Office
Logg på

Opprette og redigere tilgangsnivåer

Hvis du er SharePoint Online-administrator, ønsker du sannsynligvis å styre hvem som kan gjøre endringer på nettstedet. Du vil for eksempel at ansatte på regnskapsavdelingen skal kunne redigere lister, mens de på markedsavdelingen bare skal kunne vise dem. Det er her tillatelser og tilgangsnivåer kommer inn.

Tillatelser gjør at SharePoint-brukere kan utføre bestemte handlinger, for eksempel redigere elementer i en liste eller opprette et nettsted. Du kan ikke tilordne enkelttillatelser til enkeltbrukere i SharePoint. Du kan i stedet gruppere relaterte tillatelser sammen i et tilgangsnivå. Deretter tilordner du dette tilgangsnivået til en SharePoint-gruppe som inneholder personene du tilordner tillatelser for.

SharePoint leveres med noen standard tilgangsnivåer som du kan bruke, for eksempel Bidra og Bare vis. Hvis et av disse ikke oppfyller behovene dine, kan du opprette et nytt tillatelsesnivå. Det er enklere å holde oversikt over tillatelsesnivåer hvis du ikke endrer standardinnstillingene.

Du oppretter og gjør endringer i tilgangsnivåer på Tilgangsnivåer-siden.

Når du skal opprette eller gjøre endringer i tilgangsnivåer, må du tilhøre en SharePoint-gruppe som har tillatelsen Behandle tillatelser. Du har som standard denne tillatelsen hvis du tilhører Eiere-gruppen, eller hvis du er administrator for en nettstedssamling.

 1. Gå til det øverste nivået i nettstedssamlingen og klikk Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. > Områdeinnstillinger.

 2. Velg Nettstedstillatelser i inndelingen Brukere og tillatelser på siden Innstillinger for nettsted.

 3. Tillatelser-fanen i Administrer-gruppen velger du Tilgangsnivåer.

  Velg Tilgangsnivåer-siden.

 4. Velg Legg til et tilgangsnivåTilgangsnivåer-siden.

 5. Angi et navn og en beskrivelse på siden Legg til et tilgangsnivå.

 6. I Tillatelsesområde, merker du av boksene ved siden av listen, nettstedet, og personlige tillatelser du vil at dette tilgangsnivået skal inneholde.

 7. Klikk Opprett.

Du kan gjøre endringer i alle angitte tilgangsnivåer unntatt Full kontroll og Begrenset tilgang.

Når du har opprettet tilgangsnivået, tilordner du det til en SharePoint-gruppe.

En rask måte å opprette et nytt tilgangsnivå på, er å lage en kopi av et eksisterende tilgangsnivå. Du vil kanskje gjøre dette når det eksisterende tilgangsnivået har tillatelser som ligner på det som det nye tilgangsnivået skal ha. Når du har kopiert, kan du legge til eller fjerne tillatelser i det nye tilgangsnivået etter behov.

Slik kopierer du et tilgangsnivå:

 1. Klikk navnet på tilgangsnivået du vil kopiere, på Tilgangsnivåer-siden. Pass på at du klikker koblingen, og ikke merk av ved siden av navnet, for eksempel Bidra i figuren nedenfor.

  Velg et tilgangsnivå.

 2. Velg Kopier tillatelsesnivå på siden Rediger tillatelsesnivå, som er nederst på siden etter Personlige tillatelser-delen.

  Kopier tillatelsesnivå-knappen.

 3. Skriv inn navn på og beskrivelse av det nye tilgangsnivået på Kopier tillatelsesnivå-siden.

 4. Velg hvilke tillatelser du vil legge til eller fjerne, og velg deretter Opprett.

Når du har opprettet tilgangsnivået, tilordner du det til en SharePoint-gruppe.

Du kan gjøre følgende endringer i et tilgangsnivå:

 • Oppdatere navnet eller beskrivelsen

 • Legge til eller fjerne tillatelser

Vi anbefaler at du ikke gjør endringer i standard tilgangsnivåer som følger med SharePoint. Du kan ikke gjøre endringer i standard tilgangsnivåene Full kontroll og Begrenset tilgang.

Slik gjør du endringer i et tilgangsnivå:

 1. Klikk navnet på tilgangsnivået du vil redigere, på Tilgangsnivåer-siden. Pass på at du klikker koblingen, og ikke merk av ved siden av navnet, for eksempel Markedsføring i figuren nedenfor.

  Velg tilgangsnivået som heter Markedsføring.

 2. Rediger tillatelsesnivå-siden kan du gjøre dette:

  • Endre beskrivelsen.

  • Legge til eller fjerne tillatelsene i nivået.

 3. Når du har utført endringene, klikker du Send.

Du kan slette alle tilgangsnivåer unntatt Full kontroll og Begrenset tilgang. Vi anbefaler ikke at du sletter et standard tilgangsnivå.

Hvis du vil slette et tilgangsnivå, merker du av ved siden av tilgangsnivået du vil slette, på Tilgangsnivåer-siden, og velger deretter Slett valgte tillatelsesnivåer.

Tilgangsnivåer gjelder for en bestemt nettstedssamling. Dette betyr at alle endringer du gjør i et tilgangsnivå, påvirker hele nettstedssamlingen. Her er derfor noen anbefalinger:

 • Ikke rediger standard tilgangsnivåer Hvis du endrer et standard tilgangsnivå, påvirker endringene alle de innebygde SharePoint-gruppene i nettstedssamlingen. Det kan også føre til forvirring hvis du har to nettstedssamlinger som har tilgangsnivåer med samme navn, men disse inneholder ulike sett med tillatelser.

 • Ikke slett standard tilgangsnivåer Hvis du sletter et standard tilgangsnivå, vil det bli fjernet fra alle innebygde SharePoint-grupper som inneholder det, i nettstedssamlingen. Dette kan føre til at brukerne som er tilordnet til disse gruppene, mister kritiske tillatelser.

 • Tilordne tilgangsnivåer til SharePoint-grupper Du kan tilordne et tilgangsnivå til én enkelt SharePoint-bruker, men det er enklere å holde oversikt over hvem som har tillatelser til hvilke nettsteder hvis du tilordner tilgangsnivåer til en SharePoint-gruppe og legger til denne personen i gruppen. Dette kan også øke ytelsen på nettstedet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×