Opprette og koble aktiviteter med Project 2007

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.


Ved Carl Chatfield og Egil Johnson

Carl Chatfield er en sertifisert Project Management Professional (PMP) med omfattende kunnskap om Microsoft Office Project, samt bestemte brukervennlighet problemer.

Egil Johnson har tidligere arbeidet som en tekniker Office Project for flere år. Tom har grundig teknisk kunnskap om programvaren.

Carl og Egil er forfattere av Microsoft Project 2000 Step by Step, Microsoft Project versjon 2002 Step by Step, Microsoft Office Project 2003 Step by Step og Microsoft Office Project 2007 Step by Stepalle fra Microsoft Press.

I denne artikkelen

Angi aktiviteter

Beregne aktivitetsvarighet

Organiser aktiviteter i faser

Koble aktiviteter

Oppgaver er de mest grunnleggende byggesteinene for alle prosjekter, oppgaver representerer arbeidet gjøres for å utføre målene for prosjektet. Oppgaver beskriver prosjektarbeid med tanke på sekvens, varighet og ressurskrav. Det finnes to nivåer av aktiviteter, aktivitetssammendrag, som summere eller "Fremhev" varighet og kostnader for aktiviteter og delaktiviteter – som sammen utgjør viktige hendelser i løpet av et prosjekt. Denne artikkelen gir en innføring i noen viktige begreper om oppgaver som hjelper deg med å bruke Microsoft Office Project 2007.

Angi aktiviteter

Project 2007 kan brukes til å spore oppgaver som er relatert til et prosjekt du administrerer. Hvis du vil angi oppgaver for et prosjekt, begynner du ved å starte Project 2007 Hvis det ikke allerede kjører. Når du har åpnet prosjektet du arbeider på, Skriv inn din første aktivitet i cellen rett under kolonneoverskriften Aktivitetsnavn, og trykk deretter ENTER.

angi oppgaver i et prosjekt

Hvis du bruker Project 2007 til å spore oppgaver som er nødvendige for en video prosjekt, kan du for eksempel begynner ved å skrive inn før produksjon i den første cellen. Deretter angir du de gjenstående aktivitetene under Aktivitetsnavn, og trykk ENTER etter hver Aktivitetsnavn:

Utvikle skript

Utvikle produksjon tavler

Velg plasseringer

Hold auditions

Produksjon

Øve inn

Ta video

Log-opptak

Project 2007 tilordner en varighet på én dag til den nye aktiviteten, og spørsmålstegnet angir at dette er en beregnet varighet. Det vises en tilsvarende oppgavelinjen én dag lengde i Gantt-diagrammet. Som standard er aktivitetens startdato den samme som startdatoen for prosjektet.

Oppgavelinje i Gantt-diagram

Tips!: I tillegg til å skrive inn Aktivitetsinformasjon direkte i Project 2007, kan du utvikler aktivitetslister i andre programmer, og deretter importere dem til Project 2007. Project 2007 installerer for eksempel en Excel-mal kalt Microsoft Project aktivitet importere listemal som du eller andre kan fullføre og deretter importere til Project 2007 med store forbokstaver struktur. I Excel vises denne malen i kategorien Regnearkløsninger i dialogboksen maler. Du kan også importere oppgavelisten i Outlook til en prosjektplan. Klikk Importer Outlook-oppgaver i Project 2007, på Verktøy-menyen.

Definere de riktige oppgavene for høyre leveringen

Alle prosjekter har en endelige mål eller hensikter: årsaken til at prosjektet ble startet. Dette kalles project leveringen. Leveringen er vanligvis et produkt, for eksempel en TV-kommersiell eller en tjeneste eller hendelse, for eksempel en økt for opplæring av programvaren. Definere de riktige oppgavene for å opprette høyre leveringen er en viktig kompetanse for prosjektleder. Oppgavelister du oppretter i Project 2007 skal beskrive alle arbeidet som kreves, og bare arbeidet som kreves for å fullføre prosjektet klarer.

