Opprette etiketter for utskrifter i Word ved hjelp av utskriftsfletting

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du vil bruke til å sende en masseutsendelse til adresselisten, kan du bruke utskriftsfletting til raskt for å opprette et ark med adresseetiketter. Hver etikett inneholder en adresse fra listen.

Dette er dokumentene som er involvert i å opprette og skrive ut etiketter med utskriftsfletting:

 • I hoveddokumentet.
  Dette er et dokument du bruker til å definere oppsettet for etikettene for alle etikettene i utskriftsflettingen. Du kan også konfigurere innhold som skal gjentas på hver etikett, for eksempel en firmalogo eller avsenderadressen på leveringsadresse etiketter.

 • Adresselisten.
  Adresselisten er datakilden som Word bruker i utskriftsflettingen. Det er en fil som inneholder adressene som skal skrives ut på etikettene.

 • Flettet dokument.
  Dette dokumentet er en kombinasjon av hoveddokumentet og adresselisten som brukes til å skrive ut enkelte adresser på etikettene.

Adresselisten kan være Excel regneark, en mappe med Outlook kontakter eller Apple-adresseboken. Den inneholder postene Word henter informasjon fra å bygge adressene for etikettene.

 • Hvis du ikke har en adresseliste ennå, kan du opprette en ny liste i Word under utskriftsfletting. Før du begynner utskriftsflettingen, kan du samle alle adresselistene.

 • Hvis du bruker et Excel-regneark, kontrollerer du at kolonnen for postnumrene er formatert som tekst slik at du ikke mister nuller.

 • Hvis du vil bruke Outlook-kontaktene dine, må du påse at Outlook er standard e-postprogram.

 1. Velg Start utskriftsfletting på fanen Masseutsendelser > etiketter.

  I kategorien masseutsendelser er Start utskriftsfletting og etikett-alternativet uthevet

 2. Velg etikettleverandøren i listen Etikettprodukter i dialogboksen Etikettalternativer.

  Velg en type etikettprodukter, og velg deretter det spesifikke produktnummeret.
 3. Velg det nummeret som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken i Produktnummer-listen.

  Tips!: Hvis ingen av alternativene tilsvarer etikettene dine, velger du Ny etikett, Skriv inn etikettinformasjon og gi den et navn. Velg OK for å legge til den nye etiketten i Produktnummer-listen.

 4. Velg OK for å lukke dialogboksen Alternativer for oppsett.

  Dokumentet viser nå en tabell med en disposisjon av etikettene (dimensjon og formen på etikettene, avhenger av etiketten produktet du har valgt). Hvis du ikke ser tabellen på Tabelloppsett-fanen, velger du Vis rutenettlinjer.

 5. Velg Lagre for å lagre dokumentet på fil-menyen.

 1. Velg Velg mottakereMasseutsendelser-fanen, og velg deretter et alternativ.

  Velg mottakere er uthevet med en liste over alternativer på Masseutsendelser-fanen

  Velg

  Hvis du vil

  Opprette en ny liste

  Starte en ny adresseliste mens du konfigurerer utskriftsflettingen.

  Bruke en eksisterende liste

  Bruke et Excel-regneark, eller en annen type datafil, som adresseliste

  Velge fra Outlook-kontakter

  Velge navn direkte fra Outlook-kontaktene for adresselisten

  Apple-kontakter

  Velge navn direkte fra Apple-adresseboken for adresselisten

  FileMaker Pro

  Importere data fra en FileMaker Pro-database

 2. Hvis du valgte Opprette en ny liste, gjør du følgende:

  1. I dialogboksen Rediger listefelt opprettes Word det automatisk felt for grunnleggende informasjon, for eksempel fornavn, Etternavn og adresse. Hvis du vil legge til et nytt felt, for eksempel en melding-feltet – Legg til nå, slik at du kan fylle den ut når du skriver inn oppføringene. Skriv inn navnet på feltet du vil legge til, og klikk deretter plusstegnet (+) under nye feltnavnet.

   Tips!: Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, klikker du feltet du vil flytte, og klikk deretter opp eller pil ned til å flytte feltet der du vil ha den.

  2. Når alle feltene er satt opp slik du ønsker, klikker du Opprett for å opprette listen.

 3. Hvis du valgte Bruk en eksisterende liste, gjør du følgende:

  1. Bla til filen du vil bruke, og klikk Åpne.

  2. Velg arket du vil bruke i dialogboksen Åpne arbeidsbok, og la Celleområde stå tomt for å bruke hele regnearket eller angi et celleområde for dataene du vil bruke, og velg deretter OK.

 4. Hvis du har valgt Velg fra Outlook-kontakter eller Apple-kontakter, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Velg Filtrer mottakere for å velge mottakerne du vil ta med.

  2. For Outlook kontakter i dialogboksen Spørringsalternativer ved siden av listen mottakere for utskriftsfletting ved, velger du fullstendig referat. I listen over kontakter, merker du kontaktene du vil inkludere i utskriftsflettingen, og velg deretter OK.

  3. Velg gruppen du vil inkludere i utskriftsflettingen for Apple-kontakter, i dialogboksen Spørringsalternativer under Apple Gruppekontakter, og velg deretter OK.

