Opprette og skrive ut etiketter

Opprette og skrive ut etiketter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Word kan du skrive ut én enkelt etikett, et ark med identiske etiketter eller en gruppe ulike etiketter. I Word kan du plassere etikettinnhold i en tabell som er utformet for å samsvare med målene for de kommersielt produserte etikettene du har kjøpt.

For én enkelt etikett eller et ark med identiske etiketter skriver du inn det du vil ha én gang, og hver etikett du vil skrive ut, plasseres i en tabellcelle i Word.

Hvis du har en gruppe ulike etiketter, anbefaler vi å starte dokumentet med en etikettmal. Du finner en mal ved å gå til Fil-fanen i Word og klikke på Ny, og deretter, i søkeboksen, skriver du inn etiketter og trykker på ENTER. Du kan også se etikettmaler i nettleseren, på templates.office.com.

Tips!: Du vil kanskje ha en gruppe etiketter som inneholder informasjon fra en datakilde, som for eksempel navn og adresser i et regneark. Isåfall er det best å lage etiketter med utskriftsfletting.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du vil opprette returadresseetiketter, kan du finne mer informasjon i Opprette returadresseetiketter.

 1. Klikk Masseutsendelser > Etiketter.

  Opprett-gruppen i kategorien Masseutsendelser

 2. Klikk på Alternativer.

 3. I listen Etikettleverandør klikker du firmaet som laget etikettene, eller firmaet og sidestørrelse.

  Liste over etikettleverandører

 4. Klikk på nummeret som samsvarer med det på etikettpakken, under Produktnummer.

  Hvis du ikke ser produktnummeret, kan du konfigurere en egendefinert etikett. Rull ned for disse instruksjonene.

  Obs!: Hvis du bruker en skriver med fortløpende mating, har du en annen produktnummerliste. Pass på at du klikker Skrivere med fortløpende mating under Skriverinformasjon, slik at du ser listen.

 5. Klikk OK.

 6. Skriv inn en adresse eller annen informasjon i Adresse-boksen (bare tekst).

  Alternativer for å lage konvolutter og etiketter

  Hvis du vil opprette en etikett for en adresse fra en elektronisk adressebok som er installert på datamaskinen, klikker du knappen Sett inn adresse.

  Velg navn-knappen i kategorien Masseutsendelser

 7. Hvis du vil endre formateringen, merker du teksten, høyreklikker og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen. Foreta endringene, og klikk deretter OK.

 8. Klikk Hel side med samme etikett under Skriv ut, eller klikk Enkel etikett.

  Hvis du skriver ut én etikett, skriver du inn plasseringen i boksene Rad og Kolonne. hvis du for eksempel har et rutenett med 3x10 etiketter på arket, men bare den siste etiketten gjenstår, skriver du inn 10 i Rad-boksen og 3 i Kolonne-boksen.

 9. Plasser etikettarkene i skriveren før du skriver ut.

  Hvis du vil skrive ut etiketter uten å lagre konfigurasjonen, klikker du Skriv ut.

  Hvis du vil forhåndsvise etikettene i et dokument du kan bruke på nytt, klikker du Nytt dokument. Lagre dokumentet eller skriv ut etikettene ved å klikke Fil > Skriv ut og klikke Skriv ut.

Tips!: Hvis det er første gang du bruker etikettproduktet du har valgt med skriveren, skriver du først ut etiketter på et vanlig papirark for å se om plasseringen av teksten passer i henhold til etikettene på arket.

Hvis du ikke bruker en adresseliste eller en annen datakilde, kan du skrive inn hver etikett. Hvis du vil legge til egendefinert grafikk på etikettene, er det imidlertid enklere å konfigurere bruk av utskriftsfletting.

 1. Klikk Masseutsendelser > Etiketter.

  Opprett-gruppen i kategorien Masseutsendelser

 2. Klikk på Alternativer i Konvolutter og etiketter-boksen.

 3. Klikk på firmaet som laget etikettene, eller firmaet og sidestørrelse, i Etikettleverandør-listen. 

  Liste over etikettleverandører

 4. Under Produktnummer klikker du nummeret som samsvarer med det på etikettpakken.

  Hvis du ikke ser produktnummeret, kan du konfigurere en egendefinert etikett. Rull ned for disse instruksjonene.