I utvikler din oppgavelister, kan det være nyttig å skille produktet omfanget fra prosjektets omfang. Produkt omfanget beskriver kvaliteten, funksjoner og funksjoner for leveringen av prosjektet. For eksempel hvis leveringen er en kommersiell TV, kan produkt omfanget inneholde den lengde, emne og publikum. Prosjektets omfang, beskriver derimot, arbeidet som kreves for å levere slike produkt eller tjeneste. I våre scenario inkluderer prosjektets omfang detaljerte oppgaver som er relatert til oppretting av en TV kommersielle for eksempel ved å holde auditions, tar video, redigere den, og så videre.

Til toppen av siden

Beregne aktivitetsvarighet

En aktivitetens varighet er tiden du forventer det tar for å fullføre oppgaven. Project 2007 kan arbeide med aktivitetsvarigheter som strekker seg fra minutter til måneder. Avhengig av omfanget av prosjektet, vil du sannsynligvis vil du arbeide med aktivitetsvarigheter på skalaen for timer, dager og uker.

Et prosjekt kan for eksempel har en prosjektkalender med arbeidstid som er definert som kl gjennom 5 PM med én time lunsj pauser mandag til fredag, la fritid som er definert som kvelder og helger. Hvis du antar at en aktivitet vil ta 16 timer for arbeidstid, kan du angi varigheten som 2d til å planlegge arbeidet over to åtte timer arbeidsdager. Ved å starte oppgaven klokken 8, på en fredag, bør du deretter forventer at den ikke fullføres før 5 PM på følgende mandag. Kan ikke planlegges noe arbeid i helger fordi lørdag og søndag er definert som fritid.

Tips!: Du kan finne den totale varigheten for et prosjekt ved å beregne forskjellen mellom den tidligste startdatoen og den siste sluttdatoen oppgavene som utgjør den. Varigheten for prosjektet påvirkes også av andre faktorer, for eksempel aktivitetsavhengigheter. Fordi Project 2007 skiller mellom arbeidstid og fritid, koordinere ikke nødvendigvis varigheten til en aktivitet til medgått tid.

Tips!: Du kan planlegge oppgaver som skal skje under arbeidstid og fritid. Du gjør dette ved å tilordne en fortløpende varighet til en aktivitet. Du kan angi medgått varighet ved foran varighet forkortelsen med en e. Skriv for eksempel 3ed for å angi tre utvidede dager. Du kan bruke en fortløpende varighet for en aktivitet som du ikke styre direkte, men det er likevel kritiske i prosjektet. Du kan for eksempel ha aktivitetene foundation Støpe og fjerne foundation skjemaer i et prosjekt konstruksjon. Hvis dette er tilfelle, vil du kanskje også en oppgave kalt vente betong renser fordi du ikke vil fjerne skjemaene før betong har cured. Aktiviteten Vent betong renser skal ha en fortløpende varighet fordi betong vil Herde over et sammenhengende intervall av dager, om de er arbeidsdager eller fridager. Hvis betong tar 48 timer renser, kan du angi varigheten for aktiviteten som 2ed, planlegge at oppgaven skal starte på fredag til 09: 00 og forventer at dokumentet er fullført ved søndag klokken 9. I de fleste tilfeller, men skal du arbeide med nonelapsed varigheter i Project 2007.

Project 2007 bruker standardverdier for minutter og timer for varigheter: én minutt er 60 sekunder, og én time er lik 60 minutter. Du kan imidlertid definere ikke-standard varigheter for dager, uker og måneder for prosjektet. Hvis du vil gjøre det på Verktøy-menyen, klikk kommandoen Alternativer, og klikk kategorien Kalender, som vist her i dialogboksen Alternativer.

dialogboks for alternativer

Hvordan kommer du med nøyaktig aktivitetsvarigheter?

Når beregne aktivitetsvarigheter, bør du vurdere to generelle regler.

 • Generelle samsvarer ofte varigheten for prosjektet aktivitetsvarighet; lang prosjekter ofte har aktiviteter med lengre varighet enn oppgaver kort prosjekter.

 • Hvis du sporer fremdriften mot prosjektplanen, må du vurdere detaljnivået du ønsker å bruke for aktivitetene i prosjektet. Hvis du har et prosjekt med flere år, for eksempel være det ikke praktiske eller mulig å spore oppgaver som er målt i minutter eller timer. Du bør generelt måle aktivitetsvarigheter på laveste nivå av detaljer eller kontroll som er viktig for deg, men ikke lavere.

