Opprette, lese og svare på meldinger i E-post for Windows 10

Du kan raskt lese og svare på meldinger fra flere kontoer, sende filer og bilder, samt konfigurere et automatisk svar når du er borte med E-post-appen på Windows 10. Du har tilgang til E-post-appen på enhver Windows 10-datamaskin eller -enhet, inkludert telefoner.

Du finner informasjon om hvordan sdu konfigurerer e-postkontoene dine i Konfigurere e-post i E-post for Windows 10. Hvis du har problemer med å sende eller motta meldinger, eller hvis du ikke ser noen av eller alle e-postmeldingene eller kalenderoppføringene dine, se Hvor er e-postmeldingene eller arrangementene mine?

Skrive og sende meldinger

Når du oppretter en ny melding, kan du endre skrifter, legge til filer, bilder, tabeller og koblinger, angi meldingens prioritet, stavekontroll, zoome inn eller ut eller søke etter tekst i meldingen.

Obs!: 

 • Endre standard skrift eller tekstfarge i alle nye e-postmeldinger. Eventuelle endringer du gjør gjelder bare for den meldingen du skriver for øyeblikket.

 • E-post for Windows 10 lar deg ikke angi lesebekreftelser i utgående meldinger.

Opprette en ny melding

For å opprette en ny melding i E-post for Windows 10 velger du Ny e-post. Hvis du ikke ser Ny e-post, velg pluss +-symbolet.

Velg Ny e-post for å opprette en ny melding Velg + for å opprette en ny melding

Hvis du bruker E-post for Windows 10 med flere e-postadresser og du ikke har tilknyttet innboksene dine, vil Ny e-post åpne en ny melding fra den kontoen som du for øyeblikket viser.

Hvis du har koblet til innbokser fra flere e-postadresser, vil valg av Ny e-post vise en liste over de tilknyttede e-postadressene slik at du kan velge. Velg e-postadressen du vil bruke for å åpne en ny melding.

Velg kontoen din for å sende en ny melding

Hvis du vil legge til mottakere, kan du skrive inn en e-postadresse i Til-feltet, eller velge Legg til mottakere-ikonet Legg til mottakere i e-postmeldingen din for å se en liste over kontaktene dine. Hvis du ønsker å sende en kopi eller blindkopi til noen, velger du alternativet for Kopi og Blindkopi.

Når du er ferdig med å skrive e-postmeldingen, velger du Send. Hvis du bestemmer deg for ikke å sende meldingen, velger du Forkast. Hvis du ikke velger ett av disse alternativene og flytter til en annen melding i meldingslisten, vil E-post for Windows 10 lagre den nye meldingen i Kladd-mappen. Hvis du vil gå tilbake til den senere, velger du ganske enkelt Kladd-mappen, og deretter velger du meldingen fra listen over kladder. Gjør ferdig meldingen, og velg deretter Send.

Endre skrifter, utføre stavekontroll og legge til bilder, filer, tabeller og koblinger

E-post for Windows 10 støtter et komplett utvalg av skrifter, skriftstørrelse, farger og spesielle formateringsalternativer. Du kan også sette inn filer, bilder, koblinger og tabeller. Til slutt kan du utføre en stavekontroll, angi en prioritet, zoome inn eller ut og søke i meldingen.

 • Endre skrifter og utheve tekst

  For å endre skriften i en ny melding bruker du fet-, kursiv- og understreking-knappene på Format-fanen eller bruker rullegardinlisten til høyre for understrekingsknappen for å velge en bestemt skrift og skriftstørrelse, legge til utheving eller endre skriftfarge.

  Formater-fanen i Outlook E-post-appen

  Obs!: Endre standard skrift eller tekstfarge i alle nye e-postmeldinger. Eventuelle endringer du gjør gjelder bare for den meldingen du skriver for øyeblikket.

 • Sette inn filer, tabeller, bilder og koblinger

  Bruk Sett inn-fanen for å legge til en rekke forskjellige typer innhold i meldingen din.

  Sett inn-fanen i en e-postmelding

  Obs!: Du kan ikke legge til tabeller, bilder eller koblinger på Sett inn med mindre markøren befinner seg i meldingsteksten. Hvis du fremdeles redigerer Til-feltet eller meldingsemnet, er ikke disse alternativene tilgjengelig.

  Velg Filer-alternativet for å legge til et vedlegg i e-postmeldingen.

  Hvis du vil sette inn et bilde slik at mottakeren ser bildet i brødteksten i e-postmeldingen, velger du Bilder.