  Obs!: Hvis du bruker en skriver med fortløpende mating, har du en annen produktnummerliste. Pass på at du klikker Skrivere med fortløpende mating under Skriverinformasjon, slik at du ser listen.

 5. Klikk OK, og klikk deretter Nytt dokument.

  Alternativer for å lage konvolutter og etiketter

 6. Et nytt dokument åpnes i Word, som inneholder en tabell med mål som samsvarer med etikettproduktet.
  Word oppretter en tabell med dimensjoner som samsvarer med etikettproduktet du har valgt.

 7. Hvis det nye dokumentet ikke viser rutenett, og du ønsker å se dem, velger du Oppsett-fanen. Velg deretter Vis rutenett for å slå visningen av rutenettet på og av.

 8. Skriv inn informasjonen du vil bruke på hver etikett.

 9. Plasser etikettarkene i skriveren før du skriver ut. Deretter klikker du Fil > Skriv ut og klikker Skriv ut.

Tips!: Hvis det er første gang du bruker etikettproduktet du har valgt med skriveren, skriver du først ut etiketter på et vanlig papirark for å se om plasseringen av teksten passer i henhold til etikettene på arket.

Hvis listen over produktnumre ikke inneholder produktnummeret på etikettpakken din, kan du konfigurere en egendefinert etikett. Slik gjør du det:

 1. Ta et nøyaktig mål av etikettene på arket du har (ikke bare godta størrelsen som leverandøren har oppgitt). Noter målene og hvor mange etiketter det er plass til på hvert ark.

 2. Klikk Masseutsendelser > Etiketter > Alternativer.

 3. Kontroller at skrivertypen er riktig. Hvis du har en skriver med fortløpende mating, vil du se en annen liste med alternativer.

 4. Klikk en etikettype som har omtrent samme størrelse som etikettene du skal bruke, i Produktnummer-listen. Se under Etikettinformasjon for å se om den valgte etiketten ligner på etikettene dine.

 5. Klikk Detaljer, og sammenlign etikettmålene og antall etiketter per ark eller antall kolonner på etikettarket.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

  • Hvis ikke, fortsett til neste trinn.

 7. Klikk skrivertypen i boksen Etikettalternativer, og klikk Ny etikett.

 8. Skriv inn et navn i boksen Etikettnavn, skriv inn høyre, bredde og avstand for etiketten (som betyr etiketten pluss margen), og klikk deretter OK.

 9. Klikk OK på nytt for å gå tilbake til boksen Konvolutter og etiketter. Her kan du opprette og skrive ut den egendefinerte etiketten ved å følge trinn 6 til 9 i det første avsnittet i denne artikkelen, Konfigurere og skrive ut én etikett eller side med samme etikett.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene i neste trinn tilgjengelige.

 2. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Båndet i Office 2010

 3. Skriv inn teksten du vil bruke, i Adresse-boksen.

  Hvis du vil opprette en etikett for en adresse som er lagret i den elektroniske adresseboken som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 4. Hvis du vil endre formateringen, merker du teksten, høyreklikker den merkede teksten og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen.

 5. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 6. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Produktnummeret for etikettarkene samsvarer ikke med noen av alternativene i dialogboksen Etikettalternativer

  Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

  1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

   Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

  2. Klikk en etikettype med omtrent samme størrelse som etikettene du har, i Produktnummer-listen.

   Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette en ny etikettstørrelse.

  3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

  4. Gjør ett av følgende:

   • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

   • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

  5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

  6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

   Den nye etiketten vises på fanen Annet/egendefinerte. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 7. Klikk OK når du har valgt alternativene du vil bruke.

