Opprette oppgaver og gjøremålselementer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Mange personer har en liste over ting du kan gjøre – på papir, i et regneark, eller ved å bruke en kombinasjon av papir og elektroniske metoder. Du kan kombinere ulike listene i én liste, utvidet med påminnelser og sporing i Outlook.

Opprette en oppgave

 1. Klikk Oppgaver > Ny oppgave, eller trykk CTRL+SKIFT+K.

  Ny oppgave-kommandoen på båndet

 2. Skriv inn et navn på oppgaven i Emne-boksen. Hvis du har mye å skrive inn, bruker du et kort emne og legger deretter til detaljene i brødteksten for oppgaven.

 3. Hvis oppgaven har en fast start- eller sluttdato, angir du Startdato eller Forfallsdato.

 4. Angi oppgaveprioriteten ved å bruke Prioritet.

 5. Hvis du vil ha et popup-vindu med en påminnelse, merker du av for Påminnelse og angir dato og klokkeslett.

 6. Klikk Oppgave > Lagre og lukk.

Du kan opprette en oppgave på en rask måte ved å basere den på en e-postmelding du har mottatt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en oppgave fra en melding.

 1. Klikk Ny oppgave i Ny-gruppen på Hjem-fanen under Oppgaver.

  Ny oppgave-kommandoen på båndet

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+K for å opprette en ny oppgave.

 1. Skriv inn et navn på oppgaven i Emne-boksen. Du kan legge til flere detaljer i selve oppgaven.

 2. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen på fanen Oppgave.

Du kan opprette en oppgave fra et hvilket som helst Outlook-element, for eksempel en e-postmelding, en kontakt, et kalenderelement eller et notat.

Gjør ett av følgende:

 • Dra en e-postmelding til gjøremålsfeltet

  Du må ordne gjøremålsfeltet etter Startdato eller Forfallsdato for å kunne bruke disse fremgangsmåtene.

  1. Dra elementet til delen for oppgaveliste i gjøremålsfeltet.

  2. Når du ser en rød linje med piler i hver ende plassert der du vil legge oppgaven, slipper du museknappen.

   Skjermbilde av avtaledel i gjøremålsfelt

 • Dra et element til Oppgaver

  Når du drar et element til Oppgaver i navigasjonsruten, kan du bruke funksjonene for et oppgaveelement. Innholdet i elementet, unntatt vedlegg, kopieres til selve oppgaven. Selv om det opprinnelige elementet slettes senere, er oppgaven fortsatt tilgjengelig, inkludert det kopierte innholdet i elementet.

 • Dra elementet til fanen Oppgaver i navigasjonsruten.

  Tips!: Hvis du vil legge til elementet som et vedlegg i oppgaven i stedet for å lime inn teksten i selve oppgaven, høyreklikker du elementet og drar den til oppgavelisten, og klikk deretter Kopier hit som oppgave med vedlegg.

Hvis oppgaven inkluderer en person eller organisasjon i kontaktene dine, kan du opprette en kobling til kontakten.

Obs!: Kontakt koblinger må være aktivert.

Hvordan aktiverer jeg kontakt koblinger?

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Kontakter.

 4. Merk av for Vis kontakter som er koblet til gjeldende element under kobling.

 • Klikk kontakter i en åpen aktivitet nederst i vinduet, klikk en kontakt, og klikk deretter OK.

Som standard vises gjøremålsfeltet i alle Outlook-visninger.

Gjør ett av følgende for å opprette en oppgave:

 • Klikk boksen Skriv inn en ny oppgave i gjøremålsfeltet, og skriv deretter inn en beskrivelse for oppgaven. Trykk ENTER for å fullføre. Oppgaven vises i gjøremålslisten med dagens dato.

 • Dobbeltklikk boksen Skriv inn en ny oppgave i gjøremålsfeltet for å åpne oppgaven i et nytt vindu. Du kan skrive inn flere detaljer om oppgaven.

Tips!: Hvis du vil aktivere eller deaktivere gjøremålsfeltet, i kategorien Vis i gruppen Oppsett klikker Gjøremålsfeltet, og klikk Normal, minimert eller av. Dette endrer gjøremålsfeltet bare i gjeldende visning, ikke i alle visninger.

Listen over daglige oppgaver vises bare i dag- og ukevisningene i Outlook Kalender.

