Opprette og dele kontakter som elektroniske visittkort

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Elektronisk visittkort Den nye funksjonen Elektroniske visittkort i Microsoft Office Outlook 2007 effektiviserer oppgavene med å opprette og dele kontakter. Et elektronisk visittkort er en annen visning av en kontakt som registrerer spesifikk informasjon fra kontakten, og gjør det mulig å dele denne informasjonen med andre personer i et svært gjenkjennelig format.

Når du oppretter en ny kontakt, blir det opprettet et elektronisk visittkort som er knyttet til kontakten, og omvendt. Alle endringer du gjør i kontakten, gjøres også i visittkortet, og omvendt.

Elektroniske visittkort ser ut som vanlige visittkort i papirformat, og kan like enkelt deles.

I denne artikkelen

Fordeler ved elektroniske visittkort

Vise kontakter som elektroniske visittkort

Hvordan elektroniske visittkort vises for mottakerne

Opprette elektroniske visittkort

Lagre en kontakt eller et elektronisk visittkort

Sende elektroniske visittkort til andre personer

Utforme elektroniske visittkort

Inkludere et elektronisk visittkort i e-postsignaturen

Fordeler ved elektroniske visittkort

 • Med delte informasjonsfelt kan du raskt, og med færre feil, opprette og lagre nye kontakter. Mens kontaktskjema inneholder alle opplysninger om en kontakt, viser det elektroniske visittkortet bare kontaktopplysninger som er spesifikke for en bestemt målgruppe eller hensikt.

 • En visittkortvisning i Kontakter legger til visuelle elementer, for eksempel firmalogoer, bilder og farge, som gjør det enkelt å se gjennom og gjenkjenne kontaktene.

 • Du kan enkelt dele kontaktinformasjon på en kjent og synlig måte ved å inkludere elektroniske visittkort i meldinger til andre personer.

 • Med de mange forskjellige utformingsalternativene kan du tilpasse kortets oppsett, tekststørrelse og tekstfarge og dessuten bruke bilder og firmalogoer.

 • Du kan legge ved et elektronisk visittkort i e-postsignaturen for å sende kontaktinformasjon til andre enten automatisk eller ved behov.

Til toppen av siden

Vise kontakter som elektroniske visittkort

Outlook inneholder en rekke kontaktvisninger, slik at du kan søke etter og vise informasjon slik det passer deg og din arbeidsteknikk. I Office Outlook 2007 er standardvisningen visittkortvisning. I denne visningen vises alle kontaktene som på vanlige visittkort i papir i Outlook-vinduet. Med det alfabetiske registret kan du raskt finne kontakten du vil ha.

I denne delen

Se flere av kontaktene i visittkortvisning

Endre antallet kort som vises i visittkortvisning

Endre kortstørrelsen i Visittkort-visning

Bytte til visittkortvisning

Bytte standardvisning i Kontakter

Se flere av kontaktene i visittkortvisning

Visittkortvisning viser kontaktene med firmalogo og -design, tilpasset bakgrunn og oppsett, og fotografier eller andre bilder. Utformingsfunksjonene gjør at du raskt kjenner igjen kontaktene når du trenger å finne dem. Det er du og størrelsen på Outlook-vinduet som avgjør hvor mange kort du kan vise om gangen.

Hvis du plasserer feltene manuelt når du redigerer et kort, kan du velge hvilken informasjon som skal vises på kortet i visittkortvisning. Du kan endre informasjonen på ditt eget kort og kortene du mottar fra andre. Hvis det er mer kontaktinformasjon enn den som kan vises i visittkortvisning, kan du dobbeltklikke kortet for å se kontaktskjema og komplettere kontaktinformasjonen.

Endre antallet kort som vises i visittkortvisning

Hvis du vil endre antallet elektroniske visittkort som vises samtidig i Visittkort-visning, kan du endre størrelsen på kortene. Hvis du prøver å vise så mange kort som mulig, kan du gjøre Outlook-vinduet så stort som mulig.

