Opprette og bruke ringelister i Business Contact Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En av de viktigste oppgavene når du har en bedrift er å holde kontakten med faktiske og potensielle kunder. En enkel telefonsamtale er ofte den beste måten å gjøre dette på.

Du kanskje vil følge opp med kundeemner som har gitt deg sine visittkort eller venstre informasjon på websiden, samtale-kunder som ønsket å vite når ut av lager elementer blir funnet, eller snakke med gjeldende kontoer eller forretningskontakter som er forfalt med deres betalinger.

Denne artikkelen beskriver hvordan du arbeider med og måle effektiviteten av samtalelister i Business Contact Manager for Outlook, med detaljer om hvordan du oppretter ønskede Mottakerlister og ringe skript, og hvordan du sporer aktiviteter og resultatene.

Hva vil du gjøre?

Markedsføre virksomheten ved hjelp av telefonsamtaler

Åpne en samtaleliste

Endre din samtaleliste

Markedsføre virksomheten gjennom telefonsamtaler

Med Business Contact Manager for Outlook, kan du sette sammen en samtaleliste fra forretningsforbindelser og forretningskontakter, opprette et anrop-skript og spore resultatene av hver telefonsamtale. Du kan også opprette en samtaleliste fra navn i en rapport. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en samtaleliste fra en rapport, kan du se bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

En samtaleliste er også en viktige markedsføringsaktivitet og kan være en del av en markedsføringskampanje.

Hvis du vil spore resultatene av en samtale listen aktivitet, må du registrere navnet på aktiviteten i Igangsatt av-feltet for hver konto, forretningskontakt, kundeemne eller Salgsmulighet post som genereres av aktiviteten. Også Registrer budsjetterte og faktiske kostnadsinformasjon på sidene Detaljer og Sporing av samtalen listen posten.

Deretter for å se resultatene av din samtalelisten, bruker du siden Sporing av samtalen listeskjema. Hvis samtalelisten er en del av en markedsføringskampanje, kan de samlede resultatene av kampanjen spores i kategorien analyse av markedsføring arbeidsområde.

Opprette en samtaleliste

En samtaleliste i Business Contact Manager for Outlook er mer enn bare en liste over navn og tall. Det er et system som hjelper deg å være klar og klar på telefonen, og hjelper deg med å spore resultatene av hvert sett av samtaler.

Mottakerlisten for en markedsføringsaktivitet kan bare ha én oppføringstype, enten forretningsforbindelser eller forretningskontakter. Forretningskontakter og kundeemner kan være i samme liste fordi kundeemneoppføringen er basert på forretningskontaktoppføringstypen.

 1. Klikk Markedsføring under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk Ringeliste knappen Ringelisteikon på båndet i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Angi et navn for samtaleliste, for eksempel "California potensielle kunder" under aktiviteten, i navn-feltet i listeskjema anrop.

  ringelisteoppføring

  Merknad: Hvis denne samtalelisten er en del av en markedsføringskampanje, i tekstboksen kampanjen skriver du inn navnet på kampanjen, eller klikk pilen for å velge navnet på en eksisterende kampanjen. Hvis det ikke er en del av en markedsføringskampanje, samtalelisten blir knyttet til gjeldende som aktiviteter markedsføringskampanje.

 4. Klikk typen oppføring du vil nå med samtalelisten, Alle kontoer, alle forretningskontakter og kundeemner, Alle forretningskontakter, eller Alle leder i delen mottakerliste.

  Klikk eventuelt ett av følgende alternativer:

  • Søk i mappe. Velg en søkemappe som inneholder en forhåndsdefinert liste over mottakere, for å opprette en egendefinert liste. Feltnavnet endres til Egendefinert liste når du velger en mappe.

  • Eksisterende markedsføringsaktivitet. Velg mottakerlisten som du brukte til en tidligere markedsføringsaktivitet.

  • Ny liste. Dialogboksen Filtrer forretningskontakter åpnes. Velg vilkår for å filtrere listen.

   Du kan også opprette en liste over mottakere fra en rapport. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

   Hvis du har opprettet nye oppføringstyper som er basert på forretningsforbindelsestypen, vises de i listen Alle forretningsforbindelser. Hvis du har opprettet nye oppføringstyper som er basert på forretningskontakttypen, vises de i listen Alle forretningskontakter og salgsmuligheter.

 5. Klikk Se gjennom og filtrer for å redigere den valgte listen ved å filtrere den.

  Se Filtrere oppføringer i Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om å filtrere en liste.

 6. Klikk Detaljer for å åpne detaljsiden aktivitet på båndet i Vis-gruppen i kategorien Hjem. Hvis du vil, kan du angi verdier for Kampanjekode, budsjetterte kostnader, Startdato, Sluttdato og kommentarer.

  Hvis du vil gå tilbake til hovedsiden for samtale-listeskjema på båndet i kategorien markedsføring i Vis-gruppen klikker du Generelt.