For prosjektene virkelige vil du ofte beregne aktivitetsvarigheter. Gode kilder for beregningene for aktivitetsvarigheten omfatter følgende:

 • Historisk informasjon fra tidligere prosjekter.

 • Estimerer fra personer som skal fullføre oppgavene.

 • Expert vurdering av personer som har forvaltede lignende prosjekter.

 • Standarder for profesjonelle eller industriell organisasjoner som sette i verk prosjekter som likner på ditt.

For kompliserte prosjekter vil du sannsynligvis kombinere disse og andre kilder til å beregne varigheten. Gjøre god estimater fordi unøyaktige beregningene for aktivitetsvarigheten er postkilde hovedversjoner risikoen i et prosjekt, kan være lurt innsats opp..

Én generelle tommelfingerregel å vurdere kalles 8/80 regelen. Denne regelen foreslår oppgaven varigheter mellom åtte timer (eller én dag) og 80 timer (10 arbeidsdager eller to uker) er vanligvis skaleres til en håndterbare varighet. Oppgaver kortere enn én dag kan være for detaljert, og oppgaver som er lengre enn to uker kan være for lang tid å behandle riktig. Det finnes mange legitime grunner til å dele denne regelen, men retningslinjene er verdt å ta hensyn til de fleste oppgaver i prosjekter.

Til toppen av siden

Organiser aktiviteter i faser

Er det nyttig å organisere grupper av nært Beslektede oppgaver som representerer viktige deler av prosjektarbeid i faser. Når du går gjennom en prosjektplan, hjelper merker faser oppgavene du og andre å tenke hovedversjoner arbeidselementene og detaljert arbeidselementer. Det er for eksempel vanlig å dele opp en film eller video prosjektet i hovedfasene av arbeidet som produksjon, produksjon og etter produksjon. Du kan opprette faser ved å øke eller redusere innrykk for aktiviteter. Du kan også skjule en oppgaveliste i faser, omtrent som du kan arbeide med en disposisjon i Word. I Project 2007 representeres faser av aktivitetssammendrag.

En aktivitetssammendraget fungerer forskjellig fra andre aktiviteter. Du kan ikke redigere varigheten, dato eller andre beregnede verdier direkte fordi denne informasjonen er avledet eller "fremhevet" fra detaljerte aktiviteter, kalt delaktiviteter (dette vises innrykket under aktivitetssammendragene). Project 2007 beregner varigheten for et aktivitetssammendrag som viser tidsperioden fra den tidligste startdatoen til siste sluttdatoen for delaktivitetene.

Ovenfra og ned og nedenfra og opp planlegging

To mest vanlige måtene å utvikle oppgaver og faser er ovenfra og ned og nedenfra og opp planlegging.

 • Ovenfra og ned-planlegging.     Identifiserer hovedfasene eller produktene av prosjektet før du fyller i oppgaver som kreves for å fullføre disse faser. Komplekse prosjekter kan ha flere lag med faser. Denne metoden fungerer fra Generelt til spesifikke.

 • Nedenfra-opp-planlegging.     Identifiserer så mange nederste nivå detaljerte oppgaver som mulig før du organiserer dem i logiske grupper, kalt faser eller aktivitetssammendrag. Denne metoden fungerer fra bestemte Generelt.

Oppretting av nøyaktige oppgaver og faser for mest kompliserte prosjekter krever en kombinasjon av ovenfra og ned og nedenfra og opp planlegging. Det er vanlig at prosjektlederen til å begynne med etablert, brede fasene for et prosjekt (ovenfra og ned) og ressursene som skal utføre prosjektet for å gi den detaljerte oppgaver som fyller ut hver fase (Bunn opp).

Til toppen av siden

Koble aktiviteter

Prosjekter krever oppgaver som skal utføres i en bestemt rekkefølge. For eksempel må oppgaven med filme et motiv fullføres før oppgaven med å redigere filmed scenen kan oppstå. Disse to aktivitetene har en avslutning-til-start relasjon (også kalt en kobling eller avhengighet) som har to deler:

 • Den andre aktiviteten må være senere enn den første aktiviteten. Dette er en sekvens.