Endre kortstørrelsen i Visittkort-visning

 1. Klikk Tilpass gjeldende visning i navigasjonsruten i Kontakter.

 2. Klikk Andre innstillinger i dialogboksen Tilpass visning: Visittkort.

 3. Endre tallet i boksen Kortstørrelse % under Kortfelt. Et lavere tall viser flere kort, og et høyere tall viser færre kort.

 4. Klikk OK.

  Du kan også gå til Andre innstillingerVis-menyen. Velg Gjeldende visning, og klikk deretter Tilpass gjeldende visning.

Hvis du bruker en Microsoft IntelliMouse-pekeenhet, kan du endre antallet kort som vises, ved å holde nede CTRL og rotere IntelliMouse-hjulet. Roter hjulet fremover for å se færre og større kort, og roter det bakover for å se flere og mindre kort.

Visningen du nettopp opprettet, er nå standard visittkortvisning, selv om du avslutter og starter Office Outlook 2007 på nytt, helt til du bytter visning.

Du kan også vise kortene i visittkortvisning ved å rulle gjennom listen over kort og bruke det alfabetiske registeret til høyre for kortene.

Bytte til visittkortvisning

Selv om visittkortvisning er standardvisningen i Kontakter, kan du ha avsluttet Outlook mens du arbeidet i en annen visning. Når du avslutter, lagrer Outlook visningen som sist var aktiv, og viser den når du starter Outlook på nytt, helt til du bytter visning.

 • I Office Outlook 2007 i Kontakter i navigasjonsruten under Gjeldende visning klikker du Visittkort.

  Jeg ser ikke navigasjonsruten

  Navigasjonsruten kan være deaktivert eller minimert.

  • Velg NavigasjonsruteVis-menyen, og klikk deretter Normal.

Bytte standardvisning i Kontakter

Når du avslutter Outlook, lagres visningen som sist var aktiv, og denne visningen vises når du starter programmet på nytt. Generelt sett er standardvisningen den visningen som du oftest arbeider i, til du bytter den før du avslutter Outlook.

 1. Klikk visningen du vil ha, under Gjeldende visning i navigasjonsruten i Kontakter.

 2. Avslutt Outlook, og start deretter programmet på nytt.

  Navigasjonsruten vises ikke

  Navigasjonsruten kan være deaktivert eller minimert.

  • Velg NavigasjonsruteVis-menyen, og klikk deretter Normal.

Til toppen av siden

Slik ser elektroniske visittkort ut for mottakere

Du kan inkludere elektroniske visittkort i e-postmeldinger for å sende kontaktinformasjonen som du vil dele, samt for å formidle en bedriftsprofil eller personlig profil på en visuell måte. Avhengig av hvilket e-postprogram mottakerne bruker, kan det hende at det elektroniske visittkortet vises, eller de mottar kanskje bare informasjonen som finnes på kortet, i en vedlagt VCF-fil.

VCF-vedlegg i et meldingshode

Når den vedlagte VCF-filen dobbeltklikkes, åpnes et kontaktskjema, som deretter kan lagres i mottakerens kontaktliste.

Mottakere som bruker Office Outlook 2007    , ser det elektroniske visittkortet i meldingen akkurat slik du sendte det. Mottakerne kan høyreklikke kortet for å lagre informasjonen i Kontakter i Outlook.

Mottakere som bruker tidligere versjoner av Outlook eller andre e-postprogrammer som bruker HTML til å vise e-post    , ser også det elektroniske visittkortet i meldingen. Disse kortene er bare bilder, og kan ikke klikkes. Mottakerne mottar imidlertid også en vedlagt VCF-fil som inneholder informasjonen i det elektroniske visittkortet. Mottakerne kan åpne VCF-filen, og lagre denne informasjonen i kontaktlistene.