  Obs!: Du kan sette inn bilder som enten filer eller bilder. Hvis du velger filer, kan ikke bildet vises når mottakeren åpner e-postmeldingen, men mottakeren kan fremdeles åpne bildet ved å dobbeltklikke På vedlagte filen.

  Hvis du vil legge til en tabell, velger du Tabell. Som standard settes det inn en tabell med tre rader og tre kolonner i meldingen din. Du kan velge Delete for å slette en rad eller kolonne, eller Insert for å sette inn en rad eller en kolonne. Bruk de andre knappene som vises på verktøylinjen, for å tilpasse utseende på tabellen.

  Hvis du vil legge til en hyperkobling for et nettsted, velger du Kobling. Hvis du vil vise noe annet enn URL-adresse eller adressen til koblingen, fyller du ut Tekst som skal vises-feltet. Du kan også la feltet stå tomt. Når du har fylt ut Adresse-feltet med URL-adressen for koblingen, velger du Sett inn.

 • Stavekontroll, angi en prioritet for e-post, zoome eller søke i meldingen

  Alternativer-fanen i appen Outlook E-post

  For å kontrollere stavemåten velger du Stavekontroll-knappen. Stavekontrollen bruker standardspråk i Windows, men du kan bruke rullegardinlisten ved siden av stavekontrollen for å velge stavekontroll på et annet språk.

  Hvis meldingen er svært viktig, kan du velge utropstegnet. Mange e-postprogrammer viser meldinger med høy prioritet annerledes enn de som ikke har høy prioritet angitt. Hvis meldingen ikke er viktig, men f.eks. er en TO (til orientering)-melding som mottakeren ikke behøver lese med en gang, kan du velge nedoverpilen for å merke meldingen som lav prioritet.

  Trenger du å søke i meldingen for et ord eller uttrykk? Velg Finn, og skriv inn ordet eller uttrykket. Alle forekomstene av ordet eller uttrykket utheves.

  Velg Zoom for å endre hvordan den nye meldingen vises mens du skriver den. Dette påvirker ikke skriftstørrelsen på noen måte.

  Obs!: Med Mail for Windows 10 kan du ikke angi lesebekreftelser for dine utgående meldinger, eller opprette regler som automatisk videresender eller flytter meldinger i mapper.

Lese og svare på meldinger

Når du har lagt til en konto i E-post for Windows 10, kan du begynne å bruke appen til å lese og svare på meldinger. Alle nye meldinger vises i meldingslisten til venstre for leseruten.

Obs!: Du kan ikke skjule meldingslisten eller leseruten i E-post for Windows 10.

Du kan svare, svare alle, videresende, slette og flagge en e-postmelding fra verktøylinjen øverst i meldingen. Hvis du velger Mer Mer-ikonet , kan du utføre ytterligere handlinger, slik som å merke meldingen som ulest, flytte meldingen til en annen mappe, søke i meldingen, navigere mellom meldinger, lagre meldingen som .eml-fil og skrive den ut.

Lese meldinger

Alle meldinger vises i meldingslisten. Når du konfigurerer e-postkontoen din første gang, grupperes meldingene etter samtale (emne), og de første ordene i e-postmeldingen vises i meldingslisten nedenfor emnet. Velg en melding i meldingslisten for å lese den, og meldingen åpnes i leseruten. Du kan ikke deaktivere leseruten, flytte leseruten, eller åpne meldingen i et nytt vindu.

 • Markere meldinger som lest

  Når du flytter fra én melding til neste i meldingslisten, merker E-post for Windows 10 automatisk av meldingen som lest. Du kan deaktivere denne funksjonen eller velge en annen oppgave ved å velge Innstillinger > Leserute og velge et av alternativene for å merke av et element som lest.

 • Slå av gruppering etter samtaleemne eller skjule de første ordene i meldingen

  Velg Innstillinger > Lesing. Rull ned til Samtale-delen, og bruk glidebryterne for å slå Vis forhåndsvisning av tekst og/eller Vis meldinger ordnet etter samtale enten eller av. Hvis du har flere kontoer, gjelder valget ditt for Vis meldinger ordnet etter samtale bare for den kontoen som vises i rullegardinlisten Velg en konto.

