Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil spare tid på oppgaver du utfører ofte, kan du registrere trinnene i disse aktivitetene som en makro. Når du vil utføre en av disse registrerte oppgaver, kan du deretter aktivere makroen for å utføre trinn for deg.

Word

I Word 2016 for Mac, kan du opprette en makro som har en hurtigtast, kjøre en makro og slette en makro som du ikke trenger lenger.

 1. Klikk Vis > Makroer > Registrer makro.

  Klikk makroen på fanen Vis, og klikk deretter Registrer makro for å begynne å opprette en makro.
 2. Skriv inn et navn for makroen, eller godta standardvalget som Word gir.

  Skriv inn et navn på makroen i Makronavn, eller godta det generiske navnet som leveres av Word.
 3. Hvis du vil bruke denne makroen i nye dokumenter som du oppretter, kontrollerer du at Alle dokumenter (Normal) er valgt i listen Lagre makro i.

 4. Klikk tastatur for å tilordne en tastekombinasjon til makroen.

  Word viser dialogboksen Tilpass tastatur.

 5. Skriv inn en kombinasjon av taster i boksen Trykk ny hurtigtast.

  Word viser den eventuelle kommandoen eller makroen som allerede er tilordnet til en tastekombinasjon når du trykker på kombinasjonen.

  Når du trykker en tastekombinasjon, viser Word kommandoen eller handlingen som er tilordnet denne tastekombinasjonen, hvis ett eller flere.

 6. Hvis tastekombinasjonen du velger allerede er tilordnet, kan du slette den fra boksen Trykk ny hurtigtast, og velg deretter en ny tastekombinasjon.

  Gå videre til neste trinn når du har funnet en ikke-tilordnede tastekombinasjon.

  Word identifiserer når du har trykket en tastekombinasjon som ennå ikke er tilordnet til en kommando eller makro.
 7. Hvis du vil bruke denne hurtigtasten i nye dokumenter, være sikker på at Normal.dotm, den globale malen, er valgt i listen Lagre endringer i.

  Velg Normal.dotm for å gjøre en makro tilgjengelig for bruk i nye dokumenter som du oppretter.
 8. Klikk Tilordne.

 9. Når du er klar til å registrere makroen, klikker du OK.

 10. Klikk kommandoene eller trykker taster for hvert trinn i oppgaven.

  Word registrerer museklikk og tastetrykk, men det spiller ikke inn teksten som du velger med musen. Bruk tastaturet til å velge tekst mens du registrerer en makro.

 11. Klikk Vis > Makroer > Stopp registrering for å stoppe registreringen.

  Klikk Stopp registrering på menyen Makroer for å stoppe registreringen av en makro.

Kjøre en makro, trykk hurtigtasten tilordnet eller kjøre makroen fra listen makroer.

 1. Klikk Vis > Makroer > Vis makroer.

  Klikk Vis makroer for å vise og redigere makroer som er knyttet til det gjeldende dokumentet.
 2. Velg makroen du vil kjøre, i listen under Makronavn.

 3. Velg Kjør.

  Når du har valgt en makro under Makronavn, klikker du Kjør for å kjøre den.

 1. Klikk Vis > Makroer > Vis makroer.

  Klikk Vis makroer for å vise og redigere makroer som er knyttet til det gjeldende dokumentet.
 2. Kontroller at plasseringen som angis av makroer i inneholder plasseringen av makroen du vil slette.

  Velg plasseringen av makroer du vil vise, fra listen Makroer i.

  Listen inkluderer dokumentet som er åpen i det gjeldende vinduet, i tillegg til de globale malen og Word kommandoene.

 3. Under Makronavn, velger du makroen du vil slette, og klikk deretter minustegnet under listen.

  Velg makroen du vil slette, og klikk deretter minustegnet under listen.
 4. Når Word blir bedt om å bekrefte at du vil slette makroen, klikker du Ja.

Excel

I Excel 2016 for Mac, kan du opprette en makro som har en hurtigtast, kjøre en makro og slette en makro som du ikke trenger lenger.

Når du registrerer en makro, makro innspillingen postene alle trinnene kreves for å fullføre handlingene du vil at makroen skal utføre. Denne fremgangsmåten kan ta med å skrive inn tekst eller tall, klikke celler eller kommandoer på båndet eller på menyer, formatering, merke celler, rader eller kolonner, og dra musen for å merke cellene i regnearket.

Obs!: Kommandoene for innspilling, opprette og slette makroer, i tillegg til andre avanserte funksjoner, er også tilgjengelige i kategorien utvikler på båndet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dialogboksen utvikler, kan du se bruke kategorien Utvikler for å opprette eller slette en makro i Excel 2016 for Mac.

 1. Velg Verktøy > makro > ny post.

  Velg Verktøy, deretter makroen, og deretter spille inn ny makro

 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen.