 • Den andre aktiviteten kan forekomme bare hvis den første aktiviteten er fullført. Dette er en avhengighet.

I Project 2007 kalles den første aktiviteten ("scenen for film") foregående fordi den kommer foran aktiviteter som er avhenger av cellen. Den andre aktiviteten ("edit filmed scenen") kalles etterfølgende fordi den lykkes der det er avhengige aktiviteter. Alle oppgaver kan være en foregående aktivitet for én eller flere etterfølgende aktiviteter. På samme måte kan alle oppgaver være en etterfølgende aktivitet til én eller flere foregående aktiviteter.

Er ett område der bruken av planleggingsmotoren, for eksempel Project 2007 virkelig betaler seg som representerer oppgaven relasjoner og håndtere endringer i planlagt start- og sluttdatoer. Hvis du for eksempel du kan endre aktivitetsvarigheter eller legge til eller fjerne oppgaver fra en kjede med koblede aktiviteter, og Project 2007 Planlegg oppgaver i henhold til dette.

Aktivitetsavhengigheter vises på flere måter i Project 2007:

 • Aktivitetsavhengigheter vises som forbindelseslinjer mellom aktiviteter i visningene Gantt-diagram og Nettverksdiagram.

 • Oppgave-ID-numrene for foregående aktiviteter vises i feltene foregående for etterfølgende aktiviteter i tabeller, for eksempel post-tabellen.

Du kan opprette aktivitetsavhengigheter ved å opprette koblinger mellom aktiviteter. Når oppgaver registreres først, som standard de alle aktivitetene er planlagt å starte på den samme dagen – prosjektets startdato. Du kan imidlertid bruke ulike metoder for å opprette koblinger mellom flere oppgaver. Du kan for eksempel opprette en avslutning-til-start-avhengighet mellom to aktiviteter ved å klikke Koble aktiviteterRediger-menyen.

Tips!: Hvis du vil opprette en avslutning-til-start-avhengighet, kan du klikke Koble aktiviteter-knappen på standardverktøylinjen.

Figuren nedenfor viser at når oppgaver 2 og 3 er knyttet til en avslutning-til-start-relasjon, Project 2007 endret startdatoen for oppgave 3 til den neste arbeidsdagen følge fullført oppgave 2 (hopper over helgen). Varigheten for aktivitetssammendraget før produksjon vokste tilsvarende.

oppgaver som er koblet med en avslutning-til-start-relasjon

Tips!: Hvis du vil koble aktiviteter, velg aktivitetene du vil koble, og klikk deretter knappen Opphev aktivitetskoblinger på standardverktøylinjen. Du kan også klikke Koble aktiviteterRediger-menyen. Hvis du kobler en enkeltoppgave som finnes i en kjede med koblede aktiviteter med avslutning-til-start relasjoner, etablerer Project 2007 koblinger mellom de gjenstående aktivitetene.

Du kan koble aktiviteter i flere andre måter inkludert:

 • Koble flere aktiviteter samtidig

 • Koble to aktiviteter som en aktivitet er den foregående aktiviteten til den andre aktiviteten

 • Koble en gruppe med planlagt gjenstående aktiviteter og deretter koble to aktivitetssammendrag

Tips!: Når du arbeider med hovedaktiviteter, kan du enten koble aktivitetssammendrag direkte (slik du gjorde ovenfor) eller koble den nyeste aktiviteten i den første fasen med tidligste aktiviteten i andre fase. Planlegging sluttresultatet er den samme i begge tilfeller. I noen tilfeller, kan du imidlertid koble et aktivitetssammendrag til en av sin egen delaktiviteter. Dette vil føre til en sirkulær planleggingsproblem, og derfor Project 2007 la ikke den.

Tips!: Du kan også opprette en avslutning-til-start-relasjon mellom oppgaver-høyre i Gantt-diagrammet. Pek på oppgavelinjen for den foregående aktiviteten til pekeren endres til en firehodet stjerne. Deretter drar du musepekeren opp eller ned til oppgavelinjen for den etterfølgende aktiviteten. Mens du drar musepekeren for å opprette en relasjon for oppgaven, endres pekerbildet til en kjedekobling.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×