Liste over daglige oppgaver i ukevisning i kalenderen

 1. Hold pekeren i listen over daglige oppgaver under dagen du vil bruke.

 2. Klikk Klikk for å legge til oppgave.

 3. Skriv inn et emne for oppgaven, og trykk deretter ENTER.

  Som standard er startdato og forfallsdato satt til dagen du satte inn oppgaven. Hvis du vil endre start- eller forfallsdatoen for oppgaven, drar du oppgaven til dagen du ønsker. Hvis du vil endre start- og forfallsdatoene manuelt, høyreklikker du oppgaven og klikker deretter Åpne.

Obs!: Hvis du vil aktivere eller deaktivere listen over daglige oppgaver i Kalender i kategorien Vis i gruppen Oppsett klikker du listen over daglige oppgaver, og velg deretter Normal, minimert eller av.

Hva vil du gjøre?

Gjøremålsfelt Aktiviteten er et element som du oppretter i Outlook til å spore til den er fullføringen. Et gjøremålselement er en hvilken som helst Outlook-element, for eksempel en aktivitet, en e-postmelding eller en kontakt, som er flagget for oppfølging. Som standard er alle aktiviteter som flagget for oppfølging når de opprettes, selv om de ikke har noen eller forfallsdato. Derfor når du oppretter en aktivitet eller flagge en e-postmelding eller en kontakt, opprettes et gjøremålselement automatisk.

Når du trenger å raskt angi at et element krever din oppmerksomhet på et senere tidspunkt, er flagging det beste alternativet. Når du vil flagge et element, vises den med et flagg i visningen e-post, oppgaver, i gjøremålsfeltet, og i listen over daglige oppgaver i kalenderen. Flagge en melding eller kontakt opprette ikke en ny oppgave. Fordi gjøremålselementet er fremdeles en e-postmelding eller kontakt etter, flagges, du ikke har mulighet til å tilordne den som en oppgave til noen andre, eller angi fremdriften eller fullføringsprosenten.

En oppgave kan forekomme én eller flere ganger. En regelmessig oppgave kan gjentas med jevne mellomrom, eller den kan gjenta basert på at du merker oppgaven som fullført dato. Du kan for eksempel opprette en regelmessig oppgave for å sende en statusrapport til prosjektlederen på den siste fredagen i hver måned, eller Opprett en regelmessig oppgave for å få en gang én måned etter den siste hurtigbufferen.

Både oppgaver og gjøremålselementer vises i oppgaver, i skal gjøremålsfeltet og i listen over daglige oppgaver i kalenderen. Uansett hvilken visning du er i, holder gjøremålsfeltet deg informert om elementene i Kalender, oppgaver og gjøremål.

Det finnes flere måter å opprette en ny oppgave i Outlook. Du kan bruke oppgave-kommandoen (Klikk Nyfil-menyen), Skriv inn en aktivitet i tekstboksen Skriv en ny oppgave i gjøremålsfeltet fra hvilken som helst visning i Outlook, skriver du inn i et tomt område i listen over daglige oppgaver i kalenderen, eller klikk og Skriv inn i Cli ll her for å legge til en ny oppgave tekstboksen øverst i aktiviteter-visningen. Disse er den raskeste måten å bruke gjøremålsfeltet.

Du kan også opprette en oppgave ved å dra et element, for eksempel en e-postmelding til oppgaver i navigasjonsrute. En kopi av e-postmeldingen opprettes deretter som en aktivitet.

Uansett om du sporer oppgavene som er tilordnet til deg selv (for eksempel påminnelser å svare på e-postmeldinger), eller spore oppgaver som er tilordnet til andre personer (for eksempel fremdriften av noens prosjekt), Outlook-oppgaver er løsningen. Du kan raskt legge til og oppdatere aktiviteter, eller merke dem som fullført. Med oppgaver som er knyttet til Kalender-visningen, har du et rikt grensesnitt for å holde orden på ikke bare avtalene dine, men oppgavene du må fullføre på en gitt dag.

 1. Velg Nyfil-menyen, og klikk deretter oppgave.

  Hurtigtasten for å opprette en ny aktivitet, trykker du CTRL + SKIFT + K.

 2. Skriv inn et navn på oppgaven i Emne-boksen.

  Obs!: Du har nå angitt nok informasjon til å opprette en oppgave. Følgende trinn er valgfrie, men det hjelper deg med å administrere bedre oppgaver i Outlook.

 3. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien oppgave eller fortsette med trinnene nedenfor for å tilpasse oppgaven.