  Angi en makro navn, sted og hurtigtaster for

 3. Hvis du vil opprette en hurtigtast for makroen, skriver du inn en bokstav i boksen Tilvalg + Cmd.

 4. Velg en plassering for makroen fra fra rullegardinlisten.

  Slik lagrer du makroen

  Klikk

  I dokumentet som du oppretter makroen i

  Denne arbeidsboken

  I alle åpne dokumenter

  Ny arbeidsbok

  Skal være tilgjengelig når du bruker Excel

  Personlig makroarbeidsbok

 5. (Valgfritt) Legge til en beskrivelse av makroen.

 6. Når du er klar til å registrere, klikker du OK.

 7. Klikk kommandoene eller trykker taster for hvert trinn i oppgaven.

 8. Hvis du vil stoppe et opptak, velg Verktøy > makro > Stopp registrering. (Dette trinnet ikke registreres i makroen.)

  Velg Stopp registrering

Hvis du vil kjøre en makro, trykk hurtigtasten tilordnet eller kjøre makroen fra dialogboksen makroer.

 1. Gå til Vis-fanen, og klikk Vis makroer.

 2. Klikk makroer i popup-menyen, og velg Denne arbeidsboken.

 3. Merk makroen i listen, og klikk Kjør.

  Makrodialogboksen i Excel for Mac

 1. Velg Verktøy > makro > makroer.

  Velg makro, og velg deretter makroer

 2. Velg makroen du skal slette, og trykk deretter minustegnet.

  Velg makronavnet og velg deretter minustegn

 3. Det vises en bekreftelsesmelding. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

  Bekreft slettingen

Du kan også slette en makro fra kategorien utvikler.

 1. Klikk MakroerUtvikler-fanen.

 2. Klikk makroen du vil slette, i listen, og klikk deretter sletteknappen.

  Velg en makro, og klikk minustegnet for å slette den

Word

Hvis du vil automatisere en gjentakende oppgave, kan du raskt opprette makro i Word. Du kan også bruke Visual Basic Editor i Microsoft Visual Basic for Applications for å skrive ditt eget makroskript, eller du kan kopiere hele eller deler av en makro til en ny makro.

Når du registrerer en makro, registreres alle trinnene som kreves for å fullføre handlingene du vil at makroen skal utføre. Navigasjon tilbake til kategorien for å stoppe opptaket er imidlertid ikke inkludert i de registrerte trinnene.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Ta opp.

  Utvikler-fanen i Word, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen.

 3. Gjør ett av følgende på hurtigmenyen Lagre makro i:

  Slik lagrer du makroen

  Klikk

  I dokumentet du oppretter makroen i

  [dokumentnavn] (dokument)

  I alle åpne dokumenter

  Alle dokumenter (normal)

 4. Klikk OK, og utfør deretter handlingene du vil registrere.

 5. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Stopp.

Du kan bruke den innebygde Visual Basic-redigeringen til å opprette en makro.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Redigering.

  Utvikler-fanen i Word, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk ModulSett inn-menyen i Visual Basic-redigering hvis du trenger å sette inn en modul.

 3. I kodevinduet i modulen kan du skrive inn eller lime inn makrokoden du vil bruke.

 4. Når du er ferdig, klikker du Lukk og returner til Microsoft WordWord-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Word, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil kjøre, i listen, og klikk deretter Kjør.

Hvis du vil redigere en makro, bruker du Visual Basic Editor.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Word, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil redigere, i listen, og klikk deretter Rediger.

  Visual Basic-redigering åpnes.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Når du er ferdig, klikker du Lukk og returner til Microsoft WordWord-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Word, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil kopiere, i listen, og klikk deretter Rediger.

  Visual Basic-redigering åpnes.

 3. I kodevinduet i Visual Basic-redigering merker du linjene du vil kopiere i makroen.

  Tips!: Hvis du vil kopiere hele makroen, tar du med linjene Sub og End Sub i det merkede området.

 4. Velg KopierRediger-menyen.

 5. Klikk modulen der du vil plassere koden, i boksen Prosjekt i kodevinduet.

 6. Velg Lim innRediger-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Word, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil slette, i listen, og klikk deretter Slett.

PowerPoint

Hvis du vil automatisere en gjentakende oppgave, kan du bruke Visual Basic for Applications til å opprette en makro i PowerPoint.

Du kan bruke den innebygde Visual Basic-redigeringen til å opprette en makro.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Redigering.

  Utvikler-fanen i PowerPoint, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk ModulSett inn-menyen i Visual Basic-redigering hvis du trenger å sette inn en modul.

 3. I kodevinduet i modulen kan du skrive inn eller lime inn makrokoden du vil bruke.

 4. Når du er ferdig, klikker du Lukk og returner til Microsoft PowerPointPowerPoint-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i PowerPoint, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil kjøre, i listen, og klikk deretter Kjør.

