Opprette formler for beregninger i Power Pivot

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen skal vi se på grunnleggende for å opprette beregningsformler både beregnede kolonner og mål i Power Pivot. Hvis du har erfaring med DAX, må du sjekke ut Hurtigveiledning: lære det grunnleggende om DAX på 30 minutter.

Grunnleggende om formler

Power Pivot inneholder DAX (Data Analysis Expressions), et formelspråk for å opprette egendefinerte beregninger i Power Pivot-tabeller og Excel-pivottabeller. DAX inneholder noen av funksjonene som brukes i Excel-formler, samt tilleggsfunksjoner som er spesielt utviklet for å arbeide med relasjonsdata og utføre dynamisk aggregasjon.

Her er noen grunnleggende formler som kan brukes i en beregnet kolonne:

Formel

Beskrivelse

=TODAY()

Setter inn dagens dato i alle radene i kolonnen.

=3

Setter inn verdien 3 i alle radene i kolonnen.

=[Column1] + [Column2]

Legger til verdiene i samme rad i [Column1] og [Column2] og setter inn resultatene i samme rad i den beregnede kolonnen.

Du kan opprette Power Pivot-formler for beregnede kolonner,  omtrent på samme måte som du oppretter formler i Microsoft Excel.

Følg denne fremgangsmåten når du oppretter en formel:

 • Alle formler må begynne med et likhetstegn (=).

 • Du kan enten skrive inn eller velge et funksjonsnavn eller skrive inn et uttrykk.

 • Begynn å skrive inn de første bokstavene i funksjonen eller navnet du ønsker, og Autofullfør viser en liste over tilgjengelige funksjoner, tabeller og kolonner. Trykk TAB for å legge til et element fra Autofullfør-listen i formelen.

 • Klikk Fx-knappen for å vise en liste over tilgjengelige funksjoner. Hvis du vil velge en funksjon fra rullegardinlisten, bruker du piltastene til å merke elementet, og deretter klikker du OK for å legge til funksjonen i formelen.

 • Angi argumentene til funksjonen ved å velge dem fra en rullegardinliste med mulige tabeller og kolonner, eller ved å skrive inn verdier eller en annen funksjon.

 • Kontroller syntaksen: Pass på at alle parenteser er lukket, og at referanser til kolonner, tabeller og verdier er riktige.

 • Trykk ENTER for å godta formelen.

Obs!: Så snart du godtar formelen, fylles kolonnen i en beregnet kolonne med verdier. I et mål lagrer når du trykker ENTER definisjonen mål.

Lage en enkel formel

Slik oppretter du en beregnet kolonne med en enkel formel:

Salgsdato

Underkategori

Produkt

Salg

Antall

1/5/2009

Tilbehør

Bæreveske

254995

68

1/5/2009

Tilbehør

Minibatterilader

1099.56

44

1/5/2009

Digitalt

Tynt digitalt

6512

44

1/6/2009

Tilbehør

Telekonverter

1662.5

18

1/6/2009

Tilbehør

Stativ

938.34

18

1/6/2009

Tilbehør

USB-kabel

1230.25

26

 1. Merk og kopier data fra tabellen ovenfor, inkludert tabelloverskriftene.

 2. Klikk Hjem>Lim inn i Power Pivot.

 3. Klikk OK i dialogboksen Forhåndsvisning av innliming.

 4. Klikk Utforming > kolonner > Legg til.

 5. Skriv inn følgende formel på formellinjen over tabellen:

  = [Sales] / [Antall]

 6. Trykk ENTER for å godta formelen.

Alle radene i den nye beregnede kolonnen blir deretter fylt ut med verdier.

Tips for bruk av Autofullfør

 • Du kan bruke Autofullfør formel midt i en eksisterende formel med nestede funksjoner. Teksten rett foran innsettingspunktet brukes til å vise verdier i rullegardinlisten, mens all tekst etter innsettingspunktet forblir uendret.

 • Power Pivot legger ikke til avsluttende parentes i funksjoner og sammenligner heller ikke parenteser automatisk. Du må kontrollere at hver funksjon har riktig syntaks, ellers kan du ikke lagre eller bruke formelen. Parenteser utheves i  Power Pivot, slik at det blir enklere å se at de er riktig lukket.

Arbeide med tabeller og kolonner

Power Pivot-tabeller ligner Excel-tabeller, men fungerer på en annen måte med data og formler:

 • Formler i Power Pivot fungerer bare med tabeller og kolonner, ikke med enkeltceller, områdereferanser eller matriser.

