Opprette et variasjonsområde

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som administrator for områdesamling kan du opprette målvariasjonsområder og organisere dem i et variasjonsområdehierarki. Kilde- og variasjonsområdene er ett nivå under variasjonsrotområdet i et variasjonsområdehierarki. Alt innholdet som kopieres fra kildevariasjonsområdet til målvariasjonsområdene, er i Sider-biblioteket på kildevariasjonsområdet.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om variasjoner områder

Bruke til å lage kilde-og målnettsteder

Opprette kildevariasjonsnettstedet

Opprette mål variasjonsområder

Opprette et variasjoner områdehierarki

Legge til et nytt variasjonsområde i et eksisterende områdehierarki

Velg et sideoppsett for et bestemt variasjonsområde

Lær mer om variasjoner områder

Som administrator for områdesamling kan du opprette målvariasjonsområder og organisere dem i et variasjonsområdehierarki. Kilde- og variasjonsområdene er ett nivå under variasjonsrotområdet i et variasjonsområdehierarki. Alt innholdet som kopieres fra kildevariasjonsområdet til målvariasjonsområdene, er i Sider-biblioteket på kildevariasjonsområdet.

Når du angir navn og plassering for hjemmeområdet for variasjoner på siden Innstillinger for variasjon, oppretter du rotområdet for variasjoner. Rotområdet for variasjoner er én URL-adresse som omdirigerer besøkende til riktig variasjonsområde basert på innstillingene i webleserne deres.

Obs!: Du angir variasjonene root URL-adresse for område på siden Innstillinger for variasjon som må konfigureres før du kan utføre fremgangsmåtene i dette emnet.

Til toppen av siden

Bruke etiketter til å opprette kilde- og målområder

Du oppretter kilde- og målvariasjonsområdene ved å opprette etiketter på Variasjonsetiketter-siden. En etikett brukes i sin tur til å opprette et område.

Hvis du for eksempel vil ha fire språkvarianter av området, må du opprette fire etiketter, én for hvert språk.

Du angir at én etikett skal være kildeetiketten, som variasjonsfunksjonen brukes til å opprette kildevariasjonsområdet fra. Kildeområdet må være området der innhold som du vil vise på målvariasjonsområdene, kommer inn i systemet. Når det gjelder et flerspråklig område, kan det være aktuelt å bruke primærspråket i organisasjonen som kildeetikett.

Obs!: Det kan bare finnes én kildeetikett, og etter at du har angitt den, kan du ikke endre den til en annen uten først å slette den og dermed bryte alle eksisterende relasjoner mellom kilden og målene.

Resten av etikettene er måletiketter, og variasjonsfunksjonen brukes til å opprette disse som målområder.

Etter at du har opprettet kildeområdet og de første målområdene, bruker du Opprett hierarkier-kommandoen til å opprette et variasjonsområdehierarki. Når du har opprettet det første variasjonshierarkiet, kan du når som helst legge til nye målvariasjonsområder ved å bruke Opprett hierarkier-kommandoen.

Hvis kildevariasjonsområdet har innhold i sidebiblioteket, eller hvis det inneholder underordnede områder i områdehierarkiet, opprettes disse sidene og områdene på nye målvariasjonsområder.

Til toppen av siden

Opprette kildevariasjonsområdet

 1. Klikk Områdehandlinger og deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk Variasjonsetiketter under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 3. Klikk Ny etikettVariasjonsetiketter-siden.

 4. Skriv inn navnet du vil bruke, i Etikettnavn-boksen under Etikett og beskrivelse.

Navnet du bruker, er strengen som brukes i URL-adressen. Hvis du arbeider med flere språk, er det en god idé å identifisere språket i etikettnavnet. Du kan for eksempel bruke NO for norsk, EN for engelsk og FR for fransk.

 1. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen som gjør det enklere for brukerne å forstå hensikten med etiketten. Du kan for eksempel skrive "Norsk".

 2. Skriv inn et navn i Visningsnavn-boksen under Visningsnavn. Visningsnavn er vanligvis oversatte versjoner av brukervennlige versjoner av en etikett.

Du kommer til å bruke visningsnavnet på nytt når du arbeider med områdehierarkiet, så det er en god idé å gjøre det gjenkjennelig og enkelt å huske. Du kan for eksempel skrive "Norsk" her også.