 4. Hvis du vil, angir du Startdato og forfallsdato for aktiviteten.

  Hvis du angir en startdato, settes forfallsdato-feltet automatisk til samme dag. Du kan endre forfallsdato-feltet til datoen du vil bruke.

 5. Hvis du vil at oppgaven skal gjentas, i kategorien oppgave, klikker du Regelmessighet i Alternativer-gruppen.

 6. Velg hyppigheten (Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig ) som oppgaven skal gjentas, og gjør deretter ett av følgende i dialogboksen Regelmessig oppgave:

  • Gjenta basert på et vanlig intervall oppgaven     Velg alternativene for hyppighetsintervallet som du vil bruke i delen mønster for regelmessighet. Merk ikke Lag ny oppgave, eller oppgaven blir ikke gjentas med jevne mellomrom.

  • Gjenta basert på fullføringsdatoen oppgaven     Velg Lag ny oppgave, og Skriv inn hvor mye tid som en ny oppgave må genereres i boksen.

   Hver gang du merker oppgaven som fullført, opprettes en ny oppgave basert på dine spesifikasjoner.

   Tips!: Dette er det beste valget når du ikke vil at den neste påminnelsen for en aktivitet skal vises til den forrige er merket som fullført. Hvis du ikke merker elementet fullført, vises aldri den neste påminnelsen. Hvis du for eksempel hvis du har en påminnelse om å betale fakturaen verktøyet på 15 i hver måned, og du ikke merker forekomst på 15 som fullført, i kan du ser fortsatt det ikke ennå fullførte 15 oppgave. Bare når du har merket 15 oppgave som fullført gjør mai 15 forekomst av aktiviteten vises.

 7. Klikk OK for å lukke dialogboksen Regelmessig oppgave.

 8. Hvis du vil legge til en påminnelse, Merk av for Påminnelse, og skriv deretter inn datoen og klokkeslettet for påminnelsen.

 9. Du kan angi en egendefinert lyden skal spilles av ved påminnelsen. Klikk Knapp , klikker du Bla gjennom, velg lydfilen skal spilles, klikker du Åpne, og klikk deretter OK. Dette endrer påminnelsen lyd bare for denne oppgaven.

 10. Hvis du vil spore fremdriften for denne oppgaven i Status, prioritet og % fullført-boksene, Skriv inn verdiene du vil bruke.

  Feltene Status og % fullført er koblet. Når du endrer verdien i et felt, endres verdien i det andre feltet.

Status

% Fullført

Ikke startet

0

Pågår

1 og 99

Fullført

100

Venter på andre

0-100

Utsatt

0-100

 1. Hvis du vil tilordne en fargekategori til oppgaven, i Alternativer-gruppen i kategorien oppgave Klikk Kategoriser, og klikk deretter en av fargekategoriene på menyen. Klikk Alle kategorier for flere fargekategorier.

  Første gang du bruker en fargekategori blir du bedt om å angi et navn på fargekategorien som gir mer mening for deg. Du kan opprette egendefinerte fargekategorier, tilordne egendefinerte farger til fargekategoriene og tilordne hurtigtaster til fargekategoriene. Klikk OK for å gå tilbake til oppgave-vinduet.

  Tips!: Ombestemt deg om tilordning av en fargekategori? Høyreklikk fargen eller navnet på fargekategorien, og klikk deretter Fjern navn på kategori eller Fjern alle kategorier.

 2. Hvis oppgaven inkluderer en person eller organisasjon i kontaktene dine, kan du opprette en rask kobling til kontakten, ved å klikke kontakter nederst i vinduet, og deretter velge en oppføring. Klikk OK for å lukke dialogboksen Velg kontakter.

  Obs!: Koblinger til kontakter vises ikke på meldingen, kontakter og oppgaver windows som standard. Klikk Lagre og lukk for å aktivere kontaktkobling, i Handlinger-gruppen i kategorien oppgave. Klikk AlternativerVerktøy-menyen i hovedvinduet i Outlook. Klikk Alternativer for kontakter i kategorien Innstillinger, og merk deretter avmerkingsboksen Vis kontaktkobling på alle skjemaer i dialogboksen Alternativer for kontakter under Kontaktkobling. Åpne oppgaven for å fortsette med denne fremgangsmåten.

 3. Hvis du ikke vil at andre skal kunne se en delt aktivitet-oppføring i kategorien oppgave, klikker du privat i Alternativer-gruppen.

