Office
Logg på

Opprette og skrive ut etiketter ved hjelp av utskriftsfletting

Når du vil bruke etiketter til å sende en masseutsendelse til personer på adresselisten, kan du bruke utskriftsfletting til å opprette et ark med adresseetiketter. Hver etikett inneholder en adresse fra listen. Du kan også opprette og skrive ut etiketter uten å bruke utskriftsfletting.

Obs!: Hvis du vil flette utskrifter direkte til konvolutter, kan du se Utskriftsfletting med konvolutter.

Tre filer i utskriftsflettingen, som er et hoveddokument pluss en adresseliste som produserer sett med brev eller e-postmeldinger, konvolutter eller etiketter.

Dette er dokumentene som er involvert i å opprette og skrive ut etiketter med utskriftsfletting:

 • Hoveddokumentet
  Dette er dokumentet du bruker til å konfigurere oppsettet for etikettene i utskriftsflettingen. Du kan også konfigurere innhold du vil gjenta på hver etikett, for eksempel firmalogo eller avsenderadressen på fraktetiketter.

 • Adresselisten
  Adresselisten er datakilden Word bruker i utskriftsflettingen. Det er en fil som inneholder adressene som skal skrives ut på etikettene.

Når du kombinerer disse to dokumentene, får du adresseetiketter.

Trinn 1: Sett opp adresselisten

Adresselisten kan være et Excel-regneark, en katalog med Outlook-kontakter, en Access-database eller en Office-adresseliste. Den inneholder postene Word bruker til å hente informasjon fra for å lage adressene til etikettene.

 • Hvis du ennå ikke har en adresseliste, kan du opprette en ny liste i Word under utskriftsflettingen.

 • Hvis du bruker et Excel regneark, må du sjekke at kolonnen for postnummer eller poststed er formatert som tekst, slik at du ikke mister nuller. Ønsker du mer informasjon, se Klargjøre Excel-datakilden for utskriftsfletting i Word.

 • Hvis du vil bruke Outlook-kontaktene dine, må du påse at Outlook er standard e-postprogram.

Trinn 2: Klargjøre hoveddokumentet for etikettene

 1. Åpne Word, velg Fil > Ny > Tomt dokument.

 2. I Start utskriftsfletting-gruppen på Utsendelser-fanen, velger du Start utskriftsfletting > Etiketter.

  Klikk Start utskriftsfletting, og velg etiketter for å opprette et ark med etiketter å flette til.

 3. Velg etikettleverandør i Etikettleverandører-listen under Etikettinformasjon, i dialogboksen Etikettalternativer.

  Alternativer for etikettleverandør og produktnummer

 4. Velg det nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken i Produktnummer-listen.

  Obs!: Hvis du bruker en skriver med fortløpende mating, vi du få en annen liste over produktnumre. Husk å velge Skrivere med fortløpende mating under Skriverinformasjon for å se den relevante listen.

 5. Velg OK.

  Dimensjonen og formen på de valgte etikettene skal vises i dokumentet. Hvis de ikke gjør det, velger du Vis rutenettlinjerOppsett-fanen i Tabell-gruppen.

  En side med tomme etiketter i Word 2016

Trinn 3: Koble adresselisten til etikettene

 1. Utsendelser-fanen i gruppen Start utskriftsfletting, velger du Velg mottakere, og deretter ett av følgende alternativer:

  Kommandoen Skriv inn en ny liste

  • Hvis du ikke har en adresseliste, velger du Lag en ny liste og oppretter en.

   eller

  • Hvis adresselisten er i et Excel-regneark, en Access-database eller en annen type datafil, velger du Bruk en eksisterende liste. Deretter går du til listen og velger Åpne.

   eller

  • Hvis du bruker Outlook-kontaktene dine, velger du Velg blant Outlook-kontaktene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lage etiketter for hele adresselisten, kan du gå til «Trinn 4: Legge adressene til etikettene.»

   eller

  • For å lage etiketter for bare noen av navnene i listen velger du Rediger mottakerlisteUtsendelser-fanen.

   Velg Rediger mottakerliste i Start sammenslåing-gruppen i Masseutsendelser-fanen i utskriftsfletting i Word.

 3. Velg navnene du vil legge til på etikettene i boksen Mottakere for utskriftsfletting.

  Velge rader ved å aktivere avmerkingsboksen

  Obs!: Du kan også sortere eller filtrere listen, slik at det blir enklere å finne navn og adresser.

Trinn 4: Legge adressene til etikettene.

Adresseområdet er et flettefelt. Du bruker flettefeltet, også kalt en plassholder, for å merke stedet der du vil at adressene skal vises på etiketten.

Tips!: Hvis du vil legge til et bilde på etiketten så det vises før adresseområdet, for eksempel en logo, er det best å gjøre det nå. Følg retningslinjene i avsnittet «Legge til et bilde i etiketten» i trinn 4.

 1. Velg Adresseområde i Skriv og sett inn felter-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Velg Adresseområde i Skriv og sett inn felter-gruppen på Masseutsendelser-fanen i utskriftsfletting i Word.