 8. Under Skriv ut klikker du Enkel etikett. Deretter skriver du inn tallene som oppfyller antallet rader og kolonner på etikettarket for etiketten du vil skrive ut, i Rad- og Kolonne-boksene.
  Rad- og Kolonne-lister i Enkel etikett-området i dialogboksen Konvolutter og etiketter med piler som peker på etiketter på arket

 9. Klikk Skriv ut.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene i neste trinn tilgjengelige.

 2. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Båndet i Office 2010

 3. Skriv inn teksten du vil bruke, i Adresse-boksen.

  Hvis du vil opprette en etikett for en adresse som er lagret i den elektroniske adresseboken som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 4. Hvis du vil endre formateringen, merker du teksten, høyreklikker den merkede teksten og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen.

  Alle etikettene på arket bruker formateringen som du angir.

 5. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 6. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter på OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Produktnummeret for etikettarkene samsvarer ikke med noen av alternativene i dialogboksen Etikettalternativer

  Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

  1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

   Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

  2. Klikk en etikettype med omtrent samme størrelse som etikettene du har, i Produktnummer-listen.

   Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette etiketter i en egendefinert størrelse.

  3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

  4. Gjør ett av følgende:

   • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

   • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

  5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

  6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

   Den nye etiketten vises på fanen Annet/egendefinerte. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 7. Klikk OK når du har valgt alternativene du vil bruke.

 8. Klikk Hel side med samme etikett under Skriv ut.

 9. Gjør et av følgende:

  1. Hvis du vil sende etikettene direkte til skriveren uten å forhåndsvise dem, klikker du Skriv ut.

  2. Hvis du vil forhåndsvise etikettene slik at du kan redigere dem eller legge til grafikk og lagre dem i et gjenbrukbart dokument, klikker du Nytt dokument.

   Word oppretter et dokument som innholder etikettarket. Word bruker en tabell for å vise etikettene. Hvis linjene som skiller etikettene, ikke vises, klikker du Oppsett-fanen under Tabellverktøy, og deretter klikker du Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

   Du kan gjøre endringer til etikett, inkludert endringer i tekstformatering og fargevalg, akkurat som med innholdet i en hvilken som helst tabell i Word. Når du er ferdig, kan du lagre eller skrive ut etikettene på samme måte som du ville lagret eller skrevet ut et dokument i Word.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene i neste trinn tilgjengelige.

 2. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Båndet i Office 2010

 3. La Adresse-boksen være tom.

 4. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 5. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Produktnummeret for etikettarkene samsvarer ikke med noen av alternativene i dialogboksen Etikettalternativer

  Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

  1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

   Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

  2. Klikk en etikettype med omtrent samme størrelse som etikettene du har, i Produktnummer-listen.

   Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette en ny etikettstørrelse.

  3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

  4. Gjør ett av følgende:

   • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

   • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

  5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

  6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

   Den nye etiketten vises på fanen Annet/egendefinerte. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 6. Klikk OK når du har valgt alternativene du vil bruke.

 7. Klikk Hel side med samme etikett under Skriv ut.

 8. Klikk Nytt dokument.

  Word oppretter et dokument som innholder etikettarket. Word bruker en tabell for å vise etikettene. Hvis linjene som skiller etikettene, ikke vises, klikker du Oppsett-fanen under Tabellverktøy, og deretter klikker du Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

 9. Skriv inn teksten du vil bruke på hver etikett, og foreta eventuelle endringer du vil gjøre med formatering og fargevalg, ved hjelp av alternativene på Hjem- og Sideoppsett-fanene. Når du er ferdig, kan du lagre eller skrive ut etikettene på samme måte som du ville lagret eller skrevet ut et dokument i Word.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene senere i denne prosessen tilgjengelige.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 3. Bla ned til Generelt , og skriv inn avsenderadressen i boksen E-postadresse.

  Word lagrer adressen slik at du kan bruke den når du vil sette inn avsenderadressen i et dokument.

 4. Klikk OK.

 5. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Båndet i Office 2010

 6. Merk av i boksen Bruk avsenderadresse.

 7. Hvis du vil formatere teksten i Adresse-boksen, merker du teksten, høyreklikker den merkede teksten og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen.

 8. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 9. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Produktnummeret for etikettarkene samsvarer ikke med noen av alternativene i dialogboksen Etikettalternativer

  Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

  1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

   Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

  2. Velg en etikettype som har omtrent samme størrelse som etikettene dine, i Produktnummer-listen.

   Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette etiketter i en egendefinert størrelse.

