Opprette punktlister eller nummererte lister

Du kan raskt legge til punkter eller numre i eksisterende linjer med tekst, eller Word kan opprette lister automatisk mens du skriver. Hvis du starter et avsnitt med å skrive inn en stjerne etterfulgt av et mellomrom, oppretter Word en punktmerket liste, som standard. Du kan også begynne å skrive inn et nummer, så oppretter Word en nummerert liste. Hvis du ikke vil at teksten skal gjøres om til en liste, kan du klikke på knappen Alternativer for Autokorrektur Knappesymbol som vises og velge et alternativ.

Du kan endre hvordan lister håndteres i alle dokumenter. Hvis du vil lære mer, kan du se Aktivere eller deaktivere automatisk punktmerking eller nummerering.

Du kan lage en liste med bare ett nivå eller med flere nivåer, slik at du kan inkludere flere lister i samme liste. Når du oppretter en punktmerket eller nummerert liste, kan du velge blant følgende:

 • Bruke de praktiske punkttegn- og nummerbibliotekene   
  Bruke standard punkttegn- og nummereringsformater for lister, for å tilpasse listene, eller velge andre formater fra punkttegn- og nummerbibliotekene.

  Punkttegnbiblioteket i Word 2010

 • Formatere punkter eller numre   
  Formatere punkter eller numre forskjellig fra teksten i en liste. Klikk for eksempel på et nummer, og endre nummerfargene for hele listen uten å gjøre endringer i teksten i listen.

  Liste med andre skriftfarger for tall og tekst

 • Bruke bilder eller symboler   
  Opprette en punktmerket liste med bilder for å legge til visuell oppmerksomhet i et dokument eller en nettside.

  Bildepunktliste

 1. Gjør ett av følgende:

  • Skriv inn en * (stjerne) etterfulgt av et mellomrom for å opprette en punktmerket liste.

  • Skriv inn et nummer (1.) hvis du vil opprette en nummerert liste.

 2. Skriv inn teksten du ønsker å bruke, og trykk deretter Enter for å opprette neste element.

  Obs!: Word setter automatisk inn neste punkt eller nummer.

 3. Gjør ferdig listen ved å trykke på ENTER to ganger, eller trykke på TILBAKE for å slette det siste punktet eller nummeret i listen.

 1. Velg elementene du vil legge punktmerking eller nummerering til.

 2. Klikk på Punktmerking eller Nummerering i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

Punktknappen og nummereringsknappen i Word 2010

1 Punktmerking

2 Nummerering

Obs!: Du finner forskjellige punktstiler og nummereringsformater ved å klikke på pil ned ved siden av Punktmerking eller Nummerering.

Du kan øke avstanden mellom linjene i en liste.

 1. Klikk på Mer-pilen ved siden av stilgalleriet, og høyreklikk deretter på Listeavsnitt-stilen, i Stiler-gruppen på Hjem-fanen.

  Flere stiler-knappen i Word 2010

 2. Klikk på Endre.

 3. Klikk på Format, og klikk deretter på Avsnitt i dialogboksen Endre stil.

 4. Fjern merket i avmerkingsboksen Ikke Legg til avstand mellom avsnitt med samme stil.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre linjeavstand mellom punktene i en liste.

 1. Klikk på AlternativerFil-fanen.

  Obs!: Klikk på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen i Word 2007, og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk på Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

 3. .

 4. Merk av i avmerkingsboksene Automatisk punktmerkede lister og Automatisk nummererte lister, under Bruk fortløpende i kategorien Fortløpende autoformatering.

 1. Klikk på et punkt eller nummer i listen for å utheve listen.

 2. Dra listen til en ny plassering.

  Obs!: Hele listen flyttes mens du drar. Nummereringsnivåene endres ikke.

  Klikk listeelementet for å merke listen, og dra den til den nye plasseringen

Du kan gjøre en eksisterende liste om til en liste med flere nivåer ved å endre det hierarkiske nivået for elementene i listen.

 1. Klikk på et element du vil flytte til et annet nivå.

 2. Klikk på PIL NED på Punktmerking eller Nummerering, i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Endre listenivå i Word 2010

 3. Klikk på Endre listenivå, og velg deretter det nivået du vil ha.

Du kan bruke en stil fra galleriet på alle lister med flere nivåer.

 1. Klikk på et element i listen.

 2. Velg PIL NED på Liste med flere nivåer, og velg deretter stilen du vil bruke for liste med flere nivåer, i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Listestiler for flere nivåer i Word 2010

Hvis stilene for lister med flere nivåer som er i galleriet, ikke er det du leter etter, kan du opprette og definere en ny stil for lister med flere nivåer. Du kan bruke den nye listestilen hver gang du starter en ny liste med flere nivåer i et dokument. Den nye listestilen legges automatisk til galleriet med listestiler.

 1. Klikk på PIL NED på Liste med flere nivåer, i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Listestiler for flere nivåer i Word 2010

 2. Klikk på Definer ny liste med flere nivåer.

  Obs!: Når du definerer en stil for lister med flere nivåer, kan du blande nummerering og punktmerking i samme liste. Du kan for eksempel rulle ned og klikke på en punktstil for et bestemt nivå, i boksen Nummerstil for dette nivået.

 3. Fra og med nivå 1 kan du angi nummerformat, skrift og plasseringsvalg, og deretter fortsetter du med å definere hvert nivå du vil bruke i listen med flere nivåer.

 4. Hvis du klikker på OK, vil stilen du definerte for lister med flere nivåer automatisk bli angitt som gjeldende listestil.

  Den

Obs!: Hvis du vil flytte et element med flere nivåer til et annet nummereringsnivå, kan du merke elementet, i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen. Klikk deretter på PIL NED på Punktmerking eller Nummerering, velg Endre listenivå, og klikk deretter på listenivået du vil flytte elementet til.

Hva er forskjellen på kommandoene Definer ny Flernivåliste og Definer ny Listestil ? Kommandoen Definer ny Flernivåliste er praktisk når du skal opprette og lagre en listestil som du ikke kommer til å endre, eller som du skal bruke på et enkeltdokument. Du kan bruke kommandoen Definer ny listestil for å endre stilutformingen du opprettet. Hvis du bruker kommandoen Definer ny listestil for å definere en ny listestil, og deretter endrer stilen, vil hver forekomst av denne listestilen oppdateres i dokumentet.

Enkelte nummererte lister, for eksempel juridiske lister, krever muligheten til å endre nummer manuelt, og at Word endrer numrene som følger på riktig måte. Du kan bruke alternativet Angi nummereringsverdi for å endre et nummer manuelt, mens Word nummererer listen som kommer etter, på nytt

 1. Høyreklikk på nummeret i listen du vil endre.

 2. Klikk på Angi nummereringsverdi, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk på Start ny liste, og endre verdien til det merkede nummeret i boksen Angi verdi.

  • Klikk på Fortsette fra forrige liste, merk avmerkingsboksen Øk verdi (hopp over nummer), og endre verdien til det merkede nummeret i boksen Angi verdi som tilsvarer nivået for nummeret du merket av for.

Se også

Endre linjeavstand mellom punkter i en liste

Endre punktinnrykk

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×