 4. Hvis du vil angi Kjørelengde, arbeidstimer og annen faktureringsinformasjon, klikker du Detaljer i Vis-gruppen i kategorien oppgave. Skriv inn informasjonen i tekstboksene Totalt arbeid, faktisk arbeid, Kjørelengde og betalingsinformasjon.

 5. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien oppgave.

Det finnes flere måter å gjøre en e-postmelding til en oppgave eller et gjøremålselement.

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Flagge en e-postmelding for oppfølging

  Flagge en melding er det beste alternativet når du må merke et element din oppmerksomhet på et senere tidspunkt. Når du vil flagge et element, vises den i e-postvisningen med et flagg i oppgaver, i gjøremålsfeltet og i listen over daglige oppgaver i kalenderen. Flagge en melding eller kontakt opprette ikke en ny oppgave. Fordi gjøremålselementet forblir en e-postmelding eller kontakt etter, flagges, du ikke har mulighet til å tilordne den som en oppgave til noen andre, eller angi fremdriften eller fullføringsprosenten.

  1. Høyreklikk flaggkolonnen for en e-postmelding i e-post.

  2. Velg forfallsdato.

   Hvis du vil legge til et oppfølgingsflagg raskt, klikker du flaggkolonnen ved siden av e-postmeldingen. En startdato og forfallsdato på dagens dato angis automatisk.

   Hvis du vil endre Påminnelsestidspunkt, påminnelseslyd, startdato, forfallsdato eller flaggteksten som vises på informasjonslinjen, eller hvis du vil fjerne påminnelsesflagget, Høyreklikk flaggkolonnen ved siden av e-postmeldingen, og klikk deretter Egendefinert eller Legg til påminnelse. Begge alternativene åpne dialogboksen samme, men når du bruker Legg til påminnelse, merket for påminnelse velges automatisk.

   Dialogboksen Oppfølging

 • Dra en e-postmelding til gjøremålsfeltet til å opprette et gjøremålselement

  Du må ordne gjøremålsfeltet etter Startdato eller Forfallsdato for å kunne bruke disse fremgangsmåtene.

  1. Klikk en e-postmelding for å merke den, og deretter dra meldingen til delen for oppgaveliste i gjøremålsfeltet.

  2. Når du ser en rød linje med piler i hver ende plassert der du vil plassere oppgaven, slipper du museknappen.

   Skjermbilde av avtaledel i gjøremålsfelt

 • Dra en e-postmelding til oppgaver-knappen for å opprette en ny aktivitet

  Når du drar en e-postmelding til oppgaver i navigasjonsruten, kan du bruke alle funksjonene i et oppgaveelement og innholdet i e-postmeldingen, unntatt vedlegg, kopieres til brødteksten i oppgaven. Selv om den opprinnelige e-postmeldingen slettes senere, er aktiviteten, inkludert det kopierte innholdet, unntatt vedlegg i e-postmeldingen fremdeles tilgjengelige.

  1. Klikk en e-postmelding for å merke den, og dra den deretter til aktivitet-knappen i navigasjonsruten.

   Hvis du vil legge til meldingen som vedlegg i oppgaven i stedet for å lime inn teksten i selve oppgaven, høyreklikker du meldingen og drar den til oppgavelisten. Klikk Kopier hit som oppgave med vedlegg på hurtigmenyen.

   Et nytt vindu vises, og en kopi av e-innholdet limes inn i selve oppgaven. Emnet for e-postmeldingen blir emnet for aktiviteten. Hvis du vil, kan du endre emnet.

   Obs!: Du har nå angitt nok informasjon til å opprette en oppgave. Følgende trinn er valgfrie, men det hjelper deg med å administrere bedre oppgaver i Outlook.

  2. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien oppgave eller fortsette med trinnene nedenfor for å tilpasse oppgaven.

  3. Hvis du vil, angir du Startdato og forfallsdato for aktiviteten.

   Hvis du angir en Startdato, angi forfallsdato-feltet automatisk for samme dag. Du kan endre forfallsdato til en dato som du vil bruke.

  4. Hvis du vil at oppgaven skal gjentas, i kategorien oppgave, klikker du Regelmessighet i Alternativer-gruppen.

  5. Velg hyppigheten (Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig ) som oppgaven skal gjentas, og gjør deretter ett av følgende i dialogboksen Regelmessig oppgave:

   • Gjenta oppgaven med jevne mellomrom     Velg alternativene for hyppighetsintervallet som du vil bruke i delen mønster for regelmessighet. Merk ikke Lag ny oppgave eller oppgaven blir ikke gjentas med jevne mellomrom.