 7. Informasjon om hver mottaker vises på Generelt-siden, under mottakeren detaljer. Klikk Merk inndelinger-knappen Merk inndelinger-knappen for å endre hvilke inndelinger fra det post skal vises, og velg deretter inndelingene du vil vise.

 8. Hvis du vil, kan du opprette et skript for å gjøre samtalene konsekvente, og for at du skal dekke alle de ønskede punktene. Et skript vil i tillegg sørge for at du holder deg til emnet og at du raskt kan justere fremgangsmåten hvis telefonsamtalen ikke går som forventet.

  Opprette et anrop-skript

  • Klikk Ring skriptet Ringelisteikon på båndet i gruppen Telefonlogg.

  • Slik oppretter du et skript for oppringinger:

   • Skriv inn skriptet i Ringeskript-vinduet.

   • Klikk Last innhold Ikon for å laste inn skript i Handlinger-gruppen, og naviger deretter til et dokument som allerede er lagret.

   • Kopier og lim inn et skript fra et annet dokument.

    Skriptet vil vises i Telefonloggen for hver mottaker.

    Ringeliste med skript

    Merknad: Hvis du redigerer skriptet i delen telefonlogg anrop listen posten, endrer du bare versjonen av skriptet for den valgte mottakeren. Hvis du vil redigere skriptet for alle samtaler, velger du Ring skript Ringelisteikon på båndet og deretter Rediger skriptet i vinduet Ringe skript.

 9. Hvis du vil, kan du bruke Outlook-kategorisering-funksjonen til å legge til en fargekategori i samtalelisten. Klikk Kategoriser på båndet i koder-gruppen i kategorien markedsføring, og klikk deretter en fargekategori.

 10. Hvis du vil begynne å lage samtalene umiddelbart, kan du begynne med det første navnet på listen. Ellers lagre samtalelisten.

Før du foretar kaldt anrop, oppslag nasjonale gjør ikke ringe registret og FCC forskrifter på www.fcc.gov/cgb/donotcall/. Regler for ikke Ring gjelder ikke for firmaer som en forbruker har en eksisterende relasjon for business.

Til toppen av siden

Åpne en samtaleliste

Du må kanskje Fortsett arbeidet på en samtaleliste Hvis du ikke kunne ringe alle personene i én økt, eller du må kanskje gjøre endringer i listen over mottakere eller skriptet.

 1. Klikk Markedsføring under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Dobbeltklikk samtalelisten du vil åpne kategorien Ringelister i listeruten.

Til toppen av siden

Endre din samtaleliste

Samtalelister er enkle og vil endre. Du kan endre typen oppføringer som vises i listen, kan du begrense listen ved filtrering eller velge mottakerne, og du kan endre skriptet for hele eller deler av mottakerne.

 1. Åpne samtalelisten du vil endre.

 2. Hvis du vil gjøre endringer i samtalelisten, følger du instruksjonene i opprette en samtaleliste.

Viktig: Du kan ikke endre en samtaleliste når du har endret anrop status for en oppføring i listen. I stedet, høyreklikk samtalelisten, og klikk deretter nå med ringeliste for å opprette en ny samtaleliste basert på den eksisterende filen.

Til toppen av siden

Lage og spore din anrop ved hjelp av en samtaleliste

 1. Åpne eller opprette en samtaleliste.

  Det første navnet i listen er uthevet under mottakerliste.

  Anropsliste, mottakerliste uten anrop

  Merknad: Navnene som vises, er fra Arkiver som-feltet i kildeoppføringen. Navnet som vises under Mottakerdetaljer, er fra Fullt navn-feltet.

 2. Ved hjelp av telefonnummeret under mottakeren detaljer Ring kontakten.

 3. Åpne skriptet. Klikk Ringeskript i Telefonlogg-gruppen på båndet. Når du når kontakten, leser du skriptet på en naturlig måte, eller sier hvorfor du ringer hvis det ikke er noe skript.

  Merknad: Hvis du redigerer skriptet i delen telefonlogg anrop listen posten, endrer du skriptet bare for den valgte mottakeren.

 4. Klikk eller angi varigheten på telefonsamtalen i Total varighet under Telefonlogg. Du kan også automatisk registrere varigheten på samtalen.

  Slik registrerer du varigheten automatisk:

  1. Klikk Start tidtaker Ikonet Start tidsmåler på båndet i gruppen Telefonlogg når du starter samtalen, eller gjenoppta den etter en pause.

  2. Klikk Stopp tidtaker Ikonet for Sett tidsmåleren i pause når det er en pause i samtalen, eller når du er ferdig med samtalen.

   Varigheten på samtalen registreres i Total varighet-boksen under Telefonlogg. Du kan også klikke eller skrive inn varigheten på samtalen manuelt.

