Opprette og tilpasse oppføringstyper og lister

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med Business Contact Manager for Outlook, kan du tilpasse skjemaene ved å legge til felt som er relevante for din bedrift, fjerne felt du trenger og flytting av felt til å fremheve informasjonen som er viktigst for deg. Du kan opprette nye skjemaer, legge til lister, tilpasse rapporter, endre salgstrinn og føre kriteriene, velger du feltene for kontakten kortene og tilpasse båndet.

Denne artikkelen dekker å opprette og tilpasse skjemaer, og opprette og redigere lister.

Merknad  Bare eieren av databasen kan tilpasse skjemaer.

Se følgende artikler for å få informasjon om hvordan du tilpasser rapporter. Endre salgstrinn, salgsaktiviteter og påminnelser; endre kundeemne poengsumkriterier; Hvis du velger felt for kontakt-kort; og tilpasse båndet:

Hva vil du gjøre?

Opprette en ny oppføringstype

Tilpasse et skjema

Opprette en ny oppføringstype

Business Contact Manager for Outlook inneholder en rekke ulike typer egendefinerbare skjemaer eller oppføringstyper, inkludert Konto, Forretningskontakt, kundeemne, Salgsmulighet og Forretningsprosjekt.

Du kan bruke standardskjemaer uten å endre dem, eller du kan opprette nye oppføringstyper for å imøtekomme behovene i din bedrift.

Du kan også endre skjemaer ved å legge til og fjerne felt. For informasjon, se legge til eller fjerne felt senere i denne artikkelen.

Nye oppføringstyper, må være basert på posttype for forretningsforbindelsen eller forretningskontakten. Hvordan poster kan kobles og informasjon som deles av dem er beholdt i eventuelle nye oppføringstyper som du oppretter.

Eksempel: Sykkel grossist oppretter tilpassede oppføringstyper

En sykkel grossist må opprette butikk og butikk ansatt poster.

Hver butikk som kjøper fra grossist har flere ansatte som er ansvarlige for innkjøp. Sykkel-grossist selger til mange butikker, hver med sitt eget sett med ansatte som gjør avgjørelser om innkjøp. Grossist du må knytte hver butikk ansatt med sine bestemt butikken for å se en liste over ansatte og eventuelle kommunikasjonen med ansatte i butikken når du viser informasjon om en butikk.

Hvis du vil gjøre dette, oppretter grossist lagre posten som er basert på oppføringstypen Forretningsforbindelse og oppretter en ansattpost i lageret som er basert på oppføringstypen forretningsforbindelse. Grossist velger å basere lagre posten på en forretningsforbindelsesoppføring, fordi oppføringer for forretningsforbindelser viser en liste over beslektede forretningskontakter og alle kommunikasjonsloggelementer fra hver av forretningskontaktene.

Opprette en egendefinert oppføringstype

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk kategorien Business Contact Manager.

 3. Klikk Tilpass, og klikk deretter Tilpass oppføringstyper.

 4. I dialogboksen Tilpass oppføringstyper, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Ny Business Contact-Type for å opprette et nytt skjema som er basert på oppføringstypen forretningsforbindelse.

  • Klikk Ny kontotype for å opprette et nytt skjema som er basert på oppføringstypen forretningsforbindelse.

   Tilpass oppføringstyper med den nye Forretningskontakttype-knappen og Ny forretningsforbindelse-knappen uthevet.

   Kommentarer  

   • Hvis du trenger en ny oppføringstype for enkeltpersoner, velger du Ny Business Contact-Type.

   • Hvis du trenger en ny oppføringstype for organisasjoner eller grupper i en større organisasjon, velger du Ny kontotype. Alle kommunikasjonsloggelementene fra en hvilken som helst post som er koblet til en konto som er oppført i kommunikasjonsloggen for forretningsforbindelsesoppføringen. Hvis du vil ha mer informasjon om forretningsforbindelsesoppføringer, se Lagre informasjon om forretningsforbindelsene dine i Business Contact Manager.