Mottakere som viser e-postmeldingene i ren tekst    , ser ikke noe bilde av det elektroniske visittkortet i meldingen, men de mottar VCF-filvedlegget, som inneholder kontaktinformasjonen de kan lagre i kontaktlistene.

Til toppen av siden

Opprette elektroniske visittkort

Når du oppretter en ny kontakt i et kontaktskjema eller lagrer en kontakt fra noen andre, kan den samme informasjonen vises som et elektronisk visittkort. Du kan fremdeles opprette og redigere hver enkelt visning individuelt, men for både kontaktskjemaet og det elektroniske visittkortet er det mulig å legge til flere opplysninger i den grunnleggende informasjonen for kontakten. Ved å skrive inn informasjon bare én gang (eller lagre den direkte fra et annet kort), kan du redusere antall feil.

Når du for eksempel mottar et elektronisk visittkort fra noen, og lagrer dette kortet i Kontakter i Outlook, vil informasjonen i kortet også kunne vises i et kontaktskjema eller en annen Kontakter-visning. Når du oppdaterer informasjonen i én visning, oppdateres den samtidig i den andre visningen, med mindre du velger ikke å gjøre det.

Når du oppretter en ny kontakt ved å åpne et nytt kontaktskjema og skrive inn kontaktens informasjon, blir tilsvarende felt automatisk fylt ut i visningen Elektronisk visittkort for denne kontakten.

Elektronisk visittkort som viser et delsett av informasjonen i det tilhørende kontaktskjemaet

1. Et kontaktskjema med opplysninger om Jon Morris

2. En visning av dialogboksen Rediger visittkort, med tilsvarende felt fylt ut for det elektroniske visittkortet til Jon Morris.

Opprette et nytt elektronisk visittkort fra:

I denne delen

Et elektronisk visittkort som du mottar i en melding

Et eksisterende eller tomt elektronisk visittkort

Et elektronisk visittkort som du mottar i en melding

Dette er en effektiv måte for å legge til ny kontaktinformasjon i Outlook. Når du lagrer et elektronisk visittkort fra en e-postmelding, oppretter du en ny kontakt. Hvis du allerede har en kontakt med samme navn, kan du lagre den like kontakten som en ny kontakt, eller du kan oppdatere den opprinnelige kontakten.

Hvis du vil endre kortet etter at du har lagret det, kan du lese instruksjonene i delen nedenfor om hvordan du oppretter et nytt elektronisk visittkort fra et eksisterende eller tomt elektronisk visittkort.

 1. Høyreklikk kortet i en åpen melding, og klikk deretter Legg til i Kontakter på hurtigmenyen. Den nye kontakten åpnes i kontaktskjemaet.

 2. Klikk Lagre og lukk under Handlinger i kategorien Kontakt.

 3. Hvis du allerede har en kontakt med samme navn, finner Outlook den like kontakten. Gjør ett av følgende:

  • Velg Legg til ny kontakt.

   Det opprettes en kopi av kontakten, inkludert kontaktskjema og elektronisk visittkort.

  • Velg Oppdatere opplysningene om valgt kontakt.

   Eksisterende kopier av kontakter føres opp. Dobbeltklikk kontakten som skal oppdateres, oppdater informasjonen i kontaktskjemaet, og lagre kontakten.

Den nye kontaktinformasjonen er nå lagret i Kontakter, og er tilgjengelig som et elektronisk visittkort og i andre visninger. Du kan endre kontaktinformasjonen både før og etter at du lagrer det.

 • Du kan også høyreklikke vedlagte VCF-fil i meldingshodet for å åpne hurtigmenyen og legge til kontakten eller velge andre alternativer.

 • Hvis du velger alternativet Lagre og ny i kontaktskjemaet, lagres den åpne kontakten, og et nytt, tomt kontaktskjema åpnes.

