Opprette manuelle sideskift i et regneark

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Sideskift er skillelinjer som deler et regneark inn i separate sider for utskrift. I Microsoft Excel settes det inn automatiske sideskift basert på papirstørrelse, marginnstillinger, skaleringsalternativer og plasseringen av eventuelle sideskift du setter inn manuelt. Hvis du vil skrive ut et regneark med det nøyaktige antallet sider du vil ha, kan du endre sideskiftene i regnearket før du skriver det ut.

Tips: 

 • Det er mulig å arbeide med sideskift i Normal-visningen, men vi anbefaler deg å bruke visningen Sideskiftvisning til å endre sideskift slik at du kan se hvordan andre endringer du gjør (for eksempel i sideretning eller formatering), påvirker automatiske sideskift. Du kan for eksempel se hvordan en endring du gjør for radhøyden og kolonnebredden, påvirker plasseringen av automatiske sideskift.

 • Hvis du vil overstyre automatiske sideskift som settes inn, kan du sette inn dine egne manuelle sideskift, flytter eksisterende manuelle sideskift, eller slette eventuelle satt inn manuelt sideskift. Du kan også raskt fjerne alle satt inn manuelt sideskift. Når du ferdig med å arbeide med sideskift, kan du gå tilbake til normalvisning.

Hva du vil gjøre?

Sette inn et sideskift

Flytte et sideskift

Slette et sideskift som er satt inn manuelt

Fjerne all sideskift som er satt inn manuelt

Vise og skjule sideskift i normalvisning

Lære mer om sideskift

Sette inn et sideskift

 1. Merk regnearket du vil endre.

 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning ForhåndsvisningAvSideskifte på statuslinjen.

  Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn et vannrett sideskift, merker du kolonnen til høyre for stedet der du vil sette inn sideskiftet.

  • Hvis du vil sette inn et loddrett sideskift, merker du raden under stedet der du vil sette inn sideskiftet.

 4. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Klikk Skift i kategorien Sideoppsett

 5. Klikk Sett inn sideskift.

Du kan også høyreklikke raden eller kolonnen under eller til høyre for stedet der du vil sette inn sideskiftet, og deretter klikke Sett inn sideskift.

Hvis det manuelle sideskiftet du setter inn, ikke gir noen virkning, kan det hende det er merket av for skaleringsalternativet Tilpass til i kategorien Side i dialogboksen Utskriftsformat (kategorien Sideoppsett, gruppen Utskriftsformat, dialogboksvelgeren Knapp ). Endre skaleringen til Juster til for å bruke manuelle sideskift.

Til toppen av siden

Flytte et sideskift

Hvis du vil aktivere muligheten til å dra linjeskift til en annen plassering i et regneark, må sørge for at funksjonen for dra og slipp for celler er aktivert. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan det hende du ikke kan flytte sideskift.

 1. Hvis du vil kontrollere at dra og slipp er aktivert, gjør du følgende:

  1. Klikk kategorien Fil.

  2. Klikk Alternativer.

  3. Merk av for Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler under Redigeringsalternativer i kategorien Avansert, og klikk deretter OK.

 2. Merk regnearket du vil endre.

 3. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning ForhåndsvisningAvSideskifte på statuslinjen.

  Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 4. Hvis du vil flytte et sideskift, drar du sideskiftet til en ny plassering.

  Merknad: Hvis du flytter et automatisk sideskift, blir det gjort om til et manuelt sideskift.

Til toppen av siden

Slette et sideskift som er satt inn manuelt

Merknad: Du kan ikke slette sideskift som er lagt til automatisk i Excel. Å legge til manuelle sideskift, endre sideretningen eller endre kolonnebredder og radhøyder kan påvirke sideskift som settes inn automatisk.

Slik sletter du et sideskift som er satt inn manuelt:

 1. Merk regnearket du vil endre.

 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning ForhåndsvisningAvSideskifte på statuslinjen.

  Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette et loddrett sideskift, merker du kolonnen til høyre for sideskiftet du vil slette.

  • Hvis du vil slette et vannrett sideskift, merker du raden under sideskiftet du vil slette.

   Du kan ikke slette et automatisk sideskift.

 4. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Klikk Skift i kategorien Sideoppsett

 5. Klikk Fjern sideskift.

Du kan også fjerne et sideskift ved å dra den utenfor forhåndsvisningsområdet for sideskiftet (til venstre eller høyre for loddrett sideskift, eller opp og ned etter vannrett sideskift). Hvis du ikke kan dra sideskift, må du kontrollere at dra og slipp-funksjonen er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se flytte et sideskift.

Til toppen av siden

Fjerne all sideskift som er satt inn manuelt

Merknad: Det fjerner alle manuelle sideskift og tilbakestiller regnearket til bare automatiske sideskift.

 1. Klikk regnearket du vil endre.

 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning ForhåndsvisningAvSideskifte på statuslinjen.

  Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 3. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Klikk Skift i kategorien Sideoppsett

 4. Klikk Tilbakestill alle sideskift.

Tips!: Du kan også høyreklikke en hvilken som helst celle på regnearket, og deretter klikke Tilbakestill alle sideskift.

Til toppen av siden

Vise og skjule sideskift i normalvisning

Når du er ferdig med å arbeide med sideskift og vil gå tilbake til normalvisning, klikker du Normal under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

Du kan også klikke Normal Knappesymbol på statuslinjen.

Når du har arbeidet med sideskift i Sideskiftvisning, kan du likevel se sideskift i normalvisning fordi sideskift har blitt aktivert automatisk. Du kan slå dem av.

Her får du vite hvordan du kan vise eller skjule sideskift i normalvisning:

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Merk av eller fjern merket for Vis sideskift under Vis alternativer for dette regnearket i kategorien Avansert for å slå sideskift på eller av i normalvisning.

Lære mer om sideskift

Sideskiftvisning er den beste måten å vise sideskift på i en arbeidsbok. I denne visningen vises hver type sideskift med et eget format:

 • Stiplede linjer    En stiplet linje angir et automatisk sideskift.

  Regneark i sideskiftvisning som viser automatiske sideskift

 • Heltrukne linjer    En heltrukken linje angir et manuelt sideskift.

  Regneark i sideskiftvisning som viser manuelle sideskift

Som standard vises ikke sideskift i normalvisning. Du kan imidlertid vise sideskift i denne visningen hvis du ønsker det.

Du kan bruke kommandoen Skift (gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett) i normalvisning til å sette inn, fjerne og tilbakestille sideskift. Du kan ikke dra sideskift til en annen plassering i normalvisning.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×