 • Laste ned innhold

  Hvis du ser en X eller en plassholder der det skulle vært et bilde, eller du ser en melding som sier at noe av innholdet i meldingen din ikke ble lastet ned, kan du rulle ned til nederst i meldingen og velge Laste ned meldinger og bilder. For å endre denne innstillingen for alle meldinger slik at alt innhold lastes ned automatisk, velger du Innstillinger > Lesing. Under Eksternt innhold velger du konto, og deretter slår du Laste ned eksterne bilder og stilformater automatisk .

 • Bruke synlig markør

  Med synlig markør kan du klikke i leseruten og plassere markøren hvor som helst på en tekstlinje. Deretter kan du bruke piltastene til å navigere opp eller ned linje for linje eller fra side til side tegn for tegn i meldingen. Synlig markør er deaktivert som standard. For å slå den på velger du innstillinger > Lesing. Under Synlig markør bruker du glidebryteren for å slå funksjonen .

Svare på meldinger

Når du svarer, svar alle eller videresender en melding, inkluderes den opprinnelige meldingen. Du kan ikke endre denne virkemåten, men du kan merke hele teksten i meldingen og slette den.

Obs!: Når du svarer på en melding, inkluderes den opprinnelige meldingen i svaret, men vedlegg inkluderes ikke. Hvis du videresender meldingen, videresendes hele meldingen, inkludert vedlegg, til mottakeren.

Skriv inn svaret ditt, legg til eventuelle vedlegg, tabeller, bilder eller koblinger, og velg deretter Send øverst til høyre for å sende meldingen. Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil sende meldingen, velger du Forkast.

Flagge meldinger

Du kan angi et flagg på meldingene du vil kunne finne på en enkel måte. Hvis du vil angi et flagg, velger du Angi flagg-alternativet i leseruten. Velg Fjern flagg for å fjerne et flagg.

Du kan filtrere meldingslisten til å bare vise flaggede elementer ved å velge fra rullegardinlisten ved siden av Alle i meldingslisten og velge Flagget.

Arbeide med kladder

Hvis du ikke sender eller forkaster meldingen, lagres den automatisk i Kladd-mappen. For å gå tilbake til kladden velger du Kladd-mappen, og deretter velger du meldingen. Når du er ferdig med å redigere e-postmeldingen, velger du Send.

Hvis innboksen viser meldinger etter samtale, vises også kladder, svar og videreforsendelser i innboksen gruppert sammen med den opprinnelige meldingen. Hvis du slår av Ordne etter samtale, vil disse kladdene bare være synlige i Kladd-mappen.

Håndtering av søppelpost

Søppelpost, eller nettsøppel, er et vanlig problem. Hvis du mottar en e-postmelding som helt klart er søppelpost, kan du høyreklikke meldingen i meldingslisten og velge Flytt til søppelpost. Dette fjerner meldingen fra innboksen og sender den til Søppelpost-mappen. Du kan vare velge én melding om gangen å flytte til søppelpostmappen.

Tips!: Ikke alle e-postkontoer støtter Flytt til søppelpost.

Tilpasse visningen

E-post for Windows 10 støtter ikke flytting, skjuling eller endring av størrelsen på leseruten eller meldingslisten. Du kan vise eller skjule mapperuten ved å velge Vise eller skjule mapperuten

Hvis du skjuler mapperuten, kan du opprette en ny melding ved å velge +-symbolet.

E-postmeldingene mine tar lang tid før de ankommer, eller jeg finner ikke gamle meldinger

E-post for Windows 10 sjekker om det er ankommet e-post, ved regelmessige mellomrom. Hvis du ønsker å sjekke om det har ankommet e-post oftere eller finne eldre meldinger, kan du endre innstillingene for synkronisering.

 1. Velg Innstillinger Innstillinger > Håndter kontoer, og velg kontoen du vil endre.

 2. Velg Endre innstillinger for synkronisering av postboks.

  Endre synkroniseringsalternativer for kontoen din
  • For å se etter nye meldinger oftere, velger du intervallet som passer best for deg under Last ned nytt innhold.

   Obs!: Standardinnstillingen er basert på min bruk, som tar hensyn til antallet meldinger du mottar, Internett-tilkoblingen og batteritiden din.

  • Velg når som helst under Laste ned e-post fra for å se eldre meldinger.

Har du problemer, eller trenger du mer informasjon?

Send oss tilbakemelding

Vi setter pris på din mening. Hvis det er en funksjon du tror mangler fra e-post- og kalenderappene, eller hvis en funksjon ikke fungerer skikkelig, kan du gi tilbakemelding direkte til E-post og Kalender-teamet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×