Opprette og bruke en diagrammal

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Ord

Hvis du vil bruke et diagram som du har opprettet, på nytt, kan du lagre diagrammet som en mal i Excel, og deretter bruke det i et nytt eller eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammal som du oppretter, er egentlig en egendefinert diagramtype som du kan bruke på samme måte som en hvilken som helst annen diagramtype.

Merknad: Du må ha installert Excel for å kunne lagre en diagrammal. Du kan bestille Excel på Microsofts nettsted.

Gjør ett eller flere av følgende:

Opprette en diagrammal i Excel

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Hvis du vil endre diagrammet, bruker du Diagrammer-, Diagramoppsett- og Format-fanene.

 4. Klikk Lagre som malDiagram-menyen, og skriv deretter inn et navn i Lagre som-boksen.

  Som standard lagres diagrammalen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

 5. Klikk Lagre.

Bruke en diagrammal i et nytt diagram

Når du har opprettet et diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk Annet under Sett inn diagramDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Jeg kan ikke se diagrammalen på listen

  Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 10.7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 2. Erstatt eksempeldataene i Excel med dataene du vil tegne inn i diagrammet. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen og lime dem inn over eksempeldataene.

 3. Bytt til Word hvis du vil se resultatet av endringene.

  Når du lukker Word-dokumentet som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Bruke en diagrammal i et eksisterende diagram

Når du har opprettet en diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Annet under Endre diagramtypeDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagramfanen, Endre diagramtype-gruppen

  Jeg kan ikke se diagrammalen på listen

  Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

Se også

Opprette et diagram

Endre et diagram

Redigere data i et diagram

Opprette en disposisjon med nummerert liste

Hvis du vil bruke et diagram som du har opprettet, på nytt, kan du lagre diagrammet som en mal i Excel, og deretter bruke det i et nytt eller eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammal som du oppretter, er egentlig en egendefinert diagramtype som du kan bruke på samme måte som en hvilken som helst annen diagramtype.

Merknad: Du må ha installert Excel for å kunne lagre en diagrammal. Du kan bestille Excel på Microsofts nettsted.

Gjør ett eller flere av følgende:

Opprette en diagrammal i Excel

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Merknad: Hvis du vil endre diagrammet, bruker du Diagrammer-, Diagramoppsett- og Format-fanene.

 4. Klikk Lagre som malDiagram-menyen, og skriv deretter inn et navn i Lagre som-boksen.

  Som standard lagres diagrammalen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

 5. Klikk Lagre.

Bruke en diagrammal i et nytt diagram

Når du har opprettet et diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk Annet under Sett inn diagramDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Jeg kan ikke se diagrammalen på listen

  Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 10.7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 2. Erstatt eksempeldataene i Excel med dataene du vil tegne inn i diagrammet. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen og lime dem inn over eksempeldataene.

 3. Bytt til PowerPoint hvis du vil se endringene.

  Når du lukker PowerPoint-presentasjonen som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Bruke en diagrammal i et eksisterende diagram

Når du har opprettet en diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Annet under Endre diagramtypeDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagramfanen, Endre diagramtype-gruppen

  Jeg kan ikke se diagrammalen på listen

  Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

Se også

Opprette et diagram

Endre et diagram

Redigere data i et diagram

Excel

Hvis du vil bruke et diagram som du har opprettet, på nytt, kan du lagre diagrammet som en mal i Excel, og deretter bruke det i et nytt eller eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammal som du oppretter, er egentlig en egendefinert diagramtype som du kan bruke på samme måte som en hvilken som helst annen diagramtype.

Gjør et av følgende:

Opprette en diagrammal i Excel

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Hvis du vil endre diagrammet, bruker du Diagrammer-, Diagramoppsett- og Format-fanene.

 4. Klikk Lagre som malDiagram-menyen, og skriv deretter inn et navn i Lagre som-boksen.

  Som standard lagres diagrammalen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

 5. Klikk Lagre.

Bruke en diagrammal i et nytt diagram

Når du har opprettet et diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk Annet under Sett inn diagramDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Jeg kan ikke se diagrammalen på listen

  Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 10.7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

 4. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

Bruke en diagrammal i et eksisterende diagram

Når du har opprettet en diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Annet under Endre diagramtypeDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagramfanen, Endre diagramtype-gruppen

  Jeg kan ikke se diagrammalen på listen

  Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

Se også

Opprette et diagram

Endre et diagram

Redigere data i et diagram

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×