 1. Velg den nasjonale innstillingen for variasjonen under Nasjonal innstilling. Den nasjonale innstillingen brukes til å bestemme formateringen for elementer som dato, klokkeslett og valuta og hvordan brukere omdirigeres fra rotområdet i henhold til innstillingene i webleserne deres.

 2. Hvis du har språkpakker installert på serveren, kan du klikke Språk-boksen for å velge et språk. Dette valget avgjør hvilket språk brukergrensesnittet (ikke innholdet) på variasjonsetikettens område vises på.

 3. I delen Oppretting av hierarki velger du delen av kildehierarkiet du vil kopiere. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette et hierarki av publiseringsområder og alle sider, klikker du Publiseringsområder og alle sider.

  • Hvis du vil opprette et hierarki av bare publiseringsområder, klikker du Bare publiseringsområder.

  • Hvis du vil opprette et hierarki ved roten, klikker du Bare rotområde. (Det opprettes bare et variasjonsområde på øverste nivå, ingen sekundære områder eller sider.)

 4. Merk av for Angi at denne variasjonen skal være kildevariasjonen.

 5. Velg malen du vil bruke til å bygge dette området, i boksen Velg publiseringsområdemalen du vil bruke, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Opprette målvariasjonsområder

 • Hvis du vil legge til målområder, kan du ganske enkelt gjenta trinn 1–8 i fremgangsmåten ovenfor for hvert ønsket målvariasjonsområde.

Til toppen av siden

Opprette et variasjonsområdehierarki

Neste trinn består i å knytte kildevariasjonsområdet og målvariasjonsområdene til hverandre og til variasjonsrotområdet. Dette gjør du ved å opprette variasjonsområdehierarkiet.

 • Klikk Opprett hierarkierVariasjonsetiketter-siden.

Variasjonsfunksjonen oppretter områdehierarkiet automatisk når serverdatamaskinen er planlagt å utføre oppgaver av denne typen. Siden opprettelse av variasjonsområder er en ressurskrevende oppgave, er standardperioden for opprettelse av områdehierarkier mellom midnatt og 03:00 i serverens tidssone. Hvis du må kunne arbeide med områdehierarkiet før dette, kan du be farmadministratoren om å klikke Kjør nå for tidtakerjobben for oppretting av hierarkier for variasjoner etter at du har angitt alle etikettene du vil opprette.

Tips!: Du kan overvåke fremdriften for kommandoen Opprett hierarkier ved å klikke Variasjoner loggerOmrådeinnstillinger-siden.

Nå som du har opprettet en variasjonskilde og et variasjonsmål, kan du eller brukerne omdirigeres fra URL-adressen for variasjonsroten til språket som samsvarer med gjeldende språkinnstillinger i webleseren. Du og målområdeeierne kan begynne å arbeide med innholdet i sidebibliotekene.

Til toppen av siden

Legge til nye variasjonsområder i et eksisterende områdehierarki

Når du har opprettet variasjonsområdehierarkiet, kan du når som helst legge til et nytt målvariasjonsområde.

 • Åpne siden Variasjonsetiketter, Legg til ny etikett, og klikk deretter Opprett hierarkier på nytt.

Til toppen av siden

Velge et sideoppsett for et bestemt variasjonsområde

Det kan være aktuelt å bruke et nytt sideoppsett for hver variasjonsetikett. Det er for eksempel sannsynligvis aktuelt å bruke nye sideoppsett hvis noen av språkene leses fra venstre mot høyre og andre fra høyre mot venstre. Du kan velge et sideoppsett for et variasjonsområde ved å angi et foretrukket oppsett i galleriet for hoveddokumenter.

 1. Klikk Områdehandlinger på området på øverste nivå, og klikk Innstillinger for område.

 2. Klikk Hoveddokumenter og sideoppsett under Gallerier på siden Innstillinger for område.

 3. Pek på sideoppsettet du vil bruke på variasjonsområdet, og klikk deretter Rediger egenskaper på båndet.

 4. Merk etiketten du vil bruke dette oppsettet på, under Tilgjengelige etiketter under Variasjoner.

 5. Klikk Legg til for å flytte etiketten til boksen Etiketter for oppsett.

 6. Klikk OK, og deretter sjekke inn filen.

Obs!: Endringer i sideoppsett er underlagt versjonskontroll og godkjenning prosessen i kraft i hoveddokument galleri og sideoppsett, noe som betyr at for at endringene skal tre i kraft, må du sjekke hoveddokumentet og få det godkjent.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×