Opprette og behandle egendefinerte kategorier og grupper i navigasjonsruten

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil bruke og behandle databaseobjekter i Microsoft Access 2010, kan du bruke navigasjonsruten. Ruten erstatter det eldre verktøyet – databasevinduet. Du kan også opprette egendefinerte kategorier og grupper i navigasjonsruten, slik at du kan organisere databaseobjekter slik du ønsker. Du kan, for eksempel gi snarveier til objektene som brukerne skal se, noe som gjør det enklere for dem å holde på aktiviteten.

Dette emnet forklarer hvordan du oppretter og administrerer egendefinerte kategorier og grupper i navigasjonsruten.

Obs!: Navigasjonsruten kan ikke brukes i en nettleser. Hvis du vil bruke navigasjonsruten med en webdatabase, må du først åpne databasen ved å bruke Access.

I denne artikkelen

Oversikt

Opprette egendefinerte kategorier og grupper

Vise eller skjule gruppene og objektene i en kategori

Fjerne og gjenopprette objekter i egendefinerte grupper

Oversikt

I Access 2003 og tidligere versjoner brukte du databasevinduet til å kjøre og behandle objekter – tabeller, rapporter, skjemaer og så videre – i en database. Hvis du for eksempel ville starte rapportveiviseren eller endre utformingen for et dataregistreringsskjema, gjorde du dette fra databasevinduet.

Hvis du ville gjøre det lettere å finne og bruke et objektsett, for eksempel dataregistreringsskjemaer eller rapporter som du kjørte hver uke, opprettet du et sentralbord. Sentralbord er små skjermbilder som inneholder knapper eller hyperkoblinger som for eksempel åpnet et skjema eller en rapport. Du bruker sentralbord til å skjule databaseobjekter som du ikke vil at andre brukere skal se og kanskje skade. Hvis du for eksempel ikke vil at brukerne skal endre dataene i en underliggende tabell, konfigurerer du databasen til å vise bare sentralbordet. Dermed har brukerne bare tilgang til et sett med verktøy.

I Access 2007 er databasevinduet erstattet med navigasjonsruten. Navigasjonsruten gjør det enklere og raskere å bruke en database på flere måter:

 • Ruten bidrar til å holde objektene i databasen synlige     Du kan ikke skjule navigasjonsruten bak andre skjermbilder ved en feiltakelse.

 • Du kan administrere objektene som andre ser og bruker, ved å tilpasse kategoriene og gruppene i navigasjonsruten     Tenk deg at du kjører et sett med tre rapporter hver fredag morgen. I stedet for å bla gjennom en lang liste over databaseobjekter for å finne rapportene, kan du opprette en egendefinert kategori i navigasjonsruten og plassere snarveier til rapportene i denne kategorien.

 • Du kan organisere databaseobjektene i navigasjonsruten etter behov     Du kan opprette opptil ti egendefinerte kategorier, og du kan når som helst endre eller slette egendefinerte kategorier.

Til toppen av siden

Opprette egendefinerte kategorier og grupper

Når du oppretter en egendefinert kategori, opprettes den for databasen som er åpen for øyeblikket, og følger med databasen. Du kan ikke overføre egendefinerte kategorier og grupper til andre databaser.

Du bruker dialogboksen Alternativer for navigering til å opprette og behandle egendefinerte kategorier og grupper. Prosessen følger disse grunnleggende trinnene:

 • Først oppretter du en egendefinert kategori. Access inneholder én: Egendefinert. Du kan gi denne kategorien et nytt navn og legge til eller fjerne grupper etter behov, eller du kan opprette en ny kategori når som helst.

 • Når du har opprettet en kategori, kan du opprette en eller flere grupper for den nye kategorien.

 • Du lukker dialogboksen Alternativer for navigering, og i navigasjonsruten drar du eller kopierer og limer inn databaseobjektene du vil tilordne til den egendefinerte gruppen. Du drar eller kopierer objektene fra en spesiell gruppe, kalt Ikke-tilordnede objekter, som Access oppretter for deg hver gang du oppretter en egendefinert kategori.