 5. Skriv inn et entall og flertall navn for den nye oppføringstypen i dialogboksen Ny Business Contact eller Nye kontotypen.

 6. Hvis du vil, klikker du Bla gjennom Hvis du vil endre ikonet som vises på hver post av denne typen.

 7. Klikk OK.

  Din nytt posttypen er inkludert i listen over oppføringstyper i dialogboksen Tilpass oppføringstyper.

  Merknad  Din nytt posttypen inneholder alle standardsidene og feltene for forretningsforbindelsen eller forretningskontakten som nytt posttypen basert på. Det inkluderer ikke eventuelle tilpassede sider eller felt du har lagt til andre skjemaer. Du kan tilpasse skjemaet ved å endre feltene og sider, kan du se den neste delen, tilpasse et skjema.

Til toppen av siden

Tilpasse et skjema

Du kan tilpasse skjemaene på flere måter. Du kan legge til eller fjerne sider, inndelinger og felt. Du kan omorganisere feltene på en måte som gir mening for bedriften.

Merknad  Bare eieren av databasen kan tilpasse skjemaer.

Du kan eksportere egendefinerte skjemaer slik at du kan dele dem med andre. Hvis du vil ha mer informasjon om eksport, kan du se eksportere din forretningsoppføringer fra Business Contact Manager.

Viktig  Endringer du gjør i et skjema, endres alle oppføringer av denne typen. For eksempel hvis du fjerner et felt fra forretningskontakt-skjemaet, fjernes dette feltet fra alle forretningskontaktoppføringer.

I denne inndelingen

Slette et skjema

Opprett eller Rediger lister

Åpne et skjema for tilpasning

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk kategorien Business Contact Manager.

 3. Klikk Tilpass, og klikk deretter Tilpass oppføringstyper.

 4. Klikk oppføringstypen du vil tilpasse fra-listen, og klikk deretter Tilpass skjema-knappen.

  dialogboksen for tilpassing av posttyper med knappen for tilpassing av skjema uthevet.

  Tips!  Du kan også tilpasse skjemaer du har åpen. Klikk Skjemaoppsett-knappen på båndet i Tilpass-gruppen.

En tilpasses versjon av skjemaet åpnes. Du kan nå legge til eller fjerne sider, inndelinger og felt eller endre rekkefølgen på delene og feltene i skjemaet.

Merknad  Generelt-siden vises som standard. Klikk Vis for å vise en annen side i sider-gruppen i kategorien Tilpass, og klikk deretter navnet på side.

Til toppen av siden

Opprette en ny side

Du kan opprette opptil fire ekstra sider for et hvilket som helst skjema. Som standard inkluderer de fleste skjemaer sider Generelt, Detaljer og Logg.

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk Vis Vis ikon i sider-gruppen i kategorien Tilpass, og deretter bruker side 1, eller en av de andre sidene for brukeren.

  Det vises en tom side.

  Merknad  Hvis navnet på siden slutter med (skjult), er siden skjult som standard. Du må slå av funksjonen Skjul skal kunne skrive inn data på denne siden av skjemaet.

 3. Hvis siden er skjult, kan du slå av funksjonen Skjul for å vise siden. I sider-gruppen klikker du Skjul Skjul-ikon

  Merknad  Klikk Vis for å kontrollere at siden er ikke lenger skjult, i sider-gruppen. Hvis siden du valgte ikke lenger inneholder (skjult) etter navnet på siden, er synlig.

Du kan nå endre navn på siden eller legge til inndelinger og felt i den. Se legge til eller fjerne feltene og legge til eller fjerne deler senere i denne artikkelen for mer informasjon.