  3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

  4. Gjør ett av følgende:

   • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

   • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

  5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

  6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

   Den nye etiketten vises i Produktnummer-listen som Etikettnavn – egendefinert. Etiketten legges også i kategorien Annet/egendefinerte. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 10. Gjør ett av følgende under Skriv ut:

  1. Hvis du bare vil skrive ut én etikett, klikker du Enkel etikett. Deretter skriver du inn rad- og kolonnenumrene som samsvarer med plasseringen på etikettarket for etiketten du vil skrive ut, i Rad- og Kolonne-boksene. Klikk Skriv ut.

   Rad- og Kolonne-lister i Enkel etikett-området i dialogboksen Konvolutter og etiketter med piler som peker på etiketter på arket

  2. Hvis du vil skrive ut et helt ark med etiketter, går du til Skriv ut og klikker Hel side med samme etikett, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil sende etikettene direkte til skriveren uten å forhåndsvise dem, klikker du Skriv ut.

   • Hvis du vil forhåndsvise etikettene slik at du kan redigere dem og lagre dem i et gjenbrukbart dokument, klikker du Nytt dokument.

    Word oppretter et dokument som innholder etikettarket. Word bruker en tabell for å vise etikettene. Hvis linjene som skiller etikettene, ikke vises, klikker du Oppsett-fanen under Tabellverktøy, og deretter klikker du Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

    Du kan gjøre endringer til etikett, inkludert endringer i tekstformatering og fargevalg, akkurat som med innholdet i en hvilken som helst tabell i Word. Når du er ferdig, kan du lagre eller skrive ut etikettene på samme måte som du ville lagret eller skrevet ut et dokument i Word.

Hvis du vil legge til grafikk i etiketter som du skriver ut på en sideskriver (i motsetning til en skriver med fortløpende mating), må du legge den til hver etikett.

 1. Plasser markøren der du vil plassere grafikken.

 2. Klikk Bilde eller Utklipp i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  båndet i Office 14

 3. Finn grafikken, og deretter dobbeltklikk den.

 4. Hvis du må endre størrelsen på grafikken, merker du den og drar deretter skaleringshåndtakene til ønsket størrelse. Hvis du drar i et av hjørnehåndtakene, beholdes høyde- og breddeforholdet.

 5. Hvis grafikken ikke passer sammen med etikett-teksten, høyreklikker du grafikken og gjør følgende:

  1. Pek på Tekstbryting, og klikk deretter Flere oppsettalternativer.

  2. Klikk Tekstbryting-fanen, og klikk Firkant under Tekstbrytingsstil.

  3. Klikk Bildeplassering fanen, klikk Justering under Vannrett, og klikk deretter justeringen du vil bruke: Venstre, Midtstilt eller Høyre.

  4. Klikk OK.

 6. Merk grafikken og trykk CTRL + C for å legge til grafikk i hver etikett.

 7. Plasser markøren der du vil bruke bildet, og trykk CTRL + V i den neste etiketten på arket.

 8. Gjenta forrige trinn for hver etikett på arket.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene i neste trinn tilgjengelige.

 2. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Båndet i Office 2010

 3. Skriv inn teksten du vil bruke, i Adresse-boksen.

  Hvis du vil opprette en etikett for en adresse som er lagret i den elektroniske adresseboken som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 4. Hvis du vil endre formateringen, merker du teksten, høyreklikker den merkede teksten og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen.

 5. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 6. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Produktnummeret for etikettarkene samsvarer ikke med noen av alternativene i dialogboksen Etikettalternativer

  Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

  1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

   Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

  2. Klikk en etikettype med omtrent samme størrelse som etikettene du har, i Produktnummer-listen.

   Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette en ny etikettstørrelse.

  3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

  4. Gjør ett av følgende:

   • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

   • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

  5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

  6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

   Den nye etiketten vises på fanen Annet/egendefinerte. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 7. Klikk OK når du har valgt alternativene du vil bruke.