 2. I dialogboksen Sett inn adresseområde velger du et format for mottakerens navn slik det skal vises på konvolutten.

  Alternativer for adresseområde

  Obs!: Hvis du vil bla gjennom postene i datakilden og se hvordan en adresse vises på etiketten, velger du Forhåndsvis resultater, og deretter Neste Neste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet innspillingsknapp eller Forrige Forrige innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet innspillingsknapp.

 3. Velg OK.

  Tips!: Hvis du vil endre hvordan adresseområdet er justert på etikettene, velger du adresseområdet, og deretter Venstrejuster, Sentrer, Høyrejuster eller Blokkjuster, på Hjem-fanen i Avsnitt-gruppen.

 4. Velg Oppdater etiketter i gruppen Skriv og Sett inn felt hvis du vil bruke endringen på hver etikett.

  Klikk Oppdater etiketter-knappen på båndet for å bruke endringene på hele etikettarket.

  Obs!: Hvis adressene ikke vises, velger du Forhåndsvis resultater.


Legge til et bilde på etiketten

Du kan sette inn et bilde, for eksempel en logo, på etiketten. Når det er satt inn, kan du endre størrelsen, formatet og stilen på bildet.

 1. Når du har valgt et etikettformat i dialogboksen Sett inn adresseområde, plasserer du markøren til venstre for «AddressBlock»-feltkoden.

  Du kan plassere bildet ved å velge Firkant eller Tett i Oppsettalternativer.

 2. Velg Bilder, finn filen du ønsker, merk den og velg deretter Sett innSett inn-fanen.

 3. Hvis det er nødvendig, gjør du ett av følgende for å justere bildet:

  • Endre størrelse manuelt (velg et håndtak), endre retningen (velg rotere), eller flytt (dra) bildet.

   eller

  • Velg Alternativer for oppsett Knappen Alternativer for oppsett og arbeid med de tilgjengelige alternativene.

 4. Hvis du vil se bildet på hver etikett, velg Utsendelser > Oppdater etiketter.

Hvis du vil ha tips om hvordan du kan arbeide med bilder, kan du se Sett inn bilder i Office 2013 og Office 2016.


Kontroller navn på flettefelt

Kontroller at Word finner navnene og adressene i adresselisten.

 1. Velg Samsvarsfelter i Skriv og sett inn felter-gruppen på Masseutsendelse-fanen.

 2. I Tilordne felt-boksen er kolonnen til venstre feltnavnene som Word bruker i et adresseområde. Kolonnen til høyre lar deg sammenligne felt i datakilden med disse feltnavnene. Kontroller at feltnavnene som vises til venstre, samsvarer med navnene på kolonneoverskriftene for postene i adresselisten, slik at Word kan plassere de riktige dataene på riktig sted på etiketten.

  Dialogboksen Tilordne felt
 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis de viste feltnavnene samsvarer med kolonneoverskriftene du brukte for postene i adresselistedatakilden, trenger du ikke gjøre noe.

   eller

  • Hvis (ingen samsvar) vises i et feltnavn som du forventet skulle samsvare med en kolonneoverskrift i datakilden, velger du PIL NED-tasten, og deretter velger du feltnavnet i adresselistedatakilden. Gjenta etter behov.

 4. Velg OK.

Trinn 5: Forhåndsvis og skriv ut etiketter

Foreta en siste sjekk før du skriver ut etikettene.

 1. Velg Forhåndsvis resultaterUtsendelser-fanen.

  I Word, på Masseutsendelser-fanen, i Forhåndsvis resultater-gruppen.

 2. For å sikre at navnene og adressene på alle etikettene ser riktige ut, velger du Neste Neste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet innspillingsknapp eller Forrige innspillingsknapp Forrige innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet .

  Tips!:  Hvis du vil gå til begynnelsen av listen, velger du Første Første innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet -knappen, og hvis du vil gå til slutten av listen, velger du Siste Siste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet -knappen.

 3. Velg Fullfør og slå sammen > Skriv ut dokumenter.

  Skjermbilde av Masseutsendelse-fanen i Word som viser kommandoen Fullfør og slå sammen, og tilhørende alternativer.

Trinn 6: Lagre dokumentet etiketter

Når du lagrer dokumentet for utskriftsfletting, forblir det koblet til adresselisten slik at du kan bruke det til neste masseutsendelse. Neste gang du åpner dokumentet for utskriftsfletting, velg Ja når Word spør om du vil beholde koblingen.

For å endre adressene for etikettene i dokumentet for utskriftsfletting

 • Åpne dokumentet for utskriftsfletting for etiketter, og velg Rediger mottakerliste for å sortere, filtrere og velge bestemte adresser.

Se også

Har du spørsmål om Word utskriftsfletting som vi ikke besvart her?

Legg inn et spørsmål i Word-forumet

Hjelp oss med å forbedre Word

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre utskriftsfletting (eller andre funksjoner) i Word? I så fall kan du gå til Word User Voice og fortelle oss det.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×