Til toppen av siden

Navn eller gi nytt navn til en side

 1. Klikk Vis i sider-gruppen i kategorien Tilpass, og klikk deretter siden du vil gi nytt navn til.

 2. Klikk Gi nytt navn til siden Ikonet Gi nytt navn i sider-gruppen.

 3. Skriv inn det nye navnet i navn-boksen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Legg til eller fjern inndelinger

Informasjonen i et skjema er organisert i deler. Det er for eksempel en telefonnumre-inndeling som inneholder forskjellige telefonnummerfelt, for eksempel forretnings- og Home i forretningskontakt-skjemaet.

Skjermbildet for oppsett av forretningskontaktskjema med delen for telefonnumre valgt.

Legge til en inndeling

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk Legg til avsnitt Ikonet Legg til gruppe i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Skriv inn et navn for inndelingen i boksen Inndelingsnavn, og klikk deretter OK.

  Merknad  Hvis du vil endre bredden på en inndeling, velger du delen. Kategorien Tilpass, og klikker du enten Stort ikon for brede eller smale Smalt ikon.

Fjerne en inndeling

 1. Klikk inndelingen du vil fjerne.

  Tips!  En inndeling har et navn med en vannrett linje ved siden av navnet på delen. Hvis du vil merke en inndeling, klikker du på eller nær navnet på inndelingen.

  Delen valgte telefonnumre

 2. Klikk Fjern Fjern-ikonet i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

  Kommentarer  

  • Alle felt som er i denne delen er fjernet, men de blir ikke slettet fra Business Contact Manager-databasen. Hvis du vil legge til feltene i skjemaet, kan du se legge til et felt senere i denne artikkelen. Hvis du fjerner felt, slettes ikke feltene eller dataene de inneholder. Eventuelle data som er angitt i feltene er fremdeles lagret i databasen, med mindre du slette feltene.

  • Når du fjerner en inndeling, slettes den fra Business Contact Manager-databasen. Feltene som er inkludert i delen slettes ikke delen. Hvis du vil legge til delen på nytt, kan du legge til en inndeling med samme navn og legg deretter til feltene tilbake til-skjemaet i den delen.

Til toppen av siden

Legg til eller fjern felt.

Du kan legge til forskjellige typer felt i Business Contact Manager for Outlook som du trenger i forretningsdriften. Typen du legger til feltet fastsetter hvilken type informasjon som kan skrives inn eller velges i-feltet.

Hvis du vil skrive inn informasjon i en tekstboks, kan du for eksempel legge et tekstfelt. Hvis du vil velge et element fra en liste, kan du legge til en forhåndsvalgt liste (også kjent som en rullegardinliste); Hvis du vil koble, eller knytte en post til en annen post, kan du legge til et relasjonsfelt.

En blomsterbutikken kan opprette et tekstfelt som heter "Favoritt blomst" der personer trenger å skrive inn hva slags blomster i feltet, og en spesialist oppvarming kan opprette et felt med navnet "Furnace Model" med en liste å velge mellom. Hvis du vil ha mer informasjon om lister, kan du se opprette eller redigere lister senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Legge til et felt

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

  Tips!  Før neste trinn, klikker du inndelingen der du vil legge til feltet. Hvis feltet er ikke der du vil den skal være, kan du dra den til en annen inndeling etter at du har lagt til den.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Legg til felt:

  • I listen klikker du ett av de oppførte feltene, og klikk deretter Legg til i skjemaet.

   Dialogboksen Legg til felt

  • Hvis du vil opprette et nytt felt eller legge til et felt klikker allerede opprettet for et annet skjema, du Ny.