   • Gjenta basert på fullføringsdatoen oppgaven     Velg Lag ny oppgave, og Skriv inn hvor mye tid som en ny oppgave må genereres i boksen.

    Hver gang du merker oppgaven som fullført, opprettes en ny aktivitet basert på valgene.

    Dette er det beste valget når du ikke vil at den neste påminnelsen for en aktivitet skal vises til forrige lysbilde er markert som fullført. Hvis du ikke merker elementet fullført, vises aldri den neste påminnelsen. Hvis du for eksempel hvis du har en påminnelse om å betale fakturaen verktøyet på 15 i hver måned, og du ikke merker forekomst på 15 som fullført, i kan du ser fortsatt 15 oppgave. Når du har merket 15 oppgaven er fullført, vises mai 15 forekomst av aktiviteten.

  6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Regelmessig oppgave.

  7. Hvis du vil legge til en påminnelse, velger du merket for Påminnelse for å aktivere en påminnelse. Angi datoen og klokkeslettet du vil ha påminnelsen.

  8. Du kan angi en egendefinert lyden skal spilles av ved påminnelsen. Klikk Knapp , klikker du Bla gjennom, velg lydfilen skal spilles, klikker du Åpne, og klikk deretter OK. Dette endrer påminnelsen lyd bare for denne oppgaven.

  9. Hvis du vil spore fremdriften for denne oppgaven, Status, prioritet og % fullført boksene skriver eller velger de ønskede alternativene.

   Feltene Status og % fullført er avhengige av hverandre. Ved å endre verdien i ett felt, endres verdien i det andre feltet tilsvarende.

Status

% Fullført

Ikke startet

0

Pågår

1 og 99

Fullført

100

Venter på andre

0-100

Utsatt

0-100

 1. Hvis du vil tilordne en fargekategori til oppgaven, i Alternativer-gruppen i kategorien oppgave Klikk Kategoriser, og klikk deretter ett av oppføringene fra menyen. Klikk Alle kategorier for flere fargekategorier.

  Første gang du bruker en fargekategori blir du bedt om å oppgi et navn som gir mer mening for deg. Du kan opprette egendefinerte fargekategorier, tilordne egendefinerte farger med fargekategorier og tilordne hurtigtaster. Klikk OK for å gå tilbake til oppgave-vinduet.

  Ombestemt deg om tilordning av en fargekategori? Høyreklikk fargen eller navnet på fargekategorien, og klikk deretter Fjern navn på kategori eller Fjern alle kategorier.

 2. Hvis oppgaven inkluderer en person eller organisasjon i kontaktene dine, kan du opprette en rask kobling til kontakten, ved å klikke kontakter nederst i vinduet, og deretter velge en oppføring. Klikk OK for å lukke dialogboksen Velg kontakter.

 3. Hvis du ikke vil at andre skal kunne se en delt aktivitet-oppføring i kategorien oppgave, klikker du privat i Alternativer-gruppen.

 4. Hvis du vil angi Kjørelengde, arbeidstimer og annen faktureringsinformasjon, klikker du Detaljer i Vis-gruppen i kategorien oppgave. Skriv inn informasjonen i tekstboksene Totalt arbeid, faktisk arbeid, Kjørelengde og betalingsinformasjon.

 5. Klikk Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien oppgave.

Flagge en kontakt er det beste alternativet når du må merke en kontakt din oppmerksomhet på et senere tidspunkt. Flagge en kontakt oppretter et gjøremålselement, med teksten i flagget på informasjonslinjen. Flaggede kontakten vises også i oppgavelisten, gjøremålsfeltet, og i listen over daglige oppgaver i kalenderen. Flagge en kontakt, oppretter ikke et nytt oppgaveelement. Fordi gjøremålselementet forblir en kontakt, kan du ikke har muligheten til å tilordne den som en oppgave til noen andre, eller angi fremdriften eller prosent fullført.

 1. Høyreklikk kontakten i kontakter.

 2. Velg Følg opp på hurtigmenyen, og klikk deretter forfallsdatoen.

  Hvis du vil endre Påminnelsestidspunkt, påminnelseslyd, startdato, forfallsdato eller flaggteksten som vises på informasjonslinjen, eller for å fjerne påminnelsesflagget for, klikker du Egendefinert eller Legg til påminnelse. (Begge alternativene åpne dialogboksen samme, men når du bruker Legg til påminnelse, merket for påminnelse velges automatisk.)