 8. Under Skriv ut klikker du Enkel etikett. Deretter skriver du inn tallene som oppfyller antallet rader og kolonner på etikettarket for etiketten du vil skrive ut, i Rad- og Kolonne-boksene.
  Rad- og Kolonne-lister i Enkel etikett-området i dialogboksen Konvolutter og etiketter med piler som peker på etiketter på arket

 9. Klikk Skriv ut.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene i neste trinn tilgjengelige.

 2. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Båndet i Office 2010

 3. Skriv inn teksten du vil bruke, i Adresse-boksen.

  Hvis du vil opprette en etikett for en adresse som er lagret i den elektroniske adresseboken som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 4. Hvis du vil endre formateringen, merker du teksten og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen.

  Alle etikettene på arket bruker formateringen som du angir.

 5. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 6. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter på OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Produktnummeret for etikettarkene samsvarer ikke med noen av alternativene i dialogboksen Etikettalternativer

  Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

  1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

   Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

  2. Klikk en etikettype med omtrent samme størrelse som etikettene du har, i Produktnummer-listen.

   Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette etiketter i en egendefinert størrelse.

  3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

  4. Gjør ett av følgende:

   • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

   • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

  5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

  6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

   Den nye etiketten vises på fanen Annet/egendefinerte. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 7. Klikk OK når du har valgt alternativene du vil bruke.

 8. Klikk Hel side med samme etikett under Skriv ut.

 9. Gjør et av følgende:

  1. Hvis du vil sende etikettene direkte til skriveren uten å forhåndsvise dem, klikker du Skriv ut.

  2. Hvis du vil forhåndsvise etikettene slik at du kan redigere dem eller legge til grafikk og lagre dem i et gjenbrukbart dokument, klikker du Nytt dokument.

   Word oppretter et dokument som innholder etikettarket. Word bruker en tabell for å vise etikettene. Hvis linjene som skiller etikettene, ikke vises, klikker du Oppsett-fanen under Tabellverktøy, og deretter klikker du Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

   Du kan gjøre endringer til etikett, inkludert endringer i tekstformatering og fargevalg, akkurat som med innholdet i en hvilken som helst tabell i Word. Når du er ferdig, kan du lagre eller skrive ut etikettene på samme måte som du ville lagret eller skrevet ut et dokument i Word.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene i neste trinn tilgjengelige.

 2. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

 3. La Adresse-boksen være tom.

 4. Hvis du vil endre formateringen, merker du teksten og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen.

 5. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 6. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

 7. Klikk Hel side med samme etikett under Skriv ut.

 8. Klikk Nytt dokument.

  Word oppretter et dokument som innholder etikettarket. Word bruker en tabell for å vise etikettene. Hvis linjene som skiller etikettene, ikke vises, klikker du Oppsett-fanen under Tabellverktøy, og deretter klikker du Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

 9. Skriv inn teksten du vil bruke på hver etikett, og foreta eventuelle endringer du vil gjøre med formatering og fargevalg, ved hjelp av alternativene på Hjem- og Sideoppsett-fanene. Når du er ferdig, kan du lagre eller skrive ut etikettene på samme måte som du ville lagret eller skrevet ut et dokument i Word.

Jeg finner ikke produktnummeret i listen

Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

 1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

  Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

 2. Klikk en etikettype med omtrent samme størrelse som etikettene du har, i Produktnummer-listen.

  Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette en ny etikettstørrelse.

 3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

  • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

 5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

 6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

  Den nye etiketten vises i Produktnummer-listen som Etikettnavn – egendefinert. Etiketten legges også i kategorien Annet/Egendefinert. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene senere i denne prosessen tilgjengelige.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Word > Avansert.

 3. Bla ned til Generelt , og skriv inn avsenderadressen i boksen E-postadresse.

  Word lagrer adressen slik at du kan bruke den når du vil sette inn avsenderadressen i et dokument.

 4. Klikk OK.

 5. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

 6. Merk av i boksen Bruk avsenderadresse.

 7. Hvis du vil formatere teksten i Adresse-boksen, merker du teksten, høyreklikker den merkede teksten og klikker deretter Skrift eller Avsnitt på hurtigmenyen.