 • Formler kan bruke relasjoner til å hente verdier fra relaterte tabeller. Verdiene som hentes, er alltid relatert til den gjeldende radverdien.

 • Du kan ikke lime inn Power Pivot-formler i et Excel-regneark, og omvendt.

 • Du kan ikke ha uregelmessig eller "ujevn" data, som du gjør i et Excel-regneark. Hver rad i en tabell må inneholde samme antall kolonner. Du kan imidlertid ha tomme verdier i enkelte kolonner. Datatabeller med Excel og Power Pivot datatabeller, er ikke kan byttes, men du kan koble til Excel-tabeller fra Power Pivot og lime inn Excel-data i Power Pivot. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til regnearkdata i en datamodell ved hjelp av en koblet tabell og kopiere og lime inn rader i en datamodell i Power Pivot.

Referere til tabeller og kolonner i formler og uttrykk

Du kan referere til en tabell- og kolonnenavn ved hjelp av navnet. Formelen nedenfor illustrerer for eksempel hvordan du refererer til kolonner fra to tabeller ved hjelp av det fullstendige navnet:

= SUMMER (' nye Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Når en formel evalueres, Power Pivot først kontrollerer om det generelle syntaks og kontrollerer deretter navnene på kolonnene og tabellene du oppgir mot mulige kolonner og tabeller i gjeldende kontekst. Hvis navnet er tvetydig, eller hvis kolonne eller tabell ikke blir funnet, vil du få en feil i formelen (en #ERROR streng i stedet for en verdi i celler der feilen oppstår). Hvis du vil ha mer informasjon om navngiving krav for tabeller, kolonner og andre objekter, kan du se "Naming krav i DAX-Syntaksspesifikasjon for PowerPivot.

Obs!: Kontekst er en viktig funksjon i Power Pivot datamodeller som lar deg opprette dynamiske formler. Kontekst fastsettes av tabellene i datamodellen, relasjonene mellom tabellene og eventuelle filtre som er brukt. For mer informasjon, kan du se kontekst i DAX-formler.

Tabellrelasjoner

Tabeller kan relateres til andre tabeller. Ved å opprette relasjoner får du muligheten til å slå opp data i en annen tabell og bruke relaterte verdier til å utføre kompliserte beregninger. Du kan for eksempel bruke en beregnet kolonne til å slå opp alle forsendelsespostene som er relatert til gjeldende forhandler, og deretter summere fraktkostnadene for hver post. Effekten er som en parameterspørring. Du kan beregne en ny sum for hver rad i den gjeldende tabellen.

Mange DAX-funksjoner krever at det finnes en relasjon mellom tabellene eller mellom flere tabeller for å finne kolonnene du har referert til, og returnere meningsfulle svar. Andre funksjoner vil prøve å identifisere relasjonen, men for å oppnå best resultater bør du alltid opprette en relasjon der det er mulig.

Når du arbeider med pivottabeller, er det viktig at du kobler alle tabellene som brukes i pivottabellen, slik at sammendragsdataene kan beregnes riktig. For mer informasjon, kan du se arbeide med relasjoner i pivottabeller.

Feilsøke feil i formler

Hvis du får en feilmelding når du definerer en beregnet kolonne, kan formelen inneholder en syntaktisk feil eller en semantisk feil.

Syntaksfeil er det enklest å løse. De innebærer vanligvis en manglende parentes eller komma. Hvis du trenger hjelp med syntaksen til enkelte funksjoner, kan du se DAX-funksjonsreferanse.

Den andre typen feil skjer når syntaksen er riktig, men verdien eller kolonnen det refereres til, ikke er logisk i formelkonteksten. Slike semantiske feil kan være forårsaket av et av følgende problemer:

 • Formelen refererer til en kolonne, tabell eller funksjon som ikke finnes.

 • Formelen ser ut til å være riktig, men når Power Pivot henter dataene, finner det en typekonflikt og returnerer en feil.

 • Formelen sender feil antall eller feil type parametere til en funksjon.

 • Formelen refererer til en annen kolonne som inneholder en feil, og kolonneverdiene er derfor ugyldige.

 • Formelen refererer til en kolonne som ikke er behandlet. Dette kan skje hvis du endret arbeidsboken til manuell modus, utførte endringer og deretter aldri oppdaterte dataene eller beregningene.

I de fire første tilfellene flagger DAX hele kolonnen som inneholder den ugyldige formelen. I det siste tilfellet tones kolonnen ned av DAX for å angi at kolonnen er i en ubehandlet tilstand.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×