Hvis du vil redigere en makro, bruker du Visual Basic Editor.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i PowerPoint, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil redigere, i listen, og klikk deretter Rediger.

  Visual Basic-redigering åpnes.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Når du er ferdig, klikker du Lukk og returner til Microsoft PowerPointPowerPoint-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i PowerPoint, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil kopiere, i listen, og klikk deretter Rediger.

  Visual Basic-redigering åpnes.

 3. I kodevinduet i Visual Basic-redigering merker du linjene du vil kopiere i makroen.

  Tips!: Hvis du vil kopiere hele makroen, tar du med linjene Sub og End Sub i det merkede området.

 4. Velg KopierRediger-menyen.

 5. Klikk modulen der du vil plassere koden, i boksen Prosjekt i kodevinduet.

 6. Velg Lim innRediger-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i PowerPoint, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil slette, i listen, og klikk deretter Slett.

Excel

Hvis du vil automatisere en gjentakende oppgave, kan du raskt opprette makro i Excel. Du kan også bruke Visual Basic Editor i Microsoft Visual Basic for Applications for å skrive ditt eget makroskript, eller du kan kopiere hele eller deler av en makro til en ny makro.

Alle trinnene som kreves for å fullføre handlingene makroen skal utføre, blir registrert. Men navigasjon tilbake til fanen for å stoppe registreringen blir ikke inkludert i de registrert trinnene.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Ta opp.

  Utvikler-fanen i Excel, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en hurtigtast for makroen, skriver du inn en bokstav i boksen Tilvalg+Kommando+.

 3. Gjør ett av følgende på hurtigmenyen Lagre makro i:

  Slik lagrer du makroen

  Klikk

  I dokumentet du oppretter makroen i

  Denne arbeidsboken

  I alle åpne dokumenter

  Ny arbeidsbok

  Skal være tilgjengelig når du bruker Excel

  Personlig makroarbeidsbok

  Den globale makroarbeidsboken er plassert på brukere / brukernavn/bibliotek/postprogram som støtter / Microsoft/Office/Excel.

 4. Klikk OK, og utfør deretter handlingene du vil registrere.

 5. Velg Utvikler-fanen > Visual Basic og klikk Ta opp igjen.

Du kan bruke den innebygde Visual Basic-redigeringen til å opprette en makro.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Redigering.

  Utvikler-fanen i Excel, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk ModulSett inn-menyen i Visual Basic-redigering hvis du trenger å sette inn en modul.

 3. I kodevinduet i modulen kan du skrive inn eller lime inn makrokoden du vil bruke.

 4. Når du er ferdig, klikker du Lukk og returner til Microsoft ExcelExcel-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Excel, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil kjøre, i listen, og klikk deretter Kjør.

  Tips!: Hvis du vil kjøre en makro ved å bruke en hurtigtast, trykker du TILVALG + KOMMANDO +bokstaven du skrev inn da du opprettet hurtigtasten.

Hvis du vil redigere en makro, bruker du Visual Basic Editor.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Excel, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil redigere, i listen, og klikk deretter Rediger.

  Visual Basic-redigering åpnes.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Når du er ferdig, klikker du Lukk og returner til Microsoft ExcelExcel-menyen.

Når du har fullført denne prosedyren, kjøres makroen hver gang du åpner arbeidsboken som inneholder makroen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Ta opp.

  Utvikler-fanen i Excel, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Skriv inn Auto_Open i boksen Makronavn.

 3. Gjør ett av følgende på hurtigmenyen Lagre makro i:

  Slik lagrer du makroen

  Klikk

  I dokumentet du oppretter makroen i

  Denne arbeidsboken

  I alle åpne dokumenter

  Ny arbeidsbok

  Skal være tilgjengelig når du bruker Excel

  Personlig makroarbeidsbok

 4. Klikk OK, og utfør deretter handlingene du vil registrere.

 5. Velg Utvikler-fanen > Visual Basic og klikk Ta opp igjen.

 6. Klikk Lagre somFil-menyen.

 7. På hurtigmenyen Format klikker du Makroaktivert Excel-arbeidsbok (.xlsm) og deretter Lagre.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Excel, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil kopiere, i listen, og klikk deretter Rediger.

  Visual Basic-redigering åpnes.

 3. I kodevinduet i Visual Basic-redigering merker du linjene du vil kopiere i makroen.

  Tips!: Hvis du vil kopiere hele makroen, tar du med linjene Sub og End Sub i det merkede området.

 4. Velg KopierRediger-menyen.

 5. Klikk modulen der du vil plassere koden, i boksen Prosjekt i kodevinduet.

 6. Velg Lim innRediger-menyen.

 1. Utvikler-fanen under Visual Basic klikker du Makroer.

  Utvikler-fanen i Excel, Visual Basic-gruppen

  Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig

  1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

  2. Merk av for Utvikler under Tilpass.

 2. Klikk makroen du vil slette, i listen, og klikk deretter Slett.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×