Opprette konvolutter ved hjelp av utskriftsfletting i Word for Mac

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du har flere e-post som sendes til personer på adresselisten, kan du bruke utskriftsfletting til å opprette en bunke adresserte konvolutter. Hver konvolutt inneholder en adresse i adresselisten.

Obs!: Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke enkelte språk.

Tre dokumenter er involvert i å opprette og skrive ut konvolutter ved hjelp av utskriftsflettingen:

 • Hoveddokumentet
  dette er et dokument du bruker til å definere oppsettet for konvoluttene i utskriftsflettingen. Du kan også angi innhold, for eksempel en firmalogo eller avsenderadressen, som du vil gjentatte på hver konvolutt.

 • Adresselisten
  adresselisten er datakilden som Word bruker i utskriftsflettingen. Det er en fil som inneholder adressene som skal skrives ut på konvoluttene.

 • Flettet dokument
  dette dokumentet er en kombinasjon av hoveddokumentet og adresselisten som brukes til å skrive ut enkelte adressene på konvoluttene.

Adresselisten kan være et Excel-regneark, en mappe med Outlook kontakter eller Apple-adresseboken. Den inneholder postene Word henter informasjon fra å bygge adressene for konvoluttene.

 • Hvis du ikke har en adresseliste ennå, kan du opprette en ny liste i Word under utskriftsfletting. Før du begynner utskriftsflettingen, kan du samle alle adresselistene.

 • Hvis du bruker et Excel-regneark, kontrollerer du at kolonnen for postnumre eller postnumre er formatert som tekst slik at du ikke mister nuller.

 • Hvis du vil bruke Outlook-kontaktene dine, må du påse at Outlook er standard e-postprogram.

  Tips!: Hvis du vil gjøre Outlook standard e-postprogrammet, åpne Apple Mail, og velg Preferencese-post-menyen. Velg Microsoft Outlookved siden av standard e-leser, i kategorien Generelt.

 1. Velg Start utskriftsfletting på fanen Masseutsendelser > Konvolutter.

  Velg konvolutter fra listen Start utskriftsfletting i kategorien masseutsendelser

 2. I dialogboksen konvolutt la Leveringsadresse stå tomt, og gjør ett av følgende under Avsenderadresse:

  • Velg Bruk min adresse Hvis du vil bruke adressen din fra e-postkontaktlisten..

  • Velg Utelat å la avsenderadressen være tom.

  • Velg begge alternativene (Bruk min adresse og Utelat ), og Skriv inn avsenderadressen du vil bruke.

  • Formater Avsenderadresse ved å velge Skrift eller plassering, og gjør deretter de ønskede endringene.

 3. Velg Utskriftsformat i dialogboksen konvolutt under Utskriftsalternativer.

 4. Velg alternativet som tilsvarer størrelsen på konvolutten i i listen Papirstørrelse i dialogboksen Utskriftsformat.

  Tips!: Hvis ingen av alternativene tilsvarer konvoluttstørrelsen, gjør du følgende:

  • Velg Behandle egendefinerte størrelser nederst i listen Papirstørrelse.

  • Klikk + (pluss symbol) for å legge til et nytt listeelement. Dobbeltklikk uten navn i dialogboksen Utskriftsformat, og skriv deretter inn et navn for konvolutten.

  • Skriver inn målene for konvolutten i boksene Bredde og Høyde, og velg deretter OK.

 5. Velg Liggende i dialogboksen Utskriftsformat ved siden av papirretning, > OK.

 6. Velg OK for å lukke dialogboksen konvolutt.

 7. Velg LagreFil-menyen.

 1. Velg Velg mottakereMasseutsendelser-fanen.

  Velg mottakere er uthevet med en liste over alternativer i kategorien masseutsendelser

  Velg

  Til

  Opprette en ny liste

  Starte en ny adresseliste mens du oppretter utskriftsflettingen

  Bruk eksisterende liste

  Bruke et Excel-regneark eller en annen type datafil som adresselisten

  Velg blant Outlook-kontaktene

  Velge navn direkte fra kontaktene dine Outlook på adresselisten

  Apple-kontakter

  Velg navn direkte fra Apple-adresseboken på adresselisten

  FileMaker Pro

  Importere data fra en FileMaker Pro-database

 2. Velg et alternativ:

Opprett en ny liste

I dialogboksen Rediger listefelt opprettes Word det automatisk felt for grunnleggende informasjon, for eksempel fornavn, Etternavn og adresse. Hvis du vil legge til et nytt felt, for eksempel en melding-feltet – Legg til nå, slik at du kan fylle ut feltet når du skriver inn oppføringen.

 1. Skriv inn navnet på feltet du vil legge til, og klikk deretter + (plusstegn) under nye feltnavnet.

  Tips!: Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, velger du feltet du vil flytte, og deretter bruke pil opp eller pil ned til å flytte feltet.

 2. Når alle feltene er satt som du vil bruke, velger du Opprett for å opprette en ny liste.

Bruk en eksisterende liste

 1. Bla til filen du vil bruke, og velg Åpne.

 2. Velg arket du vil bruke i dialogboksen Åpne arbeidsbok, og gjør deretter ett av følgende:

  • La Celleområde stå tomt for å bruke hele regnearket.

   eller

  • Angi et celleområde for dataene du vil bruke.