   Gjør ett av følgende i dialogboksen Opprett et nytt felt:

   Opprett et nytt felt    

   1. Skriv inn et navn på feltet, i boksen Feltnavn.

   2. Velg hvilken type data feltet skal inneholde, for eksempel tall fra datatype-listen.

   For denne datatypen

   Velg denne datatypen

   Ord eller setninger opptil 96 tegn

   Tekst

   Tall med eller uten et desimaltegn

   Tall

   Prosenter

   Prosent

   Priser, inntekt eller andre valutarelaterte data

   Valuta

   Svar på enkle spørsmål som Ja eller Nei, På eller Av, Sann eller Usann

   Ja/nei

   Dato- eller klokkeslettinformasjon i formatene som er tilgjengelige i Outlook

   Dato/klokkeslett

   Heltall

   Heltall

   En forhåndsutfylt liste over elementer (verdier) for å spare tid eller opprettholde konsekvensen mellom skjemaer

   Rullegardinlisten

   Webadresse

   URL-adresse

   En kobling til en annen post i databasen

   Relasjon

   Merknad  Du kan ikke endre datatypen for et felt etter at du oppretter feltet. Hvis du vil endre datatypen, slette feltet, og deretter legge til en ny med datatypen du vil bruke.

   1. Hvis det er nødvendig, i listen, velger du et format for dataene i feltet.

    Merknad  Noen datatyper har bare ett format.

   2. Klikk OK.

    Feltet du opprettet, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

   3. Klikk i feltet for å legge til feltet i skjemaet, i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter Legg til i skjemaet.

   Legge til et felt fra et annet skjema    

   1. Klikk Legg til et felt fra et annet skjema.

   2. Velg et felt fra listen, og klikk deretter OK.

    Merknad  Du må opprette et felt for at den skal vises i denne listen.

    Feltet du valgte, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

   3. Klikk i feltet for å legge til feltet i skjemaet, i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter Legg til i skjemaet.

Til toppen av siden

Legge til en relasjon-feltet

Bruk relasjon-feltet til å koble relaterte poster. Alle poster som er koblet til en bestemt post er oppført på den valgte posten, som er kjent som mål post, samme måte som en forretningsforbindelsesoppføring viser en liste over alle forretningskontaktene som er koblet til den.

Merknad  Du kan koble oppføringer av samme type, samt koble oppføringer som er forskjellige.

Lagrer for eksempel i eksempelvirksomhetsdatabasen, hvis du vil koble endelige sykkel med leverandører som har syklene retail butikker bære, du ville:

 • Åpne oppføringstypen leverandør for tilpasning. Relasjon-feltet, vil bli lagt til denne oppføringstypen.

  Dialogboksen Tilpasse oppføringstyper i eksempelforretningsdatabasen med leverandøroppføringstypen valgt.

 • Legge til en relasjonsfelt kalt Detaljhandel til oppføringstypen leverandør med butikker som oppføringstypen mål og Leverandør navn som navnet på målet.

  Kommentarer  

  • Legger til en relasjon-feltet i oppføringstypen opprinnelse, opprettes også en tabell som viser de relaterte postene på posten som mål. I dette eksemplet har leverandørposter (poster opprinnelse) en relasjon-feltet du bruker til å koble for å lagre postene. Lagre postene (målet poster) har en tabell som viser leverandørposter som er knyttet til dem.

  • Tabellen eller målfeltet er ikke redigerbar. Bruk relasjon-feltet til å endre de relaterte postene. I dette eksemplet, kan du gå til leverandørposten fjerne en butikk eller legge til et annet lager. Dette endrer listen over leverandører i tabellen på relaterte lager-poster.

  Opprette et nytt relasjonsfelt i dialogboksen Opprette et nytt felt.

 • Bruk relasjon-feltet i leverandørposter til å koble retail sykkelen lagre postene til leverandørpostene.

  En leverandørpost med butikker oppført i relasjonsfeltet for butikker

 • Kontroller målfeltet på sykkelen retail lagre poster du vil se en liste over leverandører som leverer sykler til disse butikkene.

  Et butikkregister med en liste over forhandlere som leverer sykler til butikken.

Informasjon om eksempeldatabasen for business, kan du se Adventure Works og business eksempeldatabasen.

Hvordan du legger til en relasjon-feltet

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Klikk Ny i dialogboksen Legg til felt.