 8. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 9. Gjør valgene dine i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1 Typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2 Leverandøren som har produsert etikettarkene

  3 Nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Produktnummeret for etikettarkene samsvarer ikke med noen av alternativene i dialogboksen Etikettalternativer

  Du kan fortsatt skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

  1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter som får plass på ett enkelt ark.

   Obs!: Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

  2. Velg en etikettype som har omtrent samme størrelse som etikettene dine, i Produktnummer-listen.

   Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette etiketter i en egendefinert størrelse.

  3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

  4. Gjør ett av følgende:

   • Hvis målene og etikettoppsettet passer til etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

   • Hvis målene og oppsettet ikke tilsvarer etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

  5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

  6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

   Den nye etiketten vises i Produktnummer-listen som Etikettnavn – egendefinert. Etiketten legges også i kategorien Annet/egendefinerte. Neste gang du bruker de egendefinerte etikettene, må du passe på at du velger Annet/egendefinerte fra Etikettleverandører-listen.

 10. Gjør ett av følgende under Skriv ut:

  1. Hvis du bare vil skrive ut én etikett, klikker du Enkel etikett. Deretter skriver du inn rad- og kolonnenumrene som samsvarer med plasseringen på etikettarket for etiketten du vil skrive ut, i Rad- og Kolonne-boksene. Klikk Skriv ut.

  2. Hvis du vil skrive ut et helt ark med etiketter, går du til Skriv ut og klikker Hel side med samme etikett, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil sende etikettene direkte til skriveren uten å forhåndsvise dem, klikker du Skriv ut.

   • Hvis du vil forhåndsvise etikettene slik at du kan redigere dem og lagre dem i et gjenbrukbart dokument, klikker du Nytt dokument.

    Word oppretter et dokument som innholder etikettarket. Word bruker en tabell for å vise etikettene. Hvis linjene som skiller etikettene, ikke vises, klikker du Oppsett-fanen under Tabellverktøy, og deretter klikker du Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

    Du kan gjøre endringer til etikett, inkludert endringer i tekstformatering og fargevalg, akkurat som med innholdet i en hvilken som helst tabell i Word. Når du er ferdig, kan du lagre eller skrive ut etikettene på samme måte som du ville lagret eller skrevet ut et dokument i Word.

Hvis du vil legge til grafikk i etiketter som du skriver ut på en sideskriver (i motsetning til en skriver med fortløpende mating), må du legge den til hver etikett:

 1. Plasser markøren der du vil plassere grafikken.

 2. Klikk Bilde eller Utklipp i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Båndet i Word

 3. Finn grafikken, og deretter dobbeltklikk den.

 4. Hvis du må endre størrelsen på grafikken, merker du den og drar deretter skaleringshåndtakene til ønsket størrelse. Hvis du drar i et av hjørnehåndtakene, beholdes høyde- og breddeforholdet.

 5. Hvis grafikken ikke passer sammen med etikett-teksten, høyreklikker du grafikken og gjør følgende:

  1. Pek på Tekstbryting, og klikk deretter Flere oppsettalternativer.

  2. Klikk Tekstbryting-fanen, og klikk Firkant under Tekstbrytingsstil.

  3. Klikk Bildeplassering fanen, klikk Justering under Vannrett, og klikk deretter justeringen du vil bruke: Venstre, Midtstilt eller Høyre.

  4. Klikk OK.

   Tips!: Hvis du vil bruke samme bilde på alle etiketter, kan du justere størrelsen og plasseringen i den første etiketten, og deretter kopiere bildet og lime det inn i de andre etikettene.

Du kan skrive ut et dokument som allerede er formatert som etiketter, men du kan ikke opprette et nytt ved hjelp av Word-maler.

Hvis du har skrivebordsversjonen av Word, bruker du kommandoen Åpne i Word til å opprette og skrive ut etiketter ved hjelp av en Word-etikettmal.

Se også

Opprette og skrive ut etiketter ved hjelp av utskriftsfletting

Bruke Avery-maler i Word

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×