et av følgende under AvsnittHjem-fanen:

Slik legger du til

Klikk

Punktmerking

Punktliste  Punkter-knappen

Nummerering

Nummerert liste  Nummereringsknapp

nummerert disposisjonsliste

Liste med flere nivåer Liste med flere nivåer , og klikk deretter den du vil bruke.

 1. Slik starter du nummereringen på nytt på 1

  1. Klikk elementet som skal være det første elementet i den nye listen.

  2. Klikk Punktmerking og nummereringFormat-menyen, og klikk deretter Nummerert-fanen.

  3. Klikk Start nummerering på nytt under Listenummerering.

Rykk inn elementer i en liste

 1. Merk linjene i listen du vil rykke inn.

 2. Klikk Øk innrykk  Øk innrykk-knappHjem-fanen under Avsnitt.

Opprett en punktliste mens du skriver

 1. Start en ny linje, skriv inn * (stjerne), og trykk deretter MELLOMROM eller TAB.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

 3. Trykk ENTER for å legge til neste listeelement.

 4. Trykk ENTER to ganger for å fullføre listen.

  Tips!: Hvis du vil flytte en hel liste til venstre eller høyre, klikker du det første punktet eller tallet i listen, og drar det til en ny plassering. Hele listen flyttes når du drar, uten at nummereringsnivåene i listen endres.

Opprett en nummerert liste mens du skriver

 1. Start en ny linje, skriv inn 1. (tallet 1 etterfulgt av et punktum), og trykk deretter MELLOMROM eller TAB.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

 3. Trykk ENTER for å legge til neste listeelement.

 4. Trykk ENTER to ganger for å fullføre listen.

  Tips!: Hvis du vil flytte en hel liste til venstre eller høyre, klikker du det første punktet eller tallet i listen, og drar det til en ny plassering. Hele listen flyttes når du drar, uten at nummereringsnivåene i listen endres.

Slett elementer fra en liste

 1. Merk elementet du vil slette.

 2. Trykk DEL.

Se også

Avslutte punktlister eller nummererte lister

Formatere punktlister eller nummererte lister

Opprette en disposisjon med nummerert liste

PowerPoint

Gjør et av følgende:

Legg til punktmerking eller nummerering i tekst

 1. Merk teksten der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Gjør et av følgende under AvsnittHjem-fanen:

Slik legger du til

Klikk

Punktmerking

Punktliste  Punkter-knappen

Nummerering

Nummerert liste  Nummereringsknapp

Rykk inn elementer i en liste

 1. Merk linjene i listen du vil rykke inn.

 2. Klikk Øk innrykk  Øk innrykk-knappHjem-fanen under Avsnitt.

Slett elementer fra en liste

 1. Merk elementet du vil slette.

 2. Trykk DELETE.

Se også

Avslutte punktlister eller nummererte lister

Formatere punktlister eller nummererte lister

Animere punktmerking i et lysbilde

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×