Opprette og skrive ut en grunnleggende rapport

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette og skrive ut grunnleggende forhåndsdefinerte aktivitet, ressurs og Krysstabell rapporter for å presentere prosjektdata for andre. Du kan endre noen av disse rapportene til å presentere informasjon du vil bruke.

Obs!: Microsoft Office Project 2007 har også visuelle rapporter, som gir mange rapporteringsalternativer ved bruk av Microsoft Office Excel og Microsoft Office Visio.

Hvilke grunnleggende rapporter er tilgjengelige?

Grunnleggende rapporter er delt i seks kategorier i dialogboksen Rapporter (Rapport-menyen). De følgende delene beskriver rapportene i hver kategori.

Obs!: Du kan endre alle rapportene i kategoriene Gjeldende aktiviteter, Kostnader og Tildelinger ved å endre aktivitetsfilteret eller bruke en annen tabell. Du kan også endre utseendet på teksten i alle de grunnleggende rapportene.

Kategorien Oversikt

Rapportene i kategorien Oversikt gir deg en inngående forståelse av prosjektet.

Navn

Beskrivelse

Prosjektsammendrag

Bruk denne oversiktsrapporten til å skrive ut et sammendrag av antallet aktiviteter eller ressurser, prosjektkostnader, start- og sluttdatoer samt total arbeidsmengde.

Aktiviteter på toppnivå

Bruk denne oversiktsrapporten til å skrive ut en liste over aktivitetene og aktivitetssammendragene på toppnivå som viser de planlagte start- og sluttdatoene, varighet, prosent fullført, kostnader og arbeid. Du kan endre utseendet, innholdet (ved hjelp av tabeller og aktivitetsfiltre), tidsperioden (eller enheten) og detaljene (inkludert notater og objekter), og du kan sortere data i rapporten.

Kritiske aktiviteter

Bruk denne oversiktsrapporten til å skrive ut en liste over kritiske aktiviteter med planlagte start- og sluttdatoer samt foregående og etterfølgende aktiviteter for hver enkelt. Du kan endre aktivitetsfilteret eller bruke en annen tabell for å endre innholdet som vises i rapporten.

Milepæler

Bruk denne oversiktsrapporten til å skrive ut en liste over milepæler sortert etter dato. Du kan endre aktivitetsfilteret eller bruke en annen tabell for å endre innholdet som vises i rapporten.

Arbeidsdager

Bruk denne oversiktsrapporten til å skrive ut en liste over arbeidstider for hver ukedag i basiskalenderen.

Kategorien Gjeldende aktiviteter

Rapportene i kategorien Gjeldende aktiviteter gir deg status for prosjektaktivitetene.

Navn

Beskrivelse

Aktiviteter som ikke er startet

Bruk denne rapporten for gjeldende aktiviteter til å skrive ut en liste over aktiviteter som ikke er startet ennå, varighetene for dem, foregående aktiviteter, start- og sluttdatoer, ressurser og tildelinger, alle sortert etter startdato.

Aktiviteter som starter snart

Bruk denne rapporten om gjeldende aktiviteter til å skrive ut en liste over aktiviteter som starter innenfor en bestemt tidsperiode.

Aktiviteter som pågår

Bruk denne rapporten om gjeldende aktiviteter til å skrive ut en liste over aktiviteter som pågår nå, med månedene for når aktivitetene skjer.

Fullførte aktiviteter

Bruk denne rapporten om gjeldende aktiviteter til å skrive ut en liste over fullførte aktiviteter, med månedene for når aktivitetene skjer.

Aktiviteter som skulle ha startet

Bruk denne rapporten om gjeldende aktiviteter til å skrive ut en liste over aktivitetene som skulle ha startet innen en bestemt dato.

Forsinkede aktiviteter

Bruk denne rapporten om gjeldende aktiviteter til å skrive ut en liste over aktivitetene som er flyttet og skal fullføres etter den opprinnelige sluttdatoen.

Kategorien Kostnader

Rapportene i kategorien Kostnader gjør det enklere å forstå hvordan prosjektets faktiske kostnader sammenlignes med de budsjetterte kostnadene på prosjekt-, aktivitets- og ressursnivå.

Navn

Beskrivelse

Kontantstrøm

Bruk denne kostnadsrapporten til å skrive ut en tabell som viser kostnader per aktivitet og per uke. Du kan redigere rapporten og endre tidsperioden.

Budsjett

Bruk denne kostnadsrapporten til å skrive ut en liste over aktiviteter som viser budsjetterte kostnader for hver enkelt aktivitet og avviket mellom budsjetterte kostnader og gjeldende kostnader.

Aktiviteter med overskridelse

Bruk denne kostnadsrapporten til å skrive ut en liste over aktiviteter der kostnadene overskrider de planlagte kostnadene.

Ressurser med overskridelse

Bruk denne kostnadsrapporten til å skrive ut en liste over ressurser der kostnadene overskrider de planlagte kostnadene.