Et eksisterende eller tomt elektronisk visittkort

Opprett et nytt elektronisk visittkort fra et tomt kort, eller bruk et eksisterende kort som "mal", der du kan lage et annet, lignende kort. Du kan endre både informasjon og ulike elementer knyttet til oppsett og utforming. Ved å basere et nytt kort på et annet, kan du raskt opprette elektroniske visittkort for ulike formål som har en del felles kontaktinformasjon. Du vil for eksempel kanskje ha tre kort, ett for jobben, ett for hjemmebruk og ett for et klubbmedlemskap.

Når du oppretter et nytt elektronisk visittkort, oppretter du samtidig en ny kontakt. Når du lagrer det nye kortet, opprettes det en ny kontakt i Kontakter-listen i Outlook. Du kan ha flere kontakter med samme navn. Når du lagrer nye kort med samme navn, legges de til i Kontakter og står oppført sammen med de andre kontaktene med samme navn.

Visittkort-visning fungerer bra når du vil vise tilstrekkelig informasjon til å kunne skille mellom kontakter med like navn.

Du kan begynne med å redigere kontaktinformasjonen i et eksisterende kontaktskjema, før du plasserer og formaterer teksten i dialogboksen Rediger visittkort. Du kan også redigere all informasjonen i dialogboksen Rediger visittkort. Begge alternativene gjør det mulig å legge til ny informasjon mens du arbeider. Hvis du velger det første alternativet, bør du gjøre endringene før du starter på trinnene nedenfor.

Dialogboksen Rediger visittkort

1. Før du legger til eller endrer kontaktinformasjonen, skal du velge oppsett og bakgrunn for kortet. Legg til bilder eller annen grafikk. Hvert enkelt av disse elementene gjør det enklere å plassere teksten når du begynner å legge til informasjonen.

2. Når du klikker Legg til, vises det en liste med standardfelt. Når du har valgt feltet, legges det til på Felt-listen. Det finnes dessuten fire egendefinerte felt.

3. Når du har valgt et felt, skriver du inn teksten for dette feltet i boksen under Rediger. Teksten vises i forhåndsvisningen av kort mens du skriver.

4. Det er valgfritt å tilordne etiketter for informasjon, for eksempel privat telefon eller firmaadresse. Du kan bruke feltnavnene, eller du kan skrive inn egne etiketter.

5. Med Tom linje-felt kan du ta med tomme linjer på kortet.

6. Klikk pilknappene for flytte valgt felt opp eller ned på kortet.

Gjør følgende for å endre et eksisterende elektronisk visittkort eller opprette ett fra et tomt kort:

 • Velge oppsett og bakgrunn   

  1. Klikk Ny i Kontakter.

  2. Klikk visittkortet i kontaktskjemaet for å åpne dialogboksen Rediger visittkort.

  3. Velg et oppsett fra Oppsett-listen under Kortutforming. Det finnes et Bare tekst-oppsett for kort uten bilder, logoer eller annen grafikk.

   Når du starter, vises standard kortoppsett for Outlook i forhåndsvisningsboksen ved siden av Kortutforming-delen. Du kan også bruke dette bildet og oppsettalternativene for kortet.

  4. Hvis du vil ha en bakgrunnsfarge på kortet, klikker du Bakgrunn og deretter en farge.

   Obs!: Hvis du bruker et bilde som bakgrunnen for et kort, bør bildet være av samme størrelse som kortet, 248 x 148 piksler, for å eliminere fordreining. (Selve kortet har en kantlinje på én piksel på alle sider.)

  5. Hvis du vil legge til et bilde, for eksempel et fotografi eller en firmalogo, bruker du bildealternativene for å finne, legge til og plassere bildet.

   Vil du slette standardbildet eller andre bilder på kortet, må du velge Bare tekst fra Oppsett-listen.

 • Legge til kontaktinformasjon   

  1. Merk et felt eller en tom linje over der du vil teksten skal vises, i Felt-listen.

  2. Klikk Legg til, velg Navn, og klikk deretter Fullt navn.

   Tips!: Det er bare typen informasjon som vises på Felt-listen. Når du har skrevet inn teksten for informasjonen, vises denne teksten rett over Felt-listen i forhåndsvisningsboksen.