 1. Velg Sett inn flettefelt på fanen Masseutsendelser og velg feltet du vil skal vises på etikettene.

  Sett inn flettefelt er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Fortsett å legge til felt til du har lagt til all informasjonen du vil ha på etikettene, og velg deretter OK.

 2. Velg Oppdater etiketter for å legge til feltene på alle etikettene på fanen Masseutsendelser.

 3. Formater feltene på den første etiketten slik at den ser ut slik du vil at resten av etikettene skal se ut. Sett for eksempel inn et mellomrom mellom fornavn og etternavn, og trykk ENTER for å begynne på en ny linje med adressefeltet.

 4. Velg Oppdater etiketter for å bruke formateringen på alle etikettene på fanen Masseutsendelser.

 1. Velg Forhåndsvis resultater for å se hvordan etikettene vil se på fanen Masseutsendelser.

  Forhåndsvis resultater er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Tips!: Velg Forhåndsvis resultater på nytt for å vise, legge til eller fjerne flettefelt.

 2. Hvis du vil foreta ytterligere formateringsendringer, formaterer du den første etiketten, og velg deretter Oppdater etiketterMasseutsendelser-fanen.

 3. Når etikettene ser ut slik du vil bruke, i kategorien Masseutsendelser, velger du Fullfør og slå sammen > Skriv ut dokumenter for å fullføre utskriftsflettingen.

  Fullfør og slå sammen og Skriv ut dokumenter er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Tips!: Hvis du vil se gjennom og oppdatere hver etikett enkeltvis før du skriver ut i kategorien Masseutsendelser, velger du Fullfør og slå sammen > Rediger enkeltdokumenter. Når du er ferdig, velger du fil > Skriv ut til å skrive ut etikettene.

Se også

Opprette og skrive ut en enkelt etikett i Word

Skrive ut en konvolutt i Word

Opprette en datakilde for en utskriftsfletting

Når du utfører en utskriftsfletting, setter Word inn poster fra en datakilde eller mottakerliste inn i hoveddokument. En mottakerliste for en utskriftsflettingsoperasjon kan være et Excel-ark, Office-adresseboken, en FileMaker Pro-database, et Word-dokument eller en tekstfil med skilletegn.

Viktig!: Du må ha en eksisterende mottakerlisten, for eksempel et Word-dokument som inneholder adressene skal fullføre denne prosedyren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer en mottakerlisten, kan du se opprette en datakilde for utskriftsfletting

 1. Velg Nytt, tomt dokumentfil-menyen.

  Et nytt, tomt Word-dokument åpnes. Dette blir hoveddokumentet.

 2. Klikk på UtskriftoppsettVisning-menyen.

 3. Velg Behandling av utskriftsfletting i Verktøy-menyen.

 4. Under 1. Velg dokumenttypen, velger du Opprett ny, og velg deretter etiketter.

 5. Velg hvilken type skriver du bruker, under Skriverinformasjon.

 6. Klikk produsenten av etikettene dine på hurtigmenyen Etikettprodukter.

  Tips!: Velg andre for flere Etikettprodukter, på hurtigmenyen Etikettprodukter.

 7. Velg hvilken type etikettypen du har under Produktnummer, og velg deretter OK.

  Tips!: For informasjon om marger og andre egenskaper for en etikett, velger du vil ha mer informasjon.

 8. I Behandling av utskriftsfletting under 2. Velg mottakerlisten velger Få listen, og velg deretter kilden for mottakerlisten (for eksempel Office adressebok).

 9. Velg et feltnavn i listen (for eksempel Fornavn) på hurtigmenyen Sett inn flettefelt.

  Word legger til feltnavnet til Eksempeletikett-boksen.

  Tips!: Å gå tilbake til denne dialogboksen senere i Behandling av utskriftsfletting under 2. Velg mottakerlisten, velg Legg til eller fjern plassholdere på etiketter   Knappen Legg til eller fjern plassholdere .

 10. Gjenta trinn 9 for alle felt du vil skal vises på etikettene.

 11. Når du legger til alle feltene du vil bruke, velger du OK.

  Feltnavnene kopieres til alle etikettene i hoveddokumentet.

 12. Rediger den første etiketten i dokumentet for å legge til mellomrom, kommaer og returtegn der du vil ha dem.

 13. I Behandling av utskriftsfletting under 2. Velg mottakerlisten, c fyller du ut elementene du vil fullføre dokumentet   Knappen for å fylle inn elementer for hele dokumentet .

  Word bruker formateringen som du bruker for den første etiketten for alle etikettene.

 14. Gjør et av følgende for å fullføre etikettene:

Hvis du vil

Gjør du dette

Forhåndsvise etikettene

Velg Vis flettede data under 5. Forhåndsvis resultater i Behandling av utskriftsfletting  Knappen Vis flettede data

Skriv ut etikettene umiddelbart

I Behandling av utskriftsfletting under 6. Fullføre flettingen, velg Flett til utskrift   Flett til skriver-knapp .

Opprett et dokument som inneholder de flettede etikettene du kan lagre

I Behandling av utskriftsfletting under 6. Fullføre flettingen, velg Flett til nytt dokument   Fullfør e-postfletting-knappen .

Se også

Opprette og skrive ut en enkelt adresseetikett

Opprette konvolutter ved hjelp av utskriftsfletting

Opprette en datakilde for en utskriftsfletting

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×