Opprette instrumentbord ved hjelp av instrumentbordutforming for PerformancePoint

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke instrumentbordutformingen for PerformancePoint til å opprette instrumentbord for organisasjonen. Et instrumentbord er i hovedsak en samling av målstyrings- og rapportvisninger som instrumentbordbrukere kan vise i en nettleser. Les denne artikkelen for å få en oversikt over PerformancePoint-instrumentbord og koblinger til mer informasjon.

Tips!: Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du oppretter og implementerer et instrumentbord, kan du se planlegge, utforme og implementere et PerformancePoint-instrumentbord for å vise organisasjonens ytelse.

I denne artikkelen

Hva er et PerformancePoint-instrumentbord?

Hvilke funksjoner finnes i PerformancePoint-instrumentbord?

Hvordan oppretter du et PerformancePoint-instrumentbord?

Hva er et PerformancePoint-instrumentbord?

Et instrumentbord er en samling visninger som vises i en nettleser og er utformet for å gi brukere informasjonen de trenger med en gang. Med instrumentbord er det enkelt å få tilgang til og utforske oppdatert informasjon. Instrumentbord varierer i kompleksitet og bruksområde. Enkelte instrumentbord inneholder en eller to enkle rapporter som er utformet for å vise grunnleggende informasjon. Andre instrumentbord inneholder en rekke ulike rapporter og målstyringer som er utformet for å la brukere fordype seg i dataene og se alle transaksjonene som utgjør bestemte rapportverdier.

PerformancePoint-instrumentbord er instrumentbord som ble opprettet med PerformancePoint Services. PerformancePoint-instrumentbord inneholder ofte funksjoner som skiller dem fra mange andre instrumentbordtyper. Du kan for eksempel konfigurere et PerformancePoint-instrumentbord slik at informasjon vises avhengig av hva brukeren klikker. Du kan koble målstyringselementer til andre rapporter. Du kan også konfigurere instrumentbordfiltre som kan brukes på nytt på tvers av flere instrumentbord og flere sider i et instrumentbord. I tillegg kan du opprette instrumentbord som viser informasjon fra en rekke kilder, blant annet rapporter som andre servere er vert for og målstyringer som henter data fra mer enn én datakilde for å vise informasjon.

Til toppen av siden

Hvilke funksjoner finnes i PerformancePoint-instrumentbord?

PerformancePoint-instrumentbord er svært interaktive og viser dynamisk, oppdatert informasjon. PerformancePoint-instrumentbord kan omfatte andre bestemte funksjoner. Tabellen nedenfor beskriver noen av funksjonene som er tilgjengelige:

Funksjon/element

Beskrivelse

Instrumentbordelementer som kan brukes på nytt

Du kan inkludere elementer som kan brukes på nytt, på flere måter i instrumentbordene:

 • Du og andre instrumentbordforfattere kan opprette elementer i PerformancePoint-instrumentbord, for eksempel visninger, filtre og instrumentbord som lagres i SharePoint-lister og -dokumentbiblioteker. Deretter kan du og andre instrumentbordforfattere på en enkel måte bruke disse elementene på nytt i ett eller flere instrumentbord.

 • Du kan opprette et instrumentbordfilter for et instrumentbord, og deretter bruke det samme filteret på flere sider. Når instrumentbordbrukere så velger et element i filteret, brukes valget på alle sidene som bruker dette filteret.

 • Du kan inkludere visninger som andre servere er vert for, for eksempel SQL Server Reporting Services-rapporter og Excel Services-rapporter.

Avanserte filtreringsfunksjoner

Du kan opprette en rekke instrumentbordfiltre, for eksempel filtre som bruker MDX-spørringer (Multidimensional Expression), tidsintelligensuttrykk eller navngitte sett som er definert i en datakilde.

Du kan også angi en tilkoblingsformel for å konfigurere hvordan disse filtrene vil fungere i ditt instrumentbord. Du kan for eksempel konfigurere et filter slik at det bare viser de ti viktigste elementene i en gruppe hver gang en instrumentbordbruker bruker dette filteret på en rapport eller målstyring.

Tidsintelligens

Du kan inkludere Tidsintelligens-funksjonen i instrumentbordene på flere måter:

Du kan opprette dynamiske tidsfiltre i forhold til den gjeldende datoen for instrumentbordet. Du kan for eksempel opprette et filter for å vise resultater for rullerende tidsperioder, for eksempel Siste seks måneder eller Forrige uke. Du kan også opprette et filter som bruker en kalenderkontroll til å vise resultater fra en bestemt dato.