  3. Skriv inn navnet på kortet under Rediger.

  4. Hvis du vil at navnet skal ha en etikett, velger du Venstre eller Høyre fra etikettlisten.

   En etikett kan utdype typen informasjon på kortet, og Venstre eller Høyre angir hvor etiketten er plassert ved siden av informasjonen. I den elektroniske visittkortoppføringen Jon Morris, innehaver, er for eksempel Jon Morris navnet og innehaver er en etikett for navnet.

  5. Skriv inn etiketten for navnet i Etikett-boksen.

   Feltnavn er praktiske og velkjente etiketter.

  6. Fortsett å legge til informasjon på kortet ved å følge trinnene 1 til og med 5.

  7. Vil du fjerne et felt fra kortet, klikker du feltet og deretter Fjern.

  8. Hvis du vil legge til tomme linjer, klikker du feltet rett over der du vil ha den tomme linjen, klikker Legg til og deretter Tom linje.

   Tomme linjer på et kort vises som standard som Tom linje-felt. Når du legger til informasjon på kortet, kan du legge til nye informasjonsfelt mellom Tom linje-feltene. Klikk for eksempel Tom linje og Legg til, og klikk deretter et felt. Feltet vises rett under den tomme linjen.

  9. Når du skal plassere tekst på kortet, klikker du et felt, og deretter bruker du Pil opp og Pil ned under Felt-listen til å flytte feltene.

  10. Hvis du vil formatere teksten, bruker du formaterings- og stilknappene under Rediger. Verktøylinjen for tekstformatering i dialogboksen Rediger visittkort

   Enkelte alternativer omfatter følgende:

   • Endre størrelsen på tekst

   • Bruke farget tekst

   • Plassere (justere) tekst mot venstre, høyre eller i midten

  11. Klikk OK når du er ferdig med å legge til informasjon på kortet.

   Hvis du klikker Tilbakestill kort, gjenopprettes kortet til standard Outlook-utforming og til informasjonen som er angitt i standardfeltene i kontaktskjemaet.Til toppen av siden

Lagre en kontakt eller et elektronisk visittkort

Når du mottar kontaktinformasjon i form av et elektronisk visittkort eller kontaktskjema (som VCF-fil) i en e-postmelding, kan du høyreklikke kortet eller den vedlagte VCF-filen, og velge alternativer fra hurtigmenyen. Hvis du allerede har en kontakt med det navnet, blir du bedt om å velge hva du skal gjøre med den like kontakten, altså om du skal oppdatere den første kontakten eller opprette en ny kontakt.

Lagre et elektronisk visittkort du mottar

 1. Høyreklikk kortet i meldingen, og klikk deretter Legg til i Kontakter på hurtigmenyen. Den nye kontakten åpnes i et kontaktskjema i Kontakter.

 2. Klikk Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien Kontakter.

  • Hvis du allerede har en kontakt med dette navnet, vises det en dialogboks med alternativer for å legge til en ny kontakt eller oppdatere informasjonen for valgt kontakt, når du klikker Lagre og lukk.

  • Du kan også klikke Lagre og ny i Handlinger-gruppen for å lagre kontakten og deretter åpne et nytt, tomt kontaktskjema.

Lagre en VCF-fil du mottar

 1. Dobbeltklikk VCF-filvedlegget i meldingshodet. Den nye kontakten åpnes i et kontaktskjema i Kontakter.

 2. Klikk Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien Kontakter.

  • Hvis du allerede har en kontakt med dette navnet, vises det en dialogboks med alternativer for å legge til en ny kontakt eller oppdatere informasjonen for valgt kontakt, når du klikker Lagre og lukk.

  • Du kan også klikke Lagre og ny i Handlinger-gruppen for å lagre kontakten og deretter åpne et nytt, tomt kontaktskjema.

