Opprette og behandle dokumentsett

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Etter at en innholdstype for et dokumentsett har blitt lagt til i et bibliotek, kan du bruke det til å opprette nye arbeidsprodukter med flere dokumenter. Når du klikker mappen for et dokumentsett for å åpne det, kommer du i tillegg til en velkomstside som du kan bruke til å håndtere innholdet i dokumentsettet.

I denne artikkelen

Om å arbeide med dokumentsett

Opprette en ny forekomst av et dokumentsett

Legge til eller laste opp dokumenter til en eksisterende dokumentsett

Behandle tillatelser for et dokumentsett

Administrere versjoner

Dele en kobling til dokumentsettet

Relaterte oppgaver

Om å arbeide med dokumentsett

Hvis biblioteket du arbeider i, inneholder både dokumenter og dokumentsett, kan du identifisere dokumentsettene i biblioteket ved å se på det unike mappeikonet for settet.

Dokumentsettmapper i et dokumentbibliotek

Når du arbeider på et dokumentsett, kan du bruke kategorien Behandle på dokumentsettbåndet som vises på velkomstsiden for dokumentsettet, til å utføre vanlige oppgaver.

Behandle dokumentsett på båndet

Til toppen av siden

Opprette en ny forekomst av et dokumentsett

 1. Gå til dokumentbiblioteket som er konfigurert til å støtte dokumentsett.

 2. Klikk kategorien Dokumenter på båndet i Bibliotekverktøy.

 3. Klikk Nytt dokument, og klikk deretter Dokumentsett eller navnet på dokumentsettet du vil opprette (Hvis organisasjonen har opprettet tilpassede dokumentsett innholdstyper kan de har unike navn). Hvis biblioteket støtter oppretting av både enkeltdokumenter og dokumentsett, kan du identifisere dokumentsettet ved å se om mappeikonet.
  Nytt-dokument-meny med dokumentsettikon uthevet

 4. Skriv inn et navn og en beskrivelse for dokumentsettet du oppretter, i dialogboksen Nytt dokumentsett, og klikk deretter OK. Når dokumentsettet er opprettet, vises velkomstsiden for settet.

  Hvis dokumentsettet er konfigurert til å automatisk opprette dokumenter når du oppretter en ny forekomst av det, vises disse dokumentene på en webdel på velkomstsiden. Hvis det ikke er definert standardinnhold for dokumentsettet, opprettes det en tom dokumentsettmappe, og du kan legge til eller laste opp filer til mappen for å inkludere dem i dokumentsettet. Du kan legge til bare filer som er av samme innholdstyper som de som er tillatt i dokumentsettet.

Til toppen av siden

Legge til eller laste opp dokumenter i et eksisterende dokumentsett

Hvis dokumentsettet du arbeider med, ikke er konfigurert til å automatisk opprette dokumenter når du oppretter en ny forekomst av det, kan du legge til filer i settet manuelt. Du kan legge til bare filer av de tillatte innholdstypene for dokumentsettet.

 1. Gå til dokumentbiblioteket som inneholder dokumentsettet du vil oppdatere, og klikk navnet på settet for å gå til settets velkomstside.

 2. Klikk kategorien Dokumenter på båndet på velkomstsiden for dokumentsettet, og gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til en ny fil i dokumentsettet, klikker du Nytt dokument, og deretter klikker du dokumenttypen du vil opprette.

  • Hvis du vil laste opp et dokument til dokumentsettet, klikker du pilen ved siden av Last opp dokument, og deretter velger du alternativet for opplasting av et enkelt dokument. Bla til plasseringen av filen du ønsker, og klikk deretter OK. Angi eventuell nødvendig egenskapsinformasjon når du blir bedt om det, og klikk deretter Lagre.

  • Hvis du vil laste opp flere dokumenter til dokumentsettet, klikker du pilen ved siden av Last opp dokument, og deretter klikker du Last opp flere dokumenter. Dra og slipp eller bla frem til filene du ønsker, og klikk deretter OK og Fullført når du blir bedt om det.

Til toppen av siden

Behandle tillatelser for et dokumentsett

Dokumentsett arver som standard tillatelser fra biblioteket de er plassert i. Du kan velge å angi unike tillatelser for et dokumentsett hvis trenger å begrense eller endre hvem som skal ha tilgang til dokumentene i det aktuelle settet.

Administrasjon av unike tillatelser på elementnivå eller mappenivå kan være komplisert og tidskrevende. Hvis de fleste dokumentsettene skal være tilgjengelig for de samme gruppene, kan det være enklere å administrere tillatelser på biblioteknivå.