 5. Hvis du vil legge til notater i samtalen, på båndet i Telefonlogg-gruppen klikker du Legg til tidsangivelse, og Skriv inn kommentarene i boksen der skriptet vises.

  Merknad: Klikk kategorien Formater tekst på båndet for å bruke formateringskommandoene til å endre utseendet på teksten. Klikk kategorien Sett inn hvis du vil legge til filer, bilder eller tabeller.

 6. Klikk ett eller flere av følgende alternativer i Mottakerhandlinger i kategorien Markedsføring på båndet i løpet av samtalen eller når den er avsluttet:

  • Nytt loggelement å legge til et kommunikasjonsloggelement, for eksempel et forretningsnotat, oppgave, filen eller e-postmelding i posten til mottakeren. En ny telefonlogg opprettes automatisk for mottakeren av samtalelisten.

  • Følg opp for å legge til et oppfølgingsflagg i oppføringen, eller merk et oppfølgingselementet som fullført med alternativet Merk som fullført.

  • Åpne for å vise mottakeroppføringen.

  • Webside for å vise websiden som er knyttet til mottakeroppføringen, hvis tilgjengelig.

 7. Oppdatere posten på slutten av samtalen, i delen ringe status. Ikke kalt er valgt som standard. Klikk ett av følgende alternativer:

  1. La igjen beskjed

  2. Samtale fullført

  3. Ikke ring

   Viktig: Du kan ikke endre en samtaleliste når du har endret anrop status for en hvilken som helst post i listen. Du kan imidlertid opprette en ny samtaleliste som er et duplikat av en eksisterende samtaleliste. Høyreklikk samtalelisten i markedsføring arbeidsområde, og klikk deretter nå med ringeliste.

 8. Hvis en mottaker ber skal utføres av samtalelisten, velger du merket for ikke Ring. Forretningsforbindelse eller forretningskontakt merkes som ikke Ring i begge mottakerliste og på Detaljer-siden for oppføringen for forretningsforbindelse eller forretningskontakt. Denne mottakeren kan ikke inkluderes i fremtidige samtalelister.

 9. Klikk Lagre og Neste for å gjøre følgende endringer:

  1. Lagre endringene som en telefonlogg i kommunikasjonsloggen i den valgte oppføringen og gå videre til den neste oppføringen som du skal ringe

  2. Stopp tidtakeren og registrer den totale varigheten for samtalen i telefonloggen.

  3. Angi status anrop i mottakerliste.

   anropsliste med to anrop

   1 – lot en melding. 2 – kall fullført. 3 – ikke kall. 4 – gjeldende mottaker.

   Merknad: Selv om statusen oppdateres i Mottakerliste når du lagrer oppføringen, må du endre alternativene som vises i Ringestatus-delen, manuelt.

 10. Når du har ringt alle i listen, lukker du aktiviteten. Klikk Merk som lukketbåndet i gruppen markedsføring.

Til toppen av siden

Måle effektiviteten av din markedsføring samtalelister

Du kan opprette ringelister og skript for mange formål. Men når du gjør markedsføring anrop, vil du vite resultatene av arbeidet. Se gjennom resultatene av en samtaleliste på siden Sporing av samtalelisten.

 1. Åpne en samtaleliste.

 2. Klikk Spor Sporingssideikon på båndet i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

 3. På siden Spor gå gjennom følgende elementer:

  • Under Aktivitetsresultater, kan du se sammendragsinformasjon for igangsatt kundeemner, salgsmuligheter igangsatt, igangsatt kontoer, igangsatt kontakter, startet telefonlogger og forventede inntekter for aktiviteten. Hvert felt har også en Vis rapport-knapp som viser en detaljert rapport med data for dette feltet.

   Merknad: Informasjon på siden spor forventede inntekter, oppdateres når forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet poster, inkluderer navnet på samtalelisten i Igangsatt av-feltet.

  • Du kan oppdatere følgende informasjon i Aktivitetsinformasjon-området:

   • Faktisk kostnad    Angi faktiske kostnader for samtalelisten, slik at du kan beregne avkastning på investering.

   • Lukket    Velg dette alternativet for å angi at samtalelisten er fullført og aktiviteten er nå lukket. Fjern merket for å reaktivere samtalelisten.

  • I Mottakere-delen kan du se gjennom listen over fullførte oppringninger, og hvis du vil, kan du opprette en salgsmulighetsoppføring direkte fra mottakeroppføringen. Bare klikk navnet i listen, og klikk deretter Start salgsmulighet.

   Merknad: Du kan også opprette en salgsmulighetsoppføring fra mottakerlisten på Generelt-siden for samtalelisten. Velg et navn i mottakerlisten deretter på båndet i Mottakeren handlinger-gruppen i kategorien markedsføring, klikker du Nytt loggelement Nytt loggelement-ikon , og klikk deretter salgsmuligheten.

 4. Klikk Lagre og lukk Lagre og lukk-ikon .

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×