Til toppen av siden

Sende elektroniske visittkort til andre personer

Ved hjelp av elektroniske visittkort er det blitt enklere å dele kontaktinformasjon. De kan raskt settes inn i meldinger som du sender, og kan umiddelbart gjenkjennes av mottakeren. Du kan sende firmaets elektroniske visittkort eller et personlig ett som du har egendefinert. Du kan også sende andres kontaktinformasjon som et elektronisk visittkort. I tillegg kan du videresende kortene. Uansett hva du velger, vil mottakeren av den HTML-baserte meldingen få en synlig tekst som raskt kan lagres som en kontakt.

VCF-vedlegg i et meldingshode

Når den vedlagte VCF-filen dobbeltklikkes, åpnes et kontaktskjema, som deretter kan lagres i mottakerens kontaktliste.

I denne delen

Hvordan ser elektroniske visittkort ut for andre personer?

Sette inn et elektronisk visittkort i en melding

Hvordan ser elektroniske visittkort ut for andre personer?

Personer som bruker Office Outlook 2007     Det elektroniske visittkortet vises i meldingen akkurat slik du sendte det. Mottakeren kan høyreklikke kortet og lagre informasjonen i Kontakter i Outlook.

Personer som har tidligere versjoner av Outlook, eller andre e-postprogrammer som bruker HTML til å vise e-post     Mottakerne ser også det elektroniske visittkortet i meldingen. Kortene er da bare bilder. Mottakerne får også en vedlagt VCF-fil som inneholder kortinformasjonen. De kan åpne VCF-filen og lagre informasjonen i kontaktlisten.

Personer som viser e-post i ren tekst     Den visuelle gjengivelsen av det elektroniske visittkortet er ikke tilgjengelig i meldingen, men de mottar VCF-filvedlegget som inneholder kontaktinformasjonen de kan lagre i sine kontaktlister.

Sette inn et elektronisk visittkort i en melding

 1. Klikk Visittkort i Inkluder-gruppen i kategorien Melding i en ny melding, og klikk deretter et navn i listen.

 2. Hvis du ikke ser navnet, klikker du Andre visittkort. Klikk navnet under Arkivert som, og klikk deretter OK.

  • Visittkort-menyen vises de ti siste kontaktnavnene som er satt inn som elektroniske visittkort i meldinger.

  • Du kan sette inn mer enn ett elektronisk visittkort i en melding.

  • For å gjøre det lettere å skille mellom like navn på Visittkort-menyen, kan du klikke Andre visittkort. Da ser du mer informasjon, inkludert en forhåndsvisning av kortene, i dialogboksen Sett inn visittkort.

  • Hvis du drar et visittkort fra visittkortvisning til en ny melding, legges det bare ved en VCF-fil når meldingen sendes. Den vedlagte VCF-filen åpner kontaktskjemaet med all informasjonen som mottakerne kan lagre i kontaktlisten. Hvis mottakeren bruker Office Outlook 2007, vises det elektroniske visittkortet i kontaktskjemaet.

Til toppen av siden

Utforme elektroniske visittkort

Nå alle kan ha et visittkort, enten det er et flott profesjonelle bedriftens kort, et kreativt ett som en stil for utforming, eller noe mer uformelt som gjenspeiler deg personlig. Det velger, du kan utforme et elektronisk visittkort som best representerer deg eller organisasjonen. Og du kan ha flere enn ett utforme for arbeid, personlig, eller andre formål.

Felles utforming for hele organisasjonen

Organisasjoner kan opprette "maler" for elektroniske visittkort, enten som nye utforminger eller som et speilbilde av visittkortene i papirformat, for å sikre at en bedrift eller gruppe får en ensartet og presis profil. Ansatte eller andre medlemmer av organisasjonen kan deretter tilpasse kortene etter behov.

Nedenfor beskrives noen av utformingsfunksjonene og alternativene som finnes for elektroniske visittkort. Du finner trinnvise instruksjoner om hvordan du oppretter kort i de forrige avsnittene.