Som standard vises gjøremålsfeltet i alle Outlook-visninger. Du kan slå gjøremålsfeltet på eller av. I tillegg kan du velge å vise en minimert versjon av gjøremålsfeltet, som bruker mindre plass på skjermen. Når du aktiverer eller deaktiverer gjøremålsfeltet eller redusere det i en bestemt visning, gjelder innstillingen bare for denne visningen. Hvis du for eksempel hvis du deaktiverer gjøremålsfeltet i e-postvisningen, forblir deaktivert hver gang du er i e-post-visning, inkludert neste gang du starter Outlook. Det forblir imidlertid på i andre visninger for eksempel Kalender, notater og oppgaver.

 • Hvis du vil slå gjøremålsfeltet på eller av, klikker du visning, velger du Gjøremålsfelt, og klikk deretter Normal, minimert eller av.

 • Hvis du vil opprette en ny oppgave i gjøremålsfeltet, klikker du i tekstboksen Skriv en ny aktivitet (kalles det Inndatapanel for oppgaver, Skriv inn et emne for oppgaven, og trykk deretter ENTER.

  Inndatapanel for oppgaver

  Som standard tilordnes oppgaven en forfallsdato og en startdato som er basert på innstillingen for flagget Angi hurtigklikk. Når du først installere Outlook, vil denne innstillingen er konfigurert som i dag.

  Hvis du oppretter en aktivitet og endrer flagget til annet valg for forfallsdato, vil alle fremtidige oppgaver som du angir i gjøremålsfeltet bruke den nye innstillingen. Du kan alltid overstyre valget som vises, og velg et annet alternativ. Imidlertid når du starter Outlook, den første aktiviteten som er angitt som standard Angi hurtigklikk-flagg angi.

  Hvis du vil endre standardflagget angi, Høyreklikk flaggkolonnen i en visning, klikk Angi hurtigklikk, og velg deretter flagget innstillingen du vil bruke. Alternativene omfatter Ingen dato. Hvis Ingen dato-flagg, blir elementet til å vises i gruppen Ingen dato i gjøremålsfeltet.

  Obs!: Du har nå angitt nok informasjon til å opprette en oppgave. Følgende trinn er valgfrie, men det hjelper deg med å administrere bedre oppgaver i Outlook.

 • Fortsett med følgende fremgangsmåte for å tilpasse oppgaven ved å dobbeltklikke oppgaven i gjøremålsfeltet.

 • Hvis du vil, angir du Startdato og forfallsdato for aktiviteten.

  Hvis du angir en Startdato, angi forfallsdato-feltet automatisk for samme dag. Du kan endre forfallsdato til en dato som du vil bruke.

 • Hvis du vil at oppgaven skal gjentas, i kategorien oppgave, klikker du Regelmessighet i Alternativer-gruppen.

 • Velg hyppigheten (Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig ) som oppgaven skal gjentas, og gjør deretter ett av følgende i dialogboksen Regelmessig oppgave:

  • Gjenta oppgaven med jevne mellomrom     Velg alternativene for hyppighetsintervallet som du vil bruke i delen mønster for regelmessighet. Merk ikke Lag ny oppgave eller oppgaven blir ikke gjentas med jevne mellomrom.

  • Gjenta basert på fullføringsdatoen oppgaven     Velg Lag ny oppgave, og Skriv inn hvor mye tid som en ny oppgave må genereres i boksen.

   Hver gang du merker oppgaven som fullført, opprettes en ny aktivitet basert på valgene.

   Dette er det beste valget når du ikke vil at den neste påminnelsen for en aktivitet skal vises til forrige lysbilde er markert som fullført. Hvis du ikke merker elementet fullført, vises aldri den neste påminnelsen. Hvis du for eksempel hvis du har en påminnelse om å betale fakturaen verktøyet på 15 i hver måned, og du ikke merker forekomst på 15 som fullført, i kan du ser fortsatt 15 oppgave. Når du har merket 15 oppgaven er fullført, vises mai 15 forekomst av aktiviteten.

 • Klikk OK for å lukke dialogboksen Regelmessig oppgave.

 • Hvis du vil legge til en påminnelse, velger du merket for Påminnelse for å aktivere en påminnelse. Angi datoen og klokkeslettet du vil ha påminnelsen.

 • Du kan angi en egendefinert lyden skal spilles av ved påminnelsen. Klikk Knapp , klikker du Bla gjennom, velg lydfilen skal spilles, klikker du Åpne, og klikk deretter OK. Dette endrer påminnelsen lyd bare for denne oppgaven.