  Dialogboksen Legg til felt

 4. I dialogboksen Opprett et nytt felt i feltnavn-boksen skriver du inn navnet i Relasjon-feltet.

 5. Klikk relasjon i datatype-listen.

 6. Klikk posttypen som du vil koble den valgte posten til i listen mål oppføringstype.

  Merknad  Hvis posttypen målet er på samme måte som du tilpasser oppføringstypen, feltnavn og navn på målfelt må være forskjellige.

 7. Skriv inn navnet på målfeltet i boksen navn på målfelt.

  Merknad  Navn på målfelt er navnet på tabellen som viser alle de relaterte postene som er knyttet til posten måltypen.

 8. Klikk OK.

  Feltet du valgte, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

 9. Hvis du vil legge til feltet i skjemaet, i dialogboksen Legg til felt klikker du feltet som viser relasjonen i Datatype-kolonnen, og klikk deretter Legg til i skjemaet.

  Merknad  Feltet som viser relasjonen i Datatype-kolonnen er dataregistreringsfelt. Feltet som viser relasjonen mållisten i Datatype-kolonnen, legges automatisk til målet oppføringstype, og det er tabellen som viser alle de relaterte postene du har angitt i Relasjon-feltet.

Til toppen av siden

Fjerning av felter

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk feltet som du vil fjerne fra-skjemaet.

  Merknad  Obligatoriske felt, for eksempel kontonavn, kan ikke fjernes.

 3. Klikk Fjern Fjern-ikonet i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass, eller trykk DELETE-tasten.

  Merknad  Feltet og alle dataene det inneholder kan legges til skjemaet, fordi feltet er fremdeles lagret i Business Contact Manager-databasen. Feltet kan også legges til andre skjemaer fra dialogboksen Legg til felt.

Slette et felt

Advarsel  Hvis du sletter et felt i dialogboksen Legg til felt, sletter du permanent feltet, og vil du miste eventuelle data som ble angitt i dette feltet. Hvis du fjerner eller slette et felt i et skjema, sletter du bare feltet fra-skjemaet. Hvis du legger til feltet til skjemaet, kan du deretter få tilgang til dataene.

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. I dialogboksen Legg til felt, klikker du feltet som du vil slette, og klikk deretter Slett.

  Merknad  Du kan bare slette et felt hvis det ikke brukes i andre skjemaer.

Til toppen av siden

Endre navn på inndelingene, og redigere felt

Du kan gi nytt navn til en inndeling i et skjema, men du kan bare gi nytt navn til feltene som du har opprettet.

Du kan redigere feltene ved å gi dem nye navn, og endre format for dataene som kan velges i-feltet.

Merknad  Du kan ikke endre datatypen for et felt. Du kan slette feltet og deretter legge til en ny med datatypen du vil bruke.

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk inndelingen eller feltet du vil gi nytt navn til eller redigere.

  Merknad  Du kan bare gi nytt navn til feltene som du har opprettet.

 3. Klikk Rediger felt eller del Feltet Rediger eller ikonet Inndeling i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Gi nytt navn til en inndeling     Skriv inn et annet navn for inndelingen i dialogboksen Rediger en inndeling.

  • Redigere et feltnavn som du har opprettet     Skriv inn et annet navn for feltet i dialogboksen Rediger felt.

   Hvis du vil endre formatet på dataene som er tillatt i-feltet i -boksen, klikker du et annet format. Noen felttyper har bare ett formateringsalternativ.

Ordne elementer i et skjema

I et skjema som kan tilpasses, kan du flytte inndelingene på en side eller flytte dem til en annen side og ordne om på feltene.

Flytte en inndeling eller omorganisere felt på en side

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk inndelingen eller feltet du vil flytte.

  Tips!  En inndeling har et navn med en vannrett linje ved siden av navnet på delen. Hvis du vil merke en inndeling, klikker du på eller nær navnet på inndelingen.

