Opprette og bruke din egen mal

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Ord

Maler er filer som hjelper deg med å lage interessante, overbevisende dokumenter med et profesjonelt utseende. All formatering er ferdig, og du legger bare til det du ønsker. Eksempler er CV-er, invitasjoner, memoer og nyhetsbrev. Du kan endre et ark, arbeidsbok eller eksisterende mal, og deretter lagre den som din egne egendefinerte mal.

Du kan laste ned faksforsidemaler gjennom Office for Macs malside.

Gjør ett eller flere av følgende:

Lagre et dokument som en mal

 1. Åpne dokumentet.

 2. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk Word-mal (dotx) på hurtigmenyenFormat.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

 6. Klikk LukkFil-menyen.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

Opprett en ny mal basert på en annen mal

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Ny fra mal Nytt fra mal-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Klikk Alle i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Merknad: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter en mal basert på nøkkelord i Søk-boksen.

 3. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Velg.

 4. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 5. Klikk Lagre somFil-menyen.

 6. Klikk Word-mal (dotx) på hurtigmenyenFormat.

 7. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren, klikker du -menyen, og deretter holder du nede OPTION. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

Bruk en mal til å opprette et nytt dokument

 1. Klikk Ny fra mal Nytt fra mal-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Klikk Mine maler i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Merknad: Hvis du opprettet mapper til å organisere maler, vises mappene under Mine maler. Du må klikke mappen hvis du vil se malene.

 3. Klikk malen du opprettet, og klikk deretter Velg.

Slett en mal fra Mine maler

 1. I søkeren åpner du /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Merknad: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

Se også

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Opprette en disposisjon med nummerert liste

Du kan endre en presentasjon eller en eksisterende mal og deretter lagre den som din egne egendefinerte mal. Maler kan inneholde oppsett, temafarger, temaskrifter, temaeffekter, bakgrunnsstiler og til og med innhold.

Gjør ett av følgende:

Lagre en presentasjon som en mal

 1. Åpne presentasjonen du vil opprette den nye malen fra.

 2. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye presentasjoner som er basert på malen.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk PowerPoint-mal (potx) på hurtigmenyen Format.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

Opprett en ny mal basert på en annen mal

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Ny fra mal Nytt fra mal-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Klikk Alle i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Merknad: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter en mal basert på nøkkelord i Søk-boksen.

 3. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Velg.

 4. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

  Hvis du vil gjøre én endring for å gjenskape den på flere lysbildeoppsett, i stedet for å endre hvert oppsett eller lysbilde enkeltvis, kan du redigere lysbildemaler.

 5. Klikk Lagre somFil-menyen.

 6. Klikk PowerPoint-mal (potx) på hurtigmenyen Format.

 7. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren, klikker du -menyen, og deretter holder du nede OPTION. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

Bruk en mal til å opprette en ny presentasjon

 1. Klikk Ny fra mal Nytt fra mal-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Klikk Mine maler i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Merknad: Hvis du opprettet mapper til å organisere maler, vises mappene under Mine maler. Du må klikke mappen hvis du vil se malene.

 3. Du kan velge farger, skrift og lysbildestørrelse for malen i høyre navigasjonsrute.

 4. Klikk malen du opprettet, og klikk deretter Velg.

Slett en mal fra Mine maler

 1. I søkeren åpner du /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Merknad: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

Se også

Endre en lysbildemal

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Excel

Maler er filer som hjelper deg med å lage interessante, overbevisende arbeidsbøker med et profesjonelt utseende. All formatering er ferdig, og du legger bare til det du ønsker. Eksempler er budsjetter, lister, fakturaer og rapporter. Du kan endre et dokument eller en eksisterende mal, og deretter lagre den som din egne egendefinerte mal.

Du kan laste ned faksforsidemaler gjennom Office for Macs malside.

Gjør ett av følgende:

Lagre en arbeidsbok eller et regneark som en mal

 1. Åpne arbeidsboken som du vil opprette den nye malen fra.

 2. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk Excel-mal (xltx) på hurtigmenyen Format.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

Opprett en ny mal basert på en annen mal

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Ny fra mal Nytt fra mal-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Klikk Alle i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Merknad: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter en mal basert på nøkkelord i Søk-boksen.

 3. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Velg.

 4. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 5. Klikk Lagre somFil-menyen.

 6. Klikk Excel-mal (xltx) på hurtigmenyen Format.

 7. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren, klikker du -menyen, og deretter holder du nede OPTION. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

Bruk en mal til å opprette en ny arbeidsbok

 1. Klikk Ny fra mal Nytt fra mal-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Klikk Mine maler i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Merknad: Hvis du opprettet mapper til å organisere maler, vises mappene under Mine maler. Du må klikke mappen hvis du vil se malene.

 3. Klikk malen du opprettet, og klikk deretter Velg.

Slett en mal fra Mine maler

 1. I søkeren åpner du /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Merknad: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

Se også

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×