  Obs!: Når du legger til et databaseobjekt fra gruppen Ikke-tilordnede objekter i den egendefinerte gruppen, oppretter Access en snarvei til dette objektet – du flytter ikke eller kopierer selve objektet. Hvis du gir nytt navn til eller sletter en snarvei i en egendefinert gruppe, påvirker ikke disse endringene det faktiske objektet, bare snarveien.

 • Når du har fylt ut en eller flere egendefinerte grupper, kan du skjule gruppen Ikke-tilordnede objekter og alle andre grupper du ikke vil vise.

Opprette en egendefinert kategori

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering.

 2. I dialogboksen Alternativer for navigering klikker du Legg til element under Kategorier-listen. En ny kategori vises i listen. Denne illustrasjonen viser en ny egendefinert kategori:

  En ny egendefinert kategori i navigasjonsruten

 3. Skriv inn et navn for den nye kategorien, og trykk ENTER.

  Du bør bruke et navn som er informativt for brukerne av databasen. Når du har angitt navnet, kan du se at tittelen på listen til høyre endres til det angitte navnet. Hvis du for eksempel gir den nye kategorien navnet Mitt sentralbord, vises tittelen Grupper for "Mitt sentralbord" i listen til høyre. Legg også merke til at listen inneholder gruppen Ikke-tilordnede objekter. Access oppretter denne gruppen som standard. Den inneholder alle objektene i databasen, og du bruker disse objektene til å fylle ut den egendefinerte gruppen.

  Når du har opprettet den egendefinerte kategorien, kan du opprette én eller flere grupper for denne kategorien. Du kan opprette så mange grupper som du har behov for. La dialogboksen Navigasjonsalternativer være åpen, og følg de neste trinnene.

Opprette en egendefinert gruppe

 1. Klikk Legg til gruppe under grupper for "gruppenavn"-listen, og skriv deretter inn et navn for gruppen. Du kan gjenta denne prosessen så ofte du må gjøre. Mitt sentralbord kan for eksempel inneholde tre grupper – skjemaer for dataregistrering, rapporter og spørringer. Behovene til brukerne og dine preferanser bør kontrollere gruppene som du har lagt til på dette tidspunktet.

 2. La avmerkingsboksen ved siden av Ikke-tilordnede objekter være merket, og klikk OK. Access lukker dialogboksen Alternativer for navigering og legger til den nye egendefinerte gruppen i navigasjonsruten, men du kan ikke se den nye gruppen.

 3. Gå til neste trinn for å gjøre den nye gruppen synlig og legge til objekter i gruppen.

Legge til objekter i en egendefinert gruppe

 1. Klikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter den nye kategorien i den øverste delen av menyen. Gruppen eller gruppene du har opprettet for kategorien, vises i den nederste delen av menyen, sammen med gruppen Ikke-tilordnede objekter.

 2. I gruppen Ikke-tilordnede objekter velger du elementene som du vil bruke i den egendefinerte gruppen, og deretter flytter du dem til denne gruppen. Access har flere metoder for å flytte de merkede elementene. Du kan:

  • Dra elementene enkeltvis.

  • Hold nede CTRL-tasten, klikk flere elementer, og dra dem til den egendefinerte gruppen.

  • Høyreklikk et av de merkede elementene, velg Legg til i gruppe, og klikk deretter navnet på den egendefinerte gruppen.

Når du er ferdig, kan du la gruppen Ikke-tilordnede objekter være synlig i navigasjonsruten, eller du kan skjule den.

Skjule gruppen Ikke-tilordnede objekter

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk Alternativer for navigering.

 2. I ruten Grupper forkategori fjerner du merket for Ikke-tilordnede objekter.

Når du har opprettet en egendefinert kategori og gruppe og lagt til snarveier til gruppen, kan du bruke snarveiene til å opprette flere grupper. Følgende trinn forklarer hvordan.

Opprette en ny egendefinert gruppe ved hjelp av et objekt i en eksisterende egendefinert gruppe

Obs!: Når du skal bruke denne teknikken, må du først opprette en egendefinert kategori og gruppe ved å følge trinnene i de forrige delene.

 1. La en egendefinert kategori og gruppe være åpen i navigasjonsruten, og høyreklikk et objekt du vil plassere i en ny gruppe.

 2. Velg Legg til i gruppe, og klikk deretter Ny gruppe.

  Det vises en ny gruppe i navigasjonsruten. En ny egendefinert gruppe i navigasjonsruten Skriv inn et navn for den nye gruppen, og deretter dra flere snarveier til den nye gruppen etter behov.