Opptjent verdi

Bruk denne kostnadsrapporten til å skrive ut en liste over aktiviteter med planlagte verdier, opptjente verdier, faktiske kostnader og avvik, basert på budsjetterte kostnader for utført arbeid og faktiske kostnader for utført arbeid. Rapporten gjør det enklere å se i hvilken grad aktivitetene følger budsjettet for prosjektet.

Kategorien Tildelinger

Rapportene i kategorien tildelinger gir informasjon om prosjektets ressurser og aktivitetstildelingene.

Navn

Beskrivelse

Hvem gjør hva

Bruk denne tildelingsrapporten til å skrive ut en ressursliste som viser de tildelte aktivitetene, arbeidet som er planlagt for hver aktivitet, start- og sluttdatoene samt ressursdetaljene. Du kan redigere denne rapporten og inkludere detaljer som notater og objekter.

Hvem gjør hva når

Bruk denne tildelingsrapporten til å skrive ut en ressursliste som viser de tildelte aktivitetene og det daglige arbeidet som er planlagt for hver aktivitet.

Liste over gjøremål

Bruk denne tildelingsrapporten til å skrive ut en liste over aktiviteter med varigheter, start- og sluttdatoer og foregående aktiviteter delt opp i uker for en ressurs du angir.

Overallokerte ressurser

Bruk denne tildelingsrapporten til å skrive ut en liste over overallokerte ressurser og aktivitetene som de er tildelt.

Kategorien Arbeidsbelastning

Rapportene i kategorien Arbeidsbelastning tydeliggjør ressursenes arbeidsmengde i hele prosjektet fordelt på ukentlige intervaller.

Du kan endre dataene som vises i rapportene i kategorien Arbeidsbelastning, og du kan endre tidsintervallene til andre tidsperioder. Du kan også redigere rapportene ved å endre aktivitetsfilteret eller ressursfilteret.

Navn

Beskrivelse

Aktivitetsbelegg

Bruk denne arbeidsbelastningsrapporten til å skrive ut en aktivitetsliste med tilegnede ressurser og planlagt arbeidsmengde i ukentlige intervaller.

Ressursbelegg

Bruk denne arbeidsbelastningsrapporten til å skrive ut en ressursliste med aktiviteter og planlagt arbeidsmengde i ukentlige intervaller.

Egendefinerte rapporter

Rapportene i kategorien Egendefinert gir deg en basis som du kan bruke for å utvikle dine egne grunnleggende rapporter. Du kan redigere de egendefinerte rapportene, eller du kan opprette nye egendefinerte rapporter, avhengig av hvilke rapporteringsbehov du har.

Navn

Beskrivelse

Ressursbelegg (materiale eller arbeid)

Bruk denne egendefinerte rapporten til å skrive ut en liste over ressurser som viser aktivitetene hver enkelt ressurs er tildelt, og mengden planlagt arbeid i ukentlige intervaller. Du kan endre aktivitets- eller ressursfilteret for å endre innholdet som vises.

Basiskalender

Bruk denne egendefinerte rapporten til å skrive ut en tabell over arbeidsdager, arbeidstimer og fridager for alle basiskalenderne i prosjektet.

Aktivitet

Bruk denne egendefinerte rapporten til å skrive ut en egendefinert rapport med aktivitetsinformasjon. Du kan bruke tabeller, aktivitetsfiltre og andre elementer til å opprette en egendefinert aktivitetsrapport.

Ressurs (materiale, arbeid eller begge)

Bruk denne egendefinerte rapporten til å skrive ut en egendefinert rapport med ressursinformasjon. Du kan bruke tabeller, ressursfiltre og andre elementer til å opprette en egendefinert ressursrapport.

Krysstabell

Bruk denne egendefinerte rapporten til å skrive ut en egendefinert tabellrapport med aktivitets- og ressursinformasjon i rader og tidsintervaller i kolonner. Du kan bruke aktivitetsfiltre eller ressursfiltre og andre elementer til å opprette en egendefinert krysstabellrapport. Du kan også bruke denne typen informasjon i aktivitets- og ressursbeleggvisningene.

Til toppen av siden

Skrive ut en rapport

  1. Klikk RapporterRapport-menyen.

  2. Klikk rapportkategorien du vil bruke, og klikk deretter Velg.

    Hvis du velger Egendefinert som rapportkategori, klikker du en rapport i Rapporter-boksen, og deretter går du til trinn 5.

  3. Klikk rapporten du vil skrive ut, og klikk deretter Velg.

    Du kan også tilpasse de forhåndsdefinerte innstillingene ved å klikke Rediger, foreta nødvendige endringer, klikke OK, og deretter klikke Velg.

  4. Hvis du vil endre utseendet på rapportsidene, klikker du Utskriftsformat, foretar nødvendige justeringer, og deretter klikker du Forhåndsvisning for å se endringene.

  5. Klikk Skriv ut.

Obs!: Når du velger en egendefinert rapport, ser du den ikke automatisk i et forhåndsvisningsvindu. Klikk Forhåndsvisning for å forhåndsvise rapporten før utskrift.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×