 • Hvis du vil spore fremdriften for denne oppgaven, Status, prioritet og % fullført boksene skriver eller velger de ønskede alternativene.

  Feltene Status og % fullført er avhengige av hverandre. Ved å endre verdien i ett felt, endres verdien i det andre feltet tilsvarende.

Status

% Fullført

Ikke startet

0

Pågår

1 og 99

Fullført

100

Venter på andre

0-100

Utsatt

0-100

 1. Hvis du vil tilordne en fargekategori til oppgaven, i Alternativer-gruppen i kategorien oppgave Klikk Kategoriser, og klikk deretter ett av oppføringene fra menyen. Klikk Alle kategorier for flere fargekategorier.

  Første gang du bruker en fargekategori blir du bedt om å oppgi et navn som gir mer mening for deg. Du kan opprette egendefinerte fargekategorier, tilordne egendefinerte farger med fargekategorier og tilordne hurtigtaster. Klikk OK for å gå tilbake til oppgave-vinduet.

  Ombestemt deg om tilordning av en fargekategori? Høyreklikk fargen eller navnet på fargekategorien, og klikk deretter Fjern navn på kategori eller Fjern alle kategorier.

 2. Hvis oppgaven inkluderer en person eller organisasjon i kontaktene dine, kan du opprette en rask kobling til kontakten, ved å klikke kontakter nederst i vinduet, og deretter velge en oppføring. Klikk OK for å lukke dialogboksen Velg kontakter.

 3. Hvis du ikke vil at andre skal kunne se en delt aktivitet-oppføring i kategorien oppgave, klikker du privat i Alternativer-gruppen.

 4. Hvis du vil angi Kjørelengde, arbeidstimer og annen faktureringsinformasjon, klikker du Detaljer i Vis-gruppen i kategorien oppgave. Skriv inn informasjonen i tekstboksene Totalt arbeid, faktisk arbeid, Kjørelengde og betalingsinformasjon.

 5. Klikk Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien oppgave.

Hvis du vil flytte en aktivitet opp eller ned i listen, klikk og dra elementet til den ønskede plasseringen. Når du drar oppgaven, angir en rød linje med piler hvor oppgaven skal plasseres når du slipper museknappen.

Liste over daglige oppgaver vises bare i visningene Outlook-kalenderen dag og uke. Hvis du vil veksle mellom å aktivere eller deaktivere listen over daglige oppgaver i kalenderen, klikker du Vis, pek på Listen over daglige oppgaver, og klikk deretter Normal, minimert eller av.

Liste over daglige oppgaver

For å vise bare Totalt antall aktiviteter, gjør du ett av følgende:

 • Klikk Vis i Kalender, pek på Listen over daglige oppgaver, og klikk deretter minimert.

 • Pek på den øverste kanten av listen over daglige oppgaver. Når pekeren blir et Symbol for størrelseshåndtak , dra kanten til nederst i vinduet.

Hvis du vil opprette nye aktiviteter i listen over daglige oppgaver, må du bruke innstillingen Normal listen over daglige oppgaver.

 1. I listen over daglige oppgaver vises når pekeren hviler, Klikk for å legge til oppgave.

 2. Klikk et tomt område under en dagskolonne.

 3. Skriv inn et emne for oppgaven, og trykk deretter ENTER.

  Som standard tilordnes oppgaven en startdato og forfallsdato for dagen i kolonnen over listen over daglige oppgaver. Hvis du vil endre startdatoen eller forfallsdato for oppgaven, drar du den opprettede oppgaven til dagen oppgaven forfaller. I stedet for å dra aktiviteten, kan du åpne oppgaven og deretter endrer start- og forfallsdato. Hvis du vil gjøre dette, kan du høyreklikker du oppgaven, og klikk deretter Åpne, eller merke elementet, trykker du ESC og trykk deretter ENTER.

 4. Hvis du vil at oppgaven skal gjentas, i kategorien oppgave, klikker du Regelmessighet i Alternativer-gruppen.

 5. Velg hyppigheten (Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig ) som oppgaven skal gjentas, og gjør deretter ett av følgende i dialogboksen Regelmessig oppgave:

  • Gjenta oppgaven med jevne mellomrom     Velg alternativene for hyppighetsintervallet som du vil bruke i delen mønster for regelmessighet. Merk ikke Lag ny oppgave eller oppgaven blir ikke gjentas med jevne mellomrom.