Til toppen av siden

Skjule eller vise gruppene og objektene i en kategori

Du kan skjule noen av eller alle gruppene i en egendefinert kategori, og noen av eller alle objektene i en gruppe. Ha følgende i tankene når du fortsetter:

 • Det er to måter å skjule et objekt på i Access. Du kan bruke kommandoene i navigasjonsruten til å skjule et objekt for den overordnede gruppen eller kategorien, eller du kan velge en egenskap for hvert objekt og skjule den for alle gruppene og kategoriene i den åpne databasen.

 • Du kan gjøre skjulte objekter og grupper helt usynlige, eller du kan vise dem i navigasjonsruten som nedtonede, utilgjengelige ikoner. Det gjør du ved å merke av for eller fjerne merket for avmerkingsboksen Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering. Denne avmerkingsboksen bruker du også når du vil vise, eller gjenopprette, en gruppe eller et objekt.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du utfører hver oppgave.

Skjule en gruppe i en kategori

 • I navigasjonsruten høyreklikker du tittellinjen for gruppen du vil skjule, og deretter klikker du Skjul.

  Obs!: Du kan også utføre denne oppgaven ved hjelp av dialogboksen Alternativer for navigering. Åpne dialogboksen (se trinnene i neste del Hvis du ikke vet hvordan), og fjern merket ved siden av gruppen du vil skjule i listen grupper for "kategori".

Gjenopprette en skjult gruppe i en kategori

 1. Høyreklikk menylinjen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. I Kategorier-listen velger du kategorien som inneholder den skjulte gruppen.

 3. I listen grupper for "kategori" merker du avmerkingsboksen ved siden av den skjulte gruppen.

 4. Klikk OK

Skjule et objekt i den overordnede gruppen

 • I navigasjonsruten høyreklikker du objektet, og deretter klikker du Skjul.

Skjule et objekt for alle kategorier og grupper

 1. Høyreklikk objektet du vil skjule, og klikk deretter Objektegenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper vises, og Access føyer til navnet på objektene i dialogbokstittelen. Hvis du for eksempel åpner et skjema kalt Ordrer, angis dialogbokstittelen som: Egenskaper for Ordrer. Den følgende illustrasjonen viser dialogboksen.

  Dialogboksen Egenskaper for et databaseobjekt i Access

 2. Merk av for Skjult.

 3. Klikk OK

Gjenopprette (vise) et skjult objekt

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. Under Visningsalternativer merker du av for Vis skjulte objekter.

 3. Klikk OK, og gå tilbake til navigasjonsruten. Ruten viser et nedtonet ikon for alle skjulte objekter.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har skjult objektet bare for den overordnede gruppen og kategorien, høyreklikker du objektet og klikker Vis.

  • Hvis du har skjult objektet for alle kategorier og grupper ved hjelp av egenskapen Skjult, høyreklikker du objektet, klikker Vis egenskaper og fjerner merket for Skjult.

Til toppen av siden

Fjerne og gjenopprette objekter i egendefinerte grupper

De egendefinerte gruppene kan endres i takt med at brukerens eller virksomhetens behov endres. Du kan når som helst legge til eller fjerne objekter i en gruppe. Fremgangsmåtene nedenfor forklarer hvordan.

Slette objekter fra en egendefinert gruppe

 • I navigasjonsruten høyreklikker du objektet du vil fjerne, og deretter klikker du Slett.

Gjenopprette et objekt i en egendefinert gruppe

 1. Hvis gruppen Ikke-tilordnede objekter er skjult, viser du den.

  Hvordan viser jeg gruppen ikke-tilordnede objekter?

  1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

  2. Merk avmerkingsboksen ved siden av Ikke-tilordnede objekter i ruten grupper for "kategori".

 2. Dra ønsket objekt eller kopier og lim den inn fra gruppen Ikke-tilordnede objekter til den egendefinerte gruppen.

Gi nytt navn til et objekt i en egendefinert gruppe

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du objektet du vil gi nytt navn, og deretter klikker du Gi nytt navn til snarvei.

 2. Skriv inn det nye navnet for snarveien, og trykk ENTER.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×