 3. Velg OK.

Velg blant Outlook-kontaktene

 1. Velg Filtrer mottakere å velge mottakerne du vil inkludere.

 2. Velg fullstendig referat i dialogboksen Spørringsalternativer ved siden av listen mottakere for utskriftsfletting ved.

 3. I listen over kontakter, merker du kontaktene du vil inkludere i utskriftsflettingen, og velg deretter OK.

Apple kontakter

 1. Velg Filtrer mottakere å velge mottakerne du vil inkludere.

 2. Velg gruppen du vil inkludere i utskriftsflettingen i dialogboksen Spørringsalternativer under Apple Gruppekontakter, og velg deretter OK.

Fil Maker Pro

 1. Bla til filen du vil bruke, og velg Åpne.

 2. Velg et feltskilletegn til å skille hvert datafelt og en Postskilletegn til å skille hver datapost i dialogboksen Topptekst post skilletegn, og velg deretter OK.

 1. Klikk i boksen Dra felt til denne boksen eller skriv inn tekst i dokumentet, og klikk deretter teksten for å fjerne den.

 2. Velg Sett inn flettefelt på fanen Masseutsendelser, og velg deretter feltet du vil legge til.

  Sett inn flettefelt er uthevet på masseutsendelser-fanen

 3. Legge til og formatere feltene du vil skal være med på konvolutten, og velg OK.

  Tips!: 

  • Hvis du vil formatere felt, for eksempel sette inn et mellomrom mellom første og siste Navn-feltet og trykk ENTER for å starte en ny linje for adresse-feltet.

  • Velg Filtrer mottakere for å sortere mottakerlisten eller fjerne mottakere på Masseutsendelser-fanen, og velg deretter Sorter eller Filtrer poster. Når du er ferdig, velger du OK.

 1. Velg Forhåndsvis resultater for å se hvordan konvoluttene blir på fanen Masseutsendelser.

  Forhåndsvis resultater er uthevet på masseutsendelser-fanen

  Obs!: Bruk venstre og høyre pil på fanen Masseutsendelser for å bla gjennom hver konvolutt.

 2. Hvis du vil foreta ytterligere formateringsendringer, velger du Forhåndsvis resultater på nytt, slik at du kan legge til eller fjerne flettefelt.

 3. Når konvoluttene ser hvordan du vil bruke, i kategorien Masseutsendelser, velger du Fullfør og slå sammen > Skriv ut dokumenter for å fullføre utskriftsflettingen.

  Fullfør og slå sammen og alternativet Skriv ut dokumenter er uthevet på masseutsendelser-fanen

  Tips!: Hvis du vil se gjennom og oppdatere hver konvolutt enkeltvis før du skriver ut i kategorien Masseutsendelser, velger du Fullfør og slå sammen > Rediger enkeltdokumenter. Når du er ferdig, velger du Skriv ut til å skrive ut konvoluttene på fil-menyen.

Hvis du ikke har en adresseliste, må du opprette en før du begynner utskriftsflettingen. Adresselisten kan være et Excel-regneark, en Apple-adresseboken, en FileMaker Pro-database, et Word dokument eller en tabulatordelt tekstfil.

Trinn 1: Klargjør hoveddokumentet

 1. Velg Nytt tomt dokumentFil-menyen i Word.

 2. Velg Utskriftsoppsettvisning-menyen.

 3. Velg Behandling av utskriftsfletting i Verktøy-menyen.

 4. Under 1. Velg dokumenttypen, velger du Opprett ny, og velg deretter Konvolutter.

 5. Skriv inn adresseni boksen Avsenderadresse.

  Tips!: 

  • På dette tidspunktet du må skrive inn noe (inkludert mellomrom) i boksen leveringsadresse.

  • Hvis du ikke kan skrive i boksen Avsenderadresse, fjerner du merket for Bruk min adresse, og prøv deretter på nytt.

 6. Bekreft riktig utskriftsinnstillingene for konvoluttene er valgt under Utskriftsalternativer.

 7. Klikk OK når du er ferdig.

Trinn 2: Velge adresselisten

 1. Velg Behandling av utskriftsfletting i Verktøy-menyen.

 2. Under 2. Velg mottakerlisten, velg Hent listen, og velg deretter kilden for adresselisten (for eksempel et Excel-regneark eller et Word dokument).

 3. Under 3. Sette inn plassholdere, velg kontakter.

 4. Dra et feltnavn fra kontakter-listen (for eksempel Fornavn) til adresseboksen for.

 5. Gjenta trinn 4 for alle feltene du vil skal vises på konvoluttene.

 6. Rediger adresseboksen for konvoluttene i hoveddokumentet for å legge til mellomrom og returtegn der du vil ha dem.

 7. For å fullføre opprettelsen konvoluttene, gjør du ett av følgende:

  • Skrive ut konvoluttene umiddelbart i Behandling av utskriftsfletting under 6. Fullføre flettingen, velg Flett til utskrift   Flett til skriver-knapp .

   eller

  • For å opprette et dokument som inneholder de flettede konvoluttene som du kan lagre, i Behandling av utskriftsfletting under 6. Fullføre flettingen, velg Flett til nytt dokument   Fullfør e-postfletting-knappen .

Se også

Opprette adresseetiketter ved hjelp av utskriftsfletting

Opprette en datakilde for en utskriftsfletting

Klargjøre Excel-datakilde for utskriftsfletting i Word

Opprette og skrive ut en enkelt konvolutt

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×