Utforme oppsettet

 • Velg mellom seks ulike visittkortoppsett. Plasser et bilde (eller standardlogoen for Office Outlook 2007) til høyre, til venstre, øverst eller nederst, eller bruk en utforming med bare tekst. Du kan også bruke et bilde som bakgrunn.

 • Bakgrunnsfarge kan bidra til at kortet skiller seg ut. Velg fra en innholdsrik fargepalett, eller angi egendefinerte farger.

 • Du kan legge til bilder eller annen grafikk som er lagret i de fleste grafikkformater, for eksempel BMP, JPG og WMF. Bilder, for eksempel firmalogoer og personlige fotografier, gjør visittkortet mer gjenkjennelig.

 • Når du har lagt til bildene, kan du skalere dem og plassere dem nøyaktig der du vil ha dem.

Utforme informasjonen

 • Feltene for ulike typer informasjon omfatter feltene som brukes mest på vanlige kort, for eksempel Arbeidstelefon, Organisasjon, E-postadresse og Stilling.

 • Du kan også opprette egendefinerte felt for informasjonen du vil ha med.

 • Enkelte felt inneholder flere linjer for informasjon, for eksempel adressefeltene. Egendefinerte felt kan også ha flere linjer.

 • Etiketter gjør det lettere å gjenkjenne informasjon. Hvilke etiketter som er tilgjengelige, vises på Legg til-menyen for informasjonstypene. Du kan dessuten opprette egendefinerte etiketter.

 • Tomme linjer gjør ikke bare kortet enklere å lese, men de gjør det dessuten lettere å ordne og gruppere beslektet informasjon. Hvis du for eksempel har flere telefonnumre på et kort, kan du bruke en tom linje over og under telefonnumrene, slik at leseren både enklere og raskere kan finne og skille telefonnumrene fra annen informasjon.

 • Med forskjellige skriftfarger og -størrelser kan litt finjustering føre til økt synlighet og plass.

  Obs!: Det er ikke sikkert at all kontaktinformasjon vises på det elektroniske visittkortet selv om den finnes i kontaktskjema. Når du utformer informasjonsinnholdet til et kort, kan du se i forhåndsvisningsboksen hvordan informasjonen får plass på kortet.

Til toppen av siden

Inkludere et elektronisk visittkort i e-postsignaturen

Ved å legge til det elektroniske visittkortet i e-postsignaturen, kan du automatisk inkludere kontaktinformasjonen i hver enkelt melding du sender. Du kan også ha en signatur som bare inneholder et elektronisk visittkort. Mottakere kan høyreklikke kortet i signaturen (eller høyreklikke VCF-filen) for å lagre det direkte i kontaktlistene.

Slik ser en signatur med et elektronisk visittkort ut i en melding

1. Når du sender en melding med en signatur som inneholder et elektronisk visittkort, legges det ved en VCF-fil som inneholder all kontaktinformasjonen. Dermed kan mottakere med andre e-postprogrammer vise og lagre kontaktinformasjonen.

2. Kortet vises i signaturen.

3. Når du mottar en melding med et kort i signaturen, høyreklikker kortsymbolet og velger Legg til i Kontakter, åpnes kontaktskjemaet for kontakten. Du kan deretter vise eller lagre det.

Det står for eksempel kanskje i firmaets retningslinjer at alle ansatte må inkludere grunnleggende kontaktinformasjon om seg selv i all e-postkorrespondanse for jobben. Når firmaet har bestemt seg for en kortutforming, kan de ansatte fylle ut egen kontaktinformasjon, inkludere kortet i den offisielle firmasignaturen, og sørge for at signaturen automatisk legges til i hver enkelt melding de sender fra e-postkontoen for jobben.

Du kan ha så mange signaturer og elektroniske visittkort som du vil, og du kan derfor opprette en rekke signaturer for ulike formål, for eksempel arbeid, familie og annet.