For å kunne administrere tillatelsene for et dokumentsett må du minst ha tillatelsesnivået Full kontroll eller Utforming.

 1. Klikk kategorien Behandle på dokumentsettbåndet på velkomstsiden for dokumentsettet, og klikk deretter Tillatelser.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innstillingene for tillatelser for selve biblioteket, klikker du Behandle overordnede.

  • Hvis du vil stoppe arving av tillatelser fra dokumentbiblioteket og opprette unike tillatelser individuelt for dette dokumentsettet, klikker du Stopp arving av tillatelser.

  • Hvis du vil vise de spesifikke tillatelsene for en individuell bruker eller gruppe, klikker du Kontroller tillatelser, og deretter skriver du inn navnet på brukeren eller gruppen du vil kontrollere.

  • Hvis du vil arve tillatelser fra det overordnede dokumentbiblioteket (hvis dokumentsettet tidligere har blitt konfigurert til å stoppe arving av dem), klikker du Arv tillatelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om å arbeide med tillatelser, kan du se koblingene under Se også.

Til toppen av siden

Administrere versjoner

Hvis versjonskontroll er aktivert for dokumentbiblioteket der dokumentsettet er lagret, har du en del forskjellige alternativer for å arbeide med versjonsloggen for et dokumentsett eller de individuelle dokumentene i settet.

Klikk kategorien Behandle på dokumentsettbåndet på velkomstsiden for dokumentsettet, og gjør deretter et av følgende:

Hvis du vil gjøre dette:

Gjør du følgende:

Ta et øyeblikksbilde av de gjeldende egenskapene og dokumentene i et dokumentsett

Klikk Fang opp versjon, skriv inn en beskrivelse av endringene som har blitt gjort i versjonen du fanger opp, og klikk deretter OK.

Vise versjonsloggen for et dokumentsett

Klikk Versjonslogg i kategorien Behandle på båndet i dokumentsettet.

Gjenopprette dokumentsettet til en tidligere versjon

 • Klikk Versjonslogg i kategorien Behandle på båndet i dokumentsettet.

 • Pek på informasjonen om dato og klokkeslett for versjonen du vil gjenopprette, klikk pilen som vises, og klikk deretter Gjenopprett versjon.

Det gjenoppretter hele dokumentsettet til den lagrede versjonen du valgte. Eventuelle endringer som har blitt gjort på dokumentsettet etter denne versjonen, tilbakestilles.

Slette øyeblikksbilder av tidligere versjoner av et dokumentsett

Klikk Versjonslogg, og klikk deretter Slett alle versjoner. Denne handlingen sletter øyeblikksbilder av tidligere versjoner av dokumentsettet. Det sletter ikke selve dokumentsettet.

Vise versjonsloggen for individuelle filer i et dokumentsett

Pek på dokumentet du vil vise versjonsloggen for, klikk pilen som vises, og klikk deretter Versjonslogg.

Gjenopprette et individuelt dokument til en tidligere versjon

 • Pek på dokumentet du vil vise versjonsloggen for, klikk pilen som vises, og klikk deretter Versjonslogg.

 • Pek på informasjonen om dato og klokkeslett for versjonen du vil gjenopprette, klikk pilen som vises, og klikk deretter Gjenopprett.

Til toppen av siden

Dele en kobling til dokumentsettet

Hvis du bruker et e-postprogram som er kompatibelt med Microsoft SharePoint Server 2010, for eksempel Microsoft Outlook 2010, kan du raskt sende en kobling til velkomstsiden for et dokumentsett.

 1. Klikk kategorien Behandle på båndet på velkomstsiden for dokumentsettet, og klikk deretter Send en kobling via e-post.

 2. Klikk Tillat når du blir bedt om å tillate at webinnholdet åpnes i Outlook.

 3. Skriv inn navnene på de aktuelle mottakerne på Til-linjen i e-postmeldingen i Microsoft Outlook, angi et emne på Emne-linjen, og skriv inn eventuell tilleggsinformasjon du vil inkludere i meldingsteksten.

 4. Hvis du vil, kan du angi din egen e-postadresse på Fra-linjen slik at det ikke vises at meldingen sendes fra serveren, og at mottakere ikke ignorerer den. Klikk nedoverpilen ved siden av Fra, og klikk deretter Annen e-postadresse. Skriv inn eller velg e-postadressen.

 5. Når du har gjort ferdig meldingen, klikker du Send i Outlook.

Til toppen av siden

Relaterte oppgaver

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×