  Delen valgte telefonnumre

 3. Dra feltet inndeling eller til en ny plassering på siden, eller Bruk piltastene på tastaturet til å flytte inndelingen eller feltet.

Til toppen av siden

Flytte en inndeling til en annen side

 1. Klikk inndelingen du vil flytte.

  Delen valgte telefonnumre

 2. Klikk Gå til Flytt-ikonet i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Klikk siden du vil flytte inndelingen i dialogboksen Gå til side, og klikk deretter OK.

  Merknad  Hvis en side er skjult, må du slå av funksjonen Skjul skal kunne skrive inn data på siden. Klikk siden i Vis-gruppen i kategorien Tilpass. Klikk Skjul Skjul-ikon i sider-gruppen.

Til toppen av siden

Slette et skjema

Advarsel  Hvis du sletter en oppføringstype, mister du eventuelle data som ble angitt i den oppføringstypen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk kategorien Business Contact Manager, og klikk deretter Tilpass.

 3. Klikk Tilpass oppføringstyper.

 4. Velg en oppføringstype som du har opprettet i dialogboksen Tilpass oppføringstyper.

  Merknad  Du kan bare slette oppføringstyper som du har opprettet. Du kan ikke slette standard oppføringstypene.

 5. Klikk Slett oppføringstype.

Til toppen av siden

Opprett eller Rediger lister

Når du ofte skriver inn de samme dataene i et skjema, er det enklere og mer konsekvent til å opprette en liste som du kan velge fra.

Opprette en liste

 1. Åpne et skjema for tilpasning.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Klikk Ny i dialogboksen Legg til felt.

 4. I datatype-listen, velger du rullegardinlisten.

  Merknad  For en liste er også det eneste valget for format - rullegardinlisten.

 5. Klikk OK.

 6. Legge til elementer i listen.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til for å legge til et element (en verdi) i listen i dialogboksen Rediger lister.

  2. Skriv inn navnet på verdien i Varenavn-boksen i dialogboksen Legg til element.

  3. Klikk OK.

   I dialogboksen Rediger lister i verdi-kolonnen, vises elementet du har lagt til.

  4. Hvis du vil legge til et annet element i listen, kan du gjenta denne prosessen.

 7. Hvis du vil flytte et element opp eller ned i listen, velger du verdien du vil flytte, og deretter klikk pil opp eller pil ned.

 8. Hvis du vil velge ett element skal være standardverdien i-feltet, velger du verdien, og klikk deretter knappen Angi som standard.

  Merknad  Hvis det er ett element som brukes oftest, kan du gjøre det standardverdien for å spare tid når du fyller ut skjemaet.

 9. Klikk OK.

Redigere en liste

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk kategorien Business Contact Manager, og klikk deretter Tilpass.

 3. Klikk Rediger lister.

 4. I dialogboksen Rediger lister klikker du listen du vil redigere.

  Når du velger en liste, vises elementene i listen i verdi-kolonnen.

  Dialogboksen Redigere lister

 5. Gjør ett av følgende for å redigere listen:

  Legg til en verdi i listen     Klikker du Legg til, skriver du inn navnet på elementet, og klikk deretter OK.

  Gi nytt navn til en verdi     Klikk et element, og klikk deretter knappen Gi nytt navn. Skriv inn det nye navnet, og deretter klikker du OK.

  Fjerne en verdi eller erstatte den med en annen verdi     Klikk et element, og klikk deretter Slett-knappen. Hvis du vil erstatte verdien, velger du en annen verdi i listen, og klikk deretter OK. Hvis du vil fjerne den, klikker du OK.

  Flytte en verdi oppover eller nedover i listen     Klikk et element og klikker opp eller pil ned.

  Gjøre et element til standardverdi     Klikk elementet, og velger deretter knappen Angi standard.

 6. Klikk OK når du har fullført alle endringene i dialogboksen Rediger lister.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010, Office 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk