Opprette og sette inn en signatur i Outlook for Mac

Signaturen knyttet til e-postmeldingene dine kan tilpasses for å gjenspeile din personlige liste, versjon av bedriften eller en bestemt stemning. Signaturer kan inneholde tekst, koblinger og bilder. Du kan for eksempel opprette en signatur for firmaets e-postadresse som inneholder navn, stilling, telefonnummer og firmalogo. En kombinasjon av disse elementene i en signatur kalles en signaturblokk. Her er et eksempel:

En e-postmelding med signaturblokk

Du kan legge til signaturer manuelt i enkeltvise e-postmeldinger, eller du kan ha én signatur automatisk lagt til i hver melding du sender.

Opprette en e-postsignatur

 1. Gå til Outlook-menyen, og velg Innstillinger.

  Outlook-meny med uthevede innstillinger

 2. Klikk på Signaturer under E-post.

  Knapp for innstillinger for signaturer

 3. Velg Legg til en signatur Legge til .

 4. Dobbeltklikk på Uten navn, og skriv deretter inn et navn for signaturen.

 5. Skriv inn teksten du vil ta med i signaturen, i den høyre ruten.

 6. Hvis du vil bruke formatering, for eksempel skrift, skriftstil, skriftstørrelse, skriftfarge eller utheving, merker du teksten som skal formes, klikker på Skrift...Format-menyen og velger stilalternativene du ønsker.

 7. Hvis du vil legge til en hyperkobling, plasserer du markøren eller uthever teksten i signaturen der du vil legge til en kobling, og klikker deretter på Hyperkobling...Format-menyen.

 8. Lukk Signaturer-vinduet.

Legge til utklipp, logoer eller bilder i signaturen

 1. Gå til Outlook-menyen, og velg Innstillinger.

  Outlook-meny med uthevede innstillinger

 2. Klikk på Signaturer under E-post.

  Knapp for innstillinger for signaturer

 3. Opprett en ny signatur, eller velg en eksisterende signatur fra listen.

 4. Koier og lim inn et bilde fra en mappe eller skrivebordet, dit du vil at det skal vises i signaturen. Rediger bildet til riktig størrelse på forhånd, da du ikke kan endre størrelsen på bildet når du har dratt det til Signaturer-boksen.

  Signaturblokk med bilde

 5. Lukk Signaturer-vinduet.

Legge til en signatur i en melding

 1. Klikk i brødteksten i e-postmeldingen.

 2. Velg SignaturMelding-fanen, og velg deretter en signatur fra listen.

  Signatur-meny

Legge til en signatur automatisk i alle meldinger

Du kan angi en standardsignatur for hver av e-postkontoene dine.

 1. Gå til Outlook-menyen, og velg Innstillinger.

  Outlook-meny med uthevede innstillinger

 2. Klikk på Signaturer under E-post.

  Knapp for innstillinger for signaturer

 3. Velg kontoen du vil angi en standardsignatur for, under Velg standardsignatur.

  Hvis du har flere kontoer, må du angi standardsignaturen enkeltvis for hver konto.

  Signaturside i Outlook-innstillinger

 4. Hvis du vil legge til en signatur i alle nye meldinger, angir du dette i Nye meldinger.

 5. Hvis du vil legge til en signatur i alle meldinger du svarer på eller videresender, angir du dette i Svar/videresendinger.

 6. Lukk Signaturer-vinduet.

Opprette en signatur

 1. Gå til Outlook-menyen, og klikk Innstillinger.

 2. Klikk på Signaturer under E-post.
  Knapp for innstillinger for signaturer .

 3. Klikk på Legg til Legge til .

 4. Dobbeltklikk på Uten navn, og skriv deretter inn et navn for signaturen.

 5. Skriv inn teksten du vil ta med i signaturen, i den høyre ruten.

 6. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Bruke formatering, for eksempel skrift, skriftstil, skriftstørrelse, skriftfarge eller utheving

  Merk teksten, og klikk alternativet du vil bruke, på Format-menyen.

  Legge til en hyperkobling

  Plasser markøren i signaturen der du vil legge til en kobling, og klikk HyperkoblingFormat-menyen.

  Legg til et bilde

  Dra et bilde fra skrivebordet dit du vil at det skal vises i signaturen.

 7. Tips!: Hvis du vil, kan du opprette flere signaturer og la Outlook sette dem inn i e-postmeldinger helt vilkårlig. Hvis du vil ta med en signatur i dette vilkårlige utvalget, merker du av for det aktuelle signaturnavnet i Tilfeldig-kolonnen.

 8. Lukk dialogboksen Signaturer.

  Obs!: Hvis du legger til en signatur i en melding i ren tekst, blir ingen formatering eller bilder brukt. Hyperkoblinger konverteres til ren tekst.

Opprette flott utformet tekst med en logo for bruk som signatur

 1. Åpne Word.

 2. Klikk NyTabeller-fanen under Tabellalternativer, og klikk og dra deretter over to rader og kolonner.

  Tabeller-fanen, Tabellalternativer-gruppen i Word

 3. Merk de to øverste cellene, klikk Tabelloppsett-fanen, og klikk deretter Flett under Flett.

 4. Skriv inn navnet ditt i den øverste cellen.

 5. Hvis du vil formatere navnet ditt, merker du teksten, og deretter klikker du på Øk skriftstørrelse Øk skriftstørrelse-knapp og Skriftfarge under SkriftHjem-fanen Skriftfarge-knapp .

 6. Dra logoen din fra skrivebordet til nederste venstre celle.

  Tips!: Hvis du vil endre størrelsen på logoen, merker du den og bruker skaleringshåndtak.

 7. Skriv inn adressen og telefonnummeret ditt i den nedre høyre cellen.

  Tips!: Forsikre deg om at Outlook ikke legger inn flere linjer mellom adressen og telefonnummer ved å trykke SKIFT + ENTER for å flytte til neste linje i tabellcellen.

 8. Hvis du vil legge til firmaets nettsted, klikker du HyperkoblingSett inn-menyen.

 9. Skriv inn adressen til koblingen i Kobling-boksen, og skriv deretter inn teksten du vil ta med i signaturen, i Vis-boksen.

 10. Hold pekeren over en kolonnekantlinje til Loddrett delt pil vises, og dra deretter kolonnen til tabellen vises i ønsket størrelse.

 11. Velg tabellen, og klikk på Kantlinjer under Tegn kantlinjerTabeller-fanen. Klikk deretter på Ingen.

  Tabell-fanen, Tegn kantlinjer-gruppen

 12. Lagre dokumentet, men lukk det ikke. Gå videre til Bruke signaturen du opprettet i Word.

Bruke signaturen du opprettet i Word

 1. Velg tabellen du opprettet i Word, og klikk deretter på Kopier Kopier-knappen .

 2. Åpne Outlook.

 3. Gå til Outlook-menyen, og klikk Innstillinger.

 4. Klikk på Signaturer under E-post.
  Knapp for innstillinger for signaturer .

 5. Klikk på Legg til Legge til .

  Det vises en ny signatur under Signaturnavn med navnet Uten navn.

 6. Dobbeltklikk Uten navn, og skriv deretter inn et navn på signaturen. Dette navnet vises ikke i signaturen i meldingene, det er bare for referanse.

 7. Lim inn signaturen du opprettet i Word, i den høyre ruten.

 8. Lukk dialogboksen Signaturer.

Beslektede emner

Opprette og legge til en signatur i meldinger i Outlook for PC

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×