Du kan opprette målstyringer som inneholder dynamiske tidsperioder, for eksempel Gjeldende år og I fjor.

Avanserte målstyringer

Det finnes flere metoder for å opprette målstyringer som inneholder avanserte funksjoner:

 • Du kan opprette KPIer med flere faktiske verdier. Dette betyr at du kan ha flere enn én metrisk verdi for hver KPI, som alle er på samme rad.

 • Du kan opprette KPIer som er basert på beregnede metriske verdier. Du kan for eksempel konfigurere målverdier som er basert på en beregning, for eksempel en tidligere verdi multiplisert med et tall.

 • Du kan plassere et dimensjonshierarki i målstyringen og sørge for at funksjoner for å vise/skjule automatisk er tilgjengelige.

Målstyrings-KPIer som brukes som filtre for andre rapporter

Du kan koble KPIer (Key Performance Indicator) som er i en målstyring, til andre rapporter på instrumentbordsiden. Når instrumentbordbrukere deretter klikker en KPI, vil de tilkoblede rapportene oppdateres automatisk for å vise informasjon som gjelder for denne KPIen.

KPI-detaljrapporter

Du kan opprette en KPI-detaljrapport, og koble den til målstyringene dine for å gi instrumentbordbrukere tilleggsinformasjon om KPIene som finnes i målstyringen. Instrumentbordbrukere klikker en celle i en målstyring, og dermed oppdateres KPI-detaljrapporten automatisk for å vise flere detaljer om målstyringsverdien.

Svært interaktive rapporter

Du kan opprette svært interaktive rapporter, for eksempel analysevisninger (inkludert sektordiagrammer, stolpediagrammer, linjediagrammer og rutenett), målstyringer, strategikart og mye annet. Ved hjelp av disse visningene kan instrumentbordbrukere gjøre følgende:

 • Enkelt utforske data for å vise høyere eller lavere informasjonsnivåer

 • Bruke filtre for å vise bestemt informasjon

 • Åpne en visning i et nytt nettleservindu

 • Eksportere en visning til Microsoft PowerPoint eller Microsoft Excel

 • Fra et analysediagram eller rutenett eller en målstyring som bruker data som er lagret i SQL Server Analysis Services, starter du et nedbrytingstre i et nytt nettleservindu for å se hvordan medlemmer i en gruppe bidrar til en rapportverdi.

Instrumentbordsider som kan tilpasses

Du kan tilpasse instrumentbordet ved å konfigurere bestemte størrelser på instrumentbordsonene og ved å angi hovedsidemaler som skal brukes.

Instrumentbordsider som omfatter PerformancePoint-elementer sammen med andre typer SharePoint-elementer

Du kan opprette instrumentbord som kombinerer rapporter, målstyringer og filtre som du oppretter ved å bruke instrumentbordutforming med andre elementer du oppretter med redigeringsmodus på et SharePoint-nettsted eller ved å bruke SharePoint Designer.

Til toppen av siden

Hvordan oppretter du et PerformancePoint-instrumentbord?

Når du oppretter et PerformancePoint-instrumentbord, bruker du vanligvis instrumentbordutforming. På et høyt nivå bruker du følgende prosess:

 1. Planlegge instrumentbordet. Vurder hvilke typer informasjon du vil vise, der dataene er lagret, som brukerne er og hvordan du best gir disse brukerne med nødvendig informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Planlegge instrumentbordet.

 2. Opprett instrumentbordelementene, inkludert datatilkoblinger, målstyringer, rapporter, filtre og instrumentbordsider. Pass på at du lagrer hvert element etter hvert som du oppretter dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende ressurser:

 3. Konfigurere og setter sammen instrumentbordsider din. Konfigurer sideoppsettet du vil bruke for hver side, og legge til elementer til instrumentbordsoner som er på siden. For mer informasjon, kan du se sette opp instrumentbordsider og koble elementer sammen ved hjelp av instrumentbordutforming for PerformancePoint.

 4. Koble filtre til målstyringer og rapporter. Du må koble et filter til hvert element på siden, men du kan om ønskelig. Og du kan koble mer enn ett filter på et element, forutsatt at filteret du vil bruke fungerer med det aktuelle elementet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble et filter til en rapport eller målstyring.

 5. Distribuere instrumentbordet i SharePoint Server. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se distribuere et PerformancePoint-instrumentbord.

 6. Vis og test instrumentbordet for å kontrollere at alt fungerer på riktig måte.

 7. Hvis du vil, kan du foreta endringer i instrumentbordelementene og deretter distribuere instrumentbordet på nytt. Pass på at du forteller andre brukere om instrumentbordet og lærer dem å bruke det.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×