Hvis du vil inkludere signaturer med elektroniske visittkort i meldinger, må du først opprette signaturen, og deretter sette den inn i meldingene. Du kan sette inn en signatur manuelt i hver enkelt melding, eller du kan utpeke en standardsignatur som automatisk skal settes inn i alle meldinger du sender.

I denne delen

Opprette en signatur, og inkludere et elektronisk visittkort

Sette inn en signatur i en melding

Opprette en signatur, og inkludere et elektronisk visittkort

 1. Klikk Signatur i Inkluder-gruppen i kategorien Melding i en ny melding, og klikk deretter Signaturer.

 2. Klikk Ny i kategorien E-postsignatur.

 3. Skriv inn et navn på signaturen, og klikk deretter OK.

 4. Skriv inn teksten som du vil ta med i signaturen, i Rediger signatur-boksen.

 5. Hvis du vil formatere teksten, merker du den, og deretter bruker du stil- og formateringsknappene for å velge alternativene du vil ha.

  Obs!: Disse alternativene er ikke tilgjengelige hvis du bruker ren tekst som standard meldingsformat.

 6. Vil du legge til et elektronisk visittkort, plasserer du innsettingspunktet der du vil at kortet skal vises i signaturteksten, klikker Visittkort, og deretter klikker du et kontaktnavn på Arkivert som-listen. Klikk deretter OK.

 7. Vil du legge til et bilde, plasserer du innsettingspunktet der du vil at bildet skal vises i signaturteksten, klikker Sett inn bilde, velger et bilde, og klikker deretter OK.

 8. Vil du legge til en hyperkobling, plasserer du innsettingspunktet der du vil at hyperkoblingen skal vises i signaturteksten, klikker Sett inn hyperkobling, velger en hyperkobling, og klikker deretter OK.

 9. Klikk en e-postkonto som du vil at signaturen alltid skal knyttes til, under Velg standardsignaturE-postkonto-listen.

 10. Nye meldinger-listen:

  • Hvis du vil at en signatur skal settes inn automatisk i alle meldinger som sendes fra e-postkontoen du velger, velger du en signatur fra listen.

  • Hvis du ikke vil at det skal settes inn en signatur automatisk i alle meldinger du sender, velger du ingen fra listen.

   Du kan også sette inn signaturer manuelt i enkeltstående meldinger.

 11. Hvis du vil inkludere en signatur i meldingssvar og i videresendte meldinger, velger du en signatur fra listen Svar/videresendinger. Hvis ikke, velger du ingen.

 12. Når du er ferdig med å opprette signaturen, klikker du OK.

Sette inn en signatur i en melding

Du kan angi at det skal settes inn en standardsignatur i alle utgående meldinger, eller du kan sette inn en signatur manuelt i utgående meldinger når du trenger det.

Gjør ett av følgende:

 • Sette inn en signatur automatisk   

  1. Klikk Signatur i Inkluder-gruppen i kategorienMelding i en ny melding, og klikk deretter Signaturer.

  2. Velg signaturen du vil ha, fra listen Velg signatur som skal redigeres i kategorien E-postsignatur.

  3. Velg signaturen du vil ha, fra Nye meldinger-listen under Velg standardsignatur.

  4. Hvis du vil inkludere en signatur i meldingssvar og i videresendte meldinger, velger du signaturen fra listen Svar/videresendinger. Hvis ikke, velger du ingen.

  5. Klikk OK.

 • Sette inn en signatur manuelt   

  1. Klikk Signatur i Inkluder-gruppen i kategorien Melding, og velg deretter signaturen du vil bruke.

   Du har også tilgang til signaturalternativene i kategorien Sett inn i en åpen melding etter at du har klikket Svar, Svar til alle eller Videresend.

  2. Hvis signaturen du vil ha, ikke vises, klikker du Signaturer, velger signaturnavnet fra listen Velg signatur som skal redigeres, og deretter klikker du OK.

  3. Klikk Signatur i meldingen, og velg deretter navnet på signaturen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×