  • Gjenta basert på fullføringsdatoen oppgaven     Velg Lag ny oppgave, og Skriv inn hvor mye tid som en ny oppgave må genereres i boksen.

   Hver gang du merker oppgaven som fullført, opprettes en ny aktivitet basert på valgene.

   Dette er det beste valget når du ikke vil at den neste påminnelsen for en aktivitet skal vises til forrige lysbilde er markert som fullført. Hvis du ikke merker elementet fullført, vises aldri den neste påminnelsen. Hvis du for eksempel hvis du har en påminnelse om å betale fakturaen verktøyet på 15 i hver måned, og du ikke merker forekomst på 15 som fullført, i kan du ser fortsatt 15 oppgave. Når du har merket 15 oppgaven er fullført, vises mai 15 forekomst av aktiviteten.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Regelmessig oppgave.

 7. Hvis du vil legge til en påminnelse, velger du merket for Påminnelse for å aktivere en påminnelse. Angi datoen og klokkeslettet du vil ha påminnelsen.

 8. Du kan angi en egendefinert lyden skal spilles av ved påminnelsen. Klikk Knapp , klikker du Bla gjennom, velg lydfilen skal spilles, klikker du Åpne, og klikk deretter OK. Dette endrer påminnelsen lyd bare for denne oppgaven.

 9. Hvis du vil spore fremdriften for denne oppgaven, Status, prioritet og % fullført boksene skriver eller velger de ønskede alternativene.

  Feltene Status og % fullført er avhengige av hverandre. Ved å endre verdien i ett felt, endres verdien i det andre feltet tilsvarende.

Status

% Fullført

Ikke startet

0

Pågår

1 og 99

Fullført

100

Venter på andre

0-100

Utsatt

0-100

 1. Hvis du vil tilordne en fargekategori til oppgaven, i Alternativer-gruppen i kategorien oppgave Klikk Kategoriser, og klikk deretter ett av oppføringene fra menyen. Klikk Alle kategorier for flere fargekategorier.

  Første gang du bruker en fargekategori blir du bedt om å oppgi et navn som gir mer mening for deg. Du kan opprette egendefinerte fargekategorier, tilordne egendefinerte farger med fargekategorier og tilordne hurtigtaster. Klikk OK for å gå tilbake til oppgave-vinduet.

  Ombestemt deg om tilordning av en fargekategori? Høyreklikk fargen eller navnet på fargekategorien, og klikk deretter Fjern navn på kategori eller Fjern alle kategorier.

 2. Hvis oppgaven inkluderer en person eller organisasjon i kontaktene dine, kan du opprette en rask kobling til kontakten, ved å klikke kontakter nederst i vinduet, og deretter velge en oppføring. Klikk OK for å lukke dialogboksen Velg kontakter.

 3. Hvis du ikke vil at andre skal kunne se en delt aktivitet-oppføring i kategorien oppgave, klikker du privat i Alternativer-gruppen.

 4. Hvis du vil angi Kjørelengde, arbeidstimer og annen faktureringsinformasjon, klikker du Detaljer i Vis-gruppen i kategorien oppgave. Skriv inn informasjonen i tekstboksene Totalt arbeid, faktisk arbeid, Kjørelengde og betalingsinformasjon.

 5. Klikk Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien oppgave.

Hvis du vil flytte en aktivitet opp eller ned i listen, klikk og dra elementet til den ønskede plasseringen. Når du drar oppgaven, angir en rød linje med piler hvor oppgaven skal plasseres når du slipper museknappen.

 1. Åpne oppgaven.

 2. Klikk kontakter nederst i oppgavevinduet.

  Kontakter-knappen mangler

  Hvis du ikke ser knappen kontakter, gjør du følgende:

  1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

  2. Klikk Alternativer for kontakter under kontakter og notater, i kategorien Innstillinger.

  3. Merk av for Vis kontaktkobling på alle skjemaer i dialogboksen Alternativer for kontakter under Kontaktkobling.

 3. Velg kontakten du vil koble til denne aktiviteten i dialogboksen Velg kontakter under elementer.

  Hvis du vil merke flere kontakter, klikker du én kontakt, holder du nede CTRL, og klikk deretter hver ekstra kontakt.

  For å vise koblede elementer fra en kontakt, åpne kontakt, og klikk aktiviteter i Vis-gruppen i kategorien Kontakt. Hvis du vil vise en bestemt elementtype i Vis